Testament 1: for enslige personer

Testament for enslige personer

Undertegnede,………………., personnummer. …………………, er ugift og er uten livsarvinger. Jeg erklærer herved som min siste vilje at ved min død skal mitt bo fordeles på følgende måte:

Alt hva jeg etterlater meg skal tilfalle: Senter mot antisemittisme (SMA), Øvre Ullern terrasse 51, 0380 Oslo.

SMA må på sin side dekke alle utgifter til begravelse, minnemøte, gravstein og stell av mitt gravsted i 20 år.

Mine spesielle ønsker:

 
Sted:   Dato/År:  
Navn:   Underskrift:  

Vitneerklæring

Det bekreftes herved at ovenstående testament i dag, i nærvær av underskrevne vitner,

som begge er over 18 år, og som sammen var til stede, langsomt og tydelig er opplest for …………………….. Hun/han var ved full sans og samling og erklærte i vårt nærvær at det var hennes/hans siste vilje. Hun/han underskrev testamentet, og vi har deretter i nærvær av …………………….underskrevet som testamentvitner.

Navn:   Navn:  
Personnr.:   Personnr.:  
Stilling:   Stilling:  
Sted:   Sted:  
Dato/År:   Dato/År:  
Underskrift:   Underskrift:  

Originalen av dette testament er oppbevart ved ………… tingrett, mens …………… og SMA Arveoppgjør har hver sin kopi.