Stikkordarkiv: goldstone

Busser med annonser mot «israelske krigsforbrytelser»

12 busser i den nordamerikanske byen Seattle vil ha en annonse med teksten «Israeli War Crimes: Your tax dollars at work» (Israelske krigsforbrytelser: dine skattepenger i arbeid.)

Kampanjen skal etter planen starte 27. desember, toårsdagen for den dagen Israels forsvarshær gikk inn i Gaza for å stoppe rakettangrep mot sine sørligste samfunn.

En av annonsene viser et bilde av barn som ser på en bygning Israel har revet ned. The Seattle Mideast Awareness Campaign, som står bak annonsene, sier de med dette «vil bryte stillheten rundt Israels dårlige behandling av palestinerne.» Annonsene har selvsagt utløst en politisk debatt i byen. Flere mener de vil utløse  og øke hat og misstemning mot jøder og jødiske organisasjoner i byen.

Metroen i Seattle mener de ikke kan hindre annonsene «fordi at noen ikke liker dem.»

Seattle Times
Jerusalem Post

Det skulle være unødvendig å minne om at Israel, som alle andre stater, har et soleklart mandat til å beskytte sin befolkning mot overgrep og angrep. Også når disse kommer fra en terrorgruppe som ikke selv forplikter seg til å følge en eneste konvensjon eller internasjonale lover og overenskomster, ikke slåss i uniform eller er under ledelse av noen statsmakt.

Det skulle like opplagt være unødvendig å minne om at uttrykket «krigsforbrytelser» i denne sammenheng er sterkt misbrukt. Den FN-initierte «Goldstone-rapporten» som konkluderte med «at «israelske styrker og palestinske styrker begikk krigsforbrytelser og muligvis forbrytelser mot menneskeheten» er senere plukket fra hverandre ved hjelp av håndfaste bevis både på Israels meget humane krigføring (selv seriøse Israel-motstandere må innrømme dette) og bevis på Hamas’ bruk av sivile som skjold og våpen. Men som vanlig er media og politikere mer interessert i den versjonen som støtter opp under deres egen misnøye med jøder i sin alminnelighet og Israel i særdeleshet.

Les også
Hamas sliter med å opprettholde sine løgner mot Israel

Informasjon om Gaza-krigen:
Haaretz: Hamas admits 600-700 of its men were killed in Cast Lead
Israel matzav (blogg): Hamas admits it lost 700 terrorists in Cast Lead
Wikipedia: Gaza War
Verdidebatt.no
Goldstonereport.org
Malam-rapporten, kortversjon, med link til fullversjonen
Worldjewishcongress.com
Jerusalem Post: Hamas used kids as human shields
Jerusalem Post: Hamas used almost 100 mosques for military purposes

Israelske soldater i «gapestokk» på nettet

Nettsted avslører detaljer om hundrevis av «krigsforbrytere” fra Israels forsvarsstyrker IDF

De som står bak påstanden skriver: “Folk som er oppført her hadde kommandoansvar, derfor var deres gjerninger ikke bare noe de gjorde på vegne av en morderisk statlig mekanisme, men de oppmuntret også andre til å gjøre det samme.”

En nettside som kom on line på tirsdag har publisert en liste med navn på 200 israelske soldater som hevdes direkte involvert i operasjoner utført i Gaza under Operasjon Cast Lead. Alle oppføringene av soldater og offiserer har bilder og personlige opplysninger som fødselsnummer og adresser.

“Å utpeke disse personene er gjort for  å rette oppmerksomheten mot enkeltpersoner i stedet for de statiske strukturene som de opererer innenfor,” sier nettstedets eier, som oppfordrer besøkende til å spre informasjonen vidt omkring. Informasjonens etterrettelighet er foreløpig uklar.

“Utpekingen av disse personene er en gjengjeldelse og hevn. De er de direkte gjerningsmenn, agenter for staten Israel som i desember 2008 til januar 2009 angrep massevis av mennesker i det beleirede Gaza” skriver nettstedet videre. Nettsiden har ingen spesiell design eller grafikk, bare en tabell med navn på soldater som er oppført i alfabetisk rekkefølge, og som nettstedet hevder tjenestegjorde i hæren vinteren 2008-2009.

Soldatene som er oppført, er fra alle lag i IDF-hierarkiet – fra stabssjef Gabi Ashkenazi ned til en sersjant i infanteriets treningsprogram.

“Folkene som er listet opp her hadde kommandoen da angrepet fant sted, derfor er de ikke bare noen som utfører ordre på vegne av en morderisk statlig mekanisme, men de oppmuntret aktivt også andre til å gjøre det samme. De bærer et spesielt personlig ansvar. Helt fra feltkommandanter på laveste nivå opp til de høysete sirkler i den israelske hæren tok alle en aktiv og direkte rolle i denne offensiven,” skriver nettstedet.

En teller på toppen av siden sier at over 3000 mennesker har sett nettsiden så langt. De sier at “informasjonen på siden er mottatt anonymt, og antagelig stammer fra et medlem fra det israelske militæret.”

Det vises tydelig at informasjonen er innsamlet via Internett, utvilsomt gjennom utstrakt bruk av sosiale nettverk. Et raskt søk viser at mange av bildene, særlig av de yngste soldatene på lavere nivå, stammer fra Facebook-profiler.

“Denne informasjonen er piratkopiert. Vi oppfordrer folk til å oppsøke tilsvarende informasjon, den er lett tilgjengelig i den offentlige sfære, og inne i offentlige tjenestemenns “låste skap”” skriver de videre. Personen eller gruppen bak nettstedet er fortsatt et mysterium, så vel som den interessen som vises for nettstedet.

Påliteligheten av den informasjon som gis er også et spørsmål siden det ikke er mulig å verifisere andre enn høyere offiserer som var med på operasjon Cast Lead.

Arrangørene bak prosjektet hevder at dette er “en form for motstand som kan være effektivt, og som kan holdes gående en lang tid.” Besøkende til nettstedet blir fortalt at “dette prosjektet har bare så vidt begynt. Gjør din del slik at denne virtuelle listen kan føles fysisk ubehagelig for dem som er på den.”

Ynet har sjekket en del av detaljene, og mye av det som opplyses er riktig. Bildene kommer fra ulike sosiale nettsteder som Facebook. De enkelte av offiserene og soldatene er ikke helt sikker på hvordan detaljene på nettsiden kommer fra, men forteller at de er stolte av sine handlinger, og glad for å ha blitt med på listen. En av dem forteller at han ikke har noe problem med nettstedet. “Den som vil kan snakke med meg. Jeg gir gjerne telefonnummeret mitt til dem som vil snakke. Jeg står ved alt jeg gjorde i Operation Cast Lead. Jeg har ingen ting å skamme meg over.”
Det spekuleres i om israelere står bak nettstedet, noe som er godt mulig. Men jevnt over virker det som om soldatene er ubekymret i forhold til å bevege seg fritt omkring, og for å reise utenlands. Men det påpekes av en av offiserene at dette er en politisk handling: “Nettstedet oppgir ingen kilder, og man legger bare opp et løp der konklusjonen er klar på forhånd”, sier en av dem som er på listen. For sin egen del er han “bare glad for å være på en liste med så mange hederlige menn og kvinner.”

En organisasjon som heter My Israel har allerede utlovet ca $2.700 i belønning til den som kommer med informasjon som kan føre til at de som står bak nettstedet, som fysisk ligger på britiske servere, kan bli stilt til ansvar.

En talsmann for IDF sier det er “bekymringsverdig “ at det publiseres navn på 200 offiserer og soldater under overskriften “krigsforbrytere” og at de “baktales og ders rykte svertes uten at man overhodet har konkrete bevis.”

Ynet: Site exposes IDF ‘war criminals’

Les også
Norges politiske ledelse bidrar til anti-israelske holdninger
Europeiske politikere lever på en løgn om Israel
IDF muligens med en tredje rapport
Hamas sliter med å opprettholde sine løgner om Israel
Rekordmange missiler fra Gaza
Fredsforkjempernes immunitet
Utenriksdepartementet underslår alvorlig kritikk fra USA

IDF muligens med en tredje rapport

Det israelske forsvaret IDF kan komme til å lage enda en rapport for å avsløre sannheten om Goldstone-rapporten.

En tidligere etterretningsoffiser i IDF, Yuval Halamish, vil lede teamet som nå undersøker en hel del forhold og påstander omkring Israels krigføring under Cast Lead på Gaza-stripen. Teamet er sammensatt av stabssjef Gabi Ashkenazi. Hæren har undersøkt 400 saker, og 50 ledet til etterforskning. Mesteparten av beskyldningene var helt grunnløse, konkluderte teamet med, som ble sammensatt sist april.

Deler av Halamishs undersøkelser ble brukt i to rapporter som ble sendt til FN i januar og juli. Nå sier Utenriksdepartementet at en tredje rapport kan komme til å bli utarbeidet. En kilde som kjenner arbeidet med rapportene godt, sier at denne rapporten tilbakeviser omtrent alle beskyldningene mot IDF fra Goldstone. Rapporten har medført avhør av mer enn 600 offiserer og soldater.

Av de fire hundre sakene førte 50 til etterforskning, som igjen førte til tiltale, de siste nylig da to infanterisoldater ble tiltalt for å ha overskredet sin myndighet da en ni år gammel Palestina-arabisk gutt ble beordret til å åpne vesker man fryktet var utsyrt med eksplosiver. En annen av de pågående etterforskningene dreier seg om en sak der bombingen av et hus i Gaza ble godkjent av daværende brigadesjef Ilan Malka, en bombing som drepte 21 medlemmer av Samouni-familien.

Jerusalem Post: IDF might release third report to debunk Goldstone

Les også
Hamas sliter med å opprettholde sine løgner om Israel
Europeiske politikere lever på en løgn om Israel

Hamas sliter med å opprettholde sine løgner om Israel

Man kan være fristet til å påstå at bildet etter Operasjon Cast Lead ser noe annerledes ut enn hva Hamas har oppgitt, med nå rundt 700 drepte Hamas-aktivister i forhold til Hamas’s tidligere tall som var 49. Spørsmålet er ikke hvordan, men hvorfor Fathi Hamad omsider kom til omtrent det samme tall som IDF hele tiden har hevdet.

Det er ikke alltid så greit å få logikken, enn si logistikken, til å gå opp når man er jødehater og bruker løgn og beskyldninger som våpen. For eksempel Hamas, terrorist-organisasjonen som styrer i Gaza, og som har som uttalt mål å utslette den jødiske staten. Det samme må gjelde deres støttespillere i utlandet, venstresiden i politikken, media, og mange akademikere, som jo gjerne er venstrevridd etter noen år på en campus. Nå har de gått på en logistisk smell som er vanskelig å bortforklare.

Det er nemlig slik at Hamas jo selvsagt har et stort behov for å fremstille Israel som verst mulig, på alle tenkelige områder. Vi kjenner godt den ubeskrivelig kyniske taktikken de har brukt i en årrekke, – å plassere sine rakettutskytningsramper midt inne blant sine egne sivile, for så å sende tusenvis av raketter inn i Israel. Israels myndigheter på sin side har måttet etablere passivt forsvar for å beskytte sine, og de som bor i de utsatte byer og landsbyer trener på evakuering, så grunnet gode tilfluktsrom og gode rutiner under angrep har det ikke gått så veldig mange liv på israelsk side, til tross for at rakettene fra arabiske områder er dødelige.

Da Israel gikk til angrep mot Hamas på Gaza vinteren 2008-9, den såkalte operasjon Cast Lead, hadde man flere mål: blant annet å få rammet Hamas’ kommandosentre og rakettfabrikker, samt å ødelegge flest mulig av smuglertunnelene som sikret våpenforsyninger til Gaza.
Som vanlig når Israel er i strid møtte landet en ganske ensidig fordømmelse, spesielt fra muslimdominerte FN. Indignerte statsledere var sin vane tro raskt ute med å fordømme. Vi husker den samme reaksjonen fra episoden med den såkalte “fredsflotiljen” som jo slett ikke var noen fredsflotilje, men et angrep. Man er alltid rask på avtrekkeren med å fordømme jødene når de forsvarer seg. Jøder skal ikke det. De skal sitte stille og se på at raketter hagler. I så måte var vel Kuwait-krigen den eneste gang verden ikke fordømte Israel.

Så engasjerte FN den afrikanske dommer Richard Goldstone for å lede en FN-ledet etterforskning omkring påståtte kigsforbrytelser fra israelsk side, og den såkalte Goldstone-rapporten kom ut 15. september 2009 med tittelen “Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict”. Rapporten konkluderte med at israelske styrker og palestinske styrker begikk krigsforbrytelser og muligvis forbrytelser mot humaniteten. Rapporten var svært ensidig fordømmende mot Israel, blant annet tok rapporten slett ikke med Hamas oppbygging langs grensen mot Israel i 2007-8, som jo truet Israel, og den tok overhodet ikke med noe om den massive hjelp Hamas momttok fra Iran, Hizbollah og Syria til å bygge opp sin terrorist-militære infrastruktur.

15. mars presenterte the Intelligence and Terrorism Information Center (Malam), en liten forskningsgruppe ledet av Col. (res.) Reuven Erlich, en tidligere militær etterretningssjef som arbeider tett med Hæren en rapport på 500 sider som konkluderte med noe helt annet. Rapporten bærer preg av en helt annen balanse, og er svært grundig.

Det har også i ettertid dukket opp utsagn og opplysninger, også fra uventet hold, som langt på vei har underbygget Israels fremstilling av krigen, formålet med krigen, og måten krigen ble gjennomført på.

For eksempel skriver seniorforsker Cecilie Hellestveit, Norsk senter for menneskerettigheter (UiO) om Gazakrigen:

«Israel holdt seg til krigens regler godt over gjennomsnittlig i forhold det som har vært vanlig i kriger de senere årene. (…)»

Om at Israel behandles annerledes:

«Israel holdes til høyere standarder enn andre land i folkeretten. Konvensjonene for krigføring er gjentatte ganger blitt strammet inn som særskilte krav overfor Israel. Det ble ingen reaksjoner når vestlige land brukte klasevåpen og hvitt fosfor, men etter at Israel brukte det. (…)»

Om Israel som rettstat:

«Når det gjelder det israelske rettsystemet, så er det veldig viktig å være klar over at israel er et av de mest rettsgjorte samfunn (…) Israelsk høyesterett behandler saker som gjelder palestinske rettigehter på okkupert territorium. Det er den eneste konstruksjonen av denne typen i verden. HCI har behandlet tusenvis av saker som gjelder palestineres rettigheter. De fungerer også som en slags sivil overvåkning av IDF, det israelske militæret.»

Oberst Tim Collins, England:

«Ødeleggelsene på Gazastripen er store, men ikke så store som i irakiske byer som ble innatt av amerikanske og britiske styrker. Israels mål med Gaza-krigen var å stanse de stadige rakettangrepene.»

Oberst Richard Kemp, øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan i 2003:

«Jeg tror ikke det har vært noe tilfelle i krigshistorien hvor noen har gjort mer for å redusere sivile tap og drap på uskyldige mennesker enn det IDF gjør på Gazastripen.»

En av beskyldningene som ble rettet mot Israel var nettopp at for mange uskyldige sivile ble drept. Man kan spørre seg hvorfor en rapport som tar mål av seg å skulle være nøytral, ikke tar med i regnestykket nettopp de forhold som forårsaker dette. Goldstonerapporten konkluderte nemlig med at man “ikke fant det bevist at palestinske stridende blandet seg med sivilbefolkningen med den intensjon å beskytte seg selv mot angrep.”

Etter aksjonen var mange drept på arabisk side, men Hamas, som hadde et åpenbart behov for å fremstille sine egne tap som små, og sivile tap som store, hevdet at kun 49 av deres folk hadde mistet livet i angrepene. Israel på sin side hevder at de har drept 709 av dem.
Men i et intervju sist mandag i London-avisen Al-Hayat innrømmet Hamas’ “innenriksminister” Fathi Hamad at det riktige tallet var 250 av “martyrer, fra Hamas og andre fraksjoner,” i tillegg til 2-300 fra Al-Qassam-brigadene (Hamas’ militære ving) og 150 sikkerhetspersonell. Han sa “er ikke også vi av “folket””? under henvisning til at man sier det var “folket” som måtte lide tap.

Man kan være fristet til å hevde at bildet etter Cast Lead ser noe annerledes ut, med rundt 700 drepte Hamas-aktivister i forhold til Hamas’s tidligere tall som var 49. Spørsmålet er ikke hvordan, men hvorfor Fathi Hamad omsider kom til omtrent det samme tall som IDF hele tiden har hevdet. Smerten ble formodentlig for stor, man greide simpelthen ikke holde inne lenger, og så var det forfengeligheten som måtte svi. For det var forfengeligheten som ville ha det til at bare 49 av deres egne ble drept, – Hamas påstår fortsatt at Israel mistet 50 personer, ikke bare 13, som de selv hevder. Hatet mot Israel ville jo også ha det til at egne sivile tap var større enn de egentlig var, i tråd med arabisk sedvane. Men denne gangen slo det tilbake på dem selv.

Haaretz: Hamas admits 600-700 of its men were killed in Cast Lead
Israel matzav (blogg): Hamas admits it lost 700 terrorists in Cast Lead
Wikipedia: Gaza War
Verdidebatt.no
Goldstonereport.org
Malam-rapporten, kortversjon, med link til fullversjonen
Worldjewishcongress.com
Jerusalem Post: Hamas used kids as human shields
Jerusalem Post: Hamas used almost 100 mosques for military purposes