NRK slår i artik­ke­len – Sepa­ra­sjons­mu­ren bør bli pale­stinsk grense fast at «den ulov­lig bygde muren på pale­stinsk land mel­lom Israel og Vest­bred­den skal være ny grense mel­lom lan­dene. Det vil krympe et fram­ti­dig Pale­stina betrak­te­lig». Len­ger ned i artik­ke­len… Les mer
Børtveit har stilt et spørsmål til journalisten Thomas Vermes i www.abcnyheter.no vedrørende en formulering i en artikkel hvor Vermes skriver: «Regjeringen vil forbeholde de nye boligene som skal reises utenfor grensene Israel fikk godkjent i 1967, for jøder. Det kunngjorde… Les mer
Manfred Gerstenfeld skriver en interessant artikkel i Jerusalem Post (16.09.2013) med tittelen «Norge: de anti-israelske holdningene og antisemittismen vil fortsette etter valget». Artikkelen inneholder mange interessante fakta om offentlighetens antisemittisme, hendelser fra nær fortid som kanskje er fortiet eller glemt,… Les mer
Dagens Næringsliv skriver om Universitetet i Oslo, som avviser sikkerhetsselskapet G4 på grunn av det de kaller «selskapets leveranser til Israel på okkupert land». G4 på sin side aksepterer ikke avvisningen, og klager universitetet inn for brudd på grunnleggende lovkrav… Les mer
Norge har utvilsomt mange dyktige vitenskapsmenn og forskere, og på enkelte nisjeområder som skismurning og fiskeoppdrett har vi kanskje hevdet oss av naturlige årsaker som lite konkurranse og manglende interesse og muligheter andre steder i verden. Men grovt sett liker… Les mer
Søn­dag, to dager etter 22/7 ringte sje­fen meg. Jeg hadde fre­dag skre­vet et krast inn­legg på Docu­ment om stats­mi­nis­te­rens tamme reak­sjon på bom­ben i regje­rings­kvar­ta­let. Et par måne­der senere var min tid i Actis over. Jeg var bedt om å … Les mer