NRK slår i artik­ke­len – Sepa­ra­sjons­mu­ren bør bli pale­stinsk grense fast at «den ulov­lig bygde muren på pale­stinsk land mel­lom Israel og Vest­bred­den skal være ny grense mel­lom lan­dene. Det vil krympe et fram­ti­dig Pale­stina betrak­te­lig». Len­ger ned i artik­ke­len… Les mer “– Den ulovlige muren? ”
«Krigeren Arafat» eller «terroristen Arafat,» spørsmålet er ikke, som vi ofte hører, hvilken side du står på. «Den enes terrorist er den andres frihetskjemper» sies det. Er dette sant? En person hvis organisasjon bomber sivil luftfart og dreper sivile, angriper… Les mer “Terroristen Arafat – kjempet både med våpen og på fredelig vis ”
Manfred Gerstenfeld skriver en interessant artikkel i Jerusalem Post (16.09.2013) med tittelen «Norge: de anti-israelske holdningene og antisemittismen vil fortsette etter valget». Artikkelen inneholder mange interessante fakta om offentlighetens antisemittisme, hendelser fra nær fortid som kanskje er fortiet eller glemt,… Les merNorge: de anti-israelske holdningene og antisemittismen vil fortsette etter valget ”
Norge har utvilsomt mange dyktige vitenskapsmenn og forskere, og på enkelte nisjeområder som skismurning og fiskeoppdrett har vi kanskje hevdet oss av naturlige årsaker som lite konkurranse og manglende interesse og muligheter andre steder i verden. Men grovt sett liker… Les mer “Best i verden på innovasjon – nå med medisinsk nyvinning ”