De rødgrønne skyter seg selv i foten

I en pressemelding sier Finansdepartementet, 3. september, at det har utelukket det israelske selskapet Elbit Systems Ltd. fra Statens pensjonsfond — Utland, basert på råd fra Etikkrådet for fondet. Etikkrådet har ifølge Finansdepartementet funnet at en investering i Elbit medfører uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
Selskapet Elbit leverer et overvåkningssystem som er et sentralt bidrag til Israels bygging av separasjonsbarrieren som går over okkupert område, sier Finansdepartementet og Etikkrådet.   ”Vi ønsker ikke å finansiere selskaper som på en slik direkte måte bidrar til brudd med den internasjonale humanitærretten,” sier finansminister Kristin Halvorsen i sin pressemelding.
Her er det mye som er både galt og i strid med grunnleggende etiske normer.  Blant de ting SV-statsråd og aktiv Israel-boikotter Kristin Halvorsen ikke forteller er at rådet fra Etikkrådet er basert på instruks fra Finansdepartementet som er basert på instruks fra finansminister Kristin Halvorsen som er basert på krav fra den SV-støttede organisasjonen Boikott Israel som tidligere har opplevd å få sin nettside stengt på grunn av «hat og rasisme.»
Det spesielle med denne hendelsen er ikke salget av statens aksjer i Elbit.  Statens eierandel var helt ubetydelig, og salget kunne like gjerne ha vært forretningsmessig begrunnet.  Det spesielle ved saken er tidspunktet under valgkampen, og det iøynefallende mediestuntet Kristin Halvorsen pakket saken inn i.  Her var det nemlig den politiske emballasjen og Halvorsens ryggdekning i valgkampen og desperate behov for stemmer som var det viktige.
Israelske myndigheter forsto også dette, etter at ambassadør Lian hadde forklart realitetene for dem da han ble innkalt på teppet til det israelske utenriksdepartement for å redegjøre muntlig den norske regjerings spesielle atferd.  Men ”forklaringene” bak lukkede dører gjør ikke saken bedre.  Kristin Halvorsen har malt regjeringen inn i et politisk hjørne som gjelder langt mer alvorlige ting enn noen aksjer i et selskap.  Også mer alvorlig enn hennes anti-israelske ”røkk” som vi forutså måtte komme i valgkampen.
Elbit er nemlig leverandør av teknisk utstyr til langt mer enn forebygging av terrorangrep i Israel.  Elbit er for eksempel leverandør av høyteknologisk utstyr til det nye jagerflyet regjeringen har besluttet å kjøpe fra USA, og på mange andre områder som Norge og norsk forsvar nyter godt av til egen beskyttelse.  Dette lå nok langt fremme i bevisstheten under ambassadør Lians forsøk på brannslokning etter Kristin Halvorsens lek med politiske fyrstikker i valgkampen.
Kristin Halvorsens boikottutspill vil derfor komme til å ramme Norge langt mer enn bortfallet av inntekter på en aksjepost.  Med mindre valget fører til dannelse av en ny regjering som kan ta avstand og frigjøre seg fra Halvorsens boikottvedtak, vil den rødgrønne regjeringen meget snart møte seg selv i døren i en rekke sammenhenger hvor den må velge bort effektivt høyteknologisk utstyr fra mange leverandører som i likhet med Elbit også bidrar med teknologi til krigen mot terror både i Israel og andre deler av verden, uten hittil å være beskyldt for ”brudd med den internasjonale humanitærretten.”
Ingen i den regjeringen har tydeligere en Kristin Halvorsen med sine valgkamputspill illustrert utrykket om å ”skyte seg selv i foten.”Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: