Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning. Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden. I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk. Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom. «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk. «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde? Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen ...

Mer...

Mobbing kan bekjempes

Mobbing og trakassering er igjen høyt på dagsorden i den norske debatten.  Det var kong Harald som slo an tonen i sin nyttårstale, og regjeringen følger opp med et klart standpunkt: Mobbetallene blir en av de første oppgavene den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) vil ta tak i.  Vi ønsker ham lykke til. Det er forresten to år siden Regjeringen annonserte nye tiltak mot mobbing, men politiske erklæringer ser ikke ut til å hjelpe stort.  Fremdeles rapporteres det om urovekkende mye mobbing blant barn og unge, og inntrykket forsterkes av den nye bølgen av "metoo"-varsler som avslører at ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og "ekspertene" valgte å kalle "Den arabiske våren."  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.  Behovet for nødhjelp er ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet «Rødt» oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy.

At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette i Krf.  Vi ser snarere at stadig flere tradisjonelle verdikonservative standpunkter viker plass for meninger som tidligere ville ha vært typiske for den politiske venstresiden.  Og det er ungdomsorganisasjonene som leder an i denne utviklingen.  De synes grepet av materialisme og moralsk likegyldighet.  

Det har lenge vært åpenbart at den ideologiske og politiske opplæringen av norsk opinion for en stor del skjer gjennom sosiale medier og den informasjonsstrømmen de venstreradikale massemediene formidler.  Norsk politikk er i dag mer enn noe annet et mediestyrt prosjekt.  Nesten hele folket har i dag NTB, NRK og TV2 som hovedkilde til nyhetsinformasjon.  Det gjelder især informasjon om internasjonale saker.  Er dette en verdig tilstand i et demokrati?

Vi ble presentert for et skoleeksempel på medienes aktive rolle i utformingen av norsk opinion i et intervju som NRKs Ole Torp ga med historieprofessor Terje Tvedt 14. februar.  Vi har sjelden sett en NRK-medarbeider arbeide mer bevisst for å avspore en interessant samtale om et alvorlig tema.  Oppdraget hans gikk åpenbart ut på å delegitimere resultatene av professor Tvedts forskning som ikke harmonerer med venstresidens foretrukne bilde av samfunnet.  Tvedts påvisning av at samfunnet gjennomgår en historisk endring ble redusert til mistenkeliggjørende spørsmål om hans syn på innvandring.  Folkeopplysning er blitt til folkefordumming.

En konsekvens av denne utviklingen vi ikke bør overse er at vi nå opplever å få inn på Stortinget stadig mer selvradikalisert ungdom som målbærer standpunkter det offisielle Norge har tatt avstand fra i mer enn 70 år.  Et talende eksempel på dette så vi forleden da representanten for det marxist-leninistiske partiet «Rødt,» nominerte den Palestina-arabiske BDS-bevegelsen som kandidat til Nobels fredspris.  I Norge er denne bevegelsen sammensatt av organisasjoner som strekker seg fra Mulla Krekar til Vigrid med hele den politiske venstresiden og fagbevegelsen som aktive støttespillere.  Vi ville ikke bli forbauset om Nobelkomiteen faktisk vurderer kandidaten.  Det er sjelden fredsprisen skaper fred.

Hendelsen vakte internasjonal oppsikt, mens den i Norge knapt ble lagt merke til.  Boikott-bevegelsen BDS er en av de palestinske selvstyremyndighetenes frontorganisasjoner som aktivt motarbeider den fredsprosessen Norge støtter. 

Partiet «Rødt» som utgir publikasjonen «Gnist» som er oppkalt etter Stalins avis «Iskra,» er en avlegger av «Arbeidernes kommunistparti,» AKP (m-l), som ble omorganisert etter Sovjetunionens sammenbrudd og gjenoppsto som et parti for «arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme.»  Nå snakkes det ikke lenger om «væpna revolusjon» og «proletariatets diktatur,» men heller om «likestilling, «menneskerettigheter» og «klima,» – tema som ikke utfordrer det borgerlige Norge. 

Men la deg ikke lure av innpakningen: Partiet er det samme, meningene er de samme, politikken er den samme og konsekvensene er de samme.  Det som er nytt er koloritten i kamuflasjemalingen, – de verbale tilsløringene av den totalitære undertrykkende ideologien som denne bevegelsen alltid har stått for og ikke kan gi avkall på uten å risikere å utslette seg selv.  Også det er en del av stalinismens vesen.

Å nominere til Nobels fredspris den internasjonale frontorganisasjonen til Palestina-arabiske terrororganisasjoner som BDS-bevegelsen er, avslører at partiet «Rødt» mener alvor med sitt arbeid for å undergrave og eliminere den jødiske staten Israel.  Det er uforsiktig av norske medier å oppfatte dette som et politisk stunt som hører hjemme i underholdningsverdenen.  Det som skjer er alvorlig fordi det er betegnende for en historisk utvikling her i landet som nesten umerkelig er i ferd med å omdanne Norge bort fra den homogene og vennligsinnete velferdsstaten med en rolle i verdenssamfunnet til en fiende av nasjonalstaten, – ikke bare den jødiske, men også vår egen.

At «Arbeidernes kommunistparti,» Rødt, ennå kan betraktes som en marginal bevegelse i Norge som de etablerte partiene og politikerne kan smile av, bør ikke lede til den misforståelse at denne organisasjonen ikke er farlig.  Med sine frontorganisasjoner og nært beslektede grupperinger som Palestina-komiteen, BDS-bevegelsen, Fellesutvalget for Palestina, SOS-Rasisme, Antirasistisk senter, Folk er folk og Tjen folket, sprer den sine politiske tentakler utover i samfunnet, samler penger og øver innflytelse på folkemeningen i en grad som folk flest ikke synes å være klar over.  

At deler av nettverket fra tid til annen innhentes av lovens lange arm og dømmes for bedrageri, har ikke vært tilstrekkelig til å begrense aktiviteten.  Alle totalitære bevegelser har begynt i det små, og når anledningen bød seg har de tonet flagg.  Det er mange fellestrekk mellom fortidens og dagens radikale marxister.  Deres omtale av Israel viser det nære slektskapet.

I Statsbudsjettet for 2018, side 178, sier regjeringen bl.a. at «Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet [i giverlandsgruppa for det palestinske selvstyret].  Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).  Regjeringen er imot boikott av Israel.»  Dette viktige prinsippet er imidlertid slik formulert at det ikke får virkning for støtten hverken til boikotterne i PLO, i BDS-bevegelsen eller partiet Rødt.  I likhet med mediene, vegrer politikerne seg for å erkjenne og ta fatt i de mest alvorlige problemer samfunnet står overfor.  Det vil vi en gang måtte betale en pris for.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?