Stikkordarkiv: DMT

Den nye antisemittismen

Shabbat shalom alle sammen.

Som forventet ble minnearrangementer for Krystallnatten også i år skjemmet av at organisasjoner som forfekter en anti-israelsk politikk kapret arrangementet flere steder i landet.  Det er et tankekors at nettopp grupper og bevegelser som sokner til den leninistiske venstrefascismen er så opptatte av å markere Krystallnatten: Hva er forklaringen?  Vår umiddelbare tanke er at de har et særskilt behov for å kamuflere sin egen antisemittisme og utnytter folks godtroenhet og uforstand ved å gi seg selv et akseptabelt image.  Men vær på vakt: Den leninistiske venstresiden har et historisk ansvar for flere mord enn nazismen.  Nå arbeider de for at det kommunistiske Holocaust skal glemmes.

I Stavanger fikk leninistene følge av «Kirkelig Dialogsenter» hvor presten Odd Kristian Reme fikk lov til å holde preken iført såkalt ”Palestina-skjerf” som er de islamistiske terroristenes velkjente hatsymbol.  Dette er et talende eksempel på hvor langt bevisstløsheten er kommet her i Norge, – så langt at en kirkelig prest velger offentlig å håne de 6.5 millioner brente jøder ved å stå frem med symboler som arabiske terrorister bærer når de myrder jøder for å tilfredsstille Allah.  Allah må ha blitt meget tilfredsstilt av sin budbringer Reme.

Det samme gjelder hans meningsfelle, amanuensis Trond Andresen ved NTNU i Trondheim som oppfordrer til boikott av Krystallnatten fordi: «Dette årlige arrangementet blir brukt av Israels venner hvert år, for å avlede eller svekke kritikken av Israel.  I tillegg så mener jeg det er feil at akkurat dette folkemordet får så mye mer oppmerksomhet enn andre folkemord.»

Denne formen for nedgradering av Holocaust-dimensjonen er blitt et nytt tydelig innslag i den antisemittiske agitasjonen.  Remes og Andersens selektive rasisme er typisk for den stadig økende Holocaust-fornektelsen som vi ser blant landets prester og akademikere.

Virkelighetsfornektelse gjelder ikke bare Holocaust og Midtøsten-politikken.  Et illustrerende eksempel så vi denne uken hos den nyomvendte Jihad-journalisten Pål Refsdal, som tilbrakte sommeren med sine jihadist-kolleger i Syria, uten at PST ser ut til å ha fått ham med på listen sin over potensielle terrorister.  Han er valgt av NRK og andre medier som deres ekspert på muslimsk terror med det mål for øye å berolige det norske folk (og PST?) når det gjelder radikaliserte muslimer av begge kjønn som reiser til Syria for å øve seg på Jihad.  I følge eksperten Refsdal er det overdrevet å påstå at det kan være fare for at norske muslimer skal komme hjem fra kamptrening i Syria og true det norske demokratiet.  Den som lever får se.

Vi ønsker dere alle en fredelig helg

Fra oss i SMA-redaksjonen

*********

Den nye antisemittismen

I Norge lever de fleste jøder med skjult identitet.  Unge jøder velger stadig å flytte til Israel.  Snart er det bare en gravlund som kan vitne om jødisk tilstedeværelse her til lands.  Kristelig folkepartis etterlysing av en ny handlingsplan for jødehat i Norge vitner om at de forstår hvor redde jødene i Norge er, men ikke hvor viktig det er å peke på jødehatets kilder.

De ville gjerne øremerke 10 millioner kroner i Statsbudsjettet til blant annet å finansiere sikkerhetstiltak ved den jødiske menigheten, DMT, i Oslo.  De fikk 5 millioner kroner.  Det kan nok være at DMT trenger mer vakthold, men er det noen som tror at det vil føre til mindre antisemittisme i Norge?

Vi har nå fått mer enn tilstrekkelig av utredninger både fra HL-senteret og Oslo kommune, og vi vet at jødehatet er et voksende problem i Norge.  Utredinger på utredninger har vi nok av, men det er ingen som tar opp årsakene til problemet og hvordan en kan løse det.  Derfor vil det heller ikke bli noen løsning i overskuelig fremtid.  Det Krf unnlater å gjøre er å peke på kildene til dagens økende jødehat i Norge.  Ved å foreslå en handlingsplan som ikke retter seg mot antisemittismens opphav, vil resultatet bli en tåkelegging av problemet.

Hvor finner vi så de kildene til jødehatet som Krf ikke ønsker å peke på?  De finner vi hos politikere, i mediene, blant prestene, biskopene, NKR, Kirkenes Verdensråd og Den norske kirke.  De er i dag alle sammen kilder til jødehat i Norge.  De utgjør med sin grunnløse og usaklige «kritikk av Israel» til sammen en mektig inspirasjonskilde til det økende jødehatet blant folk på gaten.  Muslimer og venstreradikale aktivister spiller en mindre rolle enn dem i så måte.

Kristelig folkepartis forslag bør derfor anses som en operasjon for å skaffe seg selv ryggdekning.  De lager støy og later som om de gjør noe, men egentlig driver de med tåkelegging av den alvorlige virkeligheten vi befinner oss i når det gjelder jødehat hos oss.  På denne måten fungerer de som støtte for dem som er årsaken til jødehatet istedenfor å identifisere dem, og klart adressere den usminkede sannheten.

Det hjelper ikke om Krf kjøper skuddsikre vester og gassmasker til samtlige jøder i Norge.  Det blir ikke mindre antisemittisme av den grunn.  Det vi trenger nå er at man viser frem kilden til dagens jødehat og «henger bjella på katten.»

Uten å dra noen paralleller her kan det nevnes at også nazistene i sin tid mente at jødene trengte beskyttelse, og samlet dem i gettoer.  Dette hadde de lært av muslimene som hadde drevet med slik ”beskyttelse” i århundrer.  Å sette en mur av sikkerhetsvakter rundt den ene synagogen gir ingen nevneverdig sikkerhet for jødene i Oslo.  Det bidrar mer til å skremme dem.

Det er politikere i Norge som er rollemodeller for dem som tar opp i seg og sprer antisemittismen.  Det er boikott-partiet SV, Kristin Halvorsens marsjering med vennene sine i Oslo-gatene mens de ropte «drep jødene!»  Det er Jonas Gahr Støres mangeårige og ensidige anti-israelske politikk, basert på løgner.  Det er Kåre Willoch som med sin infame kritikk og støtte til terrorister som sitter med et hovedansvar for tilstanden.  Slike politikere støtter arabernes krav om jøderene områder som ingen har hørt dem definere grensene for, i hvert fall ikke på engelsk.  På arabisk er araberne klare: Hele Midtøsten skal være fritt for jøder.  Hvis våre politikere skal fortsette diskrimineringen med å definere områder av verden hvor det ikke må bo jøder, bør vi få et nytt verdenskart som vi kan forholde oss til.

Kirkenes Verdensråd, KV, som agiterer for islamisering av Jerusalem samtidig som de år etter år nekter å konfrontere sine islamistiske venner om de om lag 100.000 kristne som muslimer årlig tar livet av, er en åpenbar kilde til antisemittisme.  De som nylig sendte 30 delegater fra Norge til KVs møte i Korea for å kritisere Israel bør også komme høyt opp på listen over kilder til jødehatet i Norge.

Mediene sitter med et betydelig medansvar.  Uten dem ville det neppe blitt registrert jødehat i Norge.  Våre medier, som er avhengige av statlig støtte, er blitt mikrofonstativer for de politikerne som i forstand eller uforstand støtter dem med penger.  KrFs sikkerhetstiltak i Oslo kunne ikke ha forsvart jødene i Stavanger mot presten Reme og hans leninistiske meningsfeller i organisasjonen SOS Rasisme.

Men slik blir det ikke værende lenge.  De eldre jødene dør ut, og de unge flytter en etter en til Israel. Snart er Norge jøderent på ny.  Da vil det bli enda lettere for jødehaterne både å demonisere Israel og fornekte Holocaust.  Holocaustfornektelse er en del av dagens nye jødehat.  Den finner vi ikke bare i Iran, Tyrkia og i resten av den islamske verden, men også blant våre egne akademikere.

Alt dette bidrar til at man ikke bare undergraver Israels omdømme og rett til å eksistere, men denne atferden sår også tvil om hvorvidt jødene virkelig ble utsatt for et unikt folkemord for 75 år siden.

Den største utfordringen i forbindelse med dagens jødehat ligger i å kunne se dets kilder klart og tydelig.  Dagens ekstremister er ikke lenger den vanlige leninistiske venstrefascist som vi var vant til å se i gatene med en plakat i hånden.  I dag sitter de med dress og slips på regjeringskontorer og i redaktørstolene, og formidler en tåke av desinformasjon som gjør det nesten umulig for folk flest å se forskjellen på sannhet og løgn.  Det burde inspirere Kristelig folkeparti til å foreslå en helt annen handlingsplan.

Kommunister sentrale i SOS Rasisme Norge

 Av: Raymond Haslien, DM  

Viste du at SOS Rasisme får støtte av Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Oslo?

Lokal LO-leder trakk seg ut av SOS Rasisme Norge fordi den styres av en revolusjonær kommunistorganisasjon.

Sarpsborg Arbeiderblad fortalte 14.3.2010 at flere ledende personer i SOS Rasisme også er sentrale i den revolusjonære kommunistorganisasjonen Tjen Folket.

Avisen har også de siste dagene hatt fokus på mulig medlemsjuks i organisasjonen i Østfold.

Organisasjonen Tjent Folket mener at en væpnet revolusjon er veien å gå for å ta makta i Norge.  En av de sentrale figurene i SOS Rasisme bekrefter overfor lokalavisen at han er aktiv i denne organisasjonen.
 
I september 2009 uttalte en av grunnleggerne av SOS Rasisme, Khalid Salimi, til P4 at han hadde blitt skviset ut av organisasjonen av kommunister.

I 2004 ble jøder bortvist fra en krystallnatt-markering i Oslo. Politiet fikk fra DMT og SOS Rasisme misvisende informasjon som tilsynelatende antydet at  deltakerne ”kommer til å angripe deltakerne i Krystallnattmarkeringen, som SOS Rasismes stod for. Politimennene som skulle stoppe ”sabotørene” ble overrasket da de traff 12 personer, blant dem en handikap og eldre personer — slett ikke ”den voldelige gjengen” som DMT og SOS Rasisme desinformerte om. Allikevel tvang politiet de 12 deltakere til å forlate markeringen for sin egen sikkerhet.

Arrangøren, SOS Rasisme, var glad for politiets inngripen. De hadde på forhånd gjort det klart at demonstranter med israelske flagg ikke var velkomne.

Viste du at Det Mossaiske Trossamfun i Oslo samarbeider med SOS Rasisme? Begge organisasjoner sprer hat mot jøder og deres stat.

Les hele artikkelen her…

Annerledes «jødevennlighet»

  Av Erez Uriely

I Velsignet Helg (16.5.2009) publiserte DagenMagazinet (DM) enda et angrep mot meg, Senter mot antisemittisme (SMA), og andre jøder som Det mosaiske trossamfund (DMT) har gått i mot. Saken handler ikke om intervjueobjektets, Jahn Otto Johansen, påstander der. Den handler om uetisk journalistikk og arrogante hedningers krav om hvordan «jøden skal oppføre seg».

I DMs ensidige artikkel, der vår versjon i kjent NRK-stil ble ignorert, sier Johansen følgende om jødene i Norge: «…du har en splittelsesgruppe, med Erez Uriely i spissen, som presterer å stemple rabbiner Michael Melchior, den tidligere og den nåværende formann av det mosaiske trossamfunn, for antisemitter.»  Hvor og når skulle vi ha definert dem som «antisemitter»? Både dette og påstanden om «en splittelsesgruppe, med Erez Uriely i spissen», er graverende løgn som DM trykte uten først å verifisere. Det er dobbeltmoral at DM gjentatte ganger har brukt spalteplass på diverse falske og ensidige påstander mot oss, og så kritiserer ukristelige medier for å gjøre det samme mot Israel.

Dette er resirkulerte løgner som også Vårt Land (VL) ble fôret med av DMT-folk og som avisen blindt publiserte den 4.8.2003. Da angrep DMT ikke bare oss, men også tusenvis av Israel-venner, som Fremskrittspartiet og kristne sionister: «Flere jøder Vårt Land har snakket med reagerer også på at NIS allierer seg med «fundamentalistiske kristne miljø»»

VL dementerte saken den 5.8.2003, dagen etter publikasjonen: «DEMENTI: Vårt Land retter.

Vårt Land skrev i går at «Erez Uriely i Norsk Israel Senter har kalt overrabbiner Michael Melchior en ‘jødisk antisemitt’…». Vårt Land har ikke godt nok kildegrunnlag for å skrive dette. Vi beklager feilen. Red.».

Kravet om «kritisk journalistikk» ble hånet da DMs journalist Johannes Reindal skrev at «Johansen er velformulert og presis, uansett hva han snakker om». Redaksjonen bør ikke gjøre avisen til et mikrofonstativ.

Hverken jeg eller noen andre jøder «splitter» det jødiske miljøet. Det er diskriminerende å forvente at jøder skal ha én mening, når kristne har flere versjoner av kristendommen, menigheter og partier.

Striden DM beskrev handler ikke bare om sionisme kontra antisionisme og holdninger til jødedommen men hovedsakelig om penger. Kjernen i striden med DMT har vi gjort rede for flere ganger, men opplever likevel at ubehagelige spørsmål forties.

Så igjen: Det er riktig at min kone og jeg, i likhet med andre jøder, ble ekskludert fra DMT. Hovedårsaken lå i at vi i lang tid hadde reist krav overfor DMTs ledelse om innsyn i hvorledes den norske erstatningen til Holocaustofrene var blitt disponert. Spørsmålet står fremdeles åpent, og det vil bli gjentatt helt til det legges frem et revidert regnskap for beløpet.

I mellomtiden kan vi bare lure hvorfor det er så maktpåliggende å sverte dem som stiller spørsmålet.

Hvorfor fortier man at DMT også ekskluderte flere jøder og i tillegg nektet andre jøder medlemskap, som f.eks. rabbiner Shaul Wilhelm som bor i Oslo?

Han har blitt mobbet, nektet adgang til seremonier i Oslos eneste synagoge og hans barn tillates ikke plass i menighetens barnehage. På denne måten har DMT splittet Norges jøder i årevis.

Dette er ikke første gang Johansen sprer løgner om oss. Typisk for venstresidens nedlatende måte å beskrive Bibelen og de som tror på den, presenterte han oss som om vi er en del av «en verdensomfattende jødisk konspirasjon om å erobre store deler av Midtøsten»: «Enkelte sionister tror at hele Vestbredden, ja, området helt til Eufrat og Tigris, tilhører Israel, ifølge profetiene» (Aftenposten 17.11.2004).

Hvor og når har vi sagt dette? Kilden for disse løgnaktige og konspiratoriske uttalelser er ikke så «velformulert og presis, uansett», slik DM skrev.

DM har i årenes løp tjent flere millioner på Hjelp Jødene Hjem (HJH), hvis gründer og sterke mann, DMTs overrabbiner Melchior, t.o.m. har satt oss i bås med nazister! Det er uetisk at DM er ensidig i en maktkamp der den kristne avisen selv er en part, uten å informere leserne om det. DM må holde seg til de samme etiske regler som avisen krever av NRK.

HJH jubilerer mens jøder deporteres

 

Av Erez Uriely

 • Om jødenes tragedie
 • HJHs Program for jubileumsfesten
 • SMA
 • Arutz 7
 • Melchior «støttar tømming av synagoge» (VL)
 • Melchior: – Nye bosettinger fjernes snart (Dagbladet)
 • «Som dyr»: Melchior om jødene i Israel (VL)
 • Rabbiner Melchior: «for meg er det ikkje avgjerande kva jødisk innhald vi har i staten» (VL)
 • HJHs pressemelding: HJH er en politisk organisasjon
 • Pinsevenner ut av HJH (Dagen 13.12.2002)
 • DNI, en sentral aktør i HJH, og jødehat (16.8.2005)
 •  Deportasjonsdagen: Torsdag 18. august 2005

  Senter mot antisemittisme (SMA) er rystet over at organisasjon Hjelp Jødene Hjem (HJH) planlegger å holde jubileumsfest i kveld kl. 19.00, mens jødenes største tragedie siden Holocaust utfolder seg, jøder drives ut av sine hjem og synagoger rives ned.

  SMA oppfordrer derfor HJH om å avlyse jubileumsfesten i solidaritet med det jødiske folk.

  Vi er rystet over at en sentral personlighet i HJH, Knesett-medlem og Norges overrabbiner, Michael Melchior, samt formann og forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) Anne Sender, finner det riktig å feire på en dag da jøder er utsatt for antijødiske tiltak: Ensidig etnisk rensing som bare rettes mot jøder.

  Vi finner det også vanskelig å forstå at HJH kan presentere seg som en Israel- og jødevennlig organisasjon, mens dens representant, rabbiner Melchior, i lang tid har støttet etnisk rensing av jøder i Judea, Samaria og Gaza. På denne tiden utsetter mange jøder i Israel sine brylluper og fester og deltar i stedet i sørgehøytideligheter.

  I flere år har HJH fått støtte fra kristne jødevenner, bl.a. ved å fortelle om landsløftene i Bibelen. Virkeligheten fremstår nå som stikk motsatt av forventningen. HJH diskriminerer jøder som bor i Judea, Samaria og Gaza.

  Vi oppfordrer enhver som har sans for anstendighet, rettferdighet og menneskelige følelser, og som definerer seg som Israelsvenn, om å utebli fra festen, med mindre HJH i solidaritet med hele det jødiske folk, legger om programmet, og utsetter feiringen. La ikke ditt navn stå på listen over dem som jubilerer på samme dag som synagoger rives.

  Kåre Kristiansen, som gikk av da Nobelkomiteen valgte å gi Fredsprisen til terroristen Arafat, har avlyst sin deltakelse. Vi oppfordrer alle de øvrige om å gjøre som Kåre Kristiansen. Vi ber dere om å bruke denne kvelden til forbønn for det lidende jødiske folk.

   Bildene ble tatt samme dag!
  Synagoger ødelegges og jøder fordrives i Israel, mens «Israelsvennene» feirer og jubler i Norge?

  Til avisen VL fortalte Melchior at «Dei som forskansa seg i synagoga, gjorde det for å maksimalisere traumet, også for unge soldatar. Dei spela på alle slags tonar…». HJHs representant og DMTs overrabbiner » håpar tilbaketrekkinga frå Gaza vil føre til israelsk tilbaketrekking også frå større delar av Vestbreidda»
   

   

   

   

  Jødestjerne og brann i bakgrunn i Shirat Hayam, når jødiske hus rives og synagoger raseres med buldosere, som ble sendt av bl.a. Melchior.
  Bilde: Reuters/Jerry Lampen
  Deportert. En ung jødinne gråter da Israels sekulære regime sender styrker for å rive henne og andre troende jøder fra synagogen i Kfar Darom. Jødinnens ansikt ble malt av blå vann som deportasjons-styrkene brukte. Hennes ansikt svir fordi vannet var blandet med hvit kalk, nettopp for at de som ble truffet skal få svi. (Bilde: Reuters/Nir Elias) Blomster og glede i HJH-festen
   

     

  Fra venstre til høyre: Michael Melchior, statsråd og overrabbiner i Det Mossaiske Trossamfund i Oslo (DMT), Anne-Marie Gravdahl, styreleder i Hjelp Jødene Hjem (HJH) og Anne Sender, Styreformann og formann i DMT Oslo. Her i HJH-festen, med musikk og mat, mens jøde-deportasjonen er i gang. «Israelsvenner»: Vivi Chronholm (trompet) fra «Glorioso ClassiCo» hadde intet problem med å spille i «jødenes svarte torsdag», slik Kåre Kristiansen kalte dagen Israels ambassade ble presentert ved 2.sekretær (venstre). Hun fant det ikke problematisk å delta i en fest når synagoger jevnes med jord av regjeringen som er hennes arbeidsgiver.
  Fetteren til Melchior (høyre), Uri Schwarz, deltok også i festen. HJH og Dagen fant det passende å presentere ham som «direktør ved elitesykehuset Sha’are Zedek i Jerusalem», hvilket er usant. Prof. Jonatan Halevi, som er direktør ved Sykehuset, ga følgende reaksjon til NIS sin protest mot at sykehuset deltok i festen på denne sørgedagen: «Det er Halevi som er direktør – ikke Schwarz. Her må det være en misforståelse. Uri Schwarz jobber for sykehuset, men deltar på festen for egen regning. Sykehuset ville aldri ha funnet på å delta i en fest på en slik dag, eller på en annen dag heller. Sykehuset ville aldri ha funnet på å støtte Melchiors organisasjon».
   

   

   

  Anne Sender, Styreformann og formann i DMT Oslo, er i godt humør. Det er ikke hennes familie som ble fordrevet. Deporterer: Venstreekstremisten DMTs overrabbiner Melchior er HJHs representant i Israel. Som Knessetmedlem har han støttet deportasjon av jøder fra bibelens land.  Foto:(fra HJHs fest): Marion Haslien Deportert: En tiår gammel jente gråter etter at hun ble tvangskilt fra sin far og hjem, som ruineres. Bilde: AFP Photo/ Roberto Schmidt
   

   

   
  «Urban Tunélls Klezmerband» ante ikke at de skulle spille hyggelig musikk mens jøder fordrives og synagoger ødelegges.  Melchior støtter fordrivelse av jøder og tømming av synagoger.