En etterlengtet bok om antisemittismen på den politiske venstresiden er nylig utgitt i Norge.  Forfatteren, professor Torkel Brekke, som selv har bakgrunn fra et venstreorientert miljø, har presentert et omfattende resymé av hovedtrekkene i den sterke og voksende bølgen av… Les mer
En av FN-systemets mest ytterliggående antisemitter, Francesca Albanese, som er FNs «spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i okkuperte palestinske områder,» har nylig sendt brev til Norges utenriksminister hvor hun anklager Norge for kategorisk å «nekte å treffe tiltak nedfelt i FN-pakten til… Les mer
Samtidig med at israelske myndigheter stilles overfor nye alvorlige trusler fra fremmedfinansiert terror innenfor sine grenser, har politikerne i EU på ny satt internasjonal rett til side og blandet seg inn i landets indre anliggender.  Mandag 13. mars ga EUs… Les mer
Mange betrakter med undring det dramaet som utspiller seg omkring regjeringskontorene i Oslo hvor norske samer krever at myndighetene overholder nasjonale og internasjonale forpliktelser de har inngått til å verne om minoriteters rettigheter.  Men det som utspiller seg er slett… Les mer
Mens ettårsdagen for Russlands invasjon i Ukraina markeres den 24. februar, finner FN også plass til å reise kritikk mot Israel.  FNs ledere setter på mange måter Israel i samme kategori som Russland, – en okkupasjonsmakt som med militære midler… Les mer
Ingen blir vel forbauset over at formannen for de palestinske selvstyremyndighetene fortsetter med å fortelle verden at det jødiske folk ikke har noen historisk tilknytning til Israel, og at kolonimaktene opprettet Israel for å bli kvitt jødene.  Under et møte… Les mer
Vi har i mange år kunnet påvise at der er en sammenheng mellom utbrudd av jødehat og interne problemer i de landene hvor det skjer.  Fenomenet er kjent gjennom europeisk historie.  Uttrykksformen endrer og fornyer seg med samfunnsutviklingen og de… Les mer
Siden freden i Westfalen i 1648 har siviliserte stater vært enige om en rekke prinsipper og kjøreregler for fredelig sameksistens.  Disse har gjennom århundrene utviklet seg til det vi i dag kaller folkeretten.  Den omfatter internasjonale avtaler, konvensjoner og traktater,… Les mer
I en situasjon hvor verden står på randen av en katastrofe og økonomien er på kanten av stupet, er det ikke overraskende at lederskapet ønsker å avlede folks oppmerksomhet bort fra den elendigheten de har skapt.  Den spesielle oppmerksomheten omkring… Les mer
I 2021 informerte israelske myndigheter Norge og EU om at en rekke palestinske frivillige organisasjoner som mottar bistandsmidler, i virkeligheten driver innsamling av penger for å lønne medlemmer av terrororganisasjonen Folkefronten for frigjøring av Palestina, PFLP.  Denne organisasjonen ble opprettet… Les mer
Nedrakkingen av den jødiske staten Israel har nådd nye høyder de siste ukene etter at landets velgere med åpne øyne stemte inn et flertall av representanter i nasjonalforsamlingen Knesset fra partier på den politiske høyresiden.  Det har ikke skjedd før… Les mer
I HL-senterets befolkningsundersøkelse som ble offentliggjort i desember 2022, konstateres det at antisemittiske fordommer fremdeles er like utbredt i Norge som de var for fem og ti år siden.  Det betyr blant annet at de store bevilgningene som vekslende regjeringer… Les mer
I to år har den norske FN-delegasjonen hatt ansvar for å fremme Norges interesser i Sikkerhetsrådet som er FN-organisasjonens «politbyrå.»   Oppdraget har vært å arbeide for Norges interesser internasjonalt. «Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et… Les mer
Den tredje befolkningsundersøkelsen fra Holocaust-senteret om nordmenns holdninger til jøder ble offentliggjort i desember.  I likhet med den forrige undersøkelsen fra 2017, dekker denne undersøkelsen også holdninger til muslimer.  Blant de hovedkonklusjoner som trekkes frem når det gjelder nordmenns holdninger… Les mer
Den 30. november, nesten på dagen 75 år etter at FNs Hovedforsamling med knapt flertall vedtok et forslag om å dele det palestinske mandatområdet som var avsatt til en jødisk nasjonalstat i en jødisk og en arabisk del, holdt den… Les mer