Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Voksende bekymring

I mange år har vi advart mot en økende forekomst av atferd som av jøder i Norge oppleves som problematisk.  Det gjelder ikke atferden til folk flest, som vi oppfatter som forbilledlig, men den stadig tydeligere trangen blant mediefolk, organisasjoner og enkelte politikere til å sette spørsmålstegn ved eller reise innsigelser mot noe som har med den jødiske staten Israel å gjøre.  Det dreier seg om alt fra grove og usanne anklager til små, nesten umerkelige nålestikk.  Og man forskjellsbehandler på denne måten Israel uten å blunke.

Men jødene oppfatter signalene.  En av virkningene av bekymringsfulle opplevelser er at en stor og voksende del av den jødiske befolkningsgruppen lever anonymt og helst ikke tar del i jødisk kulturell virksomhet i dette landet.  Offisielt beregnes antall jøder i Norge å være 12-1500.  I virkeligheten er antallet det flerdobbelte.  Bare i SMA har vi langt flere jødiske husstander som abonnenter.  Mens debatten går høyt om hvorvidt bruk av religiøst pregete klesplagg bør være akseptable i det offentlige rom og i fjernsynet, er det ingen som reagerer på at det er mange år siden en jøde våget å gå med kippa på hodet i Oslos gater. Ingen offentlig instans i Norge finner det verd å ta tak i en slik problemstilling, og slett ikke mediene.

Men dette er ikke et ukjent forhold,  ̶  det er bare ingen som finner det bryet verd å engasjere seg.  At problemet er reelt fikk vi nylig bekreftet av den tidligere leder for Jødisk museum i Oslo, Sidsel Levin, som i et intervju bl.a. uttalte at hun frykter antisemittismen vil få fotfeste også i Norge.  «Jeg synes det er ille å si det, men det begynner å bli mange mørke skyer,» sier hun til bladet Dagen.  Antisemittismen har i lang tid hatt fotfeste i Norge.  I særlig grad finner vi bevis for det i massemediene og i frivillige organisasjoner som årlig mottar store pengebeløp fra Staten for å drive en eller annen virksomhet i Midtøsten.  Det dreier seg ofte om mennesker som har sin inntekt fra slike organisasjoner og som derfor kan ha en privatøkonomisk interesse av at f.eks. konfliktnivået mellom arabere og israelere vedvarer.

I et innlegg i Dagen påpeker Israels ambassadør Schutz det problematiske ved at dominerende medier i Norge ikke forholder seg til fakta når de omtaler den arabisk-israelske konflikten.  Han mener at mediene er på kollisjonskurs også med fakta og realitetene. «Dessverre er dette hverken et nytt eller uvanlig fenomen. … Sentrale medier fortsetter å håndtere den israelsk-palestinske konflikten som en overforenklet moralsk fortelling med en klar svart-hvitt rollefordeling. Israel er alltid den skyldige og palestinerne alltid uskyldige,» sier Schutz.  Dette er riktig, men gjelder ikke bare mediene.  Kritikken kan like gjerne rettes mot sentrale organisasjoner og politikere.

I tillegg til å påpeke åpenbare eksempler på antisemittisk atferd i norsk offentlighet, må vi også prøve å forstå hvordan Norge kan ha kommet i en slik situasjon at usanne påstander med et rent antisemittisk motiv og innhold, av store deler av befolkningen i dag oppfattes som selvfølgelig allmennkunnskap som det ikke er behov for å sette spørsmålstegn ved.  Dette er nemlig også et viktig saksforhold.

Når ambassadøren påpeker at NTB og andre sentrale medier ikke forholder seg til fakta, må det tilføyes at et stort flertall av den norske befolkning i praksis ikke har andre kilder til informasjon om hverken denne eller andre konflikter enn disse mediene.  Gjennom flere tiår har medier, dominert av NRK, TV2 og NTB, praktisk talt uten motforestillinger massert falske anklager mot den jødiske staten inn i norsk opinion.

Vi er kommet til et stadium hvor ikke bare det meste av befolkningen, men disse mediene selv er blitt overbevist om at løgnen er sannhet.  Det er senvirkningen av denne langvarige propagandaen Sidsel Levin og Raphael Schutz observerer.  Når HL-senteret i Oslo for noen år siden bl.a. påviste at nærmere 40 prosent av befolkningen er bærere av antisemittisk tankegods, var det virkningen av medienes anti-israelske agitasjon som ble målt i befolkningen.  Så effektiv er medienes påvirkningskraft, og vi ser ikke for oss en bedring.

Vi er kommet til et punkt hvor mediene synes å ha mistet alle hemninger når det gjelder å demonisere enhver opposisjon mot deres egne venstrepopulistiske standpunkter.  Verst går det for tiden ut over USAs president Trump som daglig er gjenstand for en intens hatpreget kampanjejournalistikk både i USA og i Norge.  NRKs medarbeider i USA har vært særlig aktiv i denne kampanjen. Uansett hva Trump sier og mener, blir det forvrengt og angrepet av journalister.

Denne atferden fra medienes side har noe viktig til felles med antisemittismen: Kritikken er helt frikoplet fra krav om fakta og sannhet.  Intensiteten og den halsstarrige utholdenheten har et ideologisk eller endog et religiøst preg.  De har et mål som helliger ethvert middel.  Mediets makt over sjel og sinn tåler ikke opposisjon.  Den «fjerde statsmakt» anerkjenner ingen annen når det gjelder å skape folkemening.  Resultatet blir som hensikten er: Total ideologisk ensretting og et politisk miljø uten reelle alternativer,  ̶  et fordummet folk.

Vi så forleden et underlig eksempel på det presset en medieskribent opplever når vedkommende møter kravet om politisk korrekt journalistikk.  Tone Gjevjon skrev en artikkel i Dagbladet hvor hun undres over hvordan hun kan fordømme forsvarspolitikken til Israel når hennes besteforeldre var nazister?  Hun skulle kanskje ha fordømt Israels forsvarspolitikk, men får seg ikke til å gjøre det.  Hun avslører kunnskap om det jødiske folk og Israels eksistensielle kamp som er langt over gjennomsnittet.  Hun vet hva Israel må forsvare seg mot for å overleve.  Hvorfor er hun da redd for å fordømme?  Det har ingenting med hennes besteforeldre å gjøre. Det kan ganske enkelt være fordi hun med sine kunnskaper om saken vet at hun i så fall måtte fortelle løgner.  Ikke mange av hennes kolleger synes det er et problem.

Slike faktakunnskaper er ikke lenger et hinder for hennes kolleger i norske medier.  De formidler daglig usannheter som de selv har kommet til å tro på fordi de aldri har hørt noe annet, eller de lyver bevisst av politiske grunner.  Ensrettingen av mediene i Norge i dag har noe til felles med situasjonen slik den var i Sovjetunionen og dens vasallstater i Øst-Europa.  En forskjell er at sovjetborgerne lærte seg å «lese mellom linjene» når det dreide seg om politikk.  Den evnen observerer vi ikke mye av her i landet.  Resultatet er at Sidsel Levin og vi andre ser stadig flere mørke skyer fra en tiltakende antisemittisme.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?