Barghouti: ingen fred før Israel forlater Samaria og Judea.

Palestina-araberne har ikke helt det ståstedet man skulle tro var naturlig etter at araberstater gikk til krig mot Israel i 1967, og i denne krigen tapte territorier til Israel.
Dette er gammelt stoff, men ettersom medier og politikere gang på gang uttaler seg som om de ikke forstår selv så enkle ting som at partene etter en krig etter internasjonale konvensjoner skal sette seg ned og forhandle om territoriene som har skiftet «side» – særlig den tapende part, og i særdeleshet når den tapenede part var den angripende part. Og dette forsterkes ytterligere av at de to partene allerede har en undertegnet og bredt bevitnet avtale om at slike forhandlinger skal finne sted – om de omstridte territoriene (Oslo-avtalene.)
Men til dagens innspill. Den fengslede lederen for Fatah, Marwan Barghouti, sa i dag at konflikten mellom Israel og araberne kun vil få en slutt dersom Israel trekker seg tilbake til linjene fra før 1967. Altså før krigen i 1967, som araberne startet.
Vi kan legge til at Israel med disse linjene ville bli så smalt at det ville bli praktisk talt umulig å forsvare grensene ved et eventuelt, og mange vil mene sannsynlig, fremtidig angrep fra arabisk side igjen.
Arutz Sheva kaller Barghouti «erketerrorist,» og påpeker at mange israelere finner det totalt uakseptabelt at mannen i det hele tatt får uttale seg til mediene, der han sitter fengslet for mange drap i Israel med forbindelse til terror. Sikkerhetskilder sier at mannen er ansvarlig for minst 21 andre drap, altså i tillegg det det han er dømt til ikke mindre enn fem livstidsstraffer for like mange drap. Han ble fanget av israelerne i 2002, og fikk sin dom i 2004.
DØMT FOR 5 DRAP, STØTTER «FREDELIG MOTSTAND?»
Den fengslede terroristen ble spurt om han stiller til valg i det kommende parlamentsvalget, og svarte på dette at «PA må bestemme en dato … Når de har gjort det, får vi se hva som skjer. Det som er viktigere nå er å skape en nasjonal enhet og en regjering, og yte fredelig motstand, samt få i gang forhandlinger.»
Barghouti uttrykte begeistring for revolusjonene under den arabiske våren fordi han mente de vil «tjene det palestinske folket og deres rettferdige sak til gode.»
I desember 2011 avviste Israels statsminister en henvendelse fra amerikanske tjenestemenn om å slippe 52-åringen fri. Det hadde utløst enorme protester i folket bare noen måneder tidligere at noen så mye som foreslo at han skulle slippes løs som en del av avtalen om å slippe ut 1027 terrorister i bytte for den kidnappede soldaten Gilad Shalit.
Talsmenn for den amerikanske regjeringen holder på sitt og mener at Barghouti representerer en moderat retning i PA-politikken. Han blir av sine egne med-terrorister kalt «motstandsprinsen».
«FLYKTNINGENE» OG FLYKTNINGENE
Den i og for seg Israel-fiendtlige nyhetskanalen BBC har en lengre beskrivelse av Barghouti der det fremgår ganske tydelig hvem han er. Synspunktene hans har vært kjent i lang tid. I tillegg til tilbaketrekning til linjene fra før 1967 forlanger han også at alle flyktningene, som det kalles, skal få rett til å «vende tilbake til» Israel.
De rundt 700.000 som flyktet fra Israel i forbindelse med uavhengighetskrigen i 1948 har nå på mystisk vis «blitt til» flere millioner, og blir i motsetning til alle andre flyktninger i verden etter utallige konflikter og kriger, behandlet etter egne særregler, og har fått sin egen FN-organisasjon, UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), som bare arbeider for dem. Regler som for eksempel ikke gjelder for de rundt regnet 800.000 jødene som flyktet fra arabiske land i den samme krigen. Altså motsatt vei, til Israel.
De jødiske flyktningene, som var flere enn de arabiske, har heller selvsagt ikke fått noen «the United Nations Relief and Works Agency for Jewish Refugees in the Near East.»
Wikipedia hevder at det var 900.000 mellom 1948 og 1972:
Den jødiske utvandringen fra arabiske og musliske land. De jødiske fellesskapene sammenlagt i Midtøsten og Nord-Afrika (unntatt Israel) ble redusert fra rundt 900.000 i 1948 til mindre enn 8.000 i dag. Noen av disse samfunnene var mer enn 2.500 år gamle. Israel absorberte omkring 600.000 av disse flyktningene, mange av dem ble midlertidig plassert i teltleirer, kalt Ma’abarot. De ble til slutt absorbert av det israelske samfunnet, og den siste Ma’abarot ble revet i 1958. De jødiske flyktningene fra midtøsten og Nord-Afrika fikk ingen assistanse fra UNRWA.


Bet Lid innvandrerleir 1949

UNRWA regner som nevnt ikke med de 700.000, og man regner heller ikke med at disse etter to generasjoner har blitt assimilert noe sted, i motsetning til alle andre flyktninger alle andre steder, inklusive de jødiske fra samme område og samme krig. Det har de da heller ikke, ettersom araberstatene rundt Israel stort sett holder flyktningestatusen i hevd, ettersom dette har vist seg å være en meget effektiv politisk brekkstang mot Israel. Å se flyktninger i fattigslige leirer er som kjent god propaganda for dem som etterspør økonomiske midler, og man stritter derfor imot alt som kan tjene flyktningene til gode, her er det politikk som gjelder.
Pr. 1. januar 2011 opererer UNRWA med 58 flyktningeleirer i Jordan, Libanon, Syria, «Vestbredden» og Gazastripen, med totalt 1.452.709 flyktninger. I tillegg opererer de med det utrolige totale antallet flyktninger (á jour pr. samme dato) 4.966.664.
Les mer om flyktningemyten her…
5 MILLIONER ARABERE INN I ISRAEL?
Det sier seg selv at å ta inn nesten fem millioner arabiske mennesker i en stat med syv millioner jøder og en million arabere ville føre til en total kollaps av staten Israel, og dermed en avslutning av verdens eneste jødiske stat. Det er dette Barghouti og alle som støtter ham i dette helt urimelige kravet vil oppnå. Selvfølgelig vil dette aldri skje, men kravet sier noe om hva man ønsker for Israel, hvilken skjebne man ønsker den jødiske staten skal få.
Man sier med rene ord at man ønsker staten Israels undergang. Det neste og kanskje eneste spørsmålet som melder seg er hvor i all verden disse menneskene skal gjøre av seg. De har ikke 3.237.500 km2 å boltre seg på, som statene på den arabiske halvøy har, men er som kjent mindre enn Hedmark fylke med sine 20-22.000 km2.
I tillegg kunne jo man, om man var vennligsinnet, drodle over mulighetene for en fredelig sameksistens mellom to folkegrupper hvor den ene halvparten får inn med skolebøkene (UNRWA-finansierte) at krig mot Israel er bra,  hvor en hel del av dem (Gaza-innbyggerne) har valgt seg en regjering med Hamas, en organisasjon som har som hovedmål å utslette staten Israel, og er oppflasket på en religion basert på en bok som oppfordrer til drap på jøder, og som omtaler dem som «aper og griser.»
Og ja, vi vet at Koranen også tar til orde for fredelig sameksistens mellom muslimer og annerledes troende. Problemet ligger ikke i disse versene.
At disse avfeldige og middelalderske synspunktene er ytterst levende selv i kommmunikasjonens og IT-teknologiens tidsalder, bevises jo på nyhetene i dag. Det skjer stadig vekk, og har helt sikkert ikke skjedd for siste gang.
Les: Mufti benekter oppfordring til å drepe jøder (publisert 24. januar 2012)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: