Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede «Sondergruppen» så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon «Akademisk og kulturell boikott av Israel,» AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende «spesialstyrker» fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet.

Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO og Palestinakomitéen har tapt sine hjerter til.

Formålet med kampanjen er å få ekskludert Israel fra EUs forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020 som er et av EUs mest sentrale rammeprogram for avansert teknologisk utvikling blant annet når det gjelder metoder og utstyr for beredskap mot og bekjempelse av terror, inkludert cyberterror.  Israel er en av de viktigste hovedleverandørene av innovasjon til dette programmet som både NATO, de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og fellesprogrammer som Frontex er helt avhengige av, og som gjør at Europa i det hele tatt har noe å stille opp med i forsvaret av sine grenser.

Israel har selv hittil investert mer enn 13 milliarder kroner i det inneværende høyteknologiske fellesprogrammet med Europa.  Fordi Israel er en av hovedleverandørene av høyteknologi, mottar israelske forsknings- og utviklingsselskaper en betydelig del av EUs samlede investering til dette formålet.  Ifølge avisen Israel Hayom vil det neste rammeprogrammet, FP9, som planlegges å skulle overta etter Horizon 2020, gå fra 2021 til 2027 og legge grunnlaget for Horizon Europe, som er et enda mer ambisiøst forsknings- og utviklingsprogram med et budsjett på nærmere 950 milliarder kroner. 

Dette forskningsprogrammet skal bidra med den høyteknologien som er nødvendig for å sikre at forsvaret av Europa (og Israel) fortsatt vil ha en troverdig lederstilling i bekjempelsen av blant annet terror og militær ekspansjon fra islamistiske og andre ikke-demokratiske regimer i Midtøsten og verden for øvrig.  Denne investeringen utgjør faktisk en viktigere del av vår forsikringspremie mot umiddelbar og fremtidig terror enn det vi selv yter gjennom forsvarsbudsjettet, men denne sammenhengen omtales ikke i norske medier.  NATO-forsvaret er blant dem som trekker fordeler av israelske teknologibidrag til både cyberforsvaret og til moderne etterretningsmetoder.

Israels uvenner i LO og mange andre frivillige organisasjoner i Norge, både religiøse, politiske og humanitære, har imidlertid forstått hvilken betydning denne forskningen har, og i særdeleshet hvor avgjørende resultatet vil være av Israels fortsatte medvirkning, at de har sluttet seg til en internasjonal kampanje for å få ekskludert Israel fra det europeiske rammeprogrammet. 

Det betyr ingenting for dem at utestengelse av israelsk forskning på dette området effektivt vil svekke vår egen fremtidige sikkerhet og beredskap mot terror.  Det som teller for disse organisasjonene er å bidra til å erstatte den jødiske staten med noe de kaller «Fritt Palestina.»  Betegnelsen «Fritt Palestina» er en tendensiøs oversettelse av slagordet «Free Palestine!» som betyr «Frigjør Palestina!,» noe PLO har strevet med siden 1964, 30 år før Israel inngikk fredsavtale med Jordan.  Palestinakomitéen som LO og de andre er en del av, er ikke i tvil om hva dette slagordet innebærer.  De kan bare ikke å si det høyt ennå.  De anerkjenner ikke en freds- og grenseavtale mellom Israel og Jordan, noe også kartet i logoen deres viser.

  

Det er ikke første gangen disse organisasjonene krever at Israel skal utslettes.  Deres stadige falske anklager om at Israel bryter bestemmelser i folkeretten, har som formål å svekke landets legitimitet og internasjonale omdømme, og skiller seg i realiteten ikke fra den islamske republikken Irans liknende anklager og utryddelsespolitikk.

Det nye i den aktuelle kampanjen er at LO og de frivillige organisasjonene som i hovedsak lever på subsidier over bistandsbudsjettet, går til angrep på den forskningen som gjør at også Norge får være med og trekke fordeler av den mest avanserte sikkerhetsforskningen som finnes. 

Vi ser ikke for oss en umiddelbar fare for at den sittende regjeringen vil gi etter for dette presset, men om det om tre år skulle inntreffe et regjeringsskifte, vil vi anse faren som overhengende.  Arbeiderpartiet er ikke avhengig bare av ekstremistgrupper som Rødt og MDG, men er kanskje enda mer lydhørt for kravene fra LO, spesielt i tider hvor partiet trenger all den støtte det kan få.  LO er en aktiv pådriver i anti-israelsk undergravning.

Faren på kort sikt er kanskje større for at EU kan føle seg presset til å legge restriksjoner på Israels bidrag til teknologiske løsninger, ettersom Israel ikke lenger har mer å gi når det gjelder innrømmelser til Palestina-arabiske terrororganisasjoner.  Muligheten for at både EU og Norge kan gå inn for en selvskadende politisk linje må derfor anses som realistisk.  Både USA, Russland, India og Kina overtar gjerne Europas plass i forskningssamarbeidet med Israel.  Om vi ikke var gode nok til å være med i fotball-VM, har vi med andre ord ennå muligheten til å vinne verdensmesterskapet i selvmål.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?