AUFs søsterorganisasjon – terroristorganisasjonen Fatah Youth

Artikkelen er ikke oppdatert
Inspirerer hverandre 
Onsdag 23. februar 2009 besøkte Haya Al-Farra og Ziad Za’arir fra AUFs søsterorganisasjon i Palestina, Fateh Youth, AUF i Buskerud. Møtet ble lærerikt og inspirerende for begge parter. – Her i Norge har vi lært mye om hvordan man i et demokrati organiserer et politisk parti og en ungdomsorganisasjon, sier Haya.
– Og vi i AUF lærer mye om hvordan vi best kan støtte og hjelpe ungdommene i Fateh Youth, sier Julie Schønemann, leder i Drammen AUF. (AUF’s link utdatert)
Desember 2009:
Sentralstyremedlem i AUF og stortingsrepresentant, Stine Renate Håheim, var til stede og talte under åpningen av historiens første palestinske ungdomsparlamentet.
– Som eneste internasjonale gjest var jeg invitert til å hilse ungdomsparlamentet, og jeg må innrømme at det var en spesiell opplevelse, sier Håheim.
Hun forteller at palestinernes president Mahmoud Abbas satt på første rad. Bakover i rekkene satt litt i underkant av tusen delegater og gjester, blant dem flere FYO-venner av Håheim. Det var spesielt å tale til den store forsamlingen:
– Etter talen min takket Abbas for de varme ordene, forteller Håheim.
Oppstarten av et palestinsk ungdomsparlament har vært mulig å realisere takket være støtte fra blant annet Norsk Folkehjelp og midler fra Abbas sitt kontor. Medlemmer i Fatah Youth (FYO) og ungdom generelt i Midt- Østen møter mange utfordringer som unge engasjerte, derfor takket mange Håheim for at hun var tilstede på den viktige dagen:
– De takket meg for at jeg kom helt fra Norge, og jeg understreket hvor viktig det er at også unge også engasjerer seg politisk. Nå lover jeg å følge prosessen videre, avslutter Håheim.
(fra AUF’s web 21. des. 2009)


Midtøsten 
AUF har vært engasjert i spørsmål om Midtøsten i over tjue år, og har lenge hatt et tett samarbeid med vår palestinske søsterorganisasjon Fatah Youth. Sammen driver vi et prosjekt med støtte fra Norsk Senter for Demokratistøtte, og årets prosjekt er å avholde kongress i Fatah Youth. AUF har også kontakt med vår israelske søsterorganisasjon Labour Young Leadership.

Situasjonen i Midtøsten er meget vanskelig, og den gjør fredelig demokratisk arbeid vanskelig for vår søsterorganisasjon. Flere av medlemmene i Fatah Youth er fengslet, uten dom og tiltalte. Byggingen av muren inne på Vestbredden og alle checkpointene gjør det vanskelig å møtes og drive med organisasjonsarbeid og politikk.
Samarbeidet mellom AUF og Fatah Youth er med på å styrke begge våre organisasjoner. AUF får en unik innsikt i den politiske situasjonen og gir oss perspektiver på det å drive politisk arbeid under en okkupasjon. Samtidig kan vi bidra med våre kunnskaper i spørsmål som likestilling, velferdsstaten, demokrati og organisasjonsbygging.
Vi jobber for å styrke Fatah Youth, både fordi vi tror at demokrati er en forutsetning for fred, men også fordi et sterkt Fatah Youth vil gjøre kampen for en palestinsk stat lettere. (AUF’s link utdatert)


AUFere til Palestina 
Lørdag 16. februar 2009 reiste en delegasjon fra AUF til Palestina. Delegasjonen består av Jette Christensen, Alexander Cascio, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim. Se bilder og følg med på delegasjonens opplevelser på Internasjonalen.
I løpet av de ti dagene AUF’erne er i Midtøsten skal de møte AUFs palestinske søsterorganisasjon, Fateh Youth, og holde seminarer i Nablus, Jenin og Jerusalem. De skal også reise rundt for å se på den ulovlige muren Israel har bygget inne på Vestbredden, besøke flyktningleirer og se hvilke følger okkupasjonen har for dagliglivet i Palestina. Delegasjonen skal også møte AUFs søsterorganisasjoner i Israel og ha møter med israelsk fredsbevegelse.
Fateh Youth og AUF har samarbeidet i mange år og driver et prosjekt med støtte fra Norsk senter for demokratistøtte. Årets prosjekt fokuserer på demokratisering og lokale kongresser i Fateh Youth. (AUF’s link utdatert)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: