Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende.

Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette med de omfattende arkeologiske utgravningene i Gamlebyen og det at israelske myndigheter legger til rette for at turister skal kunne komme dit og se med egne øyne hvordan byen tok seg ut på tiden for både det første og det annet Tempel.  I rapporten, som er blitt lekket til den britiske avisen The Guardian, heter det at disse arkeologiske prosjektene «… fremhever den historiske kontinuiteten til det jødiske nærværet i området på bekostning av andre religioner og kulturer.»

Avisen The Guardian som politisk befinner seg langt ute på venstresiden, forteller om diplomater fra EU som advarer om at Israel utvikler arkeologiske turistattraksjoner «for å legitimere ulovlige bosettinger i Jerusalems palestinske nabolag.»  I EU-rapporten reises det også sterk kritikk mot at israelerne planlegger å bygge en taubane som vil lette turistenes atkomst til de historisk interessante delene av det gamle Jerusalem.

Det er ingen tilfeldighet at EU ser med voksende bekymring på at israelerne dokumenterer sin historiske tilknytning til Jerusalem (og andre deler av landet) med vitenskapelige midler.  Nettopp EU har vært blant de mest ivrige når det gjelder å støtte opp under de Palestina-arabiske påstandene, bl.a. innenfor UNESCO, om at jødene ikke har noen historisk tilknytning til Jerusalem og de hellige stedene.  EU har i internasjonale fora støttet en rekke resolusjoner som fornekter byens jødiske opphav og tilknytning.

Denne politikken er også en del av EUs åpne konflikt med USA i spørsmålet om Jerusalems status.  Det ble svært dårlig likt i Brussel at president Donald Trump tok til orde for å erkjenne at Jerusalem faktisk er Israels hovedstad, og hans beslutning om å sette ut i livet Kongressens vedtak fra 1995 om å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem.  I EU er det en voksende bekymring over den muligheten dette vedtaket innebærer for at et skjerpet konfliktnivå i regionen skal spille over til Europa i form av økt terrorisme der.  En terrororganisasjon som Hamas har allerede signalisert at man nå vil rette oppmerksomheten mot israelske interesser, ikke bare i Israel, men også i andre land, noe som øker sannsynligheten for angrep i Europa og USA. 

Dette er noe av bakteppet for EUs iver etter å få blåst nytt liv i den norsk-sponsede fredsprosessen som har ligget død i mange år, og i Norge er det fremdeles sett på som et prestisjeprosjekt som gjennom 25 år har vært med på å profilere landet som internasjonal fredsmekler.  Norge har derfor en naturlig alliert i EU når det gjelder å bygge opp under forestillingen om at det eksisterer en mulig fredsprosess. 

På palestinsk side snakkes det imidlertid i klartekst om at Oslo-prosessen ikke lenger er grunnlag for fredsforhandlinger, uten at dette synes å bli tatt hensyn til på norsk side.  Mens Regjeringen i sin nye samarbeidserklæring sier at den ikke vil «… støtte organisasjoner i de palestinske områdene som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme,» gjelder ikke dette når slike oppfordringer og ytringer kommer fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Men vil en slik dobbeltmoral være til gagn for freden?

Troen på fredsprosessen må i dagens situasjon karakteriseres som en tvangstanke.  Den sittende ledelsen for de palestinske selvstyremyndighetene med Mahmoud Abbas i spissen viser ingen tegn til å ville innta en tillitvekkende holdning som fredspartner.  Hver eneste dag formidler de et stadig mer intenst og hatpreget oppvigleri rettet mot USA, Israel og den jødiske befolkningen.  Bare det å skulle få dette på avstand slik at partene kan føre normale diplomatiske samtaler over et forhandlingsbord virker usannsynlig i dag.  En hatefull stemning gjennomsyrer all politikk på den islamske siden.  Det vil eventuelt ta generasjoner å endre dette bildet til noe som likner på fred og forsoning.

I Jerusalem har også de israelske myndighetene gjort det helt klart overfor utenlandske diplomater at det ikke finnes grunn til å tro på noen fred i overskuelig fremtid.  I et møte med 80 diplomater i Knesset forleden sa Knessets ordstyrer Juli Edelstein: «La oss ikke villede oss selv om mulighetene til å undertegne en fredsavtale med palestinerne i nær fremtid

Slik stemningen er i dag, bør vi heller ikke la oss villede til å tro at en slik fredsavtale vil være mulig i en noe fjernere fremtid.  Det er ingenting som tyder på at man i det Palestina-arabiske miljø, eller for den saks skyld innenfor hele den islamske kretsen, i dag har en forståelse av hva mellomfolkelig fred i vestlig forstand i det hele tatt innebærer.  Det problemet utgjør en kulturell barriere som er uoverstigelig så lenge Vesten ikke er villig til å la seg underkaste den islamske kulturen og islam ikke vil la seg reformere til å bli en moderne humanistisk orientert sivilisasjon.  Det er ikke arkeologene i Jerusalem som står i veien for freden, slik EU sier.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?