Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Politisk omskjæring i Senterpartiet

Shabbat Shalom alle sammen,
Agurktiden er her og vi merker det godt i NRK-radio som i går brukte mye tid på å formidle til sine klienter en påstand om at det var jødene som drepte Arafat med det radioaktive giftstoffet Polonium 210. Påstanden som raskt ble formidlet over NTBs medienett i Norge, har imidlertid ikke logikken på sin side. Terroristen Arafat visste hele tiden at Israel kunne ta ham av dage når som helst dersom de ønsket det, så hvorfor bruke noe så tungvindt og avslørende som et svært sjeldent radioaktivt stoff som du må ha en atomreaktor for å kunne produsere? Polonium 210 har en halveringstid på 138 dager, noe som betyr at strålingen har vært halvert minst 20 ganger siden Arafat døde. Det avslører at de mengdene som nå er målt, må være påført langt senere av noen som ønsker å holde noe skjult. Det gjøres mange forsøk på å tilsløre at den seksuelt perverterte Arafat døde av Aids. Å dikte opp en myte om at det var jødene som drepte ham med Polonium, vil være i tråd med palestinsk propaganda, men er allerede avslørt som håpløst sludder. Skal man først henfalle til konspirasjonsteorier, ville det virke mye mer sannsynlig at jødene ville søke å holde ham i live så lenge som mulig fordi han var slik en håpløst dårlig leder.

Den «arabiske våren» har skapt et problem for Palestina-arabernes spin-doktorer. De har ikke lenger så ubegrenset medieoppmerksomhet som de var vant til. Nå er det bare NTB og NRK som trofast og besluttsomt viderefører det gamle desinformasjonsprosjektet. Tiden vil vise hvorvidt han ble forgiftet og av hvem, om han døde av Aids eller om han rett og slett døde av skuffelse som en mislykket terrorist som bare Mossad ønsket å holde i live lengst mulig.

Men en handling fikk han beholde den fulle æren for: Med uforbeholden støtte fra den norske regjering og Den katolske kirke ble fødselskirken som Arafats terrorister skadet og skjendet i 2002, tilegnet ”staten Palestina” som kulturell verdensarv av UNESCO.

Sommeren kryper så smått inn i vår hverdag, og mange av oss er allerede begynt på sommerferien. Også SMA-redaksjonen er på vei til stranda. SMA-info nr. 2-2012 er like om hjørnet og vi er på plass igjen om ikke så lenge. I mellomtiden ønsker vi dere en god ferie med mye sol og varme.

Fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Politisk omskjæring i Senterpartiet
Av Michal Rachel Suissa, Leder for Senter mot antisemittisme, SMA

Senterpartiet er på leting etter en politisk akseptabel metode for å bli kvitt jødene i Norge. Det er ikke første gangen vi opplever dette fra Senterpartiets side. Tradisjonen går faktisk helt tilbake til partiets inntreden i norsk politikk. Forbudet mot jødisk slaktemetode ble vedtatt i Norge i 1929. Debatten i Stortinget som førte til vedtaket om forbud mot jødisk slaktemetode (med 88 mot 21 stemmer) var ikke preget av omtanke for dyr. Lederen for Bondepartiet (dagens Senterparti) og senere statsminister Jens Hundseid, argumenterte slik: «Vi har ikke invitert jødene hit til landet og vi har ingen forpliktelser til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier». Det er denne tradisjonen Senterpartiets Jenny Klinge nå vil gjenopplive ved å forby også omskjæring av guttebarn.

Senterpartiet som stadig ligger under sperregrensen, er på desperat leting etter noe som kan sikre fortsatt liv. De har kanskje oppdaget at mange nordmenn bærer på fordommer om jødene, men vi tviler på om særlig mange av disse vil vende seg til SP av den grunn. Senterpartiet har ved flere anledninger foreslått forbud mot omskjæring av gutter i Norge. Det er mer enn påfallende at et parti som av folk flest oppfattes som talerør for landbruksnæringen, virker så manisk opptatt av å få gjort Norge til et land hvor det ikke skal være mulig for jøder å bosette seg.

Påstanden om at omskjæring ikke har helsegevinst og derfor må anses som et overgrep som kan sette barnas liv og helse i fare, har ingen rot i virkeligheten. Hadde dette vært sant, ville det ha kunnet påvises statistisk. Det jødiske folks liv og helse er uvanlig godt dokumentert de siste 3-4000 år, og vi kan forsikre Senterpartiet om at det er helt andre faktorer enn omskjæring av gutter som har vært til skade for jødenes liv og helse i Norge, ikke minst Bondepartiets politikk og tidligere likegyldighet til forfølgelsen av jøder. At akkurat dette forslag kommer nettopp fra SP som har en begredelig antisemittisk fortid, er en belastning på Norges anseelse i det jødiske miljøet. Men nå gjelder forslaget ikke bare jødiske barn, men også muslimske, afrikanske og andre. Skulle forslaget ha blitt godkjent, ville Norge ha blitt det eneste land i verden med et slikt forbud mot innvandrere.

Heldigvis har vi seriøse politikere i Stortinget som kan berge oss fra SPs uforstand. Men det er likevel alarmerende at forslaget har fått støtte fra organisasjoner som Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Humanetisk Forbund og Ressurssenteret for menn, som ønsker en slutt på praksisen.

Påstanden om at omskjæring av gutter representerer et helseproblem må i beste fall være et resultat av kunnskapsmangel. Det er urovekkende at seriøse etater som Legeforeningen og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo ikke har tatt seg bryet med å studere det omfattende forskningsmaterialet som foreligger om dette emnet. Det er godt dokumentert at omskårne menn har mindre infeksjoner, mindre kreft og mindre HIV. Kvinner som har omskåret partner er betydelig mindre utsatt for smittsomme og alvorlige sykdommer som HIV og livmorkreft.

Antallet menneskeliv som forlenges som følge av omskjæring er enormt i forhold til det svært lave antallet barn som blir skadet eller i forhold til de eventuelle smertene barna blir utsatt for under operasjonen. Forskning som ble gjort både i Israel og i Afrika har påvist at omskjæring reduserer risiko for HIV med 60 %. Dette var grunnen til at Verdens helseorganisasjon allerede i 2007 kom med en klar anbefaling om omskjæring som forebyggende tiltak mot AIDS. WHO baserte sin anbefaling på forskning som ble utført i ulike land i Afrika.

Senterpartiets påstand om at omskjæring er et «overgrep uansett kjønn» er i beste fall et resultat av uvitenhet. Rasisme er en annen mulighet, men da bør partiet ta saken opp under innvandringsdebatten.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?