Stikkordarkiv: jerusalem

Prosjekt for å dokumentere livet før 1948 i gamlebyen, Jerusalem

Hvordan var livet i Jerusalem før 1948? Videoer av dem som bodde der den gangen blir nå samlet til et unikt video-arkiv.

Prosjektet ble lansert i Gamlebyen torsdag ettermiddag. Det vil inneholde rundt 50 videointervjuer med folk som bodde i Jerusalem før staten Israel ble grunnlagt.

Dagens lansering begynte med en kort tale av statsråd Benny Begin, sønn av avdøde statsminister Menachem Begin. Han understreket viktigheten av å dokumentere historien i form av jødisk liv i landet Israel generelt, og i særdeleshet i Jerusalem.

Det ble anledning lanseringen gjennomført en omvisning i deler av det jødiske kvarteret, og i andre deler av Gamlebyen i Jerusalem. Da Meir Shalom viste frem huset han hadde bodd i for mer enn 60 år, og ikke hadde sett siden den gang, var det tårer å se i øyekroken hos mange. Han syntes det var blitt så fint der nå i forhold til da han bodde der. “Nå er det bygninger og fine fortau, men som jeg husker det, var det bare skitt her.”

I forbindelse med prosjektet ble rundt 300 mennesker som bodde i Jerusalem før ’48 kontaktet, og av dem ble rundt 50 videointervjuet. Målet er å vise et omfattende og rikt bilde av livet i Gamlebyen før 1948.

Moskowitz-stiftelsen har nylig også startet et annet, lignende prosjekt, Moskowitz Archives for Jerusalem Research. Målet er å samle alle typer informasjon om livet i Jerusalem før 1948. Medarbeiderne arbeider hardt med å intervjue tidligere beboere, de besøker arkiver, biblioteker, de leter gjennom album, nettsteder og andre steder for å finne informasjonen de trenger. Til slutt vil det resultere i et interaktivt nettsted som gjør resultatene tilgjengelig for publikum.

IsraelNationalNews.com

Eksplosjon «skal ha skjedd»

Det er ikke noen stor sak, egentlig, når norske medier skal skrive om tragiske hendelser som ikke rammer oss selv. Man skulle tro at dersom en større ulykke hadde skjedd her, for ikke å snakke om terroraksjon (som enda ikke har skjedd i fredelige Norge), så hadde man hentet frem krigstypene og gjort det helt klart hva som hadde skjedd.

Ikke noe «det skal visst ha skjedd en eksplosjon.»

Hans Rustad i document.no tar dette fenomenet på kornet.

Dagbladet bruker Haaretz som kilde, men når avisen skal viderebringe storyen er den omgitt av konjunktiver: Ikke bare er det ifølge Dagbladet usikkert om det var en terroraksjon.

Det er ikke klarlagt at det faktisk dreier seg om et terrorangrep.

Det er også usikkert om det var en eksplosjon! Avisen skriver “skal være skadd” og “skal ha eksplodert”.

Eksplosjonen skal ha skjedd i nærheten av den sentrale busstasjonen og et internasjonalt konferansesenter.

Alt som gjengis fra Israel som kan skape sympati skal kvalifiseres med konjunktiv: “skal ha”, for alt kan jo trekkes i tvil. Journalistene ser ikke at de drar det ut i det latterlige, og eksponerer sin egen politiserte journalistikk.
Document.no: Bombe i Jerusalem – 25 såret

Arabere i Jerusalem foretrekker Israel

En arabisk-amerikansk undersøkelse blant arabere i Øst-Jerusalem viser at araberne her foretrekker Israel fremfor De palestinske selvstyremyndighetene (PA.)

Avisen Yisrael Hayom (Israel Today) presenterte en gallup blant arabere i Øst-Jerusalem i dag, der det konkluderes med at 35 prosent av de spurte ville foretrekke å leve under israelsk suverenitet med israelsk statsborgerskap dersom hovedstaden skulle bli delt som følge av en fredsavtale. 30 prosent av de spurte ville foretrekke PA, med PA statsborgerskap. 30 prosent svarte «vet ikke» eller «vil ikke svare.»

Førti prosent av de spurte sa de ville flytte til israelsk side for å forbli israelske borgere, mens 29 prosent ville flytte til PA’s side om hjemmet deres skulle havne i israelsk sektor.

IsraelNationalNews.com

Les også: Det forbløffende, lille landet

WJC skriver til Obama

WORLD JEWISH CONGRESS + + + PRESS RELEASE + + + 14 April 2010

Ronald S. Lauder ber USA’s president om å forandre sin midtøsten-politikk.
World Jewish Congress uttrykker bekymring overfor president Obama for forverring av forholdet mellom USA og Israel

NEW YORK / BRÜSSEL
I et åpent brev til den amerikanske president Barack Obama skriver presidenten i The World Jewish Congress (WJC) i dag at jøder rundt i hele verden er bekymret over den dramatiske forverringen av forholdet mellom USA og Israel de siste månedene. Lauder peker på at Israel had gjort enestående innrømmelser som blant annet omfatter den mest vidtgående reduksjon av boligbygging i landets historie, og erklæring av støtte for en to-stats løsning. Presidenten for WJC spør: – Hvorfor anklager USA’s stab for landets midtøsten-retorikk Israel for stillstanden i fredssamtalene? Når det kommer til stykket er det palestinerne, ikke Israel, som nekter å forhandle.

Lauder etterlyser også en bredere strategi for midtøsten fra president Obamas side. At administrasjonen har et ønske om bedrede relasjoner til den muslimske verden er velkjent. Men er friksjon med Israel en del av denne strategien? Antar man at et forverret forhold til Israel kan forbedre forholdet til muslimene? Historien er klar i sin dom: ettergivelse virker ikke. Det kan tvert om føre til det motsatte.

Han spør: Hva er administrasjonens holdning når det gjelder Israels grenser i sluttavtalen? Tvetydighet i dette spørsmålet har ført til en bølge av rykter og engstelse. Kan det være sant at Amerika ikke lenger forplikter seg til en avsluttende avtale som sikrer Israel forsvarbare grenser? Har man inntatt en ny kurs som kunne ende opp med at Israel har grenser som ikke lar seg forsvare, slik at det inviteres til invasjon, som før 1967?

I dette brevet ber også Ronald S. Lauder den amerikanske president om å holde seg fokusert på Iran, som han kaller den største enkeltstående trusel mot verden i dag. Han skriver videre: Israel er ikke bare Amerikas nærmeste allierte i midtøsten, men også det eneste land som sterkest støtter den sittende administrasjons målsetning, at Iran ikke får atomvåpen.

Som avslutning på brevet påpeker WJC’s president: Et stort land og det lille landet Israel har lenge delt kjerneverdiene i vestlig demokrati. … Det er bånd som er høyt verdsatt av det jødiske folk. … Det er på tide å avslutte vår offentlige feide og konfrontere de virkelige utfordringene som vi har sammen.

Les hele brevet fra WJC’s president Ronald S. Lauder til president Barack Obama på WJC’s webside www.worldjewishcongress.org 

The World Jewish Congress er en internasjonal organisasjon som representerer jødiske samfunn i 92 land rundt i verden. WJC tjener som en diplomatisk arm for det jødiske folk overfor regjeringer og internasjonale organisasjoner.