Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at «… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen.» Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe.

Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre. Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får til egen personlig vinning og til terror og krigføring mot Israel. Bare det siste året har det israelske forsvaret ødelagt 15 angrepstuneller som Hamas har brukt bistandsmidler til å bygge under grensen mot Israel. Dette har vært mulig nettopp fordi Norge og andre giverland har vært rause med den humanitære bistanden til Gaza og derved har skaffet og frigjort materiell og midler til tuneller og andre terrortiltak.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede «Sondergruppen» så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon «Akademisk og kulturell boikott av Israel,» AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende «spesialstyrker» fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet.

Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO og Palestinakomitéen har tapt sine hjerter til.

Formålet med kampanjen er å få ekskludert Israel fra EUs forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020 som er et av EUs mest sentrale rammeprogram for avansert teknologisk utvikling blant annet når det gjelder metoder og utstyr for beredskap mot og bekjempelse av terror, inkludert cyberterror.  Israel er en av de viktigste hovedleverandørene av innovasjon til dette programmet som både NATO, de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og fellesprogrammer som Frontex er helt avhengige av, og som gjør at Europa i det hele tatt har noe å stille opp med i forsvaret av sine grenser.

Israel har selv hittil investert mer enn 13 milliarder kroner i det inneværende høyteknologiske fellesprogrammet med Europa.  Fordi Israel er en av hovedleverandørene av høyteknologi, mottar israelske forsknings- og utviklingsselskaper en betydelig del av EUs samlede investering til dette formålet.  Ifølge avisen Israel Hayom vil det neste rammeprogrammet, FP9, som planlegges å skulle overta etter Horizon 2020, gå fra 2021 til 2027 og legge grunnlaget for Horizon Europe, som er et enda mer ambisiøst forsknings- og utviklingsprogram med et budsjett på nærmere 950 milliarder kroner. 

Dette forskningsprogrammet skal bidra med den høyteknologien som er nødvendig for å sikre at forsvaret av Europa (og Israel) fortsatt vil ha en troverdig lederstilling i bekjempelsen av blant annet terror og militær ekspansjon fra islamistiske og andre ikke-demokratiske regimer i Midtøsten og verden for øvrig.  Denne investeringen utgjør faktisk en viktigere del av vår forsikringspremie mot umiddelbar og fremtidig terror enn det vi selv yter gjennom forsvarsbudsjettet, men denne sammenhengen omtales ikke i norske medier.  NATO-forsvaret er blant dem som trekker fordeler av israelske teknologibidrag til både cyberforsvaret og til moderne etterretningsmetoder.

Israels uvenner i LO og mange andre frivillige organisasjoner i Norge, både religiøse, politiske og humanitære, har imidlertid forstått hvilken betydning denne forskningen har, og i særdeleshet hvor avgjørende resultatet vil være av Israels fortsatte medvirkning, at de har sluttet seg til en internasjonal kampanje for å få ekskludert Israel fra det europeiske rammeprogrammet. 

Det betyr ingenting for dem at utestengelse av israelsk forskning på dette området effektivt vil svekke vår egen fremtidige sikkerhet og beredskap mot terror.  Det som teller for disse organisasjonene er å bidra til å erstatte den jødiske staten med noe de kaller «Fritt Palestina.»  Betegnelsen «Fritt Palestina» er en tendensiøs oversettelse av slagordet «Free Palestine!» som betyr «Frigjør Palestina!,» noe PLO har strevet med siden 1964, 30 år før Israel inngikk fredsavtale med Jordan.  Palestinakomitéen som LO og de andre er en del av, er ikke i tvil om hva dette slagordet innebærer.  De kan bare ikke å si det høyt ennå.  De anerkjenner ikke en freds- og grenseavtale mellom Israel og Jordan, noe også kartet i logoen deres viser.

  

Det er ikke første gangen disse organisasjonene krever at Israel skal utslettes.  Deres stadige falske anklager om at Israel bryter bestemmelser i folkeretten, har som formål å svekke landets legitimitet og internasjonale omdømme, og skiller seg i realiteten ikke fra den islamske republikken Irans liknende anklager og utryddelsespolitikk.

Det nye i den aktuelle kampanjen er at LO og de frivillige organisasjonene som i hovedsak lever på subsidier over bistandsbudsjettet, går til angrep på den forskningen som gjør at også Norge får være med og trekke fordeler av den mest avanserte sikkerhetsforskningen som finnes. 

Vi ser ikke for oss en umiddelbar fare for at den sittende regjeringen vil gi etter for dette presset, men om det om tre år skulle inntreffe et regjeringsskifte, vil vi anse faren som overhengende.  Arbeiderpartiet er ikke avhengig bare av ekstremistgrupper som Rødt og MDG, men er kanskje enda mer lydhørt for kravene fra LO, spesielt i tider hvor partiet trenger all den støtte det kan få.  LO er en aktiv pådriver i anti-israelsk undergravning.

Faren på kort sikt er kanskje større for at EU kan føle seg presset til å legge restriksjoner på Israels bidrag til teknologiske løsninger, ettersom Israel ikke lenger har mer å gi når det gjelder innrømmelser til Palestina-arabiske terrororganisasjoner.  Muligheten for at både EU og Norge kan gå inn for en selvskadende politisk linje må derfor anses som realistisk.  Både USA, Russland, India og Kina overtar gjerne Europas plass i forskningssamarbeidet med Israel.  Om vi ikke var gode nok til å være med i fotball-VM, har vi med andre ord ennå muligheten til å vinne verdensmesterskapet i selvmål.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?