Bare utenriksminister Støre har penger igjen

Shabbat shalom alle sammen,
Jødene feiret i går sin 5772. nyttårsdag, og vi i SMA gratulerer dem med dagen med ønske om et godt nytt år med fred og mindre jødehat. Året som er gått har dessverre vært preget av mye negativ og nedsettende omtale og politisk propaganda mot jødenes hjemland Israel, noe som ikke ser ut til å ta slutt.
I året som gikk merker vi oss at vi i Norge fikk den første antisemittiske barneboken som er utgitt siden 1930 tallet, spesielt laget for å forgifte uskyldige barnesinn med aversjon mot jødene.
På den positive siden merker vi oss at Norges Røde Kors har valgt å takke ja til en invitasjon fra Israel, og sender en gruppe av sine redningsfolk fra Utøya til sine israelske kolleger for å lære om traumebehandling. Det er få her i verden som kan mer om dette enn israelerne.  Men også her var det noen som valgte å sette sin politiske renhetslære foran sin humanitære forpliktelse og protesterte mot å akseptere tilbudet.  Det betyr ikke at vi kan risikere å bli spurt etter partiboka dersom vi skulle komme ut for en ulykke, men det forteller oss hvor dypt propagandaens og desinformasjonens røtter stikker hos enkelte. 
Hamas-legen, USA-hateren og Israel-boikotteren Mads Gilbert er et talende eksempel på dette.  Vi husker hans bekjennelser etter 11. september 2001 da han uttalte sin uforbeholdne støtte til dem som drepte 3000 mennesker i New York: «Jeg er lege og kunne aldri ført et fly mot World Trade Center, men jeg forsvarer den moralske retten til dem du kaller terrorister,» uttalte han til Dagbladet.
Spørsmålet for oss i dag er om han som lege er i stand til å benytte medisiner, medisinsk materiell og behandlingsmetoder som er utviklet av jødene i Israel. Leger over hele verden etterspør nå for eksempel bandasjer og annet utstyr som er utviklet og produsert i Israel og som redder liv.  Hvert eneste sykehus i verden er fullt av israelske og amerikanske medisiner og utstyr som Dr. Gilbert vil boikotte.  Det står Dr. Gilbert fritt heller å velge å praktisere alternativ medisin.  Han må gjerne vende tilbake til grøtomslag og kamferpose, men for våre leseres skyld gjør vi oppmerksom på at han arbeider ved universitetssykehuset i Tromsø.
God helg! fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Bare utenriksminister Støre har penger igjen
Vi har tidligere uttrykt vår bekymring for at Israel er gjort til EUs beleilige syndebukk. Et forhold som forklarer den sterke fokuseringen på Israel, er den dype økonomiske krisen som har rammet EU, og som skyldes at flere av landene har levd over evne uten budsjettdisiplin og nå forlanger at de andre skal betale regningene deres.  Situasjonen for europeisk økonomi er langt mer alvorlig enn hva mediene forteller.  Den palestinske staten det ivres for å opprette, vil, uansett grenser, i overskuelig fremtid neppe ha forutsetninger for å utvikle en selvstendig bærekraftig økonomi som kan gi innbyggerne de velferden de i dag har vennet seg til, takket være utenlandsk støtte og subsidier.  Palestinerne kan ikke vente seg nevneverdige bidrag, hverken fra EU eller USA, som begge er på konkursens rand.  Det er derfor Norge som peker seg ut som garantist for et palestinsk statsbudsjett.  Da kan det komme godt med å ha 3000 milliarder på bok.
Til tross for global finanskrise, blir likevel innredning av leiligheter i en av Jerusalems jødiske bydeler gitt oppmerksomhet på aller høyeste hold i USA og EU.  I Norge er man dessuten i tillegg opptatt av å lage nye fredsprosesser til erstatning for dem som bare førte til mer krig. Man er opptatt av å få nominert egyptiske Facebook-chattere til Nobels fredspris, mens det nye egyptiske fredsregimet skaper krigsstemning blant palestinerne med påstander om forestående israelsk okkupasjon av Sinai. Og for å fjerne enhver tvil: Norge støtter palestinernes sak.  Et par av hovedpunktene i palestinernes sak er en jødefri palestinsk stat, utslettelse av staten Israel og at de palestinske flyktningene som bor på Vestbredden og Gaza-stripen ikke vil kunne bli statsborgere i en ny palestinsk stat.  Vi andre sitter igjen med spørsmålet om hvor grensen går mellom det absurde og det groteske.
En mediestorm ble i denne uken konstruert rundt den jødiske bydelen Gilo i Jerusalem, hvor det er planlagt en utvidelse med 1100 leiligheter.  I Norge har utenriksministeren engasjert seg i boligdebatten i Israel ved å gjenta sitt gamle mantra om at «bygging av bosetninger på okkupert land er ulovlig og i strid med folkeretten.»  Atter en gang oppfordrer SMA utenriksministeren om å vise oss den angivelige folkeretten som han baserer sine usanne anklager mot Israel på.  Vi gjentar vår oppfatning om at hans stadige gjentakelse av uspesifiserte anklager om lovbrudd har en klar karakter av forfølgelse.  Mener utenriksminister Støre at bygging av hus i det jødiske kvartalet i Jerusalem er ulovlig?  Var det ulovlig og i strid med folkeretten å gjenoppbygge de synagogene i Jerusalem som jordanerne sprengte med dynamitt i 1948?  Eller var det jordanernes etniske rensing av Jerusalem, Judea og Samaria som var ulovlig og i strid med folkeretten?  Før eller siden bør utenriksministeren gi en fyllestgjørende forklaring på hva han mener om dette.
Det ser ut til at kampen for sannheten aldri tar slutt. Mens utenriksministeren «støtter den palestinske sak» og derfor angriper Israelsk boligbygging, gikk Hamas-legen og Palestina-aktivisten Mads Gilbert i bladet Dagen den 23. september til frontalangrep på Røde Kors som sendte 25 av sine medarbeidere fra redningsaksjonen på Utøya til et kurs i Israel om behandling av traumatiske lidelser.  At han selv som lege hver eneste dag drar nytte av medisiner, kunnskap og teknologi som er utviklet av jødene i Israel, ser ikke ut til å forstyrre ham.  Mens han i sin legegjerning støtter seg på israelsk teknologi og kunnskap, vil han nekte andre denne fordelen.  Han har åpent erklært at han støtter islamsk terror og boikotter Israel, men tjener selv penger på å praktisere et fag som i betydelig grad baserer seg på israelsk forskning og utvikling.  Dette stuntet vil vi karakterisere som dobbeltmoral og politisk hykleri, men det er mer alvorlig enn som så.  Den anti-israelske agitasjonen Mads Gilbert driver med i arbeidstiden, er direkte i strid med hans eget legeløfte, den hippokratiske ed.
Hver gang Gilbert gir Aspirin til sine pasienter, er det til ære for oppdageren, en jøde ved navn Arthur Eichengrün, som overlevde Theresienstadt konsentrasjonsleir mens han arbeidet for Bayer.
Gilberts legepraksis bygger på det jødiske folks arbeid som gjennom generasjoner har bidratt med oppfinnelser og utvikling av kunnskap som har spart utallige menneskeliv.  På samme måte som Gilbert nyter godt av jødisk og israelsk kunnskap innen medisin og teknologi, har også Røde Kors både rett og plikt til å gi sine medarbeidere den beste opplæring som finnes på dette området.  De må ikke hindres i dette gjennom norsk politisk trangsyn, løgner og hykleri.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: