Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede «Sondergruppen» så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon «Akademisk og kulturell boikott av Israel,» AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende «spesialstyrker» fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet.

Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO og Palestinakomitéen har tapt sine hjerter til.

Formålet med kampanjen er å få ekskludert Israel fra EUs forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020 som er et av EUs mest sentrale rammeprogram for avansert teknologisk utvikling blant annet når det gjelder metoder og utstyr for beredskap mot og bekjempelse av terror, inkludert cyberterror.  Israel er en av de viktigste hovedleverandørene av innovasjon til dette programmet som både NATO, de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og fellesprogrammer som Frontex er helt avhengige av, og som gjør at Europa i det hele tatt har noe å stille opp med i forsvaret av sine grenser.

Israel har selv hittil investert mer enn 13 milliarder kroner i det inneværende høyteknologiske fellesprogrammet med Europa.  Fordi Israel er en av hovedleverandørene av høyteknologi, mottar israelske forsknings- og utviklingsselskaper en betydelig del av EUs samlede investering til dette formålet.  Ifølge avisen Israel Hayom vil det neste rammeprogrammet, FP9, som planlegges å skulle overta etter Horizon 2020, gå fra 2021 til 2027 og legge grunnlaget for Horizon Europe, som er et enda mer ambisiøst forsknings- og utviklingsprogram med et budsjett på nærmere 950 milliarder kroner. 

Dette forskningsprogrammet skal bidra med den høyteknologien som er nødvendig for å sikre at forsvaret av Europa (og Israel) fortsatt vil ha en troverdig lederstilling i bekjempelsen av blant annet terror og militær ekspansjon fra islamistiske og andre ikke-demokratiske regimer i Midtøsten og verden for øvrig.  Denne investeringen utgjør faktisk en viktigere del av vår forsikringspremie mot umiddelbar og fremtidig terror enn det vi selv yter gjennom forsvarsbudsjettet, men denne sammenhengen omtales ikke i norske medier.  NATO-forsvaret er blant dem som trekker fordeler av israelske teknologibidrag til både cyberforsvaret og til moderne etterretningsmetoder.

Israels uvenner i LO og mange andre frivillige organisasjoner i Norge, både religiøse, politiske og humanitære, har imidlertid forstått hvilken betydning denne forskningen har, og i særdeleshet hvor avgjørende resultatet vil være av Israels fortsatte medvirkning, at de har sluttet seg til en internasjonal kampanje for å få ekskludert Israel fra det europeiske rammeprogrammet. 

Det betyr ingenting for dem at utestengelse av israelsk forskning på dette området effektivt vil svekke vår egen fremtidige sikkerhet og beredskap mot terror.  Det som teller for disse organisasjonene er å bidra til å erstatte den jødiske staten med noe de kaller «Fritt Palestina.»  Betegnelsen «Fritt Palestina» er en tendensiøs oversettelse av slagordet «Free Palestine!» som betyr «Frigjør Palestina!,» noe PLO har strevet med siden 1964, 30 år før Israel inngikk fredsavtale med Jordan.  Palestinakomitéen som LO og de andre er en del av, er ikke i tvil om hva dette slagordet innebærer.  De kan bare ikke å si det høyt ennå.  De anerkjenner ikke en freds- og grenseavtale mellom Israel og Jordan, noe også kartet i logoen deres viser.

  

Det er ikke første gangen disse organisasjonene krever at Israel skal utslettes.  Deres stadige falske anklager om at Israel bryter bestemmelser i folkeretten, har som formål å svekke landets legitimitet og internasjonale omdømme, og skiller seg i realiteten ikke fra den islamske republikken Irans liknende anklager og utryddelsespolitikk.

Det nye i den aktuelle kampanjen er at LO og de frivillige organisasjonene som i hovedsak lever på subsidier over bistandsbudsjettet, går til angrep på den forskningen som gjør at også Norge får være med og trekke fordeler av den mest avanserte sikkerhetsforskningen som finnes. 

Vi ser ikke for oss en umiddelbar fare for at den sittende regjeringen vil gi etter for dette presset, men om det om tre år skulle inntreffe et regjeringsskifte, vil vi anse faren som overhengende.  Arbeiderpartiet er ikke avhengig bare av ekstremistgrupper som Rødt og MDG, men er kanskje enda mer lydhørt for kravene fra LO, spesielt i tider hvor partiet trenger all den støtte det kan få.  LO er en aktiv pådriver i anti-israelsk undergravning.

Faren på kort sikt er kanskje større for at EU kan føle seg presset til å legge restriksjoner på Israels bidrag til teknologiske løsninger, ettersom Israel ikke lenger har mer å gi når det gjelder innrømmelser til Palestina-arabiske terrororganisasjoner.  Muligheten for at både EU og Norge kan gå inn for en selvskadende politisk linje må derfor anses som realistisk.  Både USA, Russland, India og Kina overtar gjerne Europas plass i forskningssamarbeidet med Israel.  Om vi ikke var gode nok til å være med i fotball-VM, har vi med andre ord ennå muligheten til å vinne verdensmesterskapet i selvmål.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?