Brorskapet nekter å anerkjenne Israel

Mye kan tyde på at optimismen som har rådet her hjemme omkring den såkalte «arabiske våren» med tanke på menneskerettigheter og demokrati, fred og rettferdighet, i beste fall har vært noe blåøyd.
Jerusalem Post skriver i dag at nestlederen i [det muslimske] «Brorskapets frihets- og rettferdighetsparti» uttaler til den arabiske avisen «al-Hayat» at man «ikke under noen omstendighet» vil anerkjenne Israel, og at de vil prøve å få kansellert fredsavtalen mellom de to land.
I valget nylig i Egypt vant partiet 36,3% av stemmene, mens det ultrakonservative Salafi al-Nour partiet vant 28,2%.
Så mye for demokrati og menneskerettigheter. Her i Norge har vi den mye siterte Egypt-forskeren Bjørn Olav Utvik, som mener at islamistbevegelsen i Egypt, Det muslimske brorskap, ligner på Norges KrF. Roger Hercz skriver i en kommentar: «Hvor historieløs kan man være?»

Brorskapet har som mål å innføre sharia-lovgiving. Sayyid Qutb, en av brorskapets ideologer, utarbeidet på 60-tallet det intellektuelle grunnlaget for militant jihad, og ble en hovedinspirasjon for grupper som al-Qaida.
På åttitallet distanserte brorskapet seg fra militante jihad-operasjoner i Egypt. Men årsaken var regimets brutale forfølgelse av islamistene. Brorskapet konkluderte med at deres sjanse til å vinne makt var gjennom en overtakelse av regimeinstitusjonene, inkludert parlamentet, fra innsiden. Kursendringen var ikke forankret i demokratiske ideer.

Les gjerne hele Hercz’ artikkel, der han konkluderer med at det er «intellektuell fallitt å si at brorskapet i Kairo står nærmere norske kristendemokrater enn islamistene i Teheran.»
Også USA lar seg lure. Ikke bare liberale medier, men Obama-administrasjonen og toneangivende eksperter, skriver Scott Shane i NY Times i februar 2011.
Document.no
NY Times
Nestlederen i partiet, Dr Rashad Bayoumi, uttaler til «al-Hayat» på spørsmål om hvorvidt det er en betingelse at et styre i Egypt anerkjenner Israel: «Dette er intet alternativ. Uansett omstendigheter, vi anerkjenner aldri Israel. Israel er en okkupant, en kriminell fiende.»

Sayyid Qutb, en av Brorskapets intellektuelle grunnleggere

I løpet av intervjuet poengterte han han flere ganger at ingen av medlemmene i Det muslimske brorskapet noensinne ville sette seg ned og forhandle med Israel. «Jeg ville aldri tillate meg selv å sette meg ned med kriminelle.»
Bayomi sa videre at Broderskapet vil starte de juridiske prosedyrene som skal til for å kansellere fredsavtalen mellom Egypt og Israel som ble signert i 1979. «Broderskapet respekterer internasjonale konvensjoner, men vi vil gå til rettslige skritt mot fredsavtalen med sionist-enheten,» siterte avisen ham på.
De to ledende islamistpartiene vant nærmere 2/3 flertall i begynnelsen av desember, og vil som første store tiltak skrive en ny konstitusjon som definerer presidentens makt og parlamentets innflytelse i det nye Egypt.
Vesten så lenge på Mubarak og andre sterke menn i regionen som en hjelp til å holde islamistene i age, skriver Jerusalem Post videre. Nå ser man med engstelse på at islamistiske krefter vinner frem i valgene både i Tunisia, Marokko og Egypt.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: