DagenMagazinet kjører antijødisk kampanje

De siste dagene har mange blitt forbauset over at det kristelige dagbladet DagenMagazinet har igangsatt en hårdnakket kampanje mot jøder som lever i ”omstridte” deler av Judea og Samaria.  Kampanjen føres i pennen av Ove Eikje, og la det ikke være tvil: Dette er en planlagt og målrettet mediekampanje som ikke kan ha annet formål enn å delegitimere jødenes eksistensberettigelse i Judea og Samaria.  Helt konkret retter angrepet seg mot Karmel-instituttets støtte til bosetningen Alonei Shilo i Samaria. ”Denne blir betraktet som «ulovlig», men John Skåland i Karmel mener at bosetterne har full rett til å etablere seg i Judea og Samaria (Vestbredden)”, sier DM bl.a. Det går frem av hele kampanjen at DagenMagazinet er svært uenig med Skåland i dette og har til hensikt å undergrave Karmel-instituttets hjelpearbeid blant jødene i Judea og Samaria.
Artiklene er pakket med mistenkeliggjørende og villedende terminologi og dulgte fiendtlige uttrykk, så som ”omstridt bosetting,” ”ulovlig,” ”politisk kontroversielt” og ”1967-grensene.”  Hele vinklingen av stoffet er gitt en mest mulig tendensiøs politisk utforming, så som dette:
”En god del av midlene er gitt som skattefrie gaver, der giveren får fratrekk i skatten, til SVs store ergrelse.
– Hvilken kommentar har du til at slike bosetninger ses på som den største hindring for å få fred i Midtøsten?”
Det siste oppslaget prøver å fortelle at; ” Det er uenighet blant norske israelsvenner om støtte til jødiske bosettere som har etablert seg på omstridte områder i Israel.”  Påstanden er ikke dokumentert i artikkelen som tvert om avslører bred enighet blant Israels venner i Norge. 
Heldigvis er Skåland i stand til å svare for seg, og setter DagenMagazinet på plass, men lesere som nøyer seg med overskriftene kan likevel sitte igjen med inntrykk av at den antisemittiske medieleninismen som går ut på å gjenta løgner til de blir trodd, nå også er blitt en ingrediens i det kristelige dagbladet.  Det er synd at vi snart ikke lenger har medier i Norge som uforbeholdent tør forsvare jødenes selvfølgelige rett til å bo hvor som helst. 
DagenMagazinets redaksjon bør derfor minnes om at den politikken som hevder at det er steder i verden hvor jøder ikke må bo, ble offisielt avskaffet i Norge den 8. mai 1945.  DagenMagazinet er på villspor.
DagenMagazinet I
DagenMagazinet IIStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: