ADL tar fatt det internasjonale samfunnets «iver etter å fordømme» dødsfallene på «Nakba-dagen» The Anti Defamation League (ADL) kritiserte den «iveren etter å dømme» som FN og andre i det internasjonale samfunn utviser. Man ber om utvidet etterforskning omkring IDFs… Les mer– Verdenssamfunnet: ivrig etter å fordømme ”