‘- Bare folket kan stoppe skjendingen av Tempelhøyden

Muslimenes behandling av arkeologiske skatter er skandaløs
Muslimenes behandling av arkeologiske skatter er skandaløs

Det er en av veteranene i en jødisk organisasjon som forsøker å få endret lover som hindrer jøder i å besøke sin aller helligste plass, som sier dette. Forvalteren av stedet, den islamske Waqf, gjør hva de kan for å fjerne alle spor etter jødene på dette stedet, ifølge aktivistene. Antikviteter som finnes, blir systematisk ødelagt, og jødisk tilstedeværelse blir systematisk fornektet av dem som skulle forvalte og sikre stedet.
Til tross for at arkeologiske funn i rikelige mengder beviser jødenes rett til både Tempelhøyden og Jerusalem ellers, benektes dette på det hardeste av de muslimske myndighetene. Og presset av verdensopinionen som de er, løper israelske myndigheter ofte sine fienders ærend, hevdes det. Aktivistene har ikke mye tro på at en komité som Knesset nå har nedsatt, vil forandre mye på situasjonen. Komiteen selv mener det må et mye sterkere engasjement til for å stoppe den utviklingen som er i gang. Høytstående politikere må på banen, – også statsministeren selv.
Rabbi Chaim Richman i Tempelinstituttet mener folket må på banen. «Et mye bredere, folkelig engasjement, og en bevissthet om det som skjer på Tempelhøyden, må til.» Han mener jøder over hele verden må engasjere seg.
«Waqfens ødeleggelse av funn fra tempelet er bevisst og kalkulert,» hevder han. «De har allerede en dom på seg for dette. Og i den grad deres organiserte, aggressive hetsing av jødiske besøkere beviser holdningene deres, så er også dette noe man kan se hver eneste dag. Det er ikke noen beskyldning.»
«Waqf’en lider av «Tempelfornektelses-syndromet». De benekter at det noensinne har vært et hellig tempel her, og på den måten delegitimerer de ethvert jødisk krav på Jerusalem. Ved å utrydde all jødisk historie i byen, forbereder de byens «endelige status», en status med enorme konsekvenser.
Som en del av restriksjonene på stedet, er det forbud mot at jøder og andre ikke-muslimer ber på stedet. Skulle men forsøke på det, venter arrestasjoner. Religiøse jøder blir ofte plaget av muslimske ekstremister.
Aktivistene beskylder israelske myndigheter for svakhet og for å underlegge seg muslimenes krav for å forhindre at disse blir sinte. «Ja, himmelen forby,» skriver The Jewish Voice, ikke helt uten ironi. En tidligere hemmeligstemplet rapport har nå kommet dem i hende, og de mener rapporten klart viser at myndighetene setter hensynet til sine egne borgere til side for å tekkes muslimene og deres støttespillere.
Rapporten forteller om en hemmelig tunnel til en underjordisk moské som er bygd i det som en gang var Salomos staller. I 2001-03 skal Waqfen ha fortsatt graving på høyden, tross innsigelser fra myndighetene som har ansvaret for antikvitetene. I 2007 skal strømforsyningen til «klippedomen» ha blitt erstattet, og man skal samtidig ha lagt ny strømlinje til stallene, uten noen form for kontroll eller overordnet styring, uten tillatelse fra myndighetene og uten å koordinere arbeidet med faglige instanser. Arbeidet skal ha inkludert maskinelt utstyr, noe som skal ha medført uopprettelig skade på arkeologiske funn.
I en fotnote til rapporten henvises det til en angivelig bestemmelse etter Seksdagerskrigen, der man skal ha forbudt jøder å be på Tempelhøyden – og at dette skal ha vært i tråd med noe den israelske regjering skal ha bestemt. Dette skal ha blitt diskutert i regjeringen i oktober 1967, og man konkluderte da med at noen slik bestemmelse aldri ble gjort, noe som kan forklare at statsministerens kontor ønsket hemmeligstempling av rapporten, hevder The Jewish Voice.
Rabbien sier han ble trakassert og dårlig behandlet av folk fra Waqf’en under et besøk på Tempelhøyden en morgen, og mener at dersom jøder hadde blitt behandlet på samme måte i noe annet land, hadde man umiddelbart protestert og fordømt dette som antisemittisk.
Han mener det ikke er riktig bare å fordømme Waqfen for dette. Det hele kommer av mangel på utdannelse og at det jødiske samfunnet ikke har vært våken. Det er rett og slett ikke motstand nok i folk, mener han.
«Jøder har i generasjoner blitt oppdradd til å tenke at vi ikke har noen tilknytning til Tempelhøyden. Dekreter og antisemittiske bestemmelser fra kristelige og muslimske okkupanter har nektet jødene adgang til stedet, og har fortalt oss at vi har adgang bare til Vestmuren («Klagemuren»). Dette, sammen med våre egne myndigheters diskusjoner om hvordan men mest heniktsmessig kan bevare stedet, har gjort at det nå er svært sårbart for skade som forvoldes av religiøse og politiske aktivister som ikke ønsker jødisk suverenitet i noen form i Israels land.»
«Folket må engasjere seg slik at myndighetene blir tvunget til å foreta seg noe,» sier han.
IsraelNationalNews.com
Les mer
Prosjektet for å redde Tempelhøyden (Wikipedia)
Det jordanske hasjemittiske kongedømme til Israel: – Ta de sultne øynene deres bort fra Tempelhøyden
Jerusalem Post: Tempelhøyden som symbol på muslimsk fanatisme
Raed Salah, lederen for den radikale Islamske bevegelse i Israel: Knasset har ingen rett til å diskutere tempelhøydenStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[swpm_payment_button id=2514 button_text="100 kr per mnd "] [swpm_payment_button id=2515 button_text="200 kr per mnd "] [swpm_payment_button id=2516 button_text="300 kr per mnd "] [swpm_payment_button id=2517 button_text="500 kr per mnd "] [swpm_payment_button id=2518 button_text="1000 kr per mnd"]