Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza.

Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for «spesielle politiske saker» (les: «spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,») sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at «Norge forblir en stabil partner for UNRWA når det gjelder politisk og finansiell støtte og har avsatt ytterligere midler i 2018 som følge av den rådende situasjon.»

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza. Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for "spesielle politiske saker" (les: "spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,") sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at ...

Mer...

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Svenske tilstander

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning. 

Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd at den tidligere borgermesteren i Malmö påstår at «sionisme er like ille som antisemittisme.»  Han mente også at «byens jøder bør ta offentlig avstand fra Israels politikk overfor Palestina.»  Men denne politiske smiskingen med jihadistene hjalp ikke det spor.

Heller ikke svenske politikeres forsøk på å legge skylden på Donald Trump har lagt en demper på muslimenes organiserte og målrettede angrep på det svenske sivilsamfunnet og jødene.  De møter jo knapt motstand i forsøket på å ta kontroll.

Sverige har stått i brann hele denne sommeren.  Først var det milevis med skog som brant ned, og etter at regnet kom, begynte bilene å brenne.  Siden 2000 har det brent over 3000 ganger i forskjellige skoler i Sverige.  Sveriges statsminister som forsøker å overleve en valgkamp, forteller at han ikke vet hva som foregår.  Han spør brannstifterne om hva de holder på med.  Vi håper hans Säpo-sjef har mot til å fortelle ham noe om det.  For det er ingen hemmelighet hva det er som foregår i Sverige, selv om politiet hemmeligstempler saker for å skjule sammenhengen mellom økende voldskriminalitet og islamsk jihad.  Det er et iøynefallende trekk ved situasjonen at myndighetene sliter stadig hardere med å finne troverdige bortforklaringer på det som foregår.  Det som foregår er en klassisk muslimsk revirkamp, ikke ulik det vi også har sett tilløp til i Oslo.

Det er riksdagsvalg i Sverige i september.  I økende antall vender svenskene seg til opposisjonspartiet Sverigedemokratene som synes å ha forstått hva som foregår i Europa og hvilke konsekvenser en løssluppen innvandring av islamske jihadister har fått for det svenske samfunnet.  Det er ikke lenger tale om «gjenger,» men om en armé på tusener.  Disse realitetene kan ikke lenger holdes skjult og selv riksadvokaten har fattet interesse.  Han har bedt politiet om en redegjørelse for utviklingen i Norge.  Det kan være et godt tegn.

Norske medier kan ikke helt unnlate å fortelle om tilstanden i Sverige, men passer på å få det supplert med oppslag om at Israel dreper stadig flere palestinske barn.  På samme måte som svenske medier, har også de norske behov for å sminke det inntrykket folk sitter igjen med når islamske jihadister er involvert.  De nevner ikke at de palestinske sivile som drepes hovedsakelig er blant dem som terrororganisasjonen Hamas utkommanderer som levende skjold når de gjennomfører terror mot sivile israelske mål.  Informasjon om dette er åpent tilgjengelig både for NTB og NRK, men de velger å tie om det og legge skyld for «brudd på folkeretten» på jødene.

Et lite lyspunkt er det kanskje at utenriksminister Eriksen Søreide endelig har kommet frem til at Israels oppbringelse av en norsk blokadebryter utenfor kysten av Gaza, faktisk skjedde i pakt med gjeldende folkerett.  Selv om erkjennelsen kom sent og satt langt inne, ønsker vi den velkommen som et skritt på veien mot erkjennelse av hva konflikten egentlig dreier seg om.  Det gjenstår imidlertid flere slike skritt før hun innser at Hamas er en kynisk terrororganisasjon som ikke går av veien for å skape nød og elendighet blant egen sivilbefolkning dersom de kan være sikre på at deres nyttige idioter i Norge og andre europeiske land vil bruke den nøden de skaper til å reise kritikk mot Israel.

Utenriksministeren kunne ikke dy seg for å spille den rollen.  Hun imøtekom nok en gang SV da hun som svar på deres spørsmål den 14. august fortalte Stortinget at «… fra norsk side har vi ved gjentatte anledninger gjort det klart at stengingsregimet knyttet til Gaza må lettes for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen. Stengingsregimet er et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler.»  Det finnes ikke noe «stengningsregime» som er til hinder for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen i Gaza.  Det finnes ikke restriksjoner på import av annet enn våpen, ammunisjon og annen militær kontrabande.  Sivile varer av alle slag flommer inn på Gazastripen hver dag når ikke Hamas hindrer det.  Visste hun ikke det?

Når utenriksministeren taler usant om slike ting, begår hun akkurat den samme feilen som hennes svenske kolleger gjør når de sminker terrorismen med utenomsnakk og usannheter.  Den irettesettelsen hun fikk av den israelske regjeringen uken før, bør hun ikke glemme.  Det blir ikke mindre terror av virkelighetsflukt, og folk flest er godt i stand til å gjennomskue det som skjer.  Vi føler oss slett ikke helt beroliget og overbevist om at vi ikke kan få enda flere av de svenske tilstandene i Norge, og vi har reiserådene klare.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?