På Utenriksdepartementets hjemmeside på Internett kan vi innledningsvis lese at departementets oppgave er «å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og… Les mer
Her møter vi Per Antonsen fra Senter mot antisemittisme (klikk på linken) som nettopp har utgitt «Prosessen mot Israel; Hvordan folkeretten misbrukes for å delegitimere staten Israel,» fra The Hague Initiative for International co-operation. Boken belyser hvordan internasjonale organer som… Les mer
Haag-uttalelsen fra jurister om den israelsk-palestinske konflikten Utvidet utgave 30. november 2017 Norsk oversettelse utgitt av Senter mot antisemittisme Oslo Dette dokumentet (klikk på linken), «Haag-uttalelsen fra jurister om den israelsk-palestinske konflikten,» er en oversettelse til norsk av en utvidet… Les mer