Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet «Rødt» oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy.

At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette i Krf.  Vi ser snarere at stadig flere tradisjonelle verdikonservative standpunkter viker plass for meninger som tidligere ville ha vært typiske for den politiske venstresiden.  Og det er ungdomsorganisasjonene som leder an i denne utviklingen.  De synes grepet av materialisme og moralsk likegyldighet.  

Det har lenge vært åpenbart at den ideologiske og politiske opplæringen av norsk opinion for en stor del skjer gjennom sosiale medier og den informasjonsstrømmen de venstreradikale massemediene formidler.  Norsk politikk er i dag mer enn noe annet et mediestyrt prosjekt.  Nesten hele folket har i dag NTB, NRK og TV2 som hovedkilde til nyhetsinformasjon.  Det gjelder især informasjon om internasjonale saker.  Er dette en verdig tilstand i et demokrati?

Vi ble presentert for et skoleeksempel på medienes aktive rolle i utformingen av norsk opinion i et intervju som NRKs Ole Torp ga med historieprofessor Terje Tvedt 14. februar.  Vi har sjelden sett en NRK-medarbeider arbeide mer bevisst for å avspore en interessant samtale om et alvorlig tema.  Oppdraget hans gikk åpenbart ut på å delegitimere resultatene av professor Tvedts forskning som ikke harmonerer med venstresidens foretrukne bilde av samfunnet.  Tvedts påvisning av at samfunnet gjennomgår en historisk endring ble redusert til mistenkeliggjørende spørsmål om hans syn på innvandring.  Folkeopplysning er blitt til folkefordumming.

En konsekvens av denne utviklingen vi ikke bør overse er at vi nå opplever å få inn på Stortinget stadig mer selvradikalisert ungdom som målbærer standpunkter det offisielle Norge har tatt avstand fra i mer enn 70 år.  Et talende eksempel på dette så vi forleden da representanten for det marxist-leninistiske partiet «Rødt,» nominerte den Palestina-arabiske BDS-bevegelsen som kandidat til Nobels fredspris.  I Norge er denne bevegelsen sammensatt av organisasjoner som strekker seg fra Mulla Krekar til Vigrid med hele den politiske venstresiden og fagbevegelsen som aktive støttespillere.  Vi ville ikke bli forbauset om Nobelkomiteen faktisk vurderer kandidaten.  Det er sjelden fredsprisen skaper fred.

Hendelsen vakte internasjonal oppsikt, mens den i Norge knapt ble lagt merke til.  Boikott-bevegelsen BDS er en av de palestinske selvstyremyndighetenes frontorganisasjoner som aktivt motarbeider den fredsprosessen Norge støtter. 

Partiet «Rødt» som utgir publikasjonen «Gnist» som er oppkalt etter Stalins avis «Iskra,» er en avlegger av «Arbeidernes kommunistparti,» AKP (m-l), som ble omorganisert etter Sovjetunionens sammenbrudd og gjenoppsto som et parti for «arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme.»  Nå snakkes det ikke lenger om «væpna revolusjon» og «proletariatets diktatur,» men heller om «likestilling, «menneskerettigheter» og «klima,» – tema som ikke utfordrer det borgerlige Norge. 

Men la deg ikke lure av innpakningen: Partiet er det samme, meningene er de samme, politikken er den samme og konsekvensene er de samme.  Det som er nytt er koloritten i kamuflasjemalingen, – de verbale tilsløringene av den totalitære undertrykkende ideologien som denne bevegelsen alltid har stått for og ikke kan gi avkall på uten å risikere å utslette seg selv.  Også det er en del av stalinismens vesen.

Å nominere til Nobels fredspris den internasjonale frontorganisasjonen til Palestina-arabiske terrororganisasjoner som BDS-bevegelsen er, avslører at partiet «Rødt» mener alvor med sitt arbeid for å undergrave og eliminere den jødiske staten Israel.  Det er uforsiktig av norske medier å oppfatte dette som et politisk stunt som hører hjemme i underholdningsverdenen.  Det som skjer er alvorlig fordi det er betegnende for en historisk utvikling her i landet som nesten umerkelig er i ferd med å omdanne Norge bort fra den homogene og vennligsinnete velferdsstaten med en rolle i verdenssamfunnet til en fiende av nasjonalstaten, – ikke bare den jødiske, men også vår egen.

At «Arbeidernes kommunistparti,» Rødt, ennå kan betraktes som en marginal bevegelse i Norge som de etablerte partiene og politikerne kan smile av, bør ikke lede til den misforståelse at denne organisasjonen ikke er farlig.  Med sine frontorganisasjoner og nært beslektede grupperinger som Palestina-komiteen, BDS-bevegelsen, Fellesutvalget for Palestina, SOS-Rasisme, Antirasistisk senter, Folk er folk og Tjen folket, sprer den sine politiske tentakler utover i samfunnet, samler penger og øver innflytelse på folkemeningen i en grad som folk flest ikke synes å være klar over.  

At deler av nettverket fra tid til annen innhentes av lovens lange arm og dømmes for bedrageri, har ikke vært tilstrekkelig til å begrense aktiviteten.  Alle totalitære bevegelser har begynt i det små, og når anledningen bød seg har de tonet flagg.  Det er mange fellestrekk mellom fortidens og dagens radikale marxister.  Deres omtale av Israel viser det nære slektskapet.

I Statsbudsjettet for 2018, side 178, sier regjeringen bl.a. at «Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet [i giverlandsgruppa for det palestinske selvstyret].  Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).  Regjeringen er imot boikott av Israel.»  Dette viktige prinsippet er imidlertid slik formulert at det ikke får virkning for støtten hverken til boikotterne i PLO, i BDS-bevegelsen eller partiet Rødt.  I likhet med mediene, vegrer politikerne seg for å erkjenne og ta fatt i de mest alvorlige problemer samfunnet står overfor.  Det vil vi en gang måtte betale en pris for.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?