Stikkordarkiv: Kirkens Nødhjelp

Kairos Palestine 2009

Av Gro Faye-Hansen Wenske, Leder for Stiftelsen for Bibelen og Israel, Haifa, Israel

Stiftelsen for Bibelen og Israel arbeider for å støtte Israel på bibelsk grunn. Stiftelsen blir ledet av Gro Faye-Hansen Wenske og hennes mann Bruno Wenske. Stiftelsen søker å utbre kunnskap om Bibelen, dens land og folk og skape kontakt mellom jøder og kristne ved sionistisk informasjonstjeneste.

*****

Det såkalte Kairos-dokumentet ble utgitt i Betlehem den 1.12.2009 av ”palestinske teologer”, og har nå blitt oversatt til norsk. Det kaller seg ”dokument” og ”Et sannhetens ord” med kjærlighet, men det er et smedeskrift mot Israel, fullt av løgn og falske påstander. Det er undertegnet av mange patriarker og biskoper i Jerusalem og den norske versjonen er støttet av bl.a. Den norske kirke, Norad, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig Råd og Norges Kristelige Studentforbund. Dokumentet er på 16 sider.

Dokumentet har tre hovedemner: Det omtaler noe som kalles ”Israels undertrykkelse av det palestinske folk”, og ”israelsk okkupasjon” − og oppfordrer til sist til økonomiske sanksjoner mot Israel fordi landet angivelig okkuperer palestinske områder, og det påstår at dagens Israel ikke har noe med Bibelens profetier å gjøre.

Som en som har studert teologi på MF, levd i Israel i nær 45 år og fulgt angrepskrigene fra de arabiske nabostater mot Israel på nært hold og ved selv å ha opplevd dem, føler jeg meg forpliktet til å komme med en kraftig protest mot dette ”dokument”.

Det er følelsesladet, men fra begynnelse til slutt uhistorisk, løgnaktig, forvirrende, inneholder mange falske påstander og er uten bevis eller begrunnelser.

Dokumentet snakker mye om kjærlighet, men ikke om den bibelske kjærlighet som «ikke gjør nesten noe ondt» (Rom. 13,10) − for det vil ta det eneste land som jødene har fra dem, mens araberne har over 20 (sml. 2. Sam. 12: 2-3) og mer enn 600 ganger så store landområder. Og det har ingen TAKK for alt det som jødene har gjort for araberne både i Israel og på Vestbredden − noe jeg selv har vært vitne til − sett og opplevd.

De vet godt at det ikke er Israel, men muslimene selv som gjør levevilkårene vanskelige for Palestina-araberne.
Påstanden om at forholdene i Gaza er umenneskelige, er i tilfelle Hamas’ skyld og ikke Israels. Israel trakk seg helt ut av området i 2005. Gaza har grense til Egypt som står dem nærere. ”Permanent blokkade” er tull. Israel forsyner Gazas befolkning med mat og humanitær hjelp kjørt inn med 600 lastebiler hver uke, gir dem brensel og vann og elektrisitet til tross for at Hamas ennå holder Gilad Shalit (israelsk soldat som ble kidnappet av Hamas for over 4 år siden) fanget som gissel og ikke engang tillater Røde Kors å besøke ham!! Vi må dessuten ikke glemme at det var befolkningen i Gaza som valgte Hamas!

Dokumentet skriver om ”fangene i fengsel” − de fleste av disse er mordere. Men de ”kristne palestinere” vil ha dem løslatt!
De skriver om at palestinerne er ”dypt rotfestet i landets historie”. Dette er ren løgn som vi skal vise nedenfor.
Dessuten skriver de at de vil ”leve i VÅRT EGET LAND” − Vi spør: Når var dette et arabisk eller palestinsk land?

1: Arabiske flyktninger i Israel begynte å identifisere seg som en del av et palestinsk folk i 1967, to tiår etter opprettelsen av staten Israel.

2: Siden den jødiske erobring i 1272 f.Kr. har jødene dominert hele landet i snart tusen år − og med en sammenhengende tilstedeværelse i landet i de siste 3.300 år, selv om de ofte ble forfulgt og desimert, bl.a. av arabiske okkupanter.

3: Det eneste arabiske herredømme siden erobringen i 635 e.Kr. varte ikke mer enn i 22 år.

4: I over 3.300 år har Jerusalem vært jødenes hovedstad. Jerusalem har aldri vært hovedstad for noen arabisk eller muslimsk enhet. Selv da jordanerne okkuperte Jerusalem (1948-1967) prøvde de aldri å gjøre byen til hovedstad, og arabiske ledere kom ikke på besøk.

5: Jerusalem er nevnt over 700 ganger i Tanach (GT), jødenes hellige skrift. Jerusalem er ikke nevnt en eneste gang i koranen.

Landet Palestina
har aldri eksistert, og har derfor aldri vært et arabisk land. Ordet finnes ikke i Bibelen, men ble skapt av den romerske keiser Hadrian i det 2. årh. e.Kr., for å spotte jødene. I vår tid har Palestina vært et påhittet navn på et mandatområde som ble styrt utenfra − av England (1920­1948). Opprettelsen av Israel i 1948 bygger folkerettslig på Folkeforbundet, og legitimiteten er bekreftet av landets opptak som medlem av FN. Israel er ikke opprettet på noe arabisk område, men i en tidligere provins i det tyrkiske imperiet. Det opprinnelige landområdet til Palestina-mandatet ble avkortet første gang i 1922 da England ga ¾ av området (alt på østsiden av Jordanelven) i takknemlighetsgave til en stammehøvding fra Saudi Arabia (”kong» Abdullah), og ble for annen gang avkuttet i 1948 da Samaria og Judea (i dag kalt Vestbredden) og Øst-Jerusalem ble okkupert av Jordan, og ble liggende på den andre siden av våpenhvilelinjen. Denne linjen har aldri vært noen statsgrense, for den jordanske hærføreren Hussein svarte med 3 ganger NEI i Khartoum (nei til forhandlinger, nei til anerkjennelse, og nei til fred med Israel).

Alle jøder som hadde bodd der til da, også alle jødene i Øst-Jerusalem, ble kastet ut eller drept av Den jordanske legion. Områdene ble da jøderene − og ble kalt: ”Omstridte områder”. Området for Palestina-mandatet ble inntil 1948 kalt ”Jødeland”. Heller ikke i årene mellom 1948 og 1967 ble området kalt ”palestinsk”. Begrepet ”Palestina” opphørte i 1948 da mandatet opphørte og ble til to stater: Israel og Jordan. Det har aldri vært noe arabisk eller ”palestinsk” selvstendig land i dette området, heller ikke i de 19 årene mellom 1948 og 1967. Og Jerusalem har aldri vært hovedstad for noe annet folk eller land enn for det jødiske folk. Judea og Samaria ble forsøkt annektert av Hussein av Jordan i 1952. Men det var et forsøk på en annektering som ble anerkjent av bare to stater: Pakistan og England.

Palestina var JØDELAND
Allerede rett etter Den annen verdenskrig, i 1945, sto det med store bokstaver i Øst-Europa: «Go to Palestine, Jewboy». ”Kom deg hjem til Palestina, du jødegutt!” De som hadde palestinsk pass var JØDER! Avisen Palestine Post, som var ledet og drevet av jøder, er i dag Jerusalem Post. Det som i dag er Israel Electric Company var før 1948 Palestine Electric Company, ledet og drevet av jøder! osv. Bruken av ordene Palestina og palestinsk folk om araberne er en tilsniking og et direkte tyveri, egentlig et amerikansk-arabisk reklametriks!

Alt dette er historisk faktastoff som det elegant blir hoppet bukk over i Kairos-dokumentet.

Okkupert område:
Okkupert område kaller man land som har blitt angrepet av et annet land og besatt av det angripende land. Norge ble angrepet av Tyskland i 1940. Norge var okkupert av Tyskland. ”Vestbredden” dvs. det gamle Samaria og Judea har aldri vært et eget land. Området var ”jøderent” i 19 år, og det var ingen ”okkupasjon” (annet enn av Jordan). Ingen prøvde da å opprette noen arabisk palestinsk stat der. Men Hr. Hussein fra Jordan angrep Israel fra dette området i 1967. Han var altså ikke fornøyd med det landet han hadde fått av britene, men ville også ha staten Israel som jødefolket hadde opprettet i det landet hvor Folkeforbundet, innenfor folkeretten, hadde bekreftet deres historiske hjemstavnsrett og oppfordret dem til å bygge sitt nasjonalhjem. Men i løpet av en dag tapte han dette området og Øst-Jerusalem. Dermed er det helt ukorrekt og blir helt falskt å kalle disse områder for ”okkupert av Israel”. Israel fikk disse okkuperte områdene frigjort i en forsvarskrig.
Derfor er det klart bevist at uttrykket ”okkupert palestinsk land” er ukorrekt og ren løgn!

Palestinsk folk:
Et palestinsk folk har heller aldri eksistert. Noen arabere begynte å kalle seg ”palestinere” først i 1964. Terroristlederen Yassir Arafat var en av ”palestinernes” første ledere. Før dem eksisterte ikke denne betegnelsen. På deres navn kan vi se hvor de kommer fra. Som vi vet at Olsson er et svensk navn og Olsen et norsk, kan man på deres arabiske navn høre og vite hvor de kommer fra: Saudi-Arabia, Iran, Syria, Tyrkia, Irak og Egypt. ”Palestinere” er innflyttere i dette området. I det hele tatt kom de fleste arabere i dette området inn etter 1917. Det var engelskmennene som da hadde tatt området fra Tyrkia. Britene, i likhet med tyrkerne før dem, trengte folk til å bygge veier og militærforlegninger for seg, og araberne fra bl.a. Saudi-Arabia, Syria og Egypt trengte arbeid. Det ”palestinske folk” er alminnelige arabere. De har samme språk, kultur og religion som andre arabere. Bare en ørliten prosentdel er nominelle kristne.

Innvandringen av jøder til Palestina
I 1799 var Napoleon her, men brente alt etter seg. Landet hadde da ligget øde og tomt i 1700 år. I 1867 red forfatteren Mark Twain rundt i landet her på hest. Han skrev bl.a. at han kunne ride dagevis og ikke se et menneske. Jødenes tilbakevending i nyere tid skjøt fart fra 1880-årene. De kom fra Russland pga. forfølgelsene der, og satte i gang landbruk. De få araberne som bodde her levde av sine dyr. Det var jødene som bygde den første landbruksskolen Mikve Israel, − grunnlagt for over 100 år siden.

Dokumentet påstår at ”det palestinske folk blir undertrykket” og urettferdig behandlet. Også dette er ren løgn. Dette tør jeg påstå etter å ha bodd i Israel og ved selvsyn sett forholdene både i Israel og i Samaria og Judea i løpet av rundt 45 år og fulgt situasjonen her fra begynnelsen av 1950-årene. Dette gjelder både araberne i Israel og for araberne på ”Vestbredden” − dvs. Samaria og Judea.

Engelskmennene stelte dårlig med dem. Inntil 1948 var 92 % av araberne (som nå plutselig kaller seg ”palestinere”) i Nasaret analfabeter. I begynnelsen av 1950-årene måtte alle i Nasaret hente vann i Mariabrønnen. Det var vann å finne bare der! Jeg så selv barn komme dit med vannkrukker og hente vann til sine mødre. Det er den sosialdemokratiske velferdsstaten Israel som har sørget for at araberne i Israel har fått mat, arbeid, utdannelse, vann, elektrisitet osv. Det finnes ikke mange arabere i de arabiske land som har det så godt og nyter slike rettigheter; demokrati, utdannelse, sosiale trygder osv., som araberne i Israel.

Araberne på ”Vestbredden”
Det samme gjelder for araberne (som nå kaller seg palestinere) i Samaria og Judea (Vestbredden). Her kommer noen eksempler som jeg selv har sett: I 1967 hadde de der bare én traktor. Etter ti år hadde de tusen. Bare gutter fikk gå på skole. Jenter trengte ikke slikt!, mente ”kong” Hussein. Seksti tusen arabere flyttet ut av disse områder hvert år (mest til Kuwait) fordi Hussein stelte så dårlig med dem. Området manglet mat, skolevesen, vann, arbeidsplasser, ja, alt lå nede! Det første Israel satte i gang med da de overtok, var veiarbeid og jordbruksskoler. Jeg opplevde mer enn én gang hvor glade araberne der var da Israel kom og befridde dem fra Husseins feudalvesen og åk!

Araberne var venner med jødene, og jøder og arabere besøkte hverandre helt til Arafat kom på tronen etter Oslo-avtalene − og den såkalte ”Fredsprosessen” − ble igangsatt. Da begynte all løgnpropagandaen og forfallet.

Feilen er at vi i Norge er naive og tror helt og fullt på alt araberne forteller oss, uten selv å undersøke.

SPØRSMÅL: Hvorfor er de kristne kirker i Norge og verden for øvrig så opptatt av akkurat situasjonen for araberne her i Israel, hvor araberne egentlig har det bra, og ikke arabernes forhold i de arabiske land der kvinnemishandling og mord hører til dagens orden?

De kristne araberne og ”palestinerne”
Bibelordene og teologien i dette dokument er så misbrukt som det går an. Det gamle testamentet er de ferdig med, – og Det nye testamentet blir mistolket til de grader. Vi må huske:

1: Det gamle testamentet (GT) var Jesu Bibel. Jesus henviser til det mange ganger. I Johannes. 5, 46 sier Jesus: ”Hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om.”  Fra Luk. 24 der vi hører om Emmaus-vandrerne får vi enda en klar utlegging av GTs betydning for hele frelsesverket. Alt dette blir oversett i Kairos-dokumentet.

2: Det påstås at landet Israel ikke er nevnt i NT, og at landløftene fra 1. Mos. 12,3 ikke lenger er gyldige. Men landet Israel er nevnt i Mat. 2,20+21. Landsdelene Galilea i v. 22 og Samaria og Judea bl.a. i Ap. gj. 1,8. Dessuten henviser Paulus i Gal. 3,17+18 til de to pakter i GT, Abrahamspakten i 1. Mos. 12,3 og til Lovpakten i 2. Mos. 19 og 20. Loven gjør ikke løftepakten til intet, står det der klart. Denne sak er totalt glemt bort.

3: Israel er ingen militær okkupasjonsmakt, som dokumentet påstår. Israel har trukket seg ut av deler av Golanhøydene, Gazastripen og store deler av den såkalte ”Vestbredden” − selv om det er israelsk land − og det bare for fredens skyld. Dokumentet kaller Israels styre ”apartheid”. Løgn! Araberne i Israel har samme rettigheter som jødene, mens det i de palestinske områdene ikke lenger kan bo jøder! Men det sies ingen ting om at jødene ble kastet ut av Samaria og Judea (Vestbredden) i 1948, at ingen jøder fikk besøke sine fedres graver på Oljeberget eller besøke sitt helligste bønnested: Klagemuren og Tempel-plassen i 19 år! Det blir heller ikke nevnt at i Haifa (hvor jeg bor) er det 290.000 jøder og 30.000 arabere. Ingen ber disse araberne eller araberne i Galilea og Jaffa om å dra ut. Men jødene på ”Vestbredden” skal ut. Den skal være ”jøderen!” Dette er ren apartheidpolitikk, støttet av Den norske kirke!!

4: Dokumentet bruker det arabiske navnet Al-Quds på Jerusalem. Dette viser hvor langt vekk de er fra de bibelske og historiske fakta.

5: Dokumentet TIER om alle israelske lidelser: Alle selvmordsbomber, alle kontroller i Israel, alle veier som er sperret for israelerne, alle redsler og angst pga. raketter i tusenvis mot den sivile befolkningen. Sannelig opplever vi her ”felles avstraffelse”: Israelerne blir kontrollert, ofte med detektor og roting i private håndvesker hver eneste dag når vi skal inn i butikker, post, tog, kino, konsert, supermarked osv. Dokumentet tier om alle avtaler som Palestina-araberne har undertegnet og blåst i (bl.a. Oslo-avtalene): Israel gikk med på dem fordi israelerne ble lovet anerkjennelse og slutt på all terror.

De arabiske flyktninger (ca. 600.000)
Fra 1948 flyktet arabere fordi de ble narret og delvis truet av sine egne ledere, mens jødene ba dem om å bli. Deres ledere sa: ”Om 14 dager har vi kastet jødene på sjøen. Da kan dere komme tilbake.” Dette trodde de også ville skje, for engelskmennene ga sitt militære utstyr til araberne, jødene fikk ingenting. Araberne har forblitt ”flyktninger” på tross av milliarder av dollar som har blitt gitt dem i årevis fra det internasjonale samfunn, fra USA, FN, EU − og fra Norge.

De jødiske flyktninger (ca. 800.000)
Men det var også jødiske flyktninger, mer enn 800.000 fra arabiske land (Irak, Marokko og Jemen m.fl.) som kom til Israel i omtrent samme tidsrom. Jeg husker som barn (i begynnelsen av -50-årene) at jeg så disse store jødiske flyktningleirene både her i Haifa og i Tiberias. De bodde i telt og blikkskur. De måtte rømme pga. arabiske forfølgelser og fikk ikke ta med seg verdien av sine store eiendommer eller penger. De satt her plyndret og arbeidsløse. Men de jødiske flyktningene ble hjulpet av sine egne, av staten Israel. Verken FN, USA eller Europa kom dem til unnsetning. Men det er disse flyktningene, sammen med de jøder som kom utarmet fra Europas KZ-leirer, som har bygget opp denne demokratiske staten og skapt den moderne velstanden som de fremdeles tilbyr sine arabiske medborgere å ta del i som gode og fredelige naboer.

Kirkens Nødhelp (KN), Israel og jødene

Av SMA, 31.12.2004

«Midtøsten» er en region som opptar Kirkens Nødhjelp i større grad enn andre områder.Interessant nok viser KN omsorg bare til de som står på den motsatte siden av jødene i Israel. Minoriteter som undertrykkes av muslimske arabere blir totalt ignorert av KN. Det er bare en stat som presses av KN til politisk forandring i området: Jødenes stat Israel.

Her kan du bestandig finne KNs nye angrep på jødene i Israel: Temaet «Midtøsten»  
 
Kirkens Nødhelps reaksjonære partnere inkluderer den antijødiske «Anti-Apartheid Wall Campaign»
(link utgått)
 
Jul-jøde-juling 2004:

SMAs reaksjon på KNs jul-jøde-julings tur (13.12.2004) 

Kristne ledere og Israel Dagen, lederartikkel (18.12.2004) 
(link utgått)

(KN er del av den internasjonale Christian Aid) NGO Monitor kritiserer Christian Aid, der KN er den norske filial, for misbruk av religiøse julesymboler for å fremme en anti-israelsk kampanje

KN er medarrangør for «Finn veien Engel», en serie konserter som bidrar til å fremstille jøder som det motsatte av engler
(link utgått)
 
Glassengler til jul og Kirkelig Kulturverksteds skjulte budskapet om jødene NIS’ brev

Bygg broer – ikke murer (13.11.2004)
(link utgått)
 
KN kjemper mot «muren» som beskytter jødene (dagen etter Krystallnatten 2004)
(link utgått)

KN kjemper mot «muren» som beskytter jødene, dagen rett etter Krystallnatten (10.11.2004) 
(link utgått)

SMAs’ brev til KNs oppdragsgiverne: KNs politikk angående Israel og jødene onsdag (3.3. 2004) 
(link utgått)

KN mot «muren», men ikke mot terrorismen som gjordet gjerdet nødvendig (13.02.2004)
(link utgått)

Demonstrasjoner: 
KN blir kritisert av flere (februar 2004): NTBs artikkel «Israelvenner lanserer kampanje mot KN» ble publisert bla i følgende: Magazinet: (link utgått), Sunmøreposten (link utgått) , VG,  Nationen (link utgått)

2003
NIS advarer mot jul-jøde-juling (Dagen, 23.12.2003) 
(link utgått)

KN svarer i Dagen: Kirkelig arroganse: KNs moral og jødene (22.12.2003) 
(link utgått)

NIS’ svar på dette: Jul-JødeJuling: KN og jødene (12.2003)
(link utgått)

 
Pinsebevegelsen reagerte og kritiserte KN.
Kirkens Nødhjelp og jødene (23.12.2003)
 
Riv muren! (11.11.2003) 
 
Kåre Kristiansen: Når KN blir Kirkens død(s) – hjelp (Norge IDAG) 
http://idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=3863

Dagen: Politisert KN (13.12.2003) 
(link utgått)

KN: Jøder «stjeler hus og jord fra arabere» (13.10.2003)
(link utgått) 
 
2002
KN blant «Norske kyrkeleiarar vil møte Arafat» (Dagen, 29.11.2002) 
 
KN er mer opptatt av antijødiske selvmordterroristers virkning på arabere enn på jødene – deres primære målgruppe: «Sønnen ble selvmordsbomber» (15.05.2002) 
(link utgått)

Fred i Midtøsten NÅ! KNs kamp mot Israel (20.03.2002)

Pressemelding: Kirkeledere på «Jul-jøde-juling» i regi av Kirkens Nødhjelp

Julen er tiden da jødenes fiender tradisjonelt våkner til live. Det er den tiden da både sekulære og religiøse antijødiske krefter prøver å misbruke religiøse følelser i den norske grasrota for å sverte jødene. I nærmere 1900 år har jødene blitt anklaget for det meste. Angrepene fortsetter også i adventstiden 2004. Følgende artikkel i avisen Vårt Land er en av de mest graverende som har blitt servert det norske folk for å skape «den riktige» julestemning like før jul.

Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) (nå SMA) er dypt bekymret for konsekvensene av en slik planlagt og konsentrert «studietur» som gir inntrykk av å bringe objektive observasjoner. Vi ber derfor enhver person som ønsker å demme opp mot jødehatet å sørge for at adventstiden ikke lenger blir misbrukt til angrep på jødene.

Det er all grunn til å stille spørsmål ved det faktum at vi bruker hundrevis av millioner av skattebetalernes kroner til å støtte organisasjoner som hjelper jødenes fiender, men som ikke klaget da PLO, med hjelp fra Syria, myrdet 100.000 kristne i Libanon i 1974-1982, og da 106.000 kristne kvinner ble voldtatt av PLO i samme periode. Hvor var Kirkens ledere da?

Hvorfor våkner de årvisst når julen nærmer seg og angriper jødene fordi de forsvarer seg mot muslimsk terrorisme? Kirkeledernes valg av tidspunkt for et slikt angrep er også i år mildest talt påfallende. Hvorfor tier disse kirkelederne om muslimenes uopphørlige drap på jøder og kristne?

Det nye kirkeåret bør bli preget av fred og sannhet – ikke av antijødisk propaganda. For å bygge bro mellom jøder og kristne, må også jødene få lov til å forsvare seg mot terroristangrep for å overleve. 1900 år med antijødisk propaganda, myrderier og brenning av jøder og deres skrifter, er mer enn nok. NIS trenger din hjelp for å bekjempe dagens latente jødehat som er kamuflert som «objektiv kritikk av Israel». Månedene november-desember er bestandig de mest travle perioder NIS har. Kampen mot jødehatet er ikke bare for å hjelpe jødene, men også for å vise at noen står solidarisk sammen med dem i denne kampen.

Vennligst skriv leserinnlegg til aviser og send korte klagebrev til de organisasjoner som omtales her.

På forhånd takk, Dr. Rachel Suissa
——————————————————————————–

[KOM: ] er vår kommentar og var ikke en del av den originale artikkelen.
Opphevet tekst forekommer ikke i originalen, untatt i overskriftene.

——————————————————————————–

Kirkeledere rystet over Israel
Vårt Land 13.12.2004

En gruppe norske kirkeledere er rystet over forholdene palestinerne lever under på Vestbredden og i Gaza. De mener det handler om systematisk israelsk undertrykkelse.

Geir Ove Fonn, Vestbredden/Gaza
[email protected]

Reaksjonene kommer etter en nesten ukelang rundreise blant palestinere i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza, i regi av Kirkens Nødhjelp .
– Det som gjør meg mest indignert, er å se hvordan israelske myndigheter har utviklet et system som setter så skarpe skiller mellom folkegruppene. Palestinerne ekskluderes systematisk fra en rekke samfunnsgoder, sier generalsekretær Ørnulf Steen i Norges kristne råd

Kirkelederne har møtt vanlige palestinere, kirkeledere og representanter for frivillige organisasjoner. Flere møter måtte utsettes og forkortes på grunn av omfattende israelske sikkerhetskontroller.

– Israel har en legitim rett til å forsvare seg, men vi har sett mange eksempler på at sikkerhetstiltakene fungerer som ren trakassering. Folk hindres i å komme til jobb, til skole og til sine olivenlunder. Den israelske politikken fungerer som en kvelning av det palestinske samfunnet, sier Hallvard Hagelia, førsteamanuensis ved Ansgarskolen og medlem i Teologisk samtaleforum.

Også deltakerne fra den tradisjonelt svært israelsvennlige pinsebevegelsen er rystet over det de betegner som undertrykking av palestinerne:

– Det er forferdelig sårt å oppleve hvordan et helt folk blir sperret inne og utelukket fra verden rundt seg. Jeg unner jødene sitt eget land, men denne konflikten har de håndtert på en feil måte, sier Marit Landrø i pinsebevegelsen.

Seniorrådgiver Jorunn Kapstad i Kirkens Nødhjelp  håper rundreisen på Vestbredden og i Gaza vil gi økt kunnskap om palestinernes situasjon blant sentrale personer i det økumeniske kirkelandskapet. KN tok initiativ til turen sammen med Norges kristne råd.

– Vi prøver å være stemme for de svakeste. Når menneskeretter brytes, så må vi våge å si fra. Det som skjer med palestinerne er så dramatisk at norske kristenledere er nødt til å gripe fatt i det, sier Kapstad.

Kapstad har vært en rekke ganger i Israel og de okkuperte områdene de siste årene. Hun opplever forholdene for palestinerne som verre for hvert besøk. Samtidig er hun glad for at forståelsen for palestinernes sak er blitt langt bedre i Kristen-Norge de siste årene.

Helge Aarseth, nestleder i Mellomkirkelig råd og Norges representant i rådet til Det Lutherske Verdensforbund (LVF):

Jeg var forberedt på vanskelige forhold for palestinerne, men er likevel blitt rystet av det jeg har sett. Vi skal ikke underslå overgrep fra palestinsk side, men Israels svar står ikke i noe rimelig forhold.

Ødeleggelsene i palestinske områder har gjort sterkt inntrykk, ikke minst i Gaza. Hus er rasert til det ugjenkjennelige. Familier er gjort hjemløse, de er ydmyket og gjort rettsløse.

Som far til tre voksne gutter berører det meg å se de unge israelske soldatene som nødvendigvis må bygge opp et sterkt fiendebilde for å rettferdiggjøre et så ekstremt regime for vakthold.

Det har gjort inntrykk å møte palestinere som til tross for det de opplever, ikke er villig til å la seg styre av hat, og som erkjenner sitt eget ansvar for å forme sin framtid.

Gun-Bjørg Wisløff, distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp  i Follo, tidligere leder i Norges KFUK/M:

Jeg er bekymret for de unge som skal være Israels og palestinernes framtid. For soldatene som må gjøre okkupantens jobb, og for palestinsk ungdom som fratas så mye verdighet og så mange muligheter.

Sikkerhetstiltakene vi har opplevd er kolossalt skremmende. Etter mitt skjønn er de i mange tilfelle helt unødvendige. De har mer karakter av maktdemonstrasjon.

Forholdene for palestinerne er mye verre enn jeg hadde trodd. Det er en veldig fattigdom, med store hindringer i dagliglivet. Palestinerne utsettes for frykt og ydmykelse, de fratas verdighet og møtes med grunnleggende mangel på respekt. Israel virker så overlegne at palestinernes kamp for egen stat i realiteten synes nedkjempet.

Frank Matre, pastor i pinsemenigheten i Tønsberg, medlem i representantskapet i Kirkens Nødhjelp 

Forholdene for palestinerne er langt verre enn jeg hadde tenkt. Israels håndtering av problemene synes jeg ikke er rettferdig og god, men også palestinerne har gjort store feil.

Tidligere har jeg hovedsakelig opplevd turistmålet Israel. Denne gang har det vært en sterk vekker å se den lidelse som finnes på palestinsk side. En slik behandling kan vi ikke akseptere. Som brubyggere må vi ta fatt i den urettferdighet som oppstår ut fra den sterke makt Israel har, der svært mange palestinere ikke har mulighet til å ta igjen på samme måte.

Samtidig tror jeg at Israel er en helt spesiell nasjon, utvalgt av Gud. Men palestinerne har levd så lenge i området at disse to folkene enten må ha hver sin stat, eller de må kunne bo som naboer i samme stat.

Hallvard Hagelia, førsteamanuensis ved Ansgarskolen og medlem i Teologisk samtaleforum:

Vi har fått se store negative konsekvenser av israelsk politikk. Jeg sitter spesielt igjen med bildet av en palestinsk kvinne som bor på feil side av sikkerhetsgjerdet i forhold til landsbyen sin, med de store problemene det påfører henne og barna.
[KOM: Trist at kirkeledere ikke bryr seg om muslimsk antijødisk terrorisme, som er årsaken til at sikkerhetsgjerdet er opprettet, men helst kritiserer jødenes forsvar mot terrorister. Les mer om antiterroristgjerdet ]

Ingen kan hindre Israel i å sette opp en mur, men i så fall må den settes midt på den grønne linjen fra 1967. Slik den går nå hindrer den palestinernes adgang til eget land. Men uansett plassering vil en mur øke distansen mellom folk og bidra til å forsterke fiendebildet.

Selv om Israel er i sin fulle rett til å sikre seg, virker sikkerhetstiltakene overdrevne og firkantede. Det er all grunn til å høre hva israelerne har å si, men ikke minst vi kristne må også lytte til palestinerne i denne konflikten.

Marit Landrø, leder for Synzygus som driver sjelesorg og veiledning rettet mot kristne ledere:
[KOM: Litt tidligere i artikkelen har Marit Landrø representert pinsebevegelsen]

Det er begått stor urett når det gjelder palestinernes land, særlig bruddet på 1967-grensen gjennom stadig utvidelse av bosettingene og muren. Jeg føler rett og slett vantro over muren. Atkomst til hospital for palestinere i Øst-Jerusalem har økt fra fem minutter til to og en halv time.

Jeg er spesielt berørt av møtet med jøder som har sett den uretten som gjøres mot palestinerne, og som står opp og kjemper for rettferdighet og forsoning.

Jeg ble daglig minnet om apartheidsystemet fra min misjonærtid i Sør-Afrika. Parallellene er klare. Jeg blir flau på mitt folks vegne, på samme måte som jeg ble flau av de hvites oppførsel i Sør-Afrika. Over at Guds folk, som har stått mitt hjerte så nær, i kampen for egen trygghet begår slike overgrep mot et folk de skulle leve side ved side med.

Marita Sørheim, prest og medlem i Mellomkirkelig råd:

Hovedinntrykket er en aggressivt ekspanderende israelsk stat på bekostning av palestinerne. Det er tungt bevæpnede soldater over alt, bosettinger utvides for å kontrollere palestinske områder – alt på en måte som gjør livet umulig for palestinerne.

Det er enorme forskjeller. Man kan bo i Israel uten å merke noe særlig til okkupasjonen. På den andre siden av grensen er man nærmest i et u-land herjet av krigshandlinger, utført av en enorm og aktiv okkupasjonsmakt. Det er ydmykelse og dehumanisering satt i system.

Jeg var ikke klar over at palestinernes livsvilkår så systematisk ødelegges. Derfor var det slående med hvilken tillit og åpenhet vi ble møtt av palestinere som lider under dette trykket.

Ørnulf Steen, generalsekretær i Norges kristne råd :

Turen har styrket oppfatningen av at dette handler om en ulovlig okkupasjon av palestinsk område. Selv om det skjer overgrep fra begge sider, så er det en ubalanse der Israel som sterk krigsmakt er sine palestinske naboer langt, langt overlegne.

Folk i de okkuperte områdene er marginalisert, undertrykt og ekskludert. Selv om vi ikke snakket med et bredt utvalg av israelere, så ble dette negative bildet bekreftet av engasjerte israelske fredsforkjempere vi møtte.

En slik tur har betydning fordi det kan bidra til en viktig samtale i det kristne Norge. Som en økumenisk, bredt sammensatt gruppe har vi fått bryne forskjellige synspunkter mot hverandre. Derfor har det vært viktig selv å få se og høre hva som skjer.
——————————————————————————–

Noen nyttige addresser: Kirkens Nødhjelp, og dens oppdragsgivere:

Kirkens Nødhjelp:
Generalsekretær Atle Sommerfeldt
Sandakerveien 74,404 Oslo
Tel:22 09 27 42
Mob:91 75 51 12
E-post:[email protected] Den Norske Kirke :
Postboks 5913,Majorstuen
0308 Oslo
Tel.23 36 90 30
Fax.22 60 76 06
Kontakt 

Frelsesarmeen:
Po.box 6866 St.Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon:22 99 85 00
Fax:22 20 84 49
E-post: [email protected]

Det norske baptistsamfunn:
Michelets vei 62 c,1368 Stabekk
Generalsekretær Magnar Mæland
Tlf kontor Stabekk:67 10 3570
Tlf.:907 97 945
E-post: [email protected]

Pinsebevegelsen i Norge:
Kontakutvalget,Formann Roger Skaug
Tlf.22 37 01 01 (arb)/90918 340
Fetveien 1160,1903 Gan
E-post: [email protected]

Det Norske Misjonsforbund (DNM):
Chr.Krohgsgt.34,0186 OSLO
Telefon:23 32 57 50
Fax:23 32 57 60
E-post: [email protected]

Norges Samemisjon :
Kongens gate 14b,7011 TRONDHEIM
tlf:73 87 62 50
faks:73 87 62 60
E-post:[email protected]

Normisjon:
Postboks 9219,Grønland,
0134 Oslo
Tlf.23 30 10 00
Faks.23 30 10 01
E-post: [email protected]

Den indre sjømannsmisjon:
Havneg.31,9990 Båtsfjord
Tel:78 98 34 81
Faks:56 31 42 71

Den frie evangeliske forsamling:
Møllergt.40,0179 Oslo
Tel:2335 4750
Faks:2335 4751

KFUM/KFUK :
Generalsekretær Helga Haugland Byfuglien
Jobb tlf:22 99 15 12
Mobil:92 80 87 84
Epost:[email protected]

NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering):
Boks 9219 Grønland,0134 Oslo
Tlf:23 30 10 34
Faks:23 30 10 01
Mail:[email protected]

Metodistkirken:
Biskop Øystein Olsen
Postboks 2689 St.
Hanshaugen,0131 Oslo
Tlf.23 20 10 60
Faks 23 20 14 10.
E-post: [email protected]

Det NorskeMisjonsselskap:
Boks 226 Sentrum,4001 Stavanger
Tel:51516100
Faks:51516161
E-post:[email protected]
 
Den evangelisk lutherske frikirke:
Postboks 23 Bekkelagshøgda,
1109 Oslo
Tlf:22 74 86 00
Faks:22 74 86 01
E-post: [email protected]

SMAs brev til KNs oppdragsgivere: Kirkens Nødhjelps politikk angående Israel og jødene

Av SMA, 03.03.2004

Sendt til (alfabetisk liste):

 1. Den evangelisk lutherske frikirke
 2. Den frie evangeliske forsamling
 3. Den indre sjømannsmisjon
 4. Den Norske Kirke
 5. Det norske baptistsamfunn
 6. Det Norske Misjonsforbund (DNM)
 7. Det Norske Misjonsselskap
 8. Frelsesarmeen
 9. KFUM/KFUK
 10. Metodistkirken
 11. Norges Samemisjon
 12. NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering)
 13. Normisjon
 14. Pinsebevegelsens kontaktutvalg

Kirkens Nødhjelps politikk angående Israel og jødene

Norsk Israelsenter mot antisemittisme kjemper i hovedsak mot dagens jødehat i Norge. NIS opplever behandlingen av Israel og jødene som svært negativ, også fra Kirkens Nødhjelp (KN)s side.

Deres organisasjon er en oppdragsgiver for KN. Derfor tillater NIS seg å rette deres oppmerksomhet mot KNs holdninger i forhold til formålet og hensikten med KN. Vi vil gjerne drøfte situasjonen med dere. Vi ber om deres tilbakemelding om saken.

KN, som skulle ha vært en apolitisk og menneskevennlig nødhjelpsorganisasjonen i Norge, tar et skarpt politisk standpunkt mot Israel og jødene. KNs uttalelser om Israel og dens statsminister Ariel Sharon kan ikke oppfattes som «legitim og balansert kritikk,» men heller som ensidig, diskriminerende og med selektiv brodd mot Israel og jødene. Det samme gjelder også KNs offentlige markeringer i samarbeid med ekstremistiske organisasjoner. Dette gjelder bl.a. flere demonstrasjoner og anti-jødiske markeringer på dagen for Krystallnatten og uttalelser som er preget av religiøst hat mot jødene (som primært representeres ved Verdens eneste jødiske stat, Israel).

Det Nye Testamentet gir intet grunnlag for at nestekjærlighet skal ekskludere jøder. Medmenneskelighet og kristen omsorg må ikke bare gjelde PLO og deres organ Det palestinske selvstyremyndighet (PA), men også muslimer og kristne som lider under Arafats diktatur og i araberlandene. KN er jo er en kristen hjelpeorganisasjon.

KN er også representert i Mellomkirkelig råd, som den 17.2.2004 brukte Den Hellige Skriften (Ef.2:14) for å kritisere jødenes forsvarsanlegg (anti-terroristgjerdet) og oppfordret til å rive det ned.

KNs formål og mandat:

På KNs nettsider leser vi om deres målsettinger. «Påvirkning av holdninger og beslutninger» er et eget avsnitt. Vi opplever at KNs profil i dag omfatter aktiv deltagelse i debatter om internasjonale spørsmål, som arabernes krig mot Israel. Å ta klart parti i en så vanskelig sak burde kreve at dette på forhånd hadde vært gjennomdrøftet med KNs samarbeidende organisasjoner og giverne. Som klar motsetning til formålene observerer vi at KNs ensidighet i ord og handling kommer fram på flere måter.

Siden KN presenteres som en hjelpeorganisasjon, kan vi spørre hvor ofte og når KN har demonstrert mot muslimsk terrorisme som dreper jøder og undertrykker kristne og muslimer.

Hvorfor NIS tolker KN som støtteorganisasjon til og antisemittiske krefter:

«Kupp» av Krystallnatten:

 1. På KNs nettsider anbefales folk å støtte aksjonene mot Israel. Og det på dagen for Krystallnatten! KN kunne ikke valgt en mindre symbolsk dato for et angrep på den jødiske staten Israel. Minnedagen for Krystallnatten, 9.november, ble valgt av ekstremister som aksjonsdag mot Israel i Oslo, med støtte fra KN. (vedl.1). Vi vil minne KN om at 9.11. er en alvorlig dag for jødene, dagen da Hitlers Holocaust startet for fullt. Unnskyldningen om at denne dato markerer Berlin-murens fall kan ikke aksepteres fordi venstreekstremister har brukt denne dato for å demonstrere mot Israels, lenge før sikkerhetsgjerdet ble satt opp.[KOM: Les mer om antiterroristgjerdet ]
 2. KN bør huske at de tyske nazistene valgte denne dato for å starte jødeforfølgelsene fordi det var fødselsdagen til Martin Luther og de kunne sitere hans oppfordring til å brenne synagogene og jødene.[notat 1] Luther har gjort mye godt for kirken ellers, men han var også en ivrig jødehater som satt sitt preg i den lutheranske Verden. KN må ikke fortsette i dette sporet.
 3. Det er heller ikke tilfeldig at Tyskland (som før og etter Holocaust har støttet arabernes krig mot jødene) valgte denne dato for å rive Berlin-muren. Med dette erstattet de minnedagen for Krystallnatten med en hyggelig dag som ikke lenger minner om tyskernes synd. Tyskland valgte denne dato for å hviske bort den tyske skammen over Krystallnatten.

«Muren»:

På KNs nettsider kommer enda tydeligere fram budskapet: «Riv muren» (vedl. 1), «Og så kom muren»[notat 2] m.fl..

 1. Jødisk blod ignoreres: KN blir irritert: «når sikkerhetsmuren reises på palestinsk land»[notat 3], men ikke når jøder blir myrdet, ca. 300 per år, i de siste årene. KNs blad «Medmenneske» (3.6.2002) har gitt dystre beskrivelser av Palestina-arabernes lidelser. Jødenes lidelser omtales i langt mindre grad, selv om også de fleste arabiske «ofre» skyldes terror-angrep mot jøder.
 2. Falsk beskrivelse: Det som KN kaller for «mur» er godt overdrevet. Mur eksisterer bare i korte deler av sikkerhetsgjerdet, ca. 3% av totall-lengden der det er umulig å bruke gjerde.
 3. Antydning om likhet mellom jøder og fascister/ marxister: KN sammenligner «muren» med «Berlin-muren» (se artikkelen «Riv muren! i KNs sider»), men forteller ikke at Berlin-muren ble reist av et sosialistisk, marksistisk-leninistisk diktatur-regime, for å hindre at sivile ville rømme til friheten, vekk fra «sosialismen». Sikkerhetsgjerdet, som ble reist for å skåne liv, kan ikke sammenlignes med Berlin-muren.
 4. Hvorfor ble sikkerhetsgjerdet nødvendig? Svaret er at det var nødvendig å stoppe muslimenes terrorisme mot jøder. Hadde KN og andre «hjelpeorganisasjoner» kritisert terroristene og støttet Israels kamp mot terrorismen, ville et langt, dyrt og ubehagelig sikkerhetsgjerde vært unødvendig.

Moralsk og politisk støtte til terrorisme:

 1. Aksept: KNs artikkel «Sønnen ble selvmordsbomber» (15.5.2002, vedl. 2) gir full sympati og forståelse for selvmordsterrorisme, en grusom muslimsk aksjonsform i mange forskjellige land, der de praktiserer krigens jihad mot ikke-muslimer. Flere av KNs utsagn uttrykker ikke bare forståelse, men også en slags aksept for slike handlinger.
 2. Terminologi: I «Medmenneske» bruker KN betegnelsen «martyr» om en selvmordsterrorist. Er «martyr» en riktig betegnelse for en person som sprenger i luften, lemlester og myrder sivile, kvinner og barn? Når skal KN også ta hensyn til jødenes lidelser, når de angripes av slike «martyrer»?
 3. Terrorisme er systematisk bruk av vold mot sivile for å oppnå politiske mål. Hvorfor støtter KN terroristers blinde kamp, som med vilje og planlegging rettes mot uskyldige, inkludert eldre, kvinner og barn? Ville KN ha støttet bruk av slik terrorisme dersom den rettet seg mot ikke-jøder?
 4. PLO undertrykker araberne: KNs utsagn, deltakelse i demonstrasjoner og egne initiativer i forhold til de tilsynelatende «pro-palestinske» kampanjer støtter ikke de enkelte arabere («palestinerne») i Gaza og på Vestbredden , men heller PLO/PAs lederne, som undertrykker grasrota og terroriserer millioner av sivile, inkludert jøder, kristne og muslimer. Det er en klar motsetning mellom grasrotas interesse og støtte til den politikk som fremmes av de rike og korrupte terroristledere. Støtten til lederne er støtte til terrorisme. I de siste dager har det kommet fram at palestinerne selv forventer en ny intifada denne gang mot sine egne ledere. KNs politiske aktivitet:
  • Politiske demonstrasjoner: Med tittelen «Fred i Midtøsten NÅ!» (21.3.2002, vedl. 3) deltok KN i en demonstrasjon som bare kritiserer jødene, men ikke arabiske krigsherrer slik som PLO/PA. KN krevde «Ikke glem de fire millioner palestinske flyktningene!» De fleste «flyktninger» er irakiske, syriske, egyptiske osv. Det finnes ikke 4 millioner av dem. Araberne er anti-demokratiske og en demografisk forandring etter KNs krav betyr en ny politisk situasjon. Dette kan bidra til å ødelegge Midtøstens eneste demokrati, slik nazistene kuppet Tyskland i 1933, på demokratisk vis. Hvorfor ønsker KN dette?
  • Terminologi: KNs bruk av begrepet «Palestina» (bl.a. i 35 artikler i KNs web) er politisk og tendensiøs. KN bruker en betegnelse på et land som aldri har eksistert og som ikke eksisterer i dag. Dermed bidrar KN til å skape politisk press mot Israel for å opprette en ny politisk enhet. Dette er i strid med KNs formelle upolitiske linje.

Diskriminering:

 1. NIS finner det diskriminerende at KN ignorerer de jødiske flyktninger, som er et resultat av arabisk tyranni i de mange land som araberne kontrollerer eller de som flyktet fra Europa, der kirken i århundrer spredte det jødehat som førte til Holocaust. Men KN viser ingen interesse for de mange jødiske flyktninger. [NIS: les om flyktningsmyten ]
 2. Generalsekretær i KN Atle Sommerfeldt sa at den kritikk KN retter mot Israel er en naturlig del av KNs mandat til å utfordre det politiske systemet. KN fortsetter videre og sier at «… KN har en plikt til å si fra når statsmakter og nasjonale og internasjonale organisasjoner bidrar til humanitære problemer for mennesker» (Dagen, 22.12.2003). Problemet er at KN systematisk og massivt benytter det «mandat» og «plikt» bare når det gjelder jødene, men ikke når det gjelder muslimenes kamp mot alle minoritetene i Midtøsten, inkludert jødene.
 3. KN «beskytter» de arabiske flyktningene kun mot jødene og «glemmer» å nevne at det er araberlederne selv som forårsaket flyktningsproblemet. Dette ser vi som en moderne gjentakelse på kirkens mange blodanklager mot jødene igjennom årene. I flere hundre år beskyldte kirken jødene for alt mulig rart (bl.a. Svartedauen og drapet på Jesus), hvilket førte til drap og massakrer.

Samarbeid med ekstremister som har støttet terror-regimer:

Det er tankevekkende at KN ikke nøler med å assosiere seg med og støtte radikale, sterkt venstre-ekstremistiske grupper. Slike krefter har aldri hjulpet folket, men kun støttet undertrykkelsesregimer som førte lidelse og død på millioner av mennesker:

 1. Noen av dem som tidligere støttet tyranner som undertrykte og massakrerte millioner var hovedtalere i demonstrasjoner som KN støttet (vedl. 3,4,5): LO-leder Gerd-Liv Valla har aldri tatt oppgjør med sin støtte til Stalin og Pol Pot, og det varte ikke lenge før LO begynte å støtte terroristene PLO (vedl. 6). Reiulf Steen, Leder i Norsk Folkehjelp, støttet også Pol-Pot og fortsetter på samme linje. Disse og andre voldelige radikalere støtter i dag verdens fremste terroristorganisasjon: PLO. PLO legger ikke skjul på at opprettelsen av egen stat er nødvendig for å terrorisere jødene for senere å kunne eliminere demokratiet Israel.(PLOs faseplan fra 1974).
 2. Norsk Folkehjelp sprer løgnaktig antijødisk propaganda som primært er beregnet på Norges skoleverk [f.eks. i heftet «Det unge Palestina» fra 2000 (vedl. 7) viser NF et bilde av en arabisk gutt som er ble skutt i beinet etter at han angivelig «…ikke ville gi fra seg fotballen sin»!]. I hvert fall ett sentral medlem av NF, anestesioverlegen Mads Gilbert, har forsvart al-Qaidas massakre på ca. 3.000 sivile i USA (Dagbladet 30.09.2001), uten at han ble fordømt eller ekskludert.
 3. AUF erklærte åpent støtte til terroristorganisasjonen Fatah og inviterte dens representanter til Norge (vedl. 8). Fatah (vedl. 9) viser hva organisasjonen står for: Bevæpnet krig om hele territoriet, som ikke gir noe rom for staten Israel. Problemet er at Fatah er PLOs viktigste militære organ og alle som støtter PLO/PA, inkludert KN, støtter faktisk en rasistisk organisasjon som strever for å utslette staten Israel. Faktisk er KN en alliansepartner til disse terrorist-organisasjonene, se hvem som undertegnet oppropet «Stopp Israels Krig!».
 4. Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen, Palestinagruppene, Palestinavenner i Norge, Palestinsk kulturforum og Den palestinske foreningen i Norge er blant organisasjonene som støtter terroristorganisasjonen PLO (vedl. 10). PLO kontrollerer Fatah, PA, Tanzim, Styrke 17 mm. Slik aktivitet støtter ikke arabisk grasrot, men de korrupte ledere som undertrykker kristne og muslimer og massakrerer jøder. Det støtter ikke fred og sameksistens å legitimere terrorisme med bruk av det positive begrepet «frigjøringskamp», slik mange av dem gjør.
 5. Alle de overnevnte har på en eller annen måte støttet tyrannienes kampen mot demokratiene, og særlig Israel og USA

Rasisme og jødehat:

 1. Palestinagruppene, Palestinsk Forening, NKP, SV, RV mfl har aldri kjempet mot muslimenes undertrykkelse av de kristne i Midtøsten.
 2. Derimot har de i flere anledninger uttrykt støtte til etnisk rensing av jøder. Det legges ikke skjul på at bosetterne og jødene skal ut av Judea, Samaria og Gaza og at disse områdene må bli » Judenrein», helt fritt for jøder, slik Hitler gjorde Tyskland. Hvorfor støtter KN denne Judenrein-politikken?
 3. Flere av KNs samarbeidsorganisasjoner har støttet boikott av varer ikke bare fra den jødiske staten, men også av merkevarer som eies av ikke-israelske jøder (vedl. 11). LO, AUF og noen grupper fra Arbeiderpartiet har brukt 1.mai 2002 for å mobilisere til boikott av Midtøstens eneste demokrati (vedl. 12). Derimot har disse KNs «menneskerettighets støttespillere» ikke boikottet varer og handel med ett eneste muslimsk diktatur.

KNs holdning til jødene:

 1. Et aggressivt folk: Søk på ordet «Israel» på KNs webside ga 40 treff (22.12.2003). I de fleste av dem finner man negativ omtale, kritikk av, eller oppfordring til aksjon mot Israel. Vi klarte ikke å finne i KNs sider kritikk av terrorisme mot Israel. Slike fakta tyder på KNs negative holdning til jødene. Søkeresultat for ordene «jøder» og «jødene» forteller hvor slemme jødene i Hebron er. Forresten, jøder levde i Hebron i tusenvis av år inntill 1929, da muslimene massakrerte byen og gjorde den Judenrein. Hvorfor nevner ikke KN dette?
 2. Jødenes moral er «lavere enn de kristnes»: Det er vanskelig å overse den kirkelige arrogansen som KN ved generalsekretær Atle Sommerfeldt utrykker overfor jødene, med dens ønske om å «… redde det jødiske folks moral» (Dagen Den 22.12.2003). Har synagogen forfulgt og massakrert så mange mennesker som den lutherske og katolske kirken? På hvilket område har kirken og KN høyere moral enn jødene?
 3. Støtte til jødenes fiender: Demonstrasjonen «Stopp Israels Krig!» avslørte antisemittismens sanne ansikt. Når og hvor ofte har KN også deltatt i demonstrasjoner under navnet «Stopp muslimenes krig» (mot jødene i Israel, mot kristne i Betlehem og hele Midtøsten , og mot kristne og buddhister i Sør-Øst Asia)?
 4. Anklager jødene for det andre gjør: Er det Israel som beskrives som «kriger» ? Lille Israel angriper enorme muslimske nabostater? Hvorfor tier KN om arabernes mange kriger mot Israel, om arabernes terrorisme mot Israel, om at det er den mektige og oljerike Arabiske Ligaen som opprettet PLO og i mange tiår stått bak terrorisme mot jødene i Israel? Hvorfor nevner ikke KN at Israel har blitt og fortsatt er angrepet av en muslimsk arabisk koalisjon?
 5. Jødene som syndebukk: Kirken har i lang tid brukt jødene som syndebukk. Dette fortsetter i dag. KN ignorerer islams krig mot ikke-muslimer over hele verden (bl.a. Indonesia, Georgia, Afghanistan, India, Bali, New York, Nigeria, Sudan, Egypt, Libanon og Israel) og gir inntrykk av at det er jødene som er problemet. KN ignorerer det faktum at araberne har det elendig overalt i Israels muslimske nabostater (vedl. 13), men ikke i Israel, der de får sine menneskerettigheter respektert og til og med er representert i Knesset (parlamentet).
 6. Årsak til økonomisk elendighet? KN anklager Israel for den økonomiske elendighet som utviklet seg kun etter at Yassir Arafat og ca. 30.000 PLO-terrorister kom fra Tunis i 1995. Men det var først da at Israel var nødt til å stenge grensen til Gaza i lange perioder, for å hindre massiv terrorisme. Slik skapte PLO og internasjonale organisasjoner som støtter dem (inkl. KN) en situasjon som hindrer arabiske arbeidere å komme til jobben i Israel, med den økonomiske nedgangen og elendighet som følger. Spørsmålet er hvorfor israelske myndigheter innfører strenge restriksjoner på arabernes bevegelser. Restriksjonene er en konsekvens av terrorismen og har som hensikt å beskytte sivile mot den. KNs deltakelse i demonstrasjoner bidrar til å skape den atmosfære som fortsetter med boikott av jødiske varer, uten å tenke på araberne som mister jobbene deres pga. konkurs og økonomisk nedgang i Israel.

Kirkens jødeforfølgelse og dens virkning:

De kristne har gitt jødene skylden for mye opp gjennom historien. Velkjent er Svartedauen som førte til svære massakrer. Enda mer kjent er myten om at det var jøder, og ikke italienere fra Roma, som ville drepe «Jesus barnet.» I Norge registrerer vi i de siste årene en økning i bruk av religiøse motiver i kirkens negative uttalelser om jødene. KN er dessverre blant de fremste i feltet.

Oslo-prosessen forlangte at araberne skulle slutte med anti-semittisk propaganda. Det skjedde ikke. Den har bare blitt verre og verre. Fra offentlig hold i de muslimske nabostatene kommer det en strøm med antisemittisk propaganda og dessverre er det slik at demokratiske stater i Europa har samme tendenser, ikke minst fra kristne organisasjoner, inkludert KN.

Hitlers Holocaust kunne ikke ha funnet sted uten at propaganda-maskineriet i Europa først hadde demonisert jødene ved å ta fra dem deres menneskeverd. Kun deretter var det mulig å utrydde over 6 millioner jøder i løpet av relativt kort tid. I Israels muslimske nabostater er propagandaen meget systematisk og effektiv. Barn og ungdom hjernevaskes via skolene og fra media, og ingen steder er fenomenet så tydelig som i PA-områdene. Effekten blir ytterligere forsterket ved at propagandistene får sterk støtte fra europeiske land og organisasjoner i disse, som KN. Hvorfor støtter en kirkelig organisasjon muslimers utrykte ønske om å utrydde jødene?

Juletiden har KN brukt også for å spre antijødiske argumenter. Det er i denne tiden vi finner den mest vulgære anti-jødiske propaganda i form av artikler og karikaturer mot jødene (se NIS’ websider). Dette ser vi som overraskende for en organisasjon som erklærer at den er en hjelpeorganisasjon og at den ønsker å «…redde det jødiske folk» (Dagen 22.12.2003).

Hvordan ønsker vi organisasjonen Kirkens Nødhjelp ?

En hjelpeorganisasjon, slik KN definerer seg selv, bør opptre nøytralt og apolitisk. Kirkens Nødhjelp bør overveie å vende tilbake til denne plattformen. NIS aksepterer ikke at KN støtter antijødiske bevegelser og aktiviteter. KN bør være en humanitær organisasjon også når det gjelder jøder.

Derfor ber vi dere, som en av KNs oppdragsgivere, å stoppe KNs jødefiendtlige aktiviteter KN har manges mening vært en effektiv og god nødhjelpsorganisasjon i mange henseender. Vi håper det vil fortsette. Vennligst la oss høre hva dere mener, og hvordan vi skal greie å få KN på rett spor.

Med vennlig hilsen

Erez Uriely, leder

Kopi: Kirkens Nødhjelp

Referanser:

 1. «Riv muren!» Minnedagen for Krystallnatten, 9.november 2003
 2. «Sønnen ble selvmordsbomber» (15.5.2002) gir full sympati og forståelse til selvmordterrorisme
 3. «Fred i Midtøsten NÅ!» (21.3.2002). Annonsen forteller hvem KN samarbeider med og avslører dens egentlige agenda
 4. «Demonstrasjon lørdag» (5.4.2002). PLOs talsmann er en gjestetaler i demonstrasjonen
 5. «Stopp Israels krig» 6.5.2002. Oslo-avis. KN er blant arrangørene
 6. LO/PLO. Palestinanytt nr. 3 1981, s.13. LO har en konsekvent linje når det gjelder sin støtte til undertrykkelsesregimer. Hva sier det om KN, som ofte samarbeider med LO?
 7. Norsk Folkehjelp. «Det unge Palestina 2000». 2000 år etter at jødene skal ha drept Jesusbarnet og Messias fortsetter de å skyte på «barn som ikke vil gi soldatene fotballen sin». Også Norsk Folkehjelp har kors som symbol
 8. AUF 26.9.2002 «AUF-leder, Eva Kristin Hansen er i Midtøsten for å vise sympati med vår palestinske søsterorganisasjon, Fatah Youth», står det i bildeteksten. AUF og KN har en del felles aktiviteter
 9. «Fateh Youth» er intet annet enn Fatahs ungdomsorganisasjon, dvs rekrutteringsorgan for en terroristorganisasjon
 10. Fellesutvalget for Palestina (FuP). Listen over medlemsorganisasjoner viser en samling av flere ekstremist-grupperinger. FuP har tett samarbeid med KN når det gjelder Israel. I likhet med Fatahs logo gir heller ikke FuPs logo rom til staten Israel
 11. «Boikott Israel»: Listen over de som støtter Boikott Israel inkluderer flere av KNs samarbeidspartnerne
 12. Forside og bakside på et postkort som ble distribuert omtrent på samme tid som LO og flere Arbeiderparti-grupper mobiliserte til boikott av Israel. Nazistenes «Sieg Heil» hører med i denne venstreorienterte aksjon. KN samarbeider ofte med LO og deler av Arbeiderpartiet
 13. Rapporten «Arab Human Development Report 2002» forteller på side 47 (ignorer feil sidenummerering på kopien) at ca. halvparten av ungdommen ønsker å flykte fra stort sett alle araberlandene. Dvs at også FN vet at araberne har det ille under arabisk kontroll. Årsaken til elendigheten kan ikke være Israel, dit araberne i flere tiår har emigrert
 14. Hvem er den svake siden og hvem KN støtter?
 15. Observasjoner relatert til KNs uttalelser

Notater

 1. «Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige, djevelske last, jødene!» (Kirkens åndelige veileder, Martin Luther, 1543, i hans bok «Om jødene og deres løgner»). «Og så kom muren» 16.01.2004
 2. «KN avviser Dagens kritikk».Dagen 22.12.2003.