Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza.

Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for «spesielle politiske saker» (les: «spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,») sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at «Norge forblir en stabil partner for UNRWA når det gjelder politisk og finansiell støtte og har avsatt ytterligere midler i 2018 som følge av den rådende situasjon.»

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza. Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for "spesielle politiske saker" (les: "spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,") sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at ...

Mer...

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av president Trumps svigersønn, den jødiske Jared Kushner.

Vi hadde ventet på det i mange dager.  Med det samme nyheten om mordet ble kjent, begynte internasjonale medier å gjenoppfriske sin interesse for «vennskapet» mellom den arabiske kronprinsen og Jared Kushner.  Spørsmålet i flere medier var hvor delaktig den amerikanske regjeringen kan ha vært i mordet på en arabisk journalist, og hva var Jared Kushners rolle i saken?  Kushner selv advarer mot villedende spekulasjoner i mediene, men det var likevel ingen overraskelse at denne konspirasjonsteorien også dukket opp.

Det er ikke vanskelig å forstå at Khashoggi representerte et problem for den arabiske kongefamilien, og spesielt for kronprins Mohammad Bin Salman, i mediene kalt MBS.  I åpenhjertige artikler, bl.a. i den amerikanske avisen The Washington Post hadde han fremstilt MBS som en brutal tyrann som har gjort undertrykkelsen av opposisjonen i Saudi Arabia uutholdelig.  Khashoggis kritikk av kronprinsen var av en slik karakter at det blant arabere normalt ville oppfattes som mer enn tilstrekkelig for å forklare at regimet reagerte i pakt med arabisk tradisjon ved å få ham brakt til taushet.  Han skal også ha kjent til Saudi-regimets forbindelse til terroren mot USA 11. september 2001.

Selv om denne historien for oss fremstår som grotesk, bør Vestens ledere fortsatt være litt varsomme i sin kritikk.  Som den tidligere norske ambassadøren til Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye har beskrevet dette regimet i sin bok «Terrorens rike,» er landet i dag styrt av en klan som fremmer en ytterst ekstrem variant av islam, den såkalte wahabismen, som ifølge en anonym anmelder av boken er en hjemmeavlet, puritansk utgave av sunni-islam som må sies å være den mest reaksjonære ideologien som eksisterer i vår tid.  «I bytte for stabilitet, og lojalitet til den styrende klanen, får wahabiene enorme summer til koran-skoler, til å utdanne horder av nye, fanatiske tilhengere.  Schiøtz Wibye argumenterer heftig og overbevisende for at storparten av den voldelige jihadismen vi opplever i verden i dag, er finansiert av saudiske oljepenger.»  Disse forholdene er sterkt underkommunisert og nærmest fortiet av norske medier som helst presenterer det arabiske terror-regimet i et romantisk lys.

Slik behandling av opposisjonelle som det vi opplever i tilfellet Khashoggi er slett ikke noe nytt i den arabiske verden.  Når Norge og andre vestlige land pleier gode diplomatiske og forretningsmessige forbindelser med dette og andre arabiske land, er det ikke i uvitenhet om hvilke ekstreme krefter som er toneangivende i denne del av verden.  Når en ambassadør endog skriver bok om det, må vi gå ut fra at alt sammen er velkjent i de indre sirkler.

Kanskje er det siste mordet det som skulle til for å få satt det vestlige hykleriet i perspektiv.  Til tross for at Saudi Arabia har et av verdens mest undertrykkende og brutale regimer som holder befolkningen i sjakk gjennom nådeløs terror, valgte et flertall av FNs medlemsland å gi dette landet et sete i FNs Menneskerettsråd.  Det er betegnende for det hykleriet som råder, også fra norsk side.  Man ruller ut kongelig rød løper for regimets brutale ledere og strekker seg i høyden til å kalle mordet på en journalist «uakseptabelt» før man glemmer saken.

Den arabiske journalisten fremstilles som regimekritisk.  Men Khashoggi var en tilårskommen skribent som har levd i nær kontakt med Saud-klanens fanatiske og brutale herskere i lang tid.  Han var vel kjent med regimets metoder for å få opposisjonen til å stilne, uten at han synes å ha vært særlig opptatt av dette før nå i det siste hvor det har pågått en intern maktkamp i Riyadh. 

Å fremstille ham som en liberal regimekritiker som blir offer for en brutal diktator, er i beste fall å fortie at han selv har fremstått med stor forståelse for og personlig støtte til islamsk terror og fundamentalisme gjennom bevegelser som Det muslimske brorskap og Al Qaida.  Jamal Khashoggi var ingen arabisk Mor Theresa.  Han var en helhjertet støttespiller for PLOs kamp mot Israel, og man bør ikke helt se bort fra at den stille tilnærmingen som de senere år har pågått bak kulissene mellom sikkerhetsmyndighetene i Saudi Arabia og Israel, kan ha vært et av motivene for hans opposisjon mot regimet.

Det rettferdiggjør ikke i noen grad de handlinger han har vært utsatt for.  Om noe skulle være et håp i denne saken, måtte det være at den bidrar til å åpne øyner her i Vesten for hva vi står overfor i den arabiske og islamske verden.  Erfaringen tilsier imidlertid at også denne gangen kommer hykleriet til å overvinne sannheten. 

Som så ofte før, vil oljehandelen og regimets mange petrodollar trumfe hensynet til både menneskerettigheter og politisk anstendighet, og nye delegasjoner av statsråder vil finne veien til festligheter i Riyadh.  Vårt politiske system vil heller ikke nå ha mot til å innrømme hva den jødiske staten Israel daglig må forholde seg til i sitt nære nabolag.  Men ambassadør Schiøtz Wibye gjorde en innsats for å skape en edruelig erkjennelse av hvilket middelaldersk tyranni våre politikere har gode forbindelser til i det landet.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?