Av: Simon Wiesenthal Center   Jerusalem, 27. januar 2009 Kunngjøringen kom kvelden før markeringen av frigjøringen av Auschwitz, dødsleiren som forsynte firmaet med slavekraft Simon Wiesenthalsenteret hedret Siemens, Tysklands gigantiske ingeniør konsern, sin kunngjøring, om det ikke lenger vil drive forretninger… Les mer