Biskop Munib Younan: muslimenes elendighet skyldes Israel


EDSKAP FOR FRED: – Vi ser på oss selv som redskaper for fred, meglere for rettferdighet, prester for forsoning og brobyggere mellom israelere, palestinere, kristne, muslimer og jøder, sier den lutherske biskopen Munib Younan

Palestinske kristne emigrerer

Stadig flere palestinske kristne emigrerer til USA. Dersom tallet på emigranter holder seg på dagens nivå, vil det om 15 år ikke finnes kristne igjen i de palestinske områdene.
Det sier biskopen av Jordan, Munib Younan, til Dagen. Han var i Norge denne uken på invitasjon fra Mellomkirkelig Råd  og biskopen i Borg , og hadde samtaler med både statsminister Kjell Magne Bondevik, Utenriksdepartementet og kirkelige representanter.
– I følge statistikken fra Betlehem-området alene emigrerte 1.000 kristne til USA i 2001. Det vil si at det er 16.000 kristne igjen der. Årsaken til at folk reiser er okkupasjonen og den ustabile politiske situasjonen.
[Kommentar: «Okkupasjonen» varer siden 1967. Siden jødene «okkuperte» Jødelands kjerneområdet Judea har de kristne blomstret opp. Den eneste stat i Midtøsten og Nord-Afrika der antall kristne ikke har gått ned er Israel. Kristne begynte å flykte fra Betlehem og området bare etter at Arafat og ca. 150.000 andre terrorister fikk lov til å herje i området. Men hvem får skylden?]
– På spørsmål om hvordan han vil beskrive situasjonen for de palestinske kristne akkurat nå, svarer den lutherske biskopen at de lever i en veldig vanskelig tid. Han peker på at palestinske kristne har vært i landet i 2000 år og de har lært seg å leve sammen med muslimer og jøder.
[Kommentar: Begrepet «palestinske kristne» er kun oppfunnet etter 1967. Kristne ellers har blitt trakassert, undertrykket og myrdet av muslimer, inkludert i Det hellige land.]
Minoritet
– Selv om vi er en minoritet, har vi ikke minoritetens komplekser. Vi ser på oss selv som redskaper for fred, meglere for rettferdighet, prester for forsoning og brobyggere mellom israelere, palestinere, kristne, muslimer og jøder. I tillegg er vi initiativtakere til dialog mellom muslimer og jøder, så som Alexandria-prosessen, samt at vi er pådrivere for kvinners rettigheter og forsvarere av menneskerettigheter.
– Vi har også konkret positiv innvirkning på samfunnet rundt oss. Min kirke driver for eksempel fem skoler der vi har 3.000 elever. Seks prosent av dem er lutheranere, 35 prosent er muslimer mens resten tilhører andre kristne kirkesamfunn, forteller biskop Younan.
Oslo2-avtale
Om samtalen med statsministeren Bondevik sier biskopen at hans hovedbuskap var bekymring for krigstruselen mot Irak.
– Vi trenger ikke krig i Midtøsten men vi trenger rettferdighet. Vi ønsker også at internasjonale avtaler må innføres på lik linje over hele verden.
– Jeg ba ham også om å ta initiativ til en Oslo2-avtale, eller en Molde1-avtale, fordi Norge fortsatt kan spille en positiv rolle i arbeidet for fred, forsoning og rettferdighet i Midtøsten. Partene er slitne og de trenger virkelig en tid med fred og rettferdighet.
[Kommentar: Norges «fredsprosess» har hittil beriket de rikeste terrorister, men bidratt til undertrykkelse av millioner og tap på tusenvis av liv. Hva er Younans egentlige motiv?]
– Fikk du noen løfter fra statsminister Bondevik?
– Han har forpliktet seg på både fred og rettferdighet i Midtøsten, og ut fra mine tidligere erfaringer med ham vet jeg at han vil gjøre sitt ytterste for å få gjennomført det han arbeider for.
– I tillegg er han interessert i at de palestinske kristne skal kunne fortsette å bo i området og at de kan fortsette med å være vitner for evangeliet. Jeg tror han vil gjøre det han kan for hjelpe de palestinske kristne og også den palestinske lutherske kirken til å vitne i oppstandelses-landet, tror Younan, og sier videre.
– Det er veldig viktig å innse at den kristne kirken har vitnet for Herren i 2000 år, og vi må fortsette dette arbeidet for Herren, samt å vitne for fred, rettferdighet og forsoning. Men på samme tid er vi bekymret fordi palestinske kristne nå emigrerer, og fortsetter strømmen slik den er i øyeblikket vil det om 15 år ikke være noen palestinske kristne igjen i de palestinske områdene og i Israel.
[Kommentar: «I Israel»? Jødestaten er jo den eneste i det muslimsk-dominerte nabolag der den kristne befolkningen ikke flykter pga. religiøs undertrykkelse.]
– Jeg håper at statsministeren vil gjøre sitt ytterste for at de palestinske kristne skal bli boende i landet og kan fortsette med å være kristne vitner, svarer biskop Younan.
Humanitær bistand
Munib Younan forteller også at i den fryktelige situasjonen kristne palestinere nå opplever, har de fått verdifull humanitær bistand utenfra. Kirkenes Verdensråd, Det lutherske Verdensforbund, Caritas International og andre kirkelige, frivillige organisasjoner har samarbeidet om dette.
– De har gitt mye humanitær bistand på en god måte, og vi er virkelig takknemmelige for det. Den kristne kirke er et vitne i denne tiden og vi har kunnet hjelpe mennesker uten hensyn til kjønn, politisk tilhørighet eller religion. Vi hjelper de som er i nød. Om de er muslimer eller kristne spiller ingen rolle.
– Dette er noe av det den lokale lutherske kirken er opptatt med. Folk har så lett for å se det som skjer hos oss i svart eller hvit, enten er man for eller imot. Men de ser aldri hvordan kirken tjener de som er i nød, påpeker biskopen som har ansvaret for både Jordan, Israel og de palestinske områdene, påpeker Younan.
Ja til rettferdighet
Munib Younan legger til at kirken sier til folk at de ikke behøver å være for Israel eller for palestinerne. Det de ønsker er at folk er tilhengere av rettferdighet, sannhet og forsoning. For når man er tilhengere av sannheten, så er det slik at sannheten frigjør.
– Overalt hvor jeg reiser sier jeg at folk ikke må være så opptatt av sort/hvit-tenkningen. Dere bør heller tenke på hvordan dere kan hjelpe den palestinske kirken i sin bekjennelse og eksistens, og hvordan hjelpe folket til fred og rettferdighet.
– Da Gud ga friheten til Norge, betød det at friheten ikke skulle stoppe i Norge, men man skulle hjelpe andre mindre nasjoner til å få den samme friheten som dere har. Det er en forpliktelse i den globaliserte verden som vi er en del av, påpeker biskopen.
Nei til Irak-krigen
Han understreker videre at den lokale lutherske kirken er imot all krig, både i egen region og i verden forøvrig.
– Det synspunktet deler alle kristne i Midtøsten. Vi lever i det 21. århundret og ikke i middelalderen. Vi har nok kunnskap og vi har metoder for å få til en fredelig dialog. Jeg er redd for at et angrep på Irak vil føre til at konflikten mellom Israel og palestinerne vil bli skjøvet i bakgrunnen.
– Vi har ikke råd til å ha en krig mellom religionene fordi en krig vil forsterke misforståelser og mangel på forståelse mellom de ulike folkegruppene. Vi ber om at vesten må avstå fra krig, om ikke annet så av hensyn til de fem prosentene av befolkningen i Midtøsten som er kristne. Og vi er også bekymret for den humanitære situasjonen i Irak, sier biskop Munib Younan.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: