Stikkordarkiv: LO

Fagbevegelsen Aksjonerer: LO starter Israel-blokade

Artikkelen er under arbeid

Hovedsiden om ekstremisme
TV2, 04.05.2002

LO og Transportarbeiderfobundet iverksetter tirsdag fysisk blokade av israelske varer.

Fagbevegelsens blokader av israelsk frukt og grønnsaker vil pågå frem til grossistene stanser importen.

– Vi kommer til å blokkere hele området og hindre at israelske varer blir kjørt ut, sier Thorbjørn Kristoffersen til Dagsavisen ifølge NTB.

En slik blokade vil særlig ramme førende av merker som BAMA og Norgesfrukt.

Bakgrunnen for aksjonen er Israels krigføring mot palestinerne. Blokaden skjer kort tid etter at LO-leder Gerd-Liv Valla oppfordret til forbrukerboikott av israelske varer i sin 1. mai-tale på Youngstorget i Oslo.

Lite fruktbart
Handels- og servicenæringenes hovedorganisasjon, HSH, mener aksjonen vil bli lite fruktbar.

– Det er nok mange i bransjen som har stor sympati for den saken fagbevegelsen ønsker å markere, nemlig motstand mot Israels framferd mot palestinerne. Men dette blir et slag i luften, sier direktør Thomas Angell.

Årsaken er at det knapt finnes israelske varer i frukt- og grøntlagrene.

HSH og BAMA ser på blokadene som ulovlige aksjoner.

NOPEF oppfordrer til boikott av Israel

Oljearbeiderforeningen, 4.6.2004  

Resolusjonen lyder:

Israelerne har igjen trappet opp sine brutale angrep mot den palestinske sivilbefolkningen. I løpet av tre dager i forrige uke ble over 40 mennesker drept av israelske soldater i Gaza, blant dem flere kvinner og barn. Den senere tids krigshandlinger har mer og mer antatt karakter av massakrer.

Angrepene fortsetter til tross for at FNs sikkerhetsråd, EU, i tillegg til en rekke enkeltland og organisasjoner gjentatte ganger har fordømt overgrepene. De fortsetter enda folkerettseksperter om og om igjen har slått fast at israelernes krigshandlinger er grove brudd på menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og folkerettslige avtaler.

NOPEFs forbundsstyre reagerer sterkt på at Israels politiske ledelse konsekvent neglisjerer internasjonale protester, og gir uttrykk for at israelernes overgrep nå tvinger fram bruk av kraftigere virkemidler fra verdenssamfunnet side.

Siden høsten 2000 er mer enn 3.700 palestinere drept og titusener av bolighus ødelagt av israelske soldater. Krigshandlingene har ført til enorme skader på infrastruktur, jordbruks- og industrifasiliteter; samtidig som økonomien til de palestinske selvstyremyndighetene er blitt skadeskutt.

NOPEFs styrende organer har tidligere fordømt militær maktbruk mot sivile palestinere og krevd opprettelse av en palestinsk stat.

Ledelsen i Landsorganisasjonen i Norge har uttalt at LO vil støtte en eventuell internasjonal boikott mot Israel og har samtidig oppfordret folk til ikke å kjøpe israelske varer.

NOPEF mener tida er inne til å iverksette internasjonale sanksjoner mot Israel, og oppfordrer faglige, politiske, humanitære og andre organisasjoner over hele verden til å støtte opp om en blokade av israelske produkter.

Postkortaksjon mot LO

Postkortaksjon mot LO
(Read the English translation: )

I juni-juli 2002 har NIS trykket 40.000 (førtitusen) eksemplarer av postkortet du finner nedenfor. Dette skal sendes til LO-leder Gerd Liv Valla for å protestere mot oppfordringen til boikott av varer fra den jødiske staten Israel. Sammen med Arbeiderpartiets ungdom førte LO en postkortaksjon mot det demokratiske Israel (se mer om LO og PLO, og om Venstreekstremisme i Norge)

Før og under siste verdenskrig ble nordmenn oppfordret til ikke å handle med jøder i Norge. I dag oppfordres nordmenn til ikke å handle med jøder i Israel.

40.000 slike kort ble bestilt og sendt til LO-lederen av personer som ønsker et demokratisk Norge (les vår pressemelding…)

Forside:

 
 
Bakside:

Gerd Liv Valla
Landsorganisasjonen
Youngs gate 11
0181 Oslo

Gerd-Liv Valla,

LOs oppfordring til boikott av jødiske varer er en gjentakelse av det nazistene gjorde i Norge under annen verdenskrig. Går LO i nazistenes fotspor?
Vi ber om at oppfordringen til boikott stanses, og at hetsen mot Israel opphører før også norske jøder igjen blir rammet!

Når LO oppfordrer til boikott av varer fra det demokratiske Israel, hvorfor oppfordres det ikke til boikott av varer fra Iran, Libya, Egypt, Saudi Arabia og Syria?
Disse land er eksempler på regimer som undertrykker grunnleggende menneskerettigheter. I Saudi Arabia er bl.a. fagorganisasjoner forbudt.

Vennlig hilsen,
       (Sign.)

NIS’ brev til LO

NIS’ (nå SMA) brev til LO

2.7.2002

Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for et mer nyansert syn på Israel, samtidig som vi prøver å bekjempe antisemittisme. I og med at LO-leder Gerd Liv Valla har oppmuntret til boikott av varer fra den jødiske staten Israel, må vi anta at hun nærmest bruker medlemmene i LO som et våpen i kampen mot den jødiske staten. Reaksjoner fra mange LO-medlemmer viser at hun hittil ikke har hatt grasrota med seg i sin oppfordring til boikott.

Det er derfor nærliggende å spørre: Er LO et støtteapparat for det arabiske PLO eller er det en organisasjon som representerer den norske arbeiderklassen?

Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) har foreløpig trykket og distribuert 40.000 postkort som interesserte kan bruke til å protestere mot Gerd Liv Vallas diskriminerende oppfordring til å boikotte handel med Israel – det eneste demokratiske landet i Midtøsten.

Resultatet av hennes oppfordring 1. mai var at enkelte ledere innen LO mobiliserte sine folk, som bl.a. fysisk hindret utkjøring og leveranse av israelske varer og produkter til en rekke butikker.

Denne støtten til PLO må sees i sammenheng med at PLO er medansvarlig for massakre på mer enn 100.000 kristne i Libanon i perioden 1974-82.

I dag er situasjonen for de jødiske og kristne minoritetene i Midtøsten meget vanskelig. Ved å gi sin støtte til PLO, et organ som er opprettet av arabiske tyrannier, gjør Valla seg skyldig i en feilvurdering som kan være minst like stor som den gangen hun åpent støttet tyranner som Pol Pot i Kambodsja, Stalin i Sovjetsamveldet, Enver Hoxha i Albania og Mao Tse Tung i Kina (referanser finnes her eller se kopi i vårt arkiv).

Israel, som er omringet av muslimske land i nord, øst og syd (med Middelhavet i vest), fører daglig en kamp for å overleve. Den arabiske liga (som i dag består av 21 land) opprettet PLO i 1964, som paraplyorganisasjon for ulike arabiske organisasjoner, som har til mål å utslette Israel som en selvstendig stat. Dette er nedfelt i PLO-charteret og i «grunnloven» til al-Fatah, en organisasjon som Arafat har ledet siden 1958.

Kampen mot Israel skal foregå med alle midler, inkludert flykapring og sprenging av sivile, kvinner og barn. Det er dette som er bakgrunnen for den pågående konflikten i Midtøsten.

Som følge av den forfølgelse som jøder i araberlandene har blitt utsatt for, har jødene i årenes løp måttet forlate sine hjem og flykte til Israel. For 50 år siden bodde innpå en million jøder i de arabiske land i Midtøsten. I dag er det knapt 25.000 igjen.

NIS arbeider aktivt mot alle forsøk på jødehets og antisemittisme. Å sende 40.000 postkort til Gerd Liv Valla for å protestere mot oppfordringen til boikott av varer fra Israel, er et slikt aktivt tiltak. Opprinnelig var det bare 20.000 postkort som ble trykket, men titalls landsomfattende organisasjoner, og uttallige enkeltpersoner, kontaktet oss for å få tilsendt flere kort. Slik kom vi opp i et antall på 40.000, som er sendt som svar på etterspørsel. Og fortsatt får vi telefoner fra folk som ønsker flere kort. Dette er mennesker som ikke vil la LO diktere hvilke produkter man skal kjøpe, eller hvilke folkeslag nordmenn skal handle med.

Norsk Israelsenter oppfordrer derfor LO til å avblåse den ensidige boikotten av israelske varer.

I forbindelse med dagens offentliggjøring av en FN-rapport om arabiske ungdommers utferdstrang (Arab Human Development Report 2002), kan det være interessant å spørre Gerd Liv Valla, LO og andre PLO-tilhengere og Israel-motstandere om hvordan de har tenkt å takle dette. Er det meningen at Norge skal åpne sine grenser for fri innvandring av vår rimelige andel av dem som ønsker seg til Europa, ca. 50 millioner ungdommer fra den kultur som ikke aksepterer andre kulturer? Skal vi da kanskje kaste vrak på vår vestlige kultur? Er vi egentlig klar over at islamsk fundamentale og uttalte mål er å gjøre hele verden muslimsk? Eller skal vi heller, før det er for sent, innse at Israel i realiteten er vårt beste bolverk og gi vår støtte ­ også i egeninteresse ­ til dét landet så meget vi overhodet kan?

Kunne det kanskje, i tillegg, være på sin plass å øve et sterkt påtrykk overfor de arabiske stater om å bruke noe av sine enorme oljeinntekter til fordel for egen befolkning? Er det meget feil å antyde at oljeinntektene utgjør mer enn 8 milliarder kr. ­ daglig? Ved å bruke bare en liten del av dette for å avhjelpe fattigdom, nød og manglende undervisning, ville man få enorme resultater. Men da vil muligens herskerne (les despotene) ikke lenger kunne få påfyll på sine forlengst overfylte bankkonti. Dét, Gerd Liv Valla og andre, ville være noe å kjempe for ­ ikke boikott av Israel, det eneste demokrati i Midtøsten!
Vennlig hilsen,
Erez Uriely, leder