Økende jødehat i DK

Året 2010 regnes nå som det verste for jøder i Danmark i nyere tid, med stadig flere tilfeller av trusler og hatefulle ytringer, overfall og ydmykelser.

“Der er ikke noget nyt i, at jøder overfaldes, men tilfældene er blevet grovere og er vokset i antal. Heldigvis har vi et fremragende samarbejde med politiet, og vi er vant til at tænke os om i forhold til vores sikkerhed,” siger Finn Schwarz, formand i Det Mosaiske Troessamfund.
(Kristeligt Dagblad)

Men som i Norge bortforklares og bagatelliseres problemet. Helle Lykke Nielsen, lektor i Midtøsten og arabiske innvandrere, sier at gjerningsmennene kan være

…en gruppe “marginaliserte unge som er sinte på Danmark” og på årsaken til at de i det hele tatt er i landet. Denne årsaken mener de er Israel, og dermed jødene:

“Rigtig mange af de her unge får deres primære oplysninger om situationen i Mellemøsten fra deres forældre. Men forældrenes for-tællinger er præget af myter og historier, som langtfra altid forholder sig til virkeligheden. På den måde bli-ver de unge meget uheldigt påvirket,” forklarer hun.

I Norge vet vi at Kunnskapsdepartementet nedtonet problemene.

Rapporteringen om eskalerende hatforbrytelser mot europeiske jøder står i grell kontrast til Kunnskapsdepartementets oppnevnte komitès nedtoning av samme. Til tross for at foranledningen var NRK-reporter Tormod Strands reportasjer om jødehat blant norske muslimer, fikk komiteen i oppdrag å utrede det mer generelle «rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet».
I rapporten “Det kan skje igjen” kommer det frem at alle — alle — de jødiske ungdommene komiteen har snakket med, er blitt krenket på grunn av sin jødiske bakgrunn, mens ingen — ingen — av de intervjuede muslimske ungdommene har opplevd noe tilsvarende (men opplyser at de vet om andre). Den observerte forskjellen gir imidlertid ingen gjenklang, men er utelatt fullstendig fra rapportens analyser og oppsummeringer. Derimot poengterer komiteen – som blant andre består av professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, UiO, Oddbjørn Leirvik, leder for Antirasistisk senter Kari Helene Partapuoli og leder i Islamsk råd Norge Senaid Kobilica – at jødene er så få at problemet er lite statistisk sett, før man raskt går over til å snakke om diskriminering av andre minoriteter og hva skolen kan gjøre med det generelle problemet.

document.noStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: