Demonstrerer mot at jødenes hovedstad blir mer jødisk

Gaza-arabere demonstrerer mot judaisering
Titusener av innbyggere fra Gaza demonstrerte fredag mot det de anser som «judaisering» av Israels hovedstad Jerusalem, skriver israelske nyhetsmedier. Det de legger i ordet er at jøder flytter til og bor i byen.
Demonstrasjonen var organisert av terroristgruppen Hamas, som regjerer på Gaza etter at de arabiske innbyggerne der valgte gruppen til å styre for seg i 2006. Hamas har etter valget derfor også ansvaret for sikkerheten i området, og som historien har vist, har de ikke tatt denne oppgaven alvorlig. Det finnes da heller ingen grunn til at de skulle gjøre dette, ettersom Hamas ble dannet med ett formål: å utrydde Israel. Hamas viste seg også i mange tilfeller selv å stå bak angrepene.
Som vi alle kjenner til har det i et tiår haglet med raketter fra Gaza inn i Israel. Svært ofte har disse rakettene vært rettet mot sivile mål, og Israel iverksatte i den 27. desember 2008 den såkalte operasjon Cast Lead, som hadde som mål å stoppe disse angrepene, og ødelegge Hamas’ rakettutskytningsramper. Til tross for at Israels fremferd i Gaza er dokumentert å være svært skånsom og for å ta hensyn til sivile i svært stor grad, og til tross for at det i ettertid har vist seg at de fleste ofrene på arabisk side var terrorister (bekreftet av Hamas selv), møtte Israel som alltid når landet forsvarer seg, nærmest unison kritikk fra hele verden.
JØDEHAT KAN SAMMENLIGNES MED SYKDOM
Norske myndigheter var særdeles skarpe i språkbruken, og vi kjenner til de to norske venstreekstreme legene Erik Fosse og Mads Gilbert, som utga boka «Øyne i Gaza.» Boken har en ambisiøs tittel, men forfatterne viste seg å være nokså blinde når det gjalt viktige opplysninger om hvorfor ting skjedde. Vi våger påstanden om at de egentlig ikke var blinde, men har en øyeinfeksjon som de til tross for medisinsk kunnskap ikke har medisin for. Infeksjonen, som artet seg som en flekkvis synsforstyrrelse, eller om man vil, selektiv blindhet, har sin årsak i den pesten som har feid over store deler av Europa nærmest i et par tusen år, og som blant annet resulterte i at nazi-Tyskland forholdsvis uhindret kunne massakrere seks millioner jøder over en femårsperiode.
Sykdommen, som er av mer sjelelig enn fysisk karakter, fikk også «typisk gode» nordmenn til å hjelpe nazistene med slaktejobben under siste verdenskrig, som bødlenes håndtlangere, slik at over fem hundre norske jøder kunne sendes til utryddelsesleirene i Europa. Jeg sikter til de norske embetsmenn og lensmenns anholdelse av 302 jødiske menn, 188 jødiske kvinner og 42 jødiske barn så de kunne sendes til utryddelsesleirene i Tyskland med DS «Donau» fra kai i Oslo den 26. november 1942.
Disse bødlenes håndtlangere har med ett unntak aldri blitt stilt til regnskap for sine ugjerninger av norske myndigheter. Sykdommen er egentlig ganske lett å kurere, men kuren krever handlingskraft fra omverdenen. Godt lys helbreder en del tilfeller, ettersom sykdommen trives ved at man roter i mørket. Man henviser for eksempel viktig informasjon til de mørke kroker og lyver bort ubehagelige fakta, særlig også etter at nye fakta kommer på bordet holder man på oppfatningen man fikk av de gamle, feilaktige opplysningene man hadde. SMA har ved gjentatte anledninger påvist slike tilfeller, ett eksempel kan være organisasjonens åpne brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre her…
«Sykdommen» kalles jødehat eller antisemittisme.

ISLAM VIL HA ALT
Araberne rundt Israel er som kjent muslimer. Islam dreier seg for en stor del om makt og herredømme. Vi må ikke glemme at Muhammed, som hele den muslimske verden anser som den største profet, egentlig var en arabisk stammeleder som skapte religionen islam ut fra høyst personlige ambisiøse motiver, og gikk over lik for å nå sine mål. Gjennom komplotter mot sin egen slekt, massakre på uskyldige sivile, overfall på handelskaravaner, politiske intriger og blodtørst skapte han det han kalte den islamske umma – fellesskapet av muslimer, som vi ser ikke er så mye mindre blodtørstig enn sitt forbilde.
I denne intense kampen om territorier ble det etablert praksis etter Muhammeds ønske, at områder som en gang hadde vært under islam, aldri skulle oppgis. Det er denne forståelsen som ligger bak demonstrasjonen i Gaza i 2010.
MUHAMMED VAR ALDRI I JERUSALEM
Jerusalem, jødenes mange tusen år gamle hovedstad, selve symbolet på den eldgamle religionen jødedom, og derved også kristendommens hovedstad, har også Muhammeds tilhengere lagt sin elsk på. Muhammed selv har aldri vært i byen, det er det bred enighet om blant arabiske muslimske historikere. Også Aisha, en av Muhammeds mange koner, bekreftet dette etter ektemannens død. Han hevdet det heller aldri selv. Men derimot hevdet han en natt å ha hatt et drømmesyn, hvor fabeldyret Al-Buraq bragte ham fra hans bopel i Mekka til den «aller fjerneste moské,» som en del muslimer hevder er Al-Aqsa moskeen i Jerusalem. At kalif Omar erobret Jerusalem etter Muhammeds død, var basert på denne antagelsen.
MIDDELALDERENS KAMPER FORTSETTER I 2010
Demonstrantene hadde bannere og plakater der de hevdet at «Al-Quds (arabisk for Jerusalem) skal forbli arabisk og islamsk,» og sang «vi vil ofre våre sjeler og vårt blod for Al-Quds.» En av talerne, Mushir al-Masri, som er i Hamas-regjeringen, sa at fredagens demonstrasjon illustrerer hvor villige mulimene er for å gjøre alt for å frigjøre Al-Aqsa-moskeen. Han la til at «de som nå deltar i «den arabiske våren» vil komme til å reise seg i tiden som kommer, for å frigjøre Al-Aqsa fra jødenes urenhet.»
Hamas’ leder Haniyeh sa torsdag under et møte med noen sunni-prester i Egypt at «Palestina» er regnet som hellig islamsk jord, og kan ikke oppgis.
«Når vi sier at vi er enige i en stat innefor 1967-grensene [det finnes ingen slike grenser. Man mener våpenhvilelinjen fra 1949] med Jerusalem som hovedstad, så er intensjonen vår basert på en avvisning av den israelske enheten, og at flyktningene skal få returnere.» (Her er det verdt å merke seg at «Palestinas» ambassadør til Libanon sier det stikk motsatte, nemlig at de IKKE automatisk får statsborgerskap i en ny palestinsk stat.)
Hamas annonserte sist uke at de ville arrangere en kjempedemonstrasjon i Kairo, som også ville protestere mot «judaiseringen» av Jerusalem. Tidligere har sjeiken for Al-Azhar-universitetet i Kairo, som er en topp autoritet i sunni-islam, advart Israel mot det han kaller «judaiseringen» av Jerusalem. Under en nyhetskonferanse erklærte han at «judaisering» av «Al-Quds» og å skade Al-Aqsa-moskeen og området ved den ville være å tre åver en rød linje, og ville føre til tilintetgjørelse av «sionist-enheten i Palestina» [Israel.]
Les gjerne mer om sykdommen antisemittisme på Commentary MagazineStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: