Mens Morgenbladet i utgave 26 (3-9. august) i en artikkel slipper til Israels påtroppende ambassadør i Norge, druseren og muslimen Naim Araidi, skriver de i den påfølgende artikkelen et historisk resymé som er så gjennomsyret av negative holdninger at det… Les mer “Morgenbladet om Israel ”
Verden er slett ikke så fredelig som man skulle tro når Israel fordømmes for å ville beskytte sine kjære for fanatiske selvmordsbombere. For når Israel trenger beskyttelse, altså å skille forbryterne som vil mennesker vondt, fra uskyldige sivile, kalles det… Les mer “Israel – nyttig likevel, når det kommer til stykket ”