Stikkordarkiv: stuxnet

Irans utenriksminister sier Iran har en absolutt rett til å anrike uran

Mohammad Javad Zarif, her med EUs utenriksminister Catherine Ashton (foto AFP / Stan Honda)

Mohammad Javad Zarif, her med EUs utenriksminister Catherine Ashton (foto AFP / Stan Honda)

Den iranske utenriksminister Mohammad Javad Zarif insisterte mandag på at Iran har en «absolutt rett til» å anrike uran på sin egen jord, melder Al Arabiya.

Det er få ting som opptar den israelske regjering i øyeblikket enn Irans bestrebelser på å få kjernefysiske våpen. Ingen andre stater i verden står overfor en konkret trussel om utslettelse fra et annet land. Iran har gjentatte ganger, da Mahmoud Ahmadinejad var president, kommet med direkte trusler mot Israel. Den nåværende presidenten Hassan Rouhani ordlegger seg mer diplomatisk, men Israels statsminister mener verden for lett lar seg dupere av fine ord – uten handlinger. Han kaller Rouhanis fine ord for bedragerske, – og sier at det er ikke Rouhani som styrer Iran, men Khamenei, landets religiøse muslimske overhode.

Mens Ahmadinejad var en «ulv i ulveklær,» sier Netanyahu at Rouhani er en «ulv i fåreklær.» «Men det betyr ikke at vi skal la ham legge ull over våre øyne,» fortsatte han.

Iran har gjentatte ganger insistert på at deres kjernefysiske program utelukkende er av sivil, fredelig art, med formål å styrke landets energiforsyning, mens kritikerne mener man slett ikke må produsere anriket uran for å fremskaffe energi.

«Kunsten å beherske sivil kjernefysisk teknologi på iransk jord, også anrikelse av uran, er en absolutt rettighet som Iran har,» sa Zarif på et møte med den sveitsiske viseutenriksminister Yves Rossier i Teheran.

«De siste årenes hendelser har vist at holdningen med trusler og sanksjoner ikke har styrket den andre partens interesser. Og ved å fortsette med slike holdninger blir bare å gjenta feilene man har gjort, og de kan ikke forhindre Iran fra å beherske sivil kjernefysisk teknologi,» la han til.

Vesten og Israel har lenge anklaget Iran for å prøve å utvikle kjernefysiske bomber under dekke av å være et sivilt program. Teheran har på det sterkeste avvist beskyldningene.

Iran og seks mektige verdensmakter, Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland, Russland og USA skal ha forhandlinger i Genève den 15. oktober for å prøve å finne en løsning på det kjernefysiske spørsmålet.

Iran har hatt enorme problemer med nettopp denne anrikelsen av uran, ikke minst fordi et mystisk datavirus, som kun angriper akkurat det utstyret Iran brukte til å anrike uran, fullstendig ødela prosessen for dem. Stuxnet, et datavirus som er så stort at absolutt ingen småbedrift eller hacker hadde kunnet ha kapasitet til å lage noe så stort og omfattende, satte angivelig anrikelsen tilbake med to år. Flere fysikk-kapasiteter i Iran ble skutt av statens ledelse, i den tro at disse var ansvarlig for å ha bragt viruset inn i landet. Fremstillingen skjer i lukkede anlegg som ikke har forbindelse til Internett, så Iran må ha hatt utro tjenere som ønsker det kjernefysiske programmet lagt øde.

Møtet om en ukes tid er det første mellom Iran og de seks andre siden Hassan Rouhani ble valgt til president i landet, skriver Al Arabiya, som kaller presidenten «moderat».

De seks vil ha Iran til å holde anrikningen av uran på et nivå på 20 prosent, som er det som trengs for en medisinsk forskningsreaktor ifølge landet selv, og at Iran slutter anrikningen i et underjordisk anlegg i Fordo. Til gjengjeld vil de seks landene lette på sanksjonene av handel med gull og petrokjemikalier.

Men Zarif sa søndag at disse tilbudene nå «er historie», og at gruppen må komme til forhandlingsbordet med «en ny tilnærming.»

USAs utenriksminister John Kerry sa mandag at han på det sterkeste henstiller til Iran å komme med nye forslag.

«Gruppen på seks land la et forslag på bordet i Almaty, og jeg tror ikke Iran enda har respondert tilstrekkelig på akkurat dette forslaget. Så jeg tenker vi venter og ser hva Iran legger i sitt syn nå,» sa Kerry til journalister i Indonesia etter et møte med den russiske utenriksminister Sergei Lavrov.

«Det vi trenger er en liste med forslag fra Iran som til fulle viser hvordan de ønsker å overbevise verden om at deres program er fredelig,» sa han.

Les mer om Iran på SMA:
Tidligere Mossad-offiser: sanksjoner virker ikke
Iran vil bringe krigen til Israel, og enda lenger
Israel vil lamme Iran dersom angrep
Mossad bak eksplosjon i Iran?
Iran er Israels eneste eksistensielle trussel
Ashkenazi innrømmer befatning med Stuxnet

Alle artikler om Stuxnet

Alle artikler om Iran

Israel vil lamme Iran dersom angrep

En lekkasje offentliggjort i det amerikanske Daily Beast hevder at Israel, dersom de angriper Iran for å stanse landets produksjon av kjernefysiske våpen, ikke bare vil angripe fra luften med bomber og raketter, men også vil lamme Irans elektriske nettverk, Internett, mobilnettverk, og de vil også forstyrre nødfrekvenser for politi og brannvesen.

I det siste tiåret har Israel utvilket et svært kostbart og avansert våpen, som setter dem i stand til å lamme og blinde mye av Irans forsvar allerede før de kommer på vingene. Kilder i USA opplyser at Israel har utviket et våpen som sender et signal til mobilnettverket så det går i dvalemodus, så all trafikk stanses.

Da Israel angrep et anlegg de mistenkte for å være utvilking av kjernefysiske våpen i 2007, sendte israelske fly signaler som forvirret fiendens radarer fullstendig. I ett øyeblikk så man ingen fly på skjermene, i neste så man hundrevis.

Irans elektriske nettverk antas å være sårbart for angrep av typen «Stuxnet,» fordi nettverket har forbindelse til Internett.

Israel har en drone, et ubemannet fly, som antas å kunne gjøre jobben med å forstyrre disse nettverkene. Dette flyet, som går under navnet Eitan, sies å kunne være på vingene i 45 timer sammenhengende.

Det er uvisst hvorfor de amerikanske kildene lekker ut disse opplysningene, så man vet ikke om det er bløff, eller om man prøver å forstyrre eventuelle israelske angrepsplaner.

IsraelNationalNews.com
Eitan

Mossad bak eksplosjon i Iran?

Israel bak eksplosjon ved Teheran, sier TIME. EU for «fredelig, lovlig press» på landet. Alle fraksjoner vil stå samlet mot et angrep, sier Ahmadinejads politiske motstander. Irans kjernefysiske anlegg rammet av nok et datavirus.

Et Iran med atomvåpen er i øyeblikket antagelig den verst tenkelige trusselen Israel kan komme til å stå overfor. Mye av nyhetsstoffet i israelske medier dreier seg derfor om Iran.

Det går i øyeblikket rykter om at den store eksplosjonen i en rakettbase like ved Teheran søndag skyldes sabotasje fra Israel. TIME mener Mossad står bak. Og at det er planlagt mer av samme slaget: «Det er flere kuler i magasinet,» siterer TIME en vestlig etterretningskilde på. «Ikke tro på iranerne som sier at det var en ulykke.»

Eksplosjonen søndag rammet en rakettbase som blant annet huset Shahab-raketter, og drepte minst 17 mennesker ifølge samme nyhetssted. Blant de drepte er generalmajor Hassan Moqqadam, som av iranske statsmedier beskrives som en av pionerene bak utviklingen av Irans rakettarsenal. Shahab-raketten antas å kunne nå Israel.

At eksplosjonen kom en uke etter IAEAs uvanlig harde kritikk av Irans kjernefysiske program, er heller ikke blant de faktorene som gjør det mer usannsynlig at Israel hadde en finger med i spillet. Det ble etter at rapporten ble offenltiggjort spekulert i om Israel, med eller uten USA, ville kunne komme til å angripe Iran for å hindre at den islamistiske staten klarer å produsere atomvåpen. Nå mener man kanskje at slike «hendelser» som eksplsjonen søndag, om de skulle være utført av Israel, enten med eller uten bistand fra USA, minker muligheten og behovet for et større, mer åpent angrep, og derved også risikoen for øket aggresjon fra Irans side.

Flere «uhell» har rammet iranernes produksjon av atomvåpen; Yedioth Ahronoth hadde søndag en ifølge Time «kokett» liste over «Irans mystiske uhell». Stuxnet-viruset, som vi har omtalt flere ganger, har formodentlig satt fremstillingen tilbake med flere år. Dataviruset gjorde mystiske ting med sentrifugene de brukte, slik at både sentrifugene selv og anrikelsen av uran ble ødelagt.

I dag dukket det opp opplysninger om enda et datavirus, Duqu. Digi.no skriver:

Duqu ble oppdaget i forrige måned og har ifølge eksperter mange likheter med Stuxnet; Dataormen som ifjor skal ha kverket Irans sentrifuger for anriking av uran.

Brigadegeneral Gholam Reza Jalali sier til det offisielle iranske nyhetsbyrået IRNA at datamaskiner ved alle landets atomanlegg nå sjekkes for smitte, og at de har utviklet programvare for å bekjempe skadevaren.
 
– Vi er i startfasen med å bekjempe Duqu, sier Jalali. Skadeomfanget eller hvor mange anlegg som er infisert skal ennå ikke være ferdig utredet.
 
Det er tredje gang offiseren, som leder Irans kyberforsvar, bekrefter at de er rammet av et målrettet dataangrep mot landets IT-systemer.
 
Iran kunngjorde i april at de var utsatt for et datavirus de kaller «Stars». Ifølge brigadegeneral Jalali er Duqu det tredje viruset som rammer dem.

 
Dette er gode nyheter. Dette viruset ødelegger imidlertid ingen ting, det tapper bare opplysninger fra systemene, og det er ganske opplagt at det vil komme et nytt angrep. Symantec, et spesialfirma som analyserer datavirusprogrammer og beskytter mot dem, sier dette er forløperen til et nytt angrep.

TIME har en interessant observasjon, som antagelig ville være komplett utenkelig i norske, politisk korrekte medier. De skriver om Mossad, Israels hemmelige etterreting. Mossad har tradisjonelt hatt en plass i folks bevissthet om at organisasjonen «vet alt og kommer til over alt» – og at dette er en av de mest verdifulle aktiva som finnes for en stat hvis hele forsvarsdoktrine kan oppsummeres i ett ord – avskrekking.

Samtidig er det mye snakk om i den politisk korrekte delen av media at Iran må få tid på seg, spesielt opposisjonen kunne komme til å samle seg mot prestestyret som hater Israel. Russland og Kina skal ha lagt press på IAEA for å forhindre at rapporten ble offentliggjort nå.

Den franske utenriksministeren ønsker også diplomati, og sier at et angrep på Iran vil kunne kaste verden ut i en «ukontrollert spiral» – han nevner ingen ting om hva verden kan kastes ut i hvis ingen stopper Iran. Han har derimot tro på at EU kan utrette mye ved å be den europeiske investeringsbanken å fryse Irans lån. Vi har skrevet tidligere om den manglende effektiviteten i sanksjonene mot landet. Penger er ofte svært vanskelig å kontrollere. Storbritannias utenriksminister William Hague sa at landet ikke går for eller vil ta til orde for noen militær aksjon, samtidig som alle muligheter er til stede. Han ba om «fredelig, lovlig press» på Iran.

Nå skrives det i israelsk presse, og det i den mest liberale delen, at i alle fall å tro at Ahmadinejads politiske motstandere skulle støtte et angrep fra utlandet mot prestestyrets atomvåpenproduksjon, vil føre til en samling av iranerne. Haaretz skriver i dag at den tidligere presidenten i Iran, Mohammad Khatami, som er en kraftig kritiker av Ahmadinejad, sier at samtlige fraksjoner i Iran vil stå samlet dersom de skulle stå overfor et angrep fra Israel. Han mener det er dårlige tanker som ligger bak disse kravene som setter økt press på Iran.

«Dersom det en dag skulle bli noe militær innblanding i Iran, så ville samtlige fraksjoner, uansett om det er reformister eller ikke, stå sammen og konfrontere angriperne,» sa han.

Universitetsstudenter sier også at de vil danne en menneskelig kjede rundt det kjernefysiske anlegget i Isfahan i det sentrale Iran, ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars. Tirsdag planlegges en demonstrasjon for å demonstrere for verden at «iranerne er villige til å ofre livet om anleggene blir angrepet av Israel,» melder de. Rapporten fra IAEA avvises som politisk motivert, og IAEA blir anklaget forå ha blitt et politisk verktøy for USA og Israel, som begge er Irans erkefiender.

Ynet om Duqu

Arutz Sheva om ryktene i TIME

Haaretz om ryktene i TIME

Haaretz om eksplosjonen

Økt press på Iran

Ytterligere 100 selskaper forventes å bli lagt til på sanksjonslisten, inklusive Europaeisch-Iranische Handelsbank i Tyskland. Dette for å ramme Irans atomprogram.

BRUSSEL – EU ventes å utvide sine sanksjoner mot Iran betydelig på mandag. Årsaken er økende frustrasjon blant vestmaktene med den manglende fremdriften når det gjelder forhandlingene om kjernefysiske anlegg i Iran, melder EU-diplomater.

Det er Jerusalem Post nettavis som melder om dette.

De 27 regjeringene i EU ventes å godkjenne tilleggene til blokkeringslisten sin på et møte i Brüssel.

Diplomatene mener det finnes nok av beviser for at banken finansierte selskaper som nå er involvert i Irans atomprogram.

Iran mistenkes å prøve å utvikle atomvåpen under dekke av å være et sivilt kjernefysisk program. Teheran sier man trenger kjernekraft for å møte landets økende etterspørsel etter elektrisitet.

Vesten har forsøkt å overtale Iran til å stoppe programmet i bytte mot handel og teknologi, men forhandlingene har strandet.

EUs utenrikspolitiske sjef Catherine Ashton uttrykte tirsdag sin frustrasjon over den manglende fremgangen i forhandlingene med Teheran.

Irans atomprogram er (antagelig) forsøkt forhindret ved plantning av viruset Stuxnet. Det er kommet motstridende meldinger om hvorvidt dette har lykkes. Tidligere har det vært sagt at Stuxnet har utsatt Irans mulige atombombe med inntil to år, mens det nå meldes at i alle fall Bushher-anlegget er i drift, og at man nå har oppnådd å anrike “kritisk masse” uran, det vil si at man er klar for produksjon.