Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Politisk omskjæring i Senterpartiet

Shabbat Shalom alle sammen,
Agurktiden er her og vi merker det godt i NRK-radio som i går brukte mye tid på å formidle til sine klienter en påstand om at det var jødene som drepte Arafat med det radioaktive giftstoffet Polonium 210. Påstanden som raskt ble formidlet over NTBs medienett i Norge, har imidlertid ikke logikken på sin side. Terroristen Arafat visste hele tiden at Israel kunne ta ham av dage når som helst dersom de ønsket det, så hvorfor bruke noe så tungvindt og avslørende som et svært sjeldent radioaktivt stoff som du må ha en atomreaktor for å kunne produsere? Polonium 210 har en halveringstid på 138 dager, noe som betyr at strålingen har vært halvert minst 20 ganger siden Arafat døde. Det avslører at de mengdene som nå er målt, må være påført langt senere av noen som ønsker å holde noe skjult. Det gjøres mange forsøk på å tilsløre at den seksuelt perverterte Arafat døde av Aids. Å dikte opp en myte om at det var jødene som drepte ham med Polonium, vil være i tråd med palestinsk propaganda, men er allerede avslørt som håpløst sludder. Skal man først henfalle til konspirasjonsteorier, ville det virke mye mer sannsynlig at jødene ville søke å holde ham i live så lenge som mulig fordi han var slik en håpløst dårlig leder.

Den «arabiske våren» har skapt et problem for Palestina-arabernes spin-doktorer. De har ikke lenger så ubegrenset medieoppmerksomhet som de var vant til. Nå er det bare NTB og NRK som trofast og besluttsomt viderefører det gamle desinformasjonsprosjektet. Tiden vil vise hvorvidt han ble forgiftet og av hvem, om han døde av Aids eller om han rett og slett døde av skuffelse som en mislykket terrorist som bare Mossad ønsket å holde i live lengst mulig.

Men en handling fikk han beholde den fulle æren for: Med uforbeholden støtte fra den norske regjering og Den katolske kirke ble fødselskirken som Arafats terrorister skadet og skjendet i 2002, tilegnet ”staten Palestina” som kulturell verdensarv av UNESCO.

Sommeren kryper så smått inn i vår hverdag, og mange av oss er allerede begynt på sommerferien. Også SMA-redaksjonen er på vei til stranda. SMA-info nr. 2-2012 er like om hjørnet og vi er på plass igjen om ikke så lenge. I mellomtiden ønsker vi dere en god ferie med mye sol og varme.

Fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Politisk omskjæring i Senterpartiet
Av Michal Rachel Suissa, Leder for Senter mot antisemittisme, SMA

Senterpartiet er på leting etter en politisk akseptabel metode for å bli kvitt jødene i Norge. Det er ikke første gangen vi opplever dette fra Senterpartiets side. Tradisjonen går faktisk helt tilbake til partiets inntreden i norsk politikk. Forbudet mot jødisk slaktemetode ble vedtatt i Norge i 1929. Debatten i Stortinget som førte til vedtaket om forbud mot jødisk slaktemetode (med 88 mot 21 stemmer) var ikke preget av omtanke for dyr. Lederen for Bondepartiet (dagens Senterparti) og senere statsminister Jens Hundseid, argumenterte slik: «Vi har ikke invitert jødene hit til landet og vi har ingen forpliktelser til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier». Det er denne tradisjonen Senterpartiets Jenny Klinge nå vil gjenopplive ved å forby også omskjæring av guttebarn.

Senterpartiet som stadig ligger under sperregrensen, er på desperat leting etter noe som kan sikre fortsatt liv. De har kanskje oppdaget at mange nordmenn bærer på fordommer om jødene, men vi tviler på om særlig mange av disse vil vende seg til SP av den grunn. Senterpartiet har ved flere anledninger foreslått forbud mot omskjæring av gutter i Norge. Det er mer enn påfallende at et parti som av folk flest oppfattes som talerør for landbruksnæringen, virker så manisk opptatt av å få gjort Norge til et land hvor det ikke skal være mulig for jøder å bosette seg.

Påstanden om at omskjæring ikke har helsegevinst og derfor må anses som et overgrep som kan sette barnas liv og helse i fare, har ingen rot i virkeligheten. Hadde dette vært sant, ville det ha kunnet påvises statistisk. Det jødiske folks liv og helse er uvanlig godt dokumentert de siste 3-4000 år, og vi kan forsikre Senterpartiet om at det er helt andre faktorer enn omskjæring av gutter som har vært til skade for jødenes liv og helse i Norge, ikke minst Bondepartiets politikk og tidligere likegyldighet til forfølgelsen av jøder. At akkurat dette forslag kommer nettopp fra SP som har en begredelig antisemittisk fortid, er en belastning på Norges anseelse i det jødiske miljøet. Men nå gjelder forslaget ikke bare jødiske barn, men også muslimske, afrikanske og andre. Skulle forslaget ha blitt godkjent, ville Norge ha blitt det eneste land i verden med et slikt forbud mot innvandrere.

Heldigvis har vi seriøse politikere i Stortinget som kan berge oss fra SPs uforstand. Men det er likevel alarmerende at forslaget har fått støtte fra organisasjoner som Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Humanetisk Forbund og Ressurssenteret for menn, som ønsker en slutt på praksisen.

Påstanden om at omskjæring av gutter representerer et helseproblem må i beste fall være et resultat av kunnskapsmangel. Det er urovekkende at seriøse etater som Legeforeningen og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo ikke har tatt seg bryet med å studere det omfattende forskningsmaterialet som foreligger om dette emnet. Det er godt dokumentert at omskårne menn har mindre infeksjoner, mindre kreft og mindre HIV. Kvinner som har omskåret partner er betydelig mindre utsatt for smittsomme og alvorlige sykdommer som HIV og livmorkreft.

Antallet menneskeliv som forlenges som følge av omskjæring er enormt i forhold til det svært lave antallet barn som blir skadet eller i forhold til de eventuelle smertene barna blir utsatt for under operasjonen. Forskning som ble gjort både i Israel og i Afrika har påvist at omskjæring reduserer risiko for HIV med 60 %. Dette var grunnen til at Verdens helseorganisasjon allerede i 2007 kom med en klar anbefaling om omskjæring som forebyggende tiltak mot AIDS. WHO baserte sin anbefaling på forskning som ble utført i ulike land i Afrika.

Senterpartiets påstand om at omskjæring er et «overgrep uansett kjønn» er i beste fall et resultat av uvitenhet. Rasisme er en annen mulighet, men da bør partiet ta saken opp under innvandringsdebatten.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?