Ønsker jødene en PLO stat og selvmord, DNI?

I Dagen 31.3.2003 fortalte generalsekretær Rolf G. Heitman i Den norske Israelsmisjon (DNI), som også er styremedlem i Hjelp jødene hjem, at «en stor majoritet i den jødiske befolkningen i Israel støtter opprettelsen av en palestinsk stat». Sannheten er det motsatte: Det er dobbelt så mange jøder som er i mot opprettelse av en «palestinsk stat» enn de som støtter den.
En meningsmåling utført av Geocartography Knowledge Group i mars 2003 viser at 31% av de spurte var for og 61% var «i mot opprettelse av en palestinsk stat». Denne meningsmåling er også i overensstemmelse med andre meningsmålinger som er utført på korrekt måte.
Det er vanskelig å se på Heitmans uttalelse som en tilfeldig feil. Ledelsen i DNI og Heitman har i lang tid prøvd å fortelle at hans besøk hos Yassir Arafat (arrangert av Norges Kristne Råd) og støtte til opprettelse av en PLO-stat, ikke er mot jødenes interesser. Vi mener at dette er absurd. Heldigvis er vårt inntrykk at grasrota i DNI støtter jødene i denne sak, og ikke følger ledelsens PLO-vennlige linje.
Det er også feil å henvise til noen som i sin handling støtter antijødisk terrorisme, også når kilden er jødisk.
Etter så mange generasjoner av «kristelig» press mot jødedom, har noen jøder «funnet» det de trodde var en vellykket overlevelsesstrategi: For å være «politisk korrekte» tok de avstand fra Bibelen og begynte å kritisere jødedommen. Ideologien, som vi i dag kjenner som den sekulære marxisme- leninisme, ble primært utviklet av jøder i det antijødiske Øst-Europa (ref. Karl Marx og hans bok Das Kapital). Denne ideologi, som i dag er spredt over hele Verden, støtter radikalisme og kjemper mot den vestlige, judeo- kristne arven. Disse røde «liberaler» har nulltoleranse for Bibelen og jeg tror ikke at slike folk bør brukes som referanse av kristne ledere.
Det er god overlapping mellom jødisk radikalisme og forkastelse av den jødiske identiteten kombinert med jødehat. Fenomenet, som er kjent som «jødisk selvhat,» eller «autoantisemittisme», finnes selvfølgelig også i Israel, dit mange jøder (og ikke jøder) kommer fra Øst-Europa.
Israels venstreside, som kontrollerer mediene til og med i større grad enn venstresiden i Norge, har siden 1993 manipulert Israels «opinion» til støtte for «fredsprosessen». Shimon Peres og andre ekstremister i mediene, forteller at israelerne har en motsatt «opinion» til det de i virkeligheten har. For å legitimere sine handlinger må de manipulere folket til å tro at «en PLO-stat er nødvendig for å få fred». Den mest anvendte manipulasjonsmetoden er å bruke en positiv betingelse knyttet til spørsmålet, nemlig «fred»: «Støtter du opprettelse av en palestinsk stat, HVIS det vil føre til fred?». Det er dette ordet «hvis» som veileder de spurte til det ønskede svaret.
Lignende manipulasjoner har vi sett i Norge i mars 2003. Mens mediene flere ganger fortalte at de fleste nordmenn var i mot USA’s politikk overfor Irak, viste direkte meningsmålinger på TV2 (Holmgang) at nordmenn egentlig støtter USA! TV- programmet Holmgangs stemningsmålinger viste følgende: 70 % svarte at de støtter krigen mot Irak (19 mars), 63 % svarte at de ikke var mer kritiske til USA (26 mars) og 77% svarte nei på spørsmålet om de håper at USA taper krigen mot Irak. Har norske medier forandret sin dekning siden Holmgangs målinger?
På samme måte som norske medier ignorer folkets opinion, pleier israelske medier å manipulere nyheter og rapportere om en falsk virkelighet.
Men en ting må være klart: Tross manipulasjon er de fleste jøder negativt innstilte til opprettelse av en PLO-stat. En bør ikke være veldig intelligent for å forstå at denne stat vil bli styrt av terrorister og vil støtte Israels ødeleggelse. En kan ikke støtte jødene og samtidig støtte det apparat som vil ødelegge dem.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: