Balfour-deklarasjon

02.11.1917    Av: Arthur James Balfour, Sir  
Utenriksdepartementet 2. november 1917
Kjære Lord Rotshchild:
 Det er meg en stor glede å overbringe Dem, på vegne av Hans Majestets regjering, følgende sympatierklæring i anledning de jødiske sionistenes bestrebelser, som har blitt lagt frem for og bifalt av kabinettet:Hans Majestets regjering ser med velvilje på opprettelsen av et nasjonalt hjemland i Palestina for det jødiske folk, og vil gjøre alt som står i deres makt for å gjennomføre denne planen, og la det være underforstått at ingenting må gjøres som kan skade de sivile og religiøse rettighetene til de eksisterende ikke-jødiske samfunnene i Palestina, eller rettighetene og den politiske status som jødene i ethvert annet land nyter godt av.Jeg vil være takknemlig om De kunne gjøre denne erklæring kjent for Sionistføderasjonen Vennlig hilsen Arthur James Balfour
Noter
Balfourerklæringen [1, 2]  Oversatt for SMA av Jon Haug, Oslo
[1] Kilde: Internet Modern Hisory Sourcebook www.fordham.edu/halsall/mod/1922balfour.html
[2]  Redaksjonen: Noen mener at dette brevet til Lord Rothschild, fra den britiske utenriksminister Arthur James Balfour, var skrevet med tanke på å få jødenes støtte til de allierte i Første verdenskrig. Artikkelen Forsvar av Palestina-mandatet, 1922 i dette nummer av NIS-info, viser at Balfour var mer motivert av moral, enn av kald politikk. Brevet, som er kjent som Balfour-erklæringen, ble grunnlaget for dannelsen av en jødisk stat i Palestina. Brevet ble offentliggjort en uke senere i The Times i London.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: