Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Politisk omskjæring i Senterpartiet

Shabbat Shalom alle sammen,
Agurktiden er her og vi merker det godt i NRK-radio som i går brukte mye tid på å formidle til sine klienter en påstand om at det var jødene som drepte Arafat med det radioaktive giftstoffet Polonium 210. Påstanden som raskt ble formidlet over NTBs medienett i Norge, har imidlertid ikke logikken på sin side. Terroristen Arafat visste hele tiden at Israel kunne ta ham av dage når som helst dersom de ønsket det, så hvorfor bruke noe så tungvindt og avslørende som et svært sjeldent radioaktivt stoff som du må ha en atomreaktor for å kunne produsere? Polonium 210 har en halveringstid på 138 dager, noe som betyr at strålingen har vært halvert minst 20 ganger siden Arafat døde. Det avslører at de mengdene som nå er målt, må være påført langt senere av noen som ønsker å holde noe skjult. Det gjøres mange forsøk på å tilsløre at den seksuelt perverterte Arafat døde av Aids. Å dikte opp en myte om at det var jødene som drepte ham med Polonium, vil være i tråd med palestinsk propaganda, men er allerede avslørt som håpløst sludder. Skal man først henfalle til konspirasjonsteorier, ville det virke mye mer sannsynlig at jødene ville søke å holde ham i live så lenge som mulig fordi han var slik en håpløst dårlig leder.

Den «arabiske våren» har skapt et problem for Palestina-arabernes spin-doktorer. De har ikke lenger så ubegrenset medieoppmerksomhet som de var vant til. Nå er det bare NTB og NRK som trofast og besluttsomt viderefører det gamle desinformasjonsprosjektet. Tiden vil vise hvorvidt han ble forgiftet og av hvem, om han døde av Aids eller om han rett og slett døde av skuffelse som en mislykket terrorist som bare Mossad ønsket å holde i live lengst mulig.

Men en handling fikk han beholde den fulle æren for: Med uforbeholden støtte fra den norske regjering og Den katolske kirke ble fødselskirken som Arafats terrorister skadet og skjendet i 2002, tilegnet ”staten Palestina” som kulturell verdensarv av UNESCO.

Sommeren kryper så smått inn i vår hverdag, og mange av oss er allerede begynt på sommerferien. Også SMA-redaksjonen er på vei til stranda. SMA-info nr. 2-2012 er like om hjørnet og vi er på plass igjen om ikke så lenge. I mellomtiden ønsker vi dere en god ferie med mye sol og varme.

Fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Politisk omskjæring i Senterpartiet
Av Michal Rachel Suissa, Leder for Senter mot antisemittisme, SMA

Senterpartiet er på leting etter en politisk akseptabel metode for å bli kvitt jødene i Norge. Det er ikke første gangen vi opplever dette fra Senterpartiets side. Tradisjonen går faktisk helt tilbake til partiets inntreden i norsk politikk. Forbudet mot jødisk slaktemetode ble vedtatt i Norge i 1929. Debatten i Stortinget som førte til vedtaket om forbud mot jødisk slaktemetode (med 88 mot 21 stemmer) var ikke preget av omtanke for dyr. Lederen for Bondepartiet (dagens Senterparti) og senere statsminister Jens Hundseid, argumenterte slik: «Vi har ikke invitert jødene hit til landet og vi har ingen forpliktelser til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier». Det er denne tradisjonen Senterpartiets Jenny Klinge nå vil gjenopplive ved å forby også omskjæring av guttebarn.

Senterpartiet som stadig ligger under sperregrensen, er på desperat leting etter noe som kan sikre fortsatt liv. De har kanskje oppdaget at mange nordmenn bærer på fordommer om jødene, men vi tviler på om særlig mange av disse vil vende seg til SP av den grunn. Senterpartiet har ved flere anledninger foreslått forbud mot omskjæring av gutter i Norge. Det er mer enn påfallende at et parti som av folk flest oppfattes som talerør for landbruksnæringen, virker så manisk opptatt av å få gjort Norge til et land hvor det ikke skal være mulig for jøder å bosette seg.

Påstanden om at omskjæring ikke har helsegevinst og derfor må anses som et overgrep som kan sette barnas liv og helse i fare, har ingen rot i virkeligheten. Hadde dette vært sant, ville det ha kunnet påvises statistisk. Det jødiske folks liv og helse er uvanlig godt dokumentert de siste 3-4000 år, og vi kan forsikre Senterpartiet om at det er helt andre faktorer enn omskjæring av gutter som har vært til skade for jødenes liv og helse i Norge, ikke minst Bondepartiets politikk og tidligere likegyldighet til forfølgelsen av jøder. At akkurat dette forslag kommer nettopp fra SP som har en begredelig antisemittisk fortid, er en belastning på Norges anseelse i det jødiske miljøet. Men nå gjelder forslaget ikke bare jødiske barn, men også muslimske, afrikanske og andre. Skulle forslaget ha blitt godkjent, ville Norge ha blitt det eneste land i verden med et slikt forbud mot innvandrere.

Heldigvis har vi seriøse politikere i Stortinget som kan berge oss fra SPs uforstand. Men det er likevel alarmerende at forslaget har fått støtte fra organisasjoner som Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Humanetisk Forbund og Ressurssenteret for menn, som ønsker en slutt på praksisen.

Påstanden om at omskjæring av gutter representerer et helseproblem må i beste fall være et resultat av kunnskapsmangel. Det er urovekkende at seriøse etater som Legeforeningen og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo ikke har tatt seg bryet med å studere det omfattende forskningsmaterialet som foreligger om dette emnet. Det er godt dokumentert at omskårne menn har mindre infeksjoner, mindre kreft og mindre HIV. Kvinner som har omskåret partner er betydelig mindre utsatt for smittsomme og alvorlige sykdommer som HIV og livmorkreft.

Antallet menneskeliv som forlenges som følge av omskjæring er enormt i forhold til det svært lave antallet barn som blir skadet eller i forhold til de eventuelle smertene barna blir utsatt for under operasjonen. Forskning som ble gjort både i Israel og i Afrika har påvist at omskjæring reduserer risiko for HIV med 60 %. Dette var grunnen til at Verdens helseorganisasjon allerede i 2007 kom med en klar anbefaling om omskjæring som forebyggende tiltak mot AIDS. WHO baserte sin anbefaling på forskning som ble utført i ulike land i Afrika.

Senterpartiets påstand om at omskjæring er et «overgrep uansett kjønn» er i beste fall et resultat av uvitenhet. Rasisme er en annen mulighet, men da bør partiet ta saken opp under innvandringsdebatten.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?