Mens mediaoppmerksomheten rundt fredssamtalene mellom Israel og palestina-araberne pågår for fullt, og hele verden er fokusert på at Israel, som ikke har forlenget byggestansen i Judea og Samaria ytterligere ut over de opprinnelig avtalte ti månedene, er regjeringene i regionen… Les mer “Den virkelige trusselen ”
26. mars 2010. Frank er journalist i Hamburg, og utgiver av ”Die Weltvernichtungsmaschine” (Dommedagsmaskinen), en studie av utviklingen i finansmarkedet og årsakene til den økonomiske krisen. Til norsk ved Willy Gjøsund Den italienske journalisten Fiamma Nirenstein har skrevet en rekke… Les mer “Europeiske politikere lever på en løgn om Israel ”