Stikkordarkiv: Petter Nome

NRK vraker Petter Nome

Slutt på Sommeråpent med Nome:

 

Petter Nomes engasjement mot krigen i Irak ble for mye for NRK-ledelsen.

JOHN RASMUSSEN OG KRISTIN GRØNTOFT
Dagbladet 21.1.2003

Mot Irak-krig
Petter Nome er mannen bak kjendisoppropet og folkeaksjonen mot en eventuell krig i Irak. I dag fikk han beskjed av NRK-ledelsen at han ikke får fortsette som programleder for «Sommeråpent», skriver Kampanje.

Helgens appell foran Stortinget, der Nome sammenlignet George W. Bush med Adolf Hitler, ble for mye for statskanalen. Ifølge Kampanje skal Nomes politiske engasjement ha vært grunnen til at han ikke får lede «Sommeråpent» i år.

Ulne svar i NRK
– Dette er en avgjørelse som er tatt i divisjonen, og som jeg synes det er riktig at de kommenterer, sier kringkastingssjef John G. Bernander til Kampanje, og henviser til underholdningssjef Tordis Aavatsmark for ytterliggere kommentarer. Men Aavatsmark er ikke tilgjengelig.

På spørsmål om profilerte NRK-medarbeidere skal være avskåret fra samfunnsdebatten, svarer Bernander:

– Nei, men det har noe med hvilke arbeidsoppgaver man har, og i denne saken er det tatt vurderinger i divisjonen som de må kommentere.

Programdirektør Mari Velsand sier til NTB at saken er vanskelig.

– »Sommeråpent» er et aktualitetsprogram som skal gjenspeile den politiske dagsordenen. Nomes politiske engasjement gjør at NRKs troverdighet svekkes dersom han skal lede dette programmet, sier hun.

Velsand synes at det hadde vært en annen sak hvis Nome ledet et rent underholdningsprogram.

Hindrer ytringsfrihet
Til Kampanje sier Petter Nome at han oppfatter NRK-avgjørelsen som en begrensning av ytringsfriheten.

– Det er beklagelig at NRK på denne måten vil begrense ytringsfriheten i den viktigste saken Norge står overfor siden andre verdenskrig, sier han.

Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund sier til Kampanje at han synes avgjørelsen er merkelig. Han mener at NRK burde ha ventet med å fjerne Nome til sommeren og at han bare burde ha blitt erstattet hvis det pågår krig mot Irak akkurat da.


Artikkelen kan også leses på nett her..
Dagbladet © 2004

Flyktningerådet, jødene, jødedommen og Israel

SMAs brev til Flyktningerådet: Uttalelser om Israel, jødene og jødedommen (30.07.2004)
Flyktningerådet beklager Petter Nomes uttalelser (Norge IDAG 8.3.2004)  
Flyktningerådets utstilling «Lukten av savn» (20.6-20.7.2004)  
Flyktningerådets Informasjonshefte «Lukten av savn» (juli 2004)
Kronprinsesse Mette-Marit åpnet fotoutstillingen i Oslo Rådhus (20.6.2004
NIS’ e-post til Flyktningerådet angående kommunikasjonssjef Petter Nomes uttalelser om Bibelen og andre jødiske religiøse skrifter (08.6.2004)  

Petter Nome

 • Nome arbeidet som journalist i 25 år, før NRK vraket ham etter at han kom med flere omstridte uttalelser (21.1.2003)
 • Nomes ekstremisme ble vurdert som trussel mot NRKs troverdighet (22.1.2003)
 • NRK sperrer Nomes e-post (4.2.2003)

Raymond Johansen er generalsekretær i Flyktningerådet siden 1.9.2002.

 • Han har bakgrunn blant annet som medlem av Oslo SV og leder av Sosialistisk Ungdom 1986-88
 • Som statssekretær i UD var Johansen ganske aktiv med å angripe Israel og har kommet med flere omstridte uttalelser:
  • «Norge anerkjenner palestinernes rett til å kaste stein og skyte mot israelske soldater» (28.3.2001)
  • Aftenposten: «Statssekretær Raymond Johansen forsøker febrilsk å dempe de sterke israelske reaksjonene på hans uttalelser (30.3.2001) og trekker dem tilbake» (30.3.2001)
  • «Israel har begått, og begår dessverre fortsatt daglig, en stor urett mot den palestinske befolkningen. Det er ikke nødvendig å bo i Gaza for å føle frustrasjon og sinne over at barn blir drept, boliger rasert og sivile beskutt.» (Dagsavisen, 23. juni 2003). Johansen har ikke sagt at han «forstår jødenes frustrasjon og sinne over at jødiske barn blir drept, boliger og restauranter rasert og sivile beskutt». Johansen har ikke kritisert «den store uretten mot den jødiske befolkningen» som kommer fra muslimske land og terroristorganisasjoner som de støtter.

Flyktningerådet brukte Kåre Willoch for å gi jødene i Israel ansvar for muslimsk-arabisk terrorisme (24.5.2004)

Flyktningerådet inviterte Kåre Willoch til Gaza. Den omstridte Willoch er ikke kjent med situasjonen, men hans holdning til jøder er skremmende, f.eks:

 • Willoch forsvarer ikke sivile jøder i Israel, som stadig blir myrdet av muslimske ekstremister. Willoch støtter arabisk okkupasjon, som med press av våpen, olje og politikk, prøver å utslette og okkupere det eneste landet i Midtøsten og Nord-Afrika som fortsatt ikke er islamisert.
 • NIS fant ingen dokumentasjon som påviser at Willoch ikke bare kritiserer jødene i Israel, men også kritiserer de som terroriserer dem og ønsker å utslette dem.
 • Rabbiner Michael Melchior: Kåre Willoch er verre enn Hamas (09.06.2004)
 • Mens Arafats folk krever slutt på tyranni og tyveri – får diktatoren støtte og besøk av Willoch (22.05.2004 )
 • Willoch m.fl. kupper Krystallnatten (9.11.2003)
 • NIS’ rekajson (brev til Willochs partner og medarrangør): Kirkens Nødhjelps politikk angående Israel og jødene (3.3.2004)
 • Willoch anklager jødene for å skape terrorismen: «Fattigdommen hindrer freden» (24.5.2004) , mens det motsatte er sant

Flyktningerådet sprer jødehat: Antijødisk utstilling finansiert av staten: Den dypeste grunn

Den dypeste grunn

Bildene ble opprinelig fotografert av Rune Eraker og ble utstilt i Oslo Rådhus juli 2004.
Utstillingen «Lukten av savn» ble arrangert av Flyktningerådet og finansiert av NORAD

<— Tilbake til Flyktningerådet sprer jødehat: Antijødisk utstilling finansiert av staten

 

Bildeteksten erklærer: «Den dypeste grunn: [til verdens problemer?]: Ortodokse fundamentalister ved Klagemuren og drømmen om Stor-Israel».

 • På hvilket grunnlag stemples disse jøder som fundamentalister? Er det bare fordi de kler seg som jøder og holder seg til den jødiske tro, at de stemples som fundamentalister?
 • «Jødenes plan om verdensherredømme» er et gammelt antijødisk tema, som bl.a. ble brukt av nazistene. Hvilke bevis har Flyktningerådet for at fremstillingen er reell?
 • Hvor i Bibelen, eller i jødenes bønner finner Flyktningerådet noe ønske om et «Stor-Israel? Det er ikke lenge siden Flyktningerådet, ved Petter Nome, kom med lignende påstander om hva som finnes «i Bibelen og i jødisk-religiøse bøker»
 • Hvorfor beskylder utstillingen jødene for imperialisme, mens den samtidig fortier at araberlandene og Iran kontrollerer områder som er 750 ganger større enn Israel?
 • Hvorfor ignorerer Flyktningerådet de 50-70 millioner mennesker, urfolkene i Midtøsten og Nord-Afrika, som fortsatt er kontrollert og undertrykket av islam?

Flyktningerådets uttalelser om Israel, jødene og jødedommen

Følgende brev ble sendt til Flyktningerådet:
 

Flyktningerådet
v/ Generalsekretær Raymond Johansen
Postboks 6758 St Olavs plass,
0130 Oslo
(Telefonnummer: 23 10 98 10)

30.07.2004 // 12 Av 5764

Flyktningerådets uttalelser om Israel, jødene og jødedommen
Etter at våre tidligere brev  ikke ble besvart, sendte vår advokat et brev til Flyktningerådet (Vedl. 1 ). I Deres svar av 15.7.2004 (Vedl. 2 ) beklager De at Flyktningerådets representant, Petter Nome, kom med negative uttalelser i et debattprogram på P4 den 24.5.2004 .

Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) ønsket å sette sluttstrek for denne saken, men dessverre ser vi at Flyktningerådet fortsetter å spre de samme påstander som Nome kom med, selv om De selv beklaget at slike påstander hadde blitt brukt. Denne gangen gjelder det en utstilling av bilder i Oslo Rådhus, som bærer navnet «Lukten av savn.»

I Aftenposten 17.7.2004 forsvarte De utstillingen, som med rette ble kritisert av både Israels ambassadør i Norge og av forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Utstillingen er preget av giftig jødehat. Siden vi alle vet at jødehat i flere århundrer har ført til jødeforfølgelser, og ikke minst til Holocaust, ber vi Dem og Flyktningerådet om å ta oppgjør med fenomenet slik at vi kan få en slutt på dette.

Null sympati med de jødiske voldsofre
Bildene og bildetekstene i utstillingen vitner om forskjellsbehandling. Mens de aller fleste av bildene og tekstene viser det menneskelige aspekt, og sympati for dem som blir fotografert (Vedl. 3 ) – er dette ikke tilfelle når det gjelder bildene av jøder.

I Aftenposten skriver De at Flyktningerådet er opptatt av rettighetene til folk som lider, «uten hensyn til rase, religion…», men jødene er nok unntaket. Mens flere bilder i utstillingen viser folk som lider under krig – utstilles det ikke ett eneste bilde som viser jødiske ofre for muslimsk vold. I de siste 120 år ble over 40.000 jøder drept pga. muslimsk krigføring. Nå dør 300 jøder hvert år som resultat av terrorisme utført av PLO, Hamas, og andre organisasjoner som støttes og finansieres av Israels muslimske naboland.

Mens utstillingen kritiserer jødene – er kritikken mot muslimsk terrorisme totalt fraværende.

Religiøse motiver sverter jødene og jødedommen
Ved inngangen til utstillingen ligger det et lite informasjonshefte, undertegnet «Raymond Johansen, Generalsekretær i Flyktningerådet» (vedl. 4 ). Av ca. 70 bilder i utstillingen, valgte Flyktningerådet å bruke til forside et bilde som viser israelske soldater (se Bilde 1 for beskrivelse ). Beskrivelsen av dette bilde i utstillingen er antijødisk og valget av et slikt negativt bilde av jødene til forsiden formidler bare budskapet om at «jødene er Verdens største problem.» Dette er et klassisk antijødisk element.

Mye av argumentasjonen i utstillingstekstene har klare kristne røtter. Kirken ser på seg selv som jødedommens arvtaker og derfor preges teologien av positiv beskrivelse av kristne, samtidig som jødene beskrives negativt. Utstillingen og Flyktningerådet følger dette prinsippet og i flere tilfeller brukes det religiøse motiver som presenterer jødene som umenneskelige mordere.

Flyktningerådet erklærer seg politisk og religiøs nøytral, men de antijødiske elementer som forekommer i organisasjonens offentlige erklæringer og støtte til utstillingen, tyder på at antijødiske religiøse elementer eksisterer i organisasjonens ledelse. Dette viser bildene og bildetekstene:

Bilde 1: Det annet kinn
Bildeteksten erklærer: «Det annet kinn: Israelske rekrutter klemmer hverandre, klare for krigen mot palestinerne» (Vedl. 5 )

Det er allmennkjent at «Det annet kinn» er et sentralt kristent begrep som relateres til Jesus. Budskapet i bildet er at israelerne (les jødene) elsker bare seg selv, men hater og dreper andre. Kirken har i århundrer brukt begrepet for å markere sin avstand fra jødedommen og for forfølgelse av jødene.
Flyktningerådet fortier at israelske soldater bruker enorme resurser på å beskytte sivilbefolkningen i landet, både jøder og andre folkeslag. Like fullt har mange tusener blitt drept av muslimer i løpet av de siste 100 år.
Detaljene i bildet vitner om at tekstforfatteren lyver åpent om hva som er avbildet, og formidler et misvisende, antijødisk budskap. Bildet viser faktisk rekrutter like før de skal gå på utmarsj, som en del av deres trening [Litt kjennskap til IDF, jødenes liv og kultur er nødvendig her. Rekruttene bærer ikke hjelm og annet kamputstyr; flere av dem har på seg hatter (som ikke bæres i kampsituasjoner)]. Dette er ikke soldater som er «klare for krigen», og det visste fotografen! (se også bilde 5).
Bilde 2: Den dypeste grunn
Bildeteksten erklærer: «Den dypeste grunn: [til verdens problemer?]: Ortodokse fundamentalister ved Klagemuren og drømmen om Stor-Israel» (Vedl. 6 ).

På hvilket grunnlagg stemples disse jøder som fundamentalister? Er det bare fordi de kler seg som jøder og holder seg til den jødiske tro, at de stemples som fundamentalister?
«Jødenes plan om verdensherredømme» er et gammelt antijødisk tema, som bl.a. ble brukt av nazistene. Hvilke bevis har Flyktningerådet for at fremstillingen er reell?
Hvor i Bibelen, eller i jødenes bønner finner Flyktningerådet noe ønske om et «Stor-Israel? Det er ikke lenge siden Flyktningerådet, ved Petter Nome, kom med lignende påstander om hva som finnes «i Bibelen og i jødisk-religiøse bøker» (Vedl. 1 ).
Hvorfor beskylder utstillingen jødene for imperialisme, mens den samtidig fortier at araberlandene og Iran kontrollerer områder som er 750 ganger større enn Israel?
Hvorfor ignorerer Flyktningerådet de 50-70 millioner mennesker, urfolkene i Midtøsten og Nord-Afrika, som fortsatt er kontrollert og undertrykket av islam?
Bilde 3: Én linje ut
Bildeteksten erklærer: «Én linje ut: Palestinsk flyktning med barn i Rafah på den okkuperte Vestbredden, i praksis innesperret av den israelske okkupasjonsmakten» (Vedl. 7 ).

Hvorfor viser Flyktningerådet sympati for arabere bare når jøder kan anklages for deres lidelse? Millioner av mennesker, både kristne og muslimer, undertrykkes av Arafats PLO/PA. Millioner av mennesker, både kristne og muslimer, undertrykkes i Egypt, i Syria, i Jordan, i Saudi Arabia og i Iran. Alt dette ignoreres av Flyktningerådet og i utstillingen. Inntrykket som blir gitt er at lidelsen er et resultat av jødenes eksistens!
Hvorfor fortier utstillingen at araberne lever bedre i områder under jødisk administrasjon enn det de gjorde i det muslimske nabolaget de fleste av dem kommer fra? Det er jo nettopp derfor de fleste av dem kom til landet i løpet av de siste hundreår.
Flyktningerådet og utstillingen gir inntrykk at det er jødene som er årsaken til de arabiske flyktninger, og til at deres problem eksisterer fortsatt. Kilder som opplevde hvordan denne tragedien oppstod, er mer nyanserte:
Abu Mazen: «Arabiske arméer tvang araberne til å forlate sine hjem» (Filastin A-Thawra, mars 1976).
Den jordanske avisen Al-Urdoun: «Arabiske ledere var ansvarlige for flukten …De spredte rykter som overdrev de jødiske grusomheter…De plantet frykt i arabernes hjerter, helt til de flyktet og forlot sine hjem.» (9.4.1953).
London Economist: «Den mest tungtveiende faktor (mht. arabernes flukt) var bekjentgjørelsen som ble gjort av arabernes høyeste leder og som påskyndet alle Haifas arabere til å forsvinne…Det ble klart tilkjennegitt at arabere som ble igjen i Haifa, ville bli betraktet som desertører» (2.10.1948).
[KOM: Se mer om flyktningene ]
Bilde 4: Enda et mord
Bildeteksten erklærer: «Enda et mord. En palestinsk 19-åring bæres til graven, skutt av israelske soldater mens hans arbeidet på markene til faren» (Vedl. 8 ).

Hvorfor brukes begrepet «mord» bare på arabere som ble drept i kamper? Hvorfor fortier Flyktningerådet at sivile jøder blir myrdet av muslimske terrorister, hver uke og nesten hver dag? Er jødisk liv verdt mindre for Flyktningerådet?
Hvilke bevis har Flyktningerådet for at araberen som døde virkelig arbeidet i åkeren, og ikke deltok i de mange kamper som PLO/PA initierer mot israelske styrker? Flyktningerådet vet også at mange arabere myrdes i interne oppgjør. Også disse ofre blir registrert i lister som gir jødene ansvaret for drapene.
Internasjonale og norske medier har publisert bilder og filmer som beviser at PLO/PA hjernevasker, trener og sender sivile, inkludert unge skolebarn, til fronten. Flyktningerådet fortier dette, samtidig som det gis inntrykk av at jøder dreper uskyldige ungdom som bl.a. «arbeidet på markene.»
Bilde 5: Guds utvalgte folk
Bildeteksten erklærer: «Guds utvalgte folk: Israelske soldater i bønn før neste tokt mot okkuperte områder» (Vedl. 9 ).

Igjen støtter Flyktningerådet bruk av religiøse motiver for å sverte jødene.
Tekstforfatteren lyver også her (se bilde 1: Det annet kinn). Begge bilder ble antakelig tatt på samme sted og tid. Igjen formidler teksten et misvisende, antijødisk budskap. Bildet viser faktisk rekrutter som ber «Veiens bønn», like før de skal gå på utmarsj, som en del av deres trening. Dette er ikke soldater som skal ut på tokt!
Bildeteksten gir inntrykk av at jødene er, pga. sin religion, meget arrogante.
Kombinasjon av tekst som taler om «Gud» og «israelske soldater» gir inntrykk av at jødene kan tillate seg å drepe uten å nøle, fordi de tror at de er «Guds utvalgte folk». Dette er en grov blanding av løgn og antijødiske fordommer. Jøder er faktisk mer forsiktige enn andre folk; de dreper bare for å berge liv, og bare hvis det ikke finnes en annen løsning.
Troen på Gud stiller store krav til jødene – noe som fører til store vanskeligheter for dem, sammenlignet med hvordan f.eks. kristne og muslimer oppfører seg. Det å bli utvalgt av Gud betyr i jødisk sammenheng IKKE at man er bedre og kan gjøre hva man vil, men at man har flere forpliktelser og må være mer forsiktig enn andre.
Mener Flyktningerådet at våre påstander er feil, ber vi Dem om å komme med konkrete og seriøse bevis.
Antijødisk terrorisme ignoreres
Flyktningerådet, som bl.a. i Aftenposten tok avstand fra sikkerhetsgjerdet, fortier at gjerdet også rammer jøder, som nå lever nesten fengslet og utestengt fra mange områder. Flyktningerådet fortier også at gjerdet redder liv, opp til 100 % der det er reist. Hvorfor ser Flyktningerådet ikke det som positivt at færre sivile jøder drepes av muslimsk terrorisme? Hvorfor nevnes ikke at sikkerhetsgjerdet er reist som resultat av og som desperat middel mot muslimsk-arabisk terrorisme?

Hvordan kan Flyktningerådet fortie, og støtte de muslimske krigerske antijødiske krefter, som øver vold, ikke bare mot jøder, men også mot andre minoriteter og etniske grupper som befinner seg i områder der islam er dominant, og samtidig anklage jødene for lidelsene i disse områdene? Denne holdningen er systematisk, og gir et meget negativt inntrykk av jødene og jødedommen.

Jødisk apartheid mot ikke-jøder?
På inngangen til bildeutstillingen står det et skilt som lyder følgende: «Israel er det eneste landet i moderne tid som praktiserer apartheid» (Vedl. 10 ).

Hvorfor fortier Flyktningerådet at i alle muslimske land praktiseres Dhimmi-status, dvs at ikke-muslimer, både jøder og kristne, må underkaste seg islams regler der de bor? Dette innebærer bl.a. betaling av et spesielt skatt (jizya) og aksept av islams overherredøme.
Det sosialdemokratiske Israel, der jødene er i flertall, er derimot den eneste staten i Midtøsten og Nord-Afrika, der alle mennesker kan nyte trosfrihet. Muslimer har adgang til alle stedene i Israel, den eneste stat der de selv kan velge sine ledere, fagorganisere seg og nyte sosiale rettigheter.
I lys av dette må vi spørre hvorfor Flyktningerådet anklager jødene for nettopp det som muslimer gjør mot andre?
Er jødene den farlige siden?
På samme skilt på inngangen til bildeutstillingen står det at «Israel har masseødeleggelsesvåpen men er aldri utsatt for sanksjoner…»

I virkeligheten er det intet annet land som er utsatt for så mange sanksjoner, boikott og mobbing som Israel.
Det er ellers merkelig at Flyktningerådet ikke nevner at Syria har verdens tredje største arsenal av kjemiske våpen, og at de eneste som brukte kjemiske våpen mot sivile, etter nazistenes fall, er arabiske muslimer i Egypt, Syria og Irak. Den jødiske staten Israel, derimot, presenteres som om den skulle være demonen i regionen og i hele verden.
Hva er det som gjør Israel til et mål for Flyktningerådet, og hvorfor nevner ikke Flyktningerådet muslimenes enorme arsenal av ukonvensjonelle våpen, selv om muslimene allerede har påvist både vilje og evne til å bruke det mot sivile?

FN og Israel
Flyktningerådet bruker FN som referanse, siden organisasjonen har kommet med «hundretalls resolusjoner» mot Israel. Flyktningerådet gir et falskt inntrykk, siden organisasjonen tier om at FN består av 1/3 muslimske land (inkludert OPEC-landene), og totalt 60 % diktaturer, som har omdannet FN til en antijødisk arena som bruker ca 1/3 av sine ressurser på å bekjempe Israel .

Araberlandene har forkastet enhver FN-resolusjon som støtter Israels eksistens, samtidig som de krever å iverksette de deler av de samme resolusjonene som går i deres egen favør. Hvorfor støtter Flyktningerådet arabernes aggresjon? Folkemordet i Rwanda i 1994 foregikk mens FN og Flyktningerådet tiet . Har Flyktningerådet kritisert arabernes massakre på kristne i Sør-Sudan i våre dager? [KOM: Mer om FN ]

Dette brev peker på at det ikke kan ha vært en antijødisk glipp fra Flyktningerådets representant Petter Nomes side, som kom ut på radioprogrammet i P4 den 24.5.04. Vi opplever en helhetlig antijødisk holdning som må behandles.

Regjeringen, ved UD og NORAD, sponser utstillingen og FR. I 2002 fikk organisasjonen 284,7 million NKr fra staten (40,9 mil. fra NORAD og 243,6 mil. fra Utenriksdepartementet). Antijudaisme må ikke bli finansiert og støttet av de norske skattebetalere. Vi forventer å bli informert om hva Flyktningerådet har tenkt å gjøre for å bekjempe jødehatet i egne rekker.

Med vennlig hilsen

Norsk Israelsenter mot antisemittisme
Erez Uriely, leder (sig.)
Kopier:
Justisdepartementet v/ statsråd Odd Einar Dørum
NORAD v/ direktør Tove Strand
Israels ambassade i Norge v/ ambassadør Liora Herzl
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo v/ forstander Rolf Kirschner
Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim v/ forstander Julius Paltiel
Habad v/ rabinner Shaul Wilhelm
Vedlegg:
Brev til Flyktningerådet fra NIS’ advokat (08.07.2004) 
Flyktningerådets svar (15.7.2004) 
Bilder som viser ikke-jøder 
Informasjonshefte for utstillingen «Lukten av savn» 
Bilde 1: Det annet kinn 
Bilde 2: Den dypeste grunn 
Bilde 3: Én linje ut 
Bilde 4: Enda et mord 
Bilde 5: Guds utvalgte folk 
– Skiltet på inngangen til utstillingen