Ønsker å boikotte akademisk samarbeid

Styret for Universitetet i Oslo behandler i dag et forslag fra styremedlem Helle Linné Eriksen om å boikotte akademisk samarbeid med israelske universiteter grunnet «at vi reagerer på politikken som føres» som hun velger å uttrykke det.
På denne måten ønsker Eriksen og hennes meningsfeller å utestenge Norge fra et samarbeid med ett av verdens mest innovative land på en rekke områder.
Universitetsledelsen er imidlertid klar på at de ikke ønsker en slik boikott, og sier at forslaget høyst sannsynlig vil bli felt.
Studentene og de enkelte vitenskapelig ansatte skal stå fritt til å ytre de utenrikspolitiske meningene de måtte ønske — men universitetet skal ikke flagge en egen utenrikspolitikk. Det vil derfor ikke være aktuelt å innføre boikott mot noen enkeltstater fra universitetets side. Skal man følge tankegangen til Norsk Tjenestemannslag i denne saken, ville en boikott av Israel videre skape presedens og medføre mulig boikott av en rekke andre regimer, er rektor Ottersens konklusjon.
(Norge Idag)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: