AUF støtter PLOs tyranni

Tittel: Døm ham i Norge
Denne saken er hentet fra VG Nett (  11.7.2002  )
AUF-leder Eva Kristin Hansen krever Ariel Sharon straffet for brudd på folkeretten .
Av Aslak Eriksrud
 
– En norsk domstol har utvilsomt rettslig adgang til å dømme israelske ledere, men det blir til syvende og sist et politisk spørsmål om man vil gjøre det, sier advokat John Christian Elden, som har bistått AUF med anmeldelsen.
 
For første gang må norsk påtalemyndighet ta stilling til den bestemmelsen i straffeloven som gjør det mulig å straffe utlendinger for forbrytelser mot folkeretten begått i utlandet.
 
Til ansvar
 
AUF-leder Eva Kristin Hansen sendte anmeldelsen til riksadvokat Tor-Aksel Busch i går.
 
– Vi ønsker å stille Ariel Sharon og andre israelske ledere til ansvar for blant annet drap på ambulansepersonell, vilkårlige ødeleggelser av sivile mål og utenomrettslige henrettelser av sivile, sier Hansen.
 
Nå er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om det skal igangsettes etterforskning. Professor i offentlig rett Geir Ulfstein tør ikke spå utfallet. 
ANMELDT: Nå er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om det skal igangsettes etterforskning av Israels statsminister Ariel Sharon. 
– Jeg kjenner ingen lignende eksempler i Norge. Det skal bli interessant å se hva påtalemyndigheten gjør, sier folkerettseksperten.
 
Han er mest betenkt i forhold til spørsmål om immunitet.
 
– Anmeldelsen navngir flere militære ledere, i tillegg til å trekke inn deres overordnede i Israels regjering. Det er usikkert hvorvidt disse går inn under immuniteten til staten Israel, sier Ulfstein.
 
Loven er klar
 
AUF-lederen mener Norge har forpliktet seg til å reagere på folkerettsbrudd og forventer at anmeldelsen blir fulgt opp med etterforskning.
 
– Men har du et reelt håp om å få Sharon og andre israelere stilt for en norsk domstol?
 
– Dette lovverket er ennå ikke prøvd ut i Norge. Flere jurister jeg har vært i kontakt med, mener loven er klar nok. Andre vil sikkert si at vi har en dårlig sak. Slik vil det alltid være når en prøver ut nye lovbestemmelser for første gang, sier hun.
 
Advokat John Christian Elden støtter Eva Kristin Hansen:
 
– Den relativt nye bestemmelsen i straffeloven er til for å styrke Norges folkerettslige ansvar. Hvis man i det hele tatt mener noe med dette ansvaret, bør det igangsettes etterforskning, sier Elden. Han understreker at han ikke har noen mening om skyldspørsmålet i saken, men kun det juridiske.
 
Dersom Riksadvokaten finner juridisk grunn til å tiltale israelske ledere, må den endelige avgjørelsen tas av Kongen i statsråd, altså Bondevik-regjeringen.
VG 11.07.2002
*********************************************
Kontakt AUF:
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
v/ Eva Kristin Hansen (leder)
Postboks 8863 Youngstorget
0028 OSLO
Tel: 22396140
E-post: [email protected]Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: