Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende.

Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette med de omfattende arkeologiske utgravningene i Gamlebyen og det at israelske myndigheter legger til rette for at turister skal kunne komme dit og se med egne øyne hvordan byen tok seg ut på tiden for både det første og det annet Tempel.  I rapporten, som er blitt lekket til den britiske avisen The Guardian, heter det at disse arkeologiske prosjektene «… fremhever den historiske kontinuiteten til det jødiske nærværet i området på bekostning av andre religioner og kulturer.»

Avisen The Guardian som politisk befinner seg langt ute på venstresiden, forteller om diplomater fra EU som advarer om at Israel utvikler arkeologiske turistattraksjoner «for å legitimere ulovlige bosettinger i Jerusalems palestinske nabolag.»  I EU-rapporten reises det også sterk kritikk mot at israelerne planlegger å bygge en taubane som vil lette turistenes atkomst til de historisk interessante delene av det gamle Jerusalem.

Det er ingen tilfeldighet at EU ser med voksende bekymring på at israelerne dokumenterer sin historiske tilknytning til Jerusalem (og andre deler av landet) med vitenskapelige midler.  Nettopp EU har vært blant de mest ivrige når det gjelder å støtte opp under de Palestina-arabiske påstandene, bl.a. innenfor UNESCO, om at jødene ikke har noen historisk tilknytning til Jerusalem og de hellige stedene.  EU har i internasjonale fora støttet en rekke resolusjoner som fornekter byens jødiske opphav og tilknytning.

Denne politikken er også en del av EUs åpne konflikt med USA i spørsmålet om Jerusalems status.  Det ble svært dårlig likt i Brussel at president Donald Trump tok til orde for å erkjenne at Jerusalem faktisk er Israels hovedstad, og hans beslutning om å sette ut i livet Kongressens vedtak fra 1995 om å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem.  I EU er det en voksende bekymring over den muligheten dette vedtaket innebærer for at et skjerpet konfliktnivå i regionen skal spille over til Europa i form av økt terrorisme der.  En terrororganisasjon som Hamas har allerede signalisert at man nå vil rette oppmerksomheten mot israelske interesser, ikke bare i Israel, men også i andre land, noe som øker sannsynligheten for angrep i Europa og USA. 

Dette er noe av bakteppet for EUs iver etter å få blåst nytt liv i den norsk-sponsede fredsprosessen som har ligget død i mange år, og i Norge er det fremdeles sett på som et prestisjeprosjekt som gjennom 25 år har vært med på å profilere landet som internasjonal fredsmekler.  Norge har derfor en naturlig alliert i EU når det gjelder å bygge opp under forestillingen om at det eksisterer en mulig fredsprosess. 

På palestinsk side snakkes det imidlertid i klartekst om at Oslo-prosessen ikke lenger er grunnlag for fredsforhandlinger, uten at dette synes å bli tatt hensyn til på norsk side.  Mens Regjeringen i sin nye samarbeidserklæring sier at den ikke vil «… støtte organisasjoner i de palestinske områdene som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme,» gjelder ikke dette når slike oppfordringer og ytringer kommer fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Men vil en slik dobbeltmoral være til gagn for freden?

Troen på fredsprosessen må i dagens situasjon karakteriseres som en tvangstanke.  Den sittende ledelsen for de palestinske selvstyremyndighetene med Mahmoud Abbas i spissen viser ingen tegn til å ville innta en tillitvekkende holdning som fredspartner.  Hver eneste dag formidler de et stadig mer intenst og hatpreget oppvigleri rettet mot USA, Israel og den jødiske befolkningen.  Bare det å skulle få dette på avstand slik at partene kan føre normale diplomatiske samtaler over et forhandlingsbord virker usannsynlig i dag.  En hatefull stemning gjennomsyrer all politikk på den islamske siden.  Det vil eventuelt ta generasjoner å endre dette bildet til noe som likner på fred og forsoning.

I Jerusalem har også de israelske myndighetene gjort det helt klart overfor utenlandske diplomater at det ikke finnes grunn til å tro på noen fred i overskuelig fremtid.  I et møte med 80 diplomater i Knesset forleden sa Knessets ordstyrer Juli Edelstein: «La oss ikke villede oss selv om mulighetene til å undertegne en fredsavtale med palestinerne i nær fremtid

Slik stemningen er i dag, bør vi heller ikke la oss villede til å tro at en slik fredsavtale vil være mulig i en noe fjernere fremtid.  Det er ingenting som tyder på at man i det Palestina-arabiske miljø, eller for den saks skyld innenfor hele den islamske kretsen, i dag har en forståelse av hva mellomfolkelig fred i vestlig forstand i det hele tatt innebærer.  Det problemet utgjør en kulturell barriere som er uoverstigelig så lenge Vesten ikke er villig til å la seg underkaste den islamske kulturen og islam ikke vil la seg reformere til å bli en moderne humanistisk orientert sivilisasjon.  Det er ikke arkeologene i Jerusalem som står i veien for freden, slik EU sier.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?