Aper og griser kan ikke herske

Det er ikke så lett å se det, men slik er det: Herrene i dag er alle muslimene.
Dette er nemlig budskapet en Hamas-taler bragte sine disipler på Al Aqsa TV den 24. februar i 2012. Dette er det som foregår inne i hodene på disse ultra-religiøse islamistene, som åpent taler det hjertet strømmer over: sitt hat mot jødene.
Vi tar ikke munnen for full, her er video som bekrefter saken, her er engelsk oversettelse av de utrolige uttalelsene. Slikt ondsinnet sludder sendes på TV i Gaza i 2012.
Disse menneskene, med slike meninger, som lirer av seg slike religiøse irrasjonaliteter er det utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker og viser respekt, det er disse islamistene med sine ekstreme synspunkter han støtter med penger. Og majoriteten i Norges land gjør det mulig for ham fortsatt å sitte i sin posisjon. Det er så man nesten skulle tro det var et eventyr når man vet hva som foregår.
For mens vi naivt nok trodde at araberne har ødelagt landene sine med sin tilbakestående religion, full av fordommer og undertrykkelse som den er, en levning fra middelalderen, som ødelegger alle den kommer i berøring med. Enkeltpersoner, og hele regioner i verden, som blomstrer i form av utdannelse og rikdom, blir ofre for hemmende regelsett som effektivt hindrer all utvikling.
Knapt noen arabiske eller muslimske land kan i dag sies å ha det man regner som demokratiske, gode regjeringer som sørger for like rettigheter og muligheter for alle, slik vi ser som selvfølgelig i vår del av verden; uansett sosial stand, religion, etnisitet, seksuell legning eller kjønn. I den grad noen av dem en gang ble regnet som stabile, ble dette besørget av sterke ledere, oftest tyranner, men dog en slags stabilitetsfaktor. At de største utslagene av misnøye  eller politisk uenighet ble hardt slått ned på, og at de religiøse ble holdt i tømme av sterke krefter, holdt landene og regionen noenlunde i balanse. Vi kunne nevne noen av dem: Irak, Iran, Libya, Egypt. Det er vel ikke helt «mesterstykke» vi umiddelbart tenker på når vi ser hva de siste årene har bragt disse menneskene.
I de land hvor islam har fått mer makt enn før, innskrenkes ytringsfriheten og rettighetene, særlig for utsatte grupper som kvinnene, de homofile, og andre religioners tilhengere. Universitetsstudier gjøres om til Koranstudier, og islamkunnskap erstatter nyttig opplæring. Økonomien går på trynet av mangel på kunnskap og islams renteforbud. Kamp om makt i landet hindrer næringslivet og risikokapitalen uteblir.
På Gazastripen, hvor Hamas har tatt over etter at Israel trakk seg ut, har levestandarden gått drastisk ned, og et terrorvelde hvor folk drepes på mistanken har tatt over for den moderne rettstaten med de ordninger Israel tross alt kunne tilby palestina-araberne som bor her, så lenge de hadde kontrollen med området. Vesten pøser inn milliarder, penger som blir borte i lommene på terrorister. Penger som høyst sannsynlig finner veien inn i lugubre våpenkamre.
Men altså: Se etter, grundig. Bak alt dette kaoset, bak blodet, selvmordsbombene, depresjonen og opptøyene, bak tvangsekteskapene og konebankingen finnes en kontroll. Det er muslimene som regjerer. Det er bare ingen som kan se det.
MEMRI avslørte en video der predikanten fra Hamas gjorde det helt klart at Al Aqsa-moskeen ikke kan fortsette å være under kontroll av «aper og svin.»

«Vi sier høyt og tydelig: kampen om Palestina er ingen politisk kamp. Kampen er rent ideologisk. Det er en klar religiøs strid mellom islam og sionisme. Det er en kamp mellom lys og mørke, mellom godt og ondt,» slo taleren fast.
«Vi kan ikke på noen måte akseptere at Al Aqsa fortsetter å være unde kontroll av dem som Allah beskriver som en gjeng aper og griser, elevene til dem Alla beskriver som tosker som bærer bøker, eller en hund som peser når du slår den, og peser når du ikke slår den.»
«Etter alle disse beskrivelsene av hvilken plass som sømmer seg for dem, så kan ikke disse foraktelige menneskene herske over det store folket, disse slavene kan ikke være herrer over mestrene. Mestrene i dag er alle muslimene,» fortsatte han.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: