Stikkordarkiv: tyrkia

Tyrkia avslørte israelske spioner med vilje

Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan

Det kan se ut som om Israel blir stående mer og mer alene i verden. Tyrkia har i mer enn 50 år vært en alliert partner med Israel på etterretning, i alle fall i hemmelighet. Israels daværende statsminister David Ben-Gurion etablerte det hemmelige etterretningssamarbeidet i 1958, med Adnan Menderes Tyrkias daværende statsminister. Samarbeidet var formalisert, men topp hemmelig, skriver Dan Raviv og Yossi Melman i sin bok «Spies against Armageddon

I dag skriver imidlertid Washington Post at Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan avslørte ti av Israels spioner i Iran tidlig i 2012. Ifølge kilder var avsløringen et «betydelig tap» for Israels etterretning, og et «bevisst slag i ansiktet» på Israel. Avsløringen illustrerer et intenst og bittert multinasjonalt etterretningssamarbeid som ligger bak de dagsaktuelle forhandlingene i Geneve mellom «5+1»-gruppen og Iran om utviklingen av kjernefysiske våpen. Tyrkisk etterretning kjører en nøye overvåkning av grensetrafikken, så de israelske spionenes bevegelser var godt kartlagt.

Årsaken til dette oppsiktsvekkende tillitsbruddet skal ha vært episoden med «Mavi Marmara,» det tyrkiske skipet som var med i flotiljen i 2010, men som nektet å etterkomme israelske myndigheters pålegg om å vike fra kursen de holdt, og legge til land på anvist plass. Under bording av fartøyet ble de israelske kommandosoldatene angrepet med stenger og kniver, og skjøt for å redde livet. Ni tyrkiske aktivister ble drept. Flotiljen hadde som mål å bryte Israels sjøblokade av Gaza. Hendelsene ble i månedene etterpå gransket av en FN-kommisjon, den såkalte «Palmer»-kommisjonen. Blokaden ble erklært «lovlig og passende» gitt de rådende omstendigheter.

Det hører med til historien at Tyrkia ble kritisert i rapporten, og selv om man bemerket at kommandosoldatene kanskje reagerte noe for tøft, så burde Tyrkia ha foretatt seg mer for å forhindre terrorisme. Denne kritikken falt ikke i smak hos tyrkerne, og de påklaget rapporten og prøvde å få teksten endret.

Tyrkias statsminister står for en islamisering av landet, og nærmest som en følge av dette, forverres forholdet samtidig til Israel og til Vesten generelt. I tiden etter «Mavi Marmara»-episoden forlangte Erdogan en unnskyldning fra Israel, og truet med å kaste ut israelske diplomater dersom kravet ikke ble oppfylt. Israels statsminister Benjamin Netanyahu var svært lenge kategorisk negativ til å gi en slik unnskyldning, men ga nylig etter, og unnskyldte overfor den tyrkiske statsminister, – etter påtrykk av USAs president Barack Obama, og med form som et kompromiss.

Årsaken til vegringen for å gi en slik unnskyldning kan ha vært Erdogans brudd på avtalen mellom de to land, kan det nå vise seg.

Men israelske analytikere tror den kjølige atmosfæren de to land imellom fortsetter, til tross for unnskyldningen. Washington Post skriver at Israel er skeptisk til Tyrkias etterretningssjef Hakan Fidan. De mistenker ham for å ha tette bånd til Iran. Enkelte etterretningsoffiserer skal ha kalt Fidan for «MOIS’s stasjonssjef i Ankara.» MOIS er Irans etterretnings- og sikkerhetsdepartement.

Amerikanske etterretningsoffiserer har vært klar over hendelsen, men har ikke protestert offentlig. De fortsette derimot arbeidet med å bedre forholdet mellom USA og Tyrkia, skriver David Ignatius i artikkelen om den tragiske avsløringen. Det hevdes at dette er slik USA har operert i all tid, nemlig at hendelser innen etterretning ikke får betydning for utenrikspolitikken som føres. Man har ikke noe svar på om episoden var en ren hevn for Israels kontante reaksjon på de ni angripende tyrkiske aktivistene, eller om det bare er et ledd i den generelle forverringen av forholdet mellom de sto statene.

Amerikansk etterretning sier Mossad (Israels etterretning) aldri hadde forventet at tyrkerne ville blåse israelske etterretningsfolk på denne måten, med fullt navn, etter 50 år med etterretningssamarbeid.

Samarbeidet har vært såpass formalisert at Israel trente tyrkiske spioner, og ironisk nok trente de også iranske, under Shahens styre, som ble kastet i 1979.

Fidan, sjefen for Tyrkias etterretning, er relativt ny i stillingen. Han ble sjef for MIT i 2010 etter å hya vært offiser i hæren. Han har en Bachelor fra Maryland, USA, og en doktorgrad fra Ankara. Etter at Fidan tok over, skremte han landets allierte «ved å gi fra seg etterretningsinformasjon som Israel og USA hadde samlet, til Iran» hevdes det i Wall Street Journal.

Ignatius fremhever det forverrede forholdet mellom Israel og Tyrkia som et eksempel på de «kaleidoskopiske» endringene vi står overfor i Midtøsten, og som har ført til at både USA, Israel, Iran, Saudi Arabia og Egypt nå ser seg om etter nye samarbeidspartnere, både i åpenhet, og under cover.

Iran har ikke gitt noen offentlig informasjon om arrestasjonen av de ti agentene, og den tyrkiske ambassaden i USA har heller ikke gitt noen forklaring. Israelske myndigheter er også tause om hendelsen.

Personer i det israelske etterretningsmiljøet uttrykker sjokk og forbauselse over at dette kunne skje. Og at det skjedde til tross for at Tyrkia og Iran er rivaler. Israels viseutenriksminister Zeev Elkin sier til Israel Radio at forholdet mellom Israel og Tyrkia er «komplisert,» og at Tyrkia prøver å bli det største og mest betydningsfulle landet i Midtøsten. Og – «den letteste måten å bli det på, er å vende seg imot Israel,» mente han. Dersom rapporten er sann, sier han, er dette «et dødelig slag mot samarbeidet de to land imellom.»

Washington Post: Turket blows Israel’s cover for Iranian spy ring

Les mer om Tyrkia

Bedring i forholdet til Tyrkia?

Den tyrkiske avisen Zaman meldte onsdag i forrige uke om en «viktig utvikling» i forholdet mellom Tyrkia og Israel. Ifølge rapporten har Israel nå returnert et antall Heron droner etter at de har vært i Israel for vedlikehold.

For to måneder siden anklaget Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan Israel for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til inngåtte forsvarsavtaler. Forholdet forkludret ytterligere et allerede meget spent forhold etter at Israel under Gaza-flotiljen i 2010 drepte ni tyrkere om bord på Mavi Marmara.

FN nedsatte som kjent en kommisjon for å finne ut hva som egentlig skjedde, og kommisjonen konkluderte blant annet med at Israels blokade av Gaza var «lovlig og passende,» og at Israel derfor var i sin fulle rett til å stoppe båtene som prøvde å bryte blokaden.

Palmer-rapporten vedgår at kommandosoldatene fra IDF ble møtt med “organisert og voldsom motstand fra en gruppe passasjerer” da de bordet fartøyet, og maktbruk var derfor nødvendig for selvforsvar. Men rapporten hevder at den kraften soldatene brukte, var hinsides selvforsvar og “overdreven og urimelig,” og derfor førte til unødvendige dødsfall.

Rapporten var kritisk til flotiljen og kalte den “uansvarlig.”

“Det finnes alvorlige spørsmål om dens ledelse, dens sanne natur og hensiktene til flotiljeorganisatorene, spesielt IHH,” slo rapporten fast. For “mens majoriteten blant passasjerende ikke hadde noen voldelige intensjoner, så kan ikke det samme sies om IHH,” den tyrkiske hjelpeorganisasjonen som sto bak flotiljen.

Tyrkia ble også kritisert for ikke å ha gjort mer for å forhindre væpnet konflikt med israelske soldater.

Tyrkia prøvde flere ganger å hindre rapporten i å bli offentliggjort, og truet med å iverksette en såkalt «plan B» om de ikke greide å få en unnskyldning fra Israel for drapene på de ni. «Plan B» var en diplomatisk utfrysning og svertekampanje som vi ser foregår fra Tyrkias side mot Israel i dag.

Israel på sin side har gjort det helt klart at en unnskyldning fra dem aldri vil komme. Soldatene handlet i nødverge for å redde sine egne og medsoldaters liv da de ble angrepet og truet på livet, noe videoer som er offentliggjort tydelig viser.

Men som ellers i historien skal det mer til enn klare beviser for å frikjenne en jøde som forsvarer seg, det har ikke vært spesielt mange journalister som har frontet urettferdigheten i dette, selv etter FNs konklusjon. Jøder skal helst sitte stille og la seg slakte ned. Da er verden fornøyd. Noen annen adekvat måte å tolke slikt på finnes neppe.

Imidlertid er den tiden for alltid slutt. De som bråker med staten Israel heretter får kjenne muskler. Verden skriker alltid opp i fistel når jøder tar til motmæle. Vår egen utenriksminister Jonas Gahr Støre er beklageligvis fanabærer for dette hylekoret, med sitt hyppige, men dessverre udokumenterte mantra «Israel bryter folkeretten, når…» Eller når Palestina-arabernes brudd på Oslo-avtalene blir oversett, mens Israels følgende tilbakeholdelse av penger (som er en del av samme avtalen) øyblikkelig blir fordømt og sammenlignet med tortur. Les forøvrig gjerne denne ypperlige kommentaren til akkurat det.

Nå tyder ting på at den jevne israeler ikke bryr seg. De lar verden fortsette med sin fordømmelse og lever godt innenfor sine grenser, med sin blomstrende kultur og økonomi, sitt pulserende næringsliv og sin grensesprengende teknologi, de høster sine Nobel-priser og sender sine anerkjente gjesteforelesere verden rundt uanfektet av den usaklige kritikken.

Les mer om Palmer-rapporten her…

Artikler som omtaler Palmer-rapporten her…

Erdogan beskyldte Israel for ikke å returnere droner som Tyrkia hadde kjøpt fra Israel, og som var sendt tilbake for vedlikehold.

«De er ikke lojal mot avtaler oss imellom i våpenindustrien,» sa Erdogan. «Det kan være det er problemer, du snakker kanskje ikke sammen, men du må oppfylle ditt ansvar innen internasjonale avtaler.»

Ifølge onsdagens melding i Zaman er dronene nå tilbake i Tyrkia. Artikkelen hevdet at israelske teknikere ikke hadde villet dra til Tyrkia av sikkerhetsgrunnet, men at Israel nå hadde sendt teknikere fra Aeronautics, firmaet som produserer dronene, for å arbeide med dronene på en tyrkisk militærbase.

En israelsk sikkerhetsoffiser bekreftet overfor Ynet at dronene nettopp hadde blitt sendt tilbake til Tyrkia, men avviste at det skal ha vært noen forsinkelse i forsendelsen. «Firmaet returnerte alle dronene til avtalt tid,» sa han.

Tyrkia: Jødiske graver skjendet

I Beyoglu, Istanbul, ble åtte jødiske gravsteiner skjendet tirsdag morgen. Politiet håper at diverse overvåkningskameraer i nærheten kan ha fanget opp gjerningsmennene. I tillegg til gravsteinene ble det også gjort skadeverk i ytterkanten av den jødiske gravplassen.

Fordi man fremdeles feirer jødisk påske i Istanbul, var ingen av de jødiske lederne tilgjengelig for kommentar.

En tyrkisk jøde som bor i Istanbul uttalte imidlertid at han ikke trodde dette var noe å bekymre seg for. Selv om Tyrkias relasjoner til Israel har blitt merkbart kjøligere etter «freds»flotiljen i mai 2010, hadde landets statsminister Recep Tayyip Erdogan ifølge denne jøden holdt en lengre tale om høytiden og ønsket jødene i landet en god påske, og han hadde uttrykt at han ønsket dem fred og ro i landet.

Ynet
Panarmenian.net

Iran frakter våpen til Syria

Det ble funnet våpen ombord i et iransk lastefly som ble tvunget til å lande sørøst i Tyrkia sist lørdag, melder tyrkiske medier.

Ifølge meldinger tok lasteflyet av fra Teheran med militær ammunisjon som skulle til Syria. Kassevis med våpen og ammunisjon ble fraktet ut av flyet.

Tyrkiske medier melder at flyet ble tvunget til å lande på et militært flyplassområde etter en forespørsel fra USA, med informasjon som indikerte at det fraktet radioaktivt materiale. Det ble videre meldt at det ble funnet rakettutskytningsutstyr, bombekastere, geværer og eksplosiver i et stort lasterom i flyet.

Aviser i Tyrkia slo fast at det var første gang siden 2006 at man hadde tvunget et fly til å lande under slike omstendigheter.

Forrige onsdag ble et annet fly fra Iran tvunget til å lande i Tyrkia. Det tyrkiske utenriksdepartementet sa den gang at det ikke ble funnet noe mistenkelig materiale om bord.

Ynet News
Jerusalem Post