Angrep på NIS (SMA) og andre Israel-venner fra DNI og KrF

Ytterliggående Israel-venner ønskes ikke av Israelmisjonen og KrF
Advarer KrF mot Israel-fundamentalister
Vidar Udjus, Fædrelandsvennen 21.11.2004
KrF-høvding og Israel-venn John Edvard Olsen ber partiet sette klare grenser mot ytterliggående Israel-tilhengere.
LINDESNES: – For flere av de nye Israel-organisasjonene er Sharons tilbaketrekking fra Gaza feil, fordi den er i strid med Bibelens geografiske løsning. Dette budskapet forkynnes nå rundt om i kristne forsamlinger, og det må vi i KrF være klar over, sa tidligere Vennesla-ordfører John Edvard Olsen på Vest-Agder KrFs rådsmøte i Lindesnes lørdag.
Rundt 90 KrF-medlemmer fra hele fylket diskuterte situasjonen i Midtøsten, og ledelsen for fylkespartiet var på forhånd spent på om grasrota ville kreve en omlegging av politikken i retning av Carl I. Hagen og Frps sterkere pro-israelske linje. Det skjedde ikke.
I stedet fikk både John Edvard Olsen, parlamentarisk leder Jon Lilletun og statssekretær ved statsministerens kontor, Odd Jostein Sæther, kraftig applaus for innlegg hvor også palestinernes situasjon ble vektlagt.
Ytterliggående budskap
Olsen, som selv tidligere ledet organisasjonen Israelmisjonen, ba partifellene være observante på det ytterliggående budskapet om Midtøsten-konflikten som nå spres i kristne miljøer. Han viste til at det i løpet av de siste årene har dukket opp en rekke støtte-organisasjoner for Israel.
– I dag er det mer enn 20 slike. Én av disse samler inn penger til bosetterne i Samaria (Vestbredden, red.anm.), en annen har kastet seg inn i nominasjonsprosessen i KrF og så videre. Disse kreftene sier at de sanne kristne er de som støtter Israel uten forbehold, sa Olsen.
Han understreket at også for hans del er jødene Guds utvalgte folk.
– Men Israels politikk kan ikke legitimeres ut fra dette. Israel er underlagt de samme forpliktelser som ethvert annet folk. Dette må vi si til velgerne og grasrota i KrF, sa Olsen.
Han hadde helst sett hardere ordbruk fra partiledelsen om Yasser Arafat, men mente det viktigste nå er å bidra til en fredelig løsning på konflikten.
– Jeg ønsker meg et KrF som taler klart om Israel, som hilser forhandlinger velkommen og som også føler en forpliktelse overfor det palestinske folk, sa Olsen til sterk applaus fra salen.
Støtte fra Lilletun
Parlamentarisk leder Jon Lilletun ga overfor Fædrelandsvennen full støtte til Olsens klare ønske om en grenseoppgang mot ytterliggående Israel-vennlige miljøer i Norge.
– Absolutt. Vi kan ikke støtte elementer som selv Det mosaiske trossamfunn har ekskludert fordi de er for ytterliggående, sier Lilletun, med adresse til organisasjonen Norsk israelsenter. Det mosaiske trossamfunn vil ikke ha noe med israelsenteret å gjøre blant annet fordi det har samarbeidet med partiet Demokratene.
Lilletun understreker at det viktigste for KrF må være at enkeltmennesker på begge sider av Midtøsten-konflikten får oppleve fred. – Det er ikke mulig å bygge fred ved bare å støtte den ene parten, sier han.
– Men frykter du at Frp spiser seg inn i KrFs velgerskare fra høyre i dette spørsmålet?
– De har helt sikkert sin strategi, men det kan ikke avgjøre vår politikk, sier Lilletun.
Valgerd-boken
Valgerd Svarstad Hauglands bok ble ikke formelt diskutert på rådsmøtet, men flere av deltakerne uttrykte i korridorene skuffelse over både innholdet og tidspunktet for lanseringen av den. Trist og skadelig for partiet var to av flere karakteristikker som gikk igjen, men ingen ønsket å stå offentlig fram med sin kritikkStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: