<– Til innholdsfortegnelsen Av lektor og forfatter Vidar Olav Landsverk, Stathelle Til interpellasjonsdebatten i Stortinget 12. jan. 1995 stilte Svein Ludvigsen (H) dette spørsmålet: Undersøkelser av en del lærebøker … viser at den arabisk-israelske konflikten ofte er fremstilt slik at… Les merDen arabisk-israelske konflikten i norske skolebøker: Sammendrag ”
<– Til innholdsfortegnelsen Av lektor og forfatter Vidar Olav Landsverk, Stathelle Cap Leksikon  1962 Hovedredaktør Waldemar Brøgger Palestina, hebraisk Erez Jisrael, Bibelens Kanaan, SØ-kysten av Middelhavet; høyland på begge sider av Jordan-dalen, består for en vesentlig del av Israel. Navnet… Les merDen arabisk-israelske konflikten i norske skolebøker: Ett leksikon – to redaktører – to Palestina ”
<– Til innholdsfortegnelsen Av lektor og forfatter Vidar Olav Landsverk, Stathelle NRK og Omveier til Palestina Foruten at vi forventer at skolebøker skal være objektive og pålitelige, venter vi det av statsinstitu­sjonen NRK. I denne sammenhengen kan være verd å… Les merDen arabisk-israelske konflikten i norske skolebøker: NRK og Omveier til Palestina ”
<– Til innholdsfortegnelsen Av lektor og forfatter Vidar Olav Landsverk, Stathelle Vurderingskriterier Ved gjennomgang av stoffet er disse kriteria lagt til grunn som krav til objektivitet: At fakta skal være korrekte (så langt det er råd). At utvalget av fakta… Les merDen arabisk-israelske konflikten i norske skolebøker: Vurderingskriterier ”
Av Vidar Olav Landsverk Innholdsfortegnelse: A: Sammendrag B: Vurderingskriterier C: NRK og Omveier til Palestina D: Ett leksikon – to redaktører – to Palestina      Kap.  1A: Befolkningen i Palestina  Kap.  1B: Britene hadde makten  Kap.  2:   Sionismen  Kap.  3:   Balfour-erklæringen… Les merDen arabisk-israelske konflikten i norske skolebøker: Innholdsfortegnelse ”
I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at «… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere… Les mer “Feil fokus ”