Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza.

Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for «spesielle politiske saker» (les: «spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,») sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at «Norge forblir en stabil partner for UNRWA når det gjelder politisk og finansiell støtte og har avsatt ytterligere midler i 2018 som følge av den rådende situasjon.»

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza. Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for "spesielle politiske saker" (les: "spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,") sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at ...

Mer...

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Fra AUF-demonstrasjonen på Utøya sommeren 2011

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer. 

Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, at hebraisk er offisielt språk i landet og noen bestemmelser om utseendet til flagget og riksvåpenet.

Det var ingenting i denne loven som endret en tøddel på rettighetene eller pliktene til landets innbyggere – uansett om de er jøder eller ei – og heller ikke det jødiske folks status som borgere av sitt hjemland ble endret.

Dette falt like fullt Arbeiderpartiet og AUF tungt for brystet.  Glemt var 17. mai, Ja vi elsker, korsflagget og andre symboler som knytter landet til det norske folk og som rører folk til tårer når en idrettsperson tar gull: Jødene kan da ikke ha den slags, – hva da med araberne?  Det er apartheid, erklærte formannen i Arbeiderpartiet, når «folk innenfor en grense har ulike rettigheter,» og ungdommene hans klappet i hendene.  Men innbyggerne i Israel er jo de eneste i Midtøsten som har like rettigheter, og ingenting ble endret av den omtalte loven.  Jonas Gahr Støre villeder og radikaliserer sin ungdomsfylking når han sier slike ting.

Hvordan kan det ha seg at lovfestede selvfølgeligheter er en forbrytelse når de vedtas i Israel, men ikke når de vedtas i mye strengere og ekskluderende form andre steder?  Støre må helt sikkert være klar over at den grunnlovsteksten hans parti har vært med på å finansiere utarbeidelsen av for de palestinske selvstyremyndighetene, foruten å erklære at det palestinske folk er en del av den arabiske nasjon med arabisk som offisielt språk, i tillegg slår fast at islam er statsreligion og lovgivningen bygger på islamsk sharia.  Støtter du noe som du selv beskriver som apartheid, Jonas Gahr Støre?

Men den slags er ikke apartheid for Arbeiderpartiet, ikke engang når det følges opp av erklæringer om at ikke en eneste jøde vil få lov til å bo i en (norskfinansiert) palestinsk stat om den noen gang skulle bli opprettet.  Forstår ikke Arbeiderpartiets formann at det er han som begår apartheid når han vil nekte jødene en rett som alle andre, inkludert han selv har som en selvfølgelighet?

Den israelske grunnloven har naturligvis ingenting med apartheid å gjøre.  Hele opptrinnet på Utøya var et obligatorisk uttrykk for den antisemittismen i vårt samfunn som er blitt så selvfølgelig at folk snart ikke lenger legger merke til brodden i den. 

Det har vært slik i århundrer.  Når noe går galt oppstår trangen til å utpeke syndebukker.  Det er ikke annerledes i dagens Europa enn det var på 1800-tallet da pogromene drev jødiske flyktninger til å finne tilbake til sine røtter i Landet Israel hvor de en gang kom fra.  Nå som det nesten ikke finnes jøder igjen i Europa, har Israel overtatt som syndebukk. 

Man benytter enhver anledning til å anklage Israel for «ulovlig okkupasjon» og «bygging av bosettinger i strid med folkeretten og FN-resolusjoner.»  Til tross for at slike anklager har et klart juridisk preg, har myndighetene aldri nedsatt en kompetent gruppe av jurister for å granske påstandene.  De som stadig fremsetter slike anklager har aldri satt seg inn i saken.  Det er ikke fakta som teller for dem.  De søker utløsning for en trang.

Anklagene er ondsinnete løgner.  Ikke i noe annet land i Midtøsten nyter arabere og andre minoritetsgrupper slik frihet, likestilling og velstand som i Israel.  Men i det hatefulle klimaet som er skapt i den falske fremstillingen av den jødiske staten, er det ikke lenger uvanlig å lyve om det som er jødisk.  Det er faktisk blitt like vanlig og selvfølgelig som det var for 80 år siden, og av samme grunn.  Antisemittisk atferd er ikke rasjonell. Den er selvdestruktiv for nasjoner så vel som for individer.  Den bærer et umiskjennelig preg av sinnslidelse.  

Men la det være klart: Arbeiderpartiet er ikke alene her i landet om å henfalle til slike tvilsomme tradisjoner.  I sommer har vi nesten hver uke kunnet observere hvordan politikere både til høyre og venstre har brukt av Stortingets kostbare tid til å profilere seg på bekostning av den jødiske staten.  Ingen annen stat i verden får slik oppmerksomhet, til tross for at mange av dem burde ha vært trukket frem i lyset som en fare for menneskeheten og verdensfreden.

Man kunne regne opp mange stater som virkelig har noe å svare for både når det gjelder okkupasjon, brudd på folkeretten og apartheid, men de er det ingen som tar notis av.  Det er i seg selv et tydelig tegn på at hensikten med alle de grunngitte spørsmålene i Stortinget i likhet med alle resolusjonene i FN som bare dreier seg om Israel, og som Norge rutinemessig støtter, ikke er uttrykk for annet enn et behov for å ha en syndebukk som kan trekke oppmerksomhet og kameralinser bort fra egne feil og mangler.  Det er påfallende hvor stort behovet for dette er i Norge.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?