Bondevik: Venn av Israel eller løpegutt?

 Jeg er ingen løpegutt
Dagen
Av , 17.02.2005
Statsminister Bondevik tar kraftig avstand fra Karl Johan Hallaråkers påstand om at han nærmest er en løpegutt for palestinske myndigheter.
Generalsekretær Karl Johan Hallaråker i Indremisjonsforbundet uttalte i Dagen onsdag at det så ut for at statsministeren nærmest var en løpegutt, eller i alle fall budbærer for den palestinske siden i Midtøstenpolitikken.
– Jeg kan forsikre Hallaråker om at jeg også fremførte kritiske synspunkter og forventninger til palestinske myndigheter. Mine samtaler innebar ingen dreining av min, eller norsk, utenrikspolitikk. Det kunne Hallaråker ha fått oppklart, hvis han ikke bare hadde bygget sine påstander på mediene, men tatt direkte kontakt med meg eller en av mine medarbeidere, sier Bondevik til Dagen.
Fem kritiske tema
Han forteller at han tok opp følgende kritiske spørsmål til de palestinske lederene:
– For det første at de må gjøre alt de kan, og enda mer, for å stanse terror. Det er viktig at dette skjer, ikke bare i ord, men i handling. Jeg sa at det er positivt at de har utplassert mange soldater i Gaza med dette siktemål, og at det er viktig at de reagerer om det skjer nye provokasjoner eller terror mot Israel. For det andre sa jeg at sikkerheten må ha første prioritet, forteller statsministeren.
Han sier at han også tok opp problemet med korrupsjon blant palestinerne. President Abbas svarte at de aktivt ville bekjempe korrupsjon. Bondevik tok videre opp behovet for ytterligere reformer i palestinsk administrasjon og politikk.
Hallaråker burde sjekke
Den norske statsministeren presiserte for det femte at det er viktig at også det forestående parlamentsvalget i juni skjer under betryggende former.
– Jeg vil ta skarp avstand fra påstanden om at jeg nærmest skal ha vært en løpegutt for palestinske myndigheter. Det er et fullstendig feilaktig bilde, og Hallaråker, som ellers er så kritisk til
mediedekningen, burde ha sjekket bedre hva som skjedde, før han sa noe slikt, sier Bondevik.
Statsministeren understreker at det er naturlig for et land som har tillit hos begge parter, å formidle synspunkter begge veier mellom partene. Han synes også det er rart at medier kan påstå at han fornærmet Sharon.
Postivt Sharon-møte
Samtalen med statsminister Sharon var tvert imot den beste og mest positive og fyldige samtalen jeg har hatt med han. Nettopp fordi han vet at jeg er en venn av Israel, kan en også tillate seg med desto større tyngde å ta opp saker der vi ikke er helt enige. Og det tok Sharon veldig greit, sier Bondevik.
Han understreker at han er helt enig i det Hallaråker sa om grunnleggende temaer som trygghet og anerkjennelse av Israel, og om grensespørsmålet og pengebruk.
[KOM: Med slike venner trenger Israel ikke fiender, sier man på hebraisk]

– Jeg kan forsikre Hallaraker om at KrF har en gjennomtenkt Midtøstenpolitikk.
Det avgjørende er at Israel kan oppnå fred med sine palestinske naboer, det er den beste garanti for landets eksistens og sikkerhet i fremtiden. Det er viktig å oppmuntre begge parter til å gå videre i en fredsprosess, sier statsministeren.
Han poengterer at KrF og han selv har en grunnleggende solidaritet og et vennskap med Israel. Samtidig må man være klar over palestinernes vanskelige situasjon, og ikke minst kristne palestinere som kjenner presset både fra muslimer og fra jøder. Det er viktig å vise solidaritet med dem også.
[KOM: Interessant. Bondevik fortier bestandig muslimenes undertrykkelse av kristne i hele verden, inkludert Midtøsten. Samtidig gir han en del av ansvaret til jødene – som ikke har med saken å gjøre! Det er så irriterende at en slik person er så frekk og kamuflerer seg selv som en «venn av Israel»!]

– Israel selv har akseptert målet om en palestinsk stat understreker Bondevik.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: