Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Khan al-Ahmar. Foto: Majdi Mohammed

Under en «kunstutstilling» som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram.

Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har fått rettens godkjennelse til å rive bygningene og flytte innbyggerne til et boligområde i nærheten.  Siste runde i retten skjedde i sommer da israelsk Høyesterett opprettholdt vedtaket om rivning av ulovlig oppsatte bygninger.

Rivningen og flyttingen av denne beduinleiren forsøker de palestinske PLO-myndighetene og EU å forpurre ved å presse beduinene til å bli hvor de er.  De arrangerer demonstrasjoner med internasjonalt presseoppbud og gir penger til ulovlig byggevirksomhet, noe de har engasjert den norske Flyktninghjelpen til å gjøre for seg mot betaling. 

Beduinene på stedet vil gjerne flytte til en ny og moderne landsby, men de tør ikke sette seg opp mot PLO som støttes av EU, Norge og Flyktninghjelpen.  Dette spillet hvor beduinene er blitt ufrivillige gisler, gjelder PLOs forsøk på å svekke den forvaltningsmyndigheten i Område C som PLO ble enig med Israel om i Oslo 2-avtalen.  Det tas ikke hensyn til hvilke negative konsekvenser dette har for den arabiske lokalbefolkningen.  Her er det målet som helliger middelet, og norske myndigheter er med på det kyniske spillet.

Innbyggerne i Khan al Ahmar som kom dit fra Negev lenge etter Seksdagerskrigen, lever ikke lenger som nomader, men har fast arbeid og inntekt i nærliggende israelske bosettinger.  Israel har i mange år gjort en stor innsats for å skaffe disse menneskene moderne og verdige boforhold, og i de fleste leirene i området har innbyggerne akseptert tilbudet og har flyttet inn i de moderne landsbyene de har fått tildelt.  Også innbyggerne i denne leiren inngikk avtale med de israelske myndighetene om flytting, men så våknet PLO og EU til muligheten til å stikke kjepper i hjulene for de israelske myndighetene. 

Utenriksdepartementet har engasjert seg i saken på flere måter.  Foruten å samarbeide med EU og Flyktninghjelpen om oppsetting av bygninger uten å innhente byggetillatelse fra de israelske myndighetene som etter Oslo 2-avtalen har ansvaret for dette i det aktuelle området, har departementet i løpet av sommeren, sammen med EU, forsøkt å legge press på Israel for å få myndighetene der til å akseptere ulovlig byggevirksomhet og omgåelse av Oslo-avtalene.

Som svaret spørsmål fra SV i Stortinget i juni, sa utenriksminister Eriksen Søreide at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.  Den israelske beslutningen om å rive beduinlandsbyen Khan al Ahmar på Vestbredden vil ramme en særlig utsatt og sårbar gruppe.»  Hun nevnte ingenting om Israels tilbud om å innlosjere innbyggerne på en verdig måte i en ny og moderne landsby i nærheten.  Utenriksministeren valgte overfor Stortinget å fortie slike fakta om beduinleiren Khan al Ahmar.

Utenriksministeren fortalte videre at «Norges representant til de palestinske myndighetene har besøkt landsbyen ved flere anledninger.  Vi er godt kjent med den vanskelige situasjonen for innbyggerne i Khan al Ahmar.  Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur.»

Norges representant til de palestinske myndighetene, Hilde Haraldstad, har utvist et betydelig engasjement i denne saken.  Det gjelder ikke bare spørsmål om å finansiere oppsetting av ulovlige bygg i strid med avtaler, men også når det gjelder på demonstrativt vis å bidra til å legitimere antisemittisk propaganda rettet mot staten Israel som er suverenitetsutøvende statsmakt på stedet, og hvis myndighet denne diplomaten skulle forventes å vise respekt for. 

Den 2. august valgte hun å representere Regjeringen Solberg under en tilstelning i beduinleiren Khan al Ahmar hvor det politiske høydepunktet var å åpne en «kunstutstilling» med antisemittiske og anti-israelske karikaturer.  I likhet med de øvrige deltakerne på denne hatfesten applauderte hun de fremførte talene og lot ikke til å føle seg beklemt over det hun var med på.  Slik atferd er israelerne vel vant med fra de frivillige organisasjonene som betales av norske og europeiske myndigheter for å undergrave den israelske staten.  Det er eksepsjonelt at utenlandske myndigheter nå også deltar i dette på diplomatisk nivå.

Heller ikke sjefen hennes, utenriksminister Eriksen Søreide later til å synes det er et problem at hun bistår de palestinske selvstyremyndighetene og deres lobbyister i Norge i bestrebelsene på å undergrave de Oslo-avtalene som fastsetter hvem som har myndighet til hva i området.  At beduinene kynisk utnyttes som gisler i kampen mot Israel vekker ikke bekymring i Utenriksdepartementet. 

I den aktuelle saken har derfor det tragiske skjedd at innbyggerne er gjort til ofre for PLO-myndighetenes undergraving av Oslo-avtalene.  Med støtte fra EU og finansiering fra Norge er det uten byggetillatelse satt opp bl.a. en skolebygning på stedet som utenriksministeren mener er et godt argument for fortsatt å holde beduinene som gisler der.  Både EU og Utenriksdepartementet visste på forhånd hva ulovlighetene og forsøkene på å få Israel til å sette til side Oslo-avtalene ville føre til.  Det er derfor ikke urimelig å anta at denne eskaleringen av konflikten var tilsiktet.

Det er en politisk skandale norske myndigheter her har involvert seg i.  For de beduinene som rammes av denne politikken er det en humanitær katastrofe som er i ferd med å ødelegge deres mulighet til økonomisk selvstendighet og et liv i verdighet, frigjort fra det politiske jerngrepet de holdes i av de palestinske myndighetene, EU, Norge og Flyktninghjelpen. 

Det er i dette bildet man må forstå både utenriksministerens imøtekommende svar til SV, Palestinakomitéens angrep på Israel og medvirkningen fra den norske representanten i «Palestina» til en antisemittisk demonstrasjon mot Israel blant de politiske gislene i beduinleiren Khan al Ahmar som de ikke vil tillate at Israel hjelper til et verdig liv.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?