Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet «Rødt» oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy.

At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette i Krf.  Vi ser snarere at stadig flere tradisjonelle verdikonservative standpunkter viker plass for meninger som tidligere ville ha vært typiske for den politiske venstresiden.  Og det er ungdomsorganisasjonene som leder an i denne utviklingen.  De synes grepet av materialisme og moralsk likegyldighet.  

Det har lenge vært åpenbart at den ideologiske og politiske opplæringen av norsk opinion for en stor del skjer gjennom sosiale medier og den informasjonsstrømmen de venstreradikale massemediene formidler.  Norsk politikk er i dag mer enn noe annet et mediestyrt prosjekt.  Nesten hele folket har i dag NTB, NRK og TV2 som hovedkilde til nyhetsinformasjon.  Det gjelder især informasjon om internasjonale saker.  Er dette en verdig tilstand i et demokrati?

Vi ble presentert for et skoleeksempel på medienes aktive rolle i utformingen av norsk opinion i et intervju som NRKs Ole Torp ga med historieprofessor Terje Tvedt 14. februar.  Vi har sjelden sett en NRK-medarbeider arbeide mer bevisst for å avspore en interessant samtale om et alvorlig tema.  Oppdraget hans gikk åpenbart ut på å delegitimere resultatene av professor Tvedts forskning som ikke harmonerer med venstresidens foretrukne bilde av samfunnet.  Tvedts påvisning av at samfunnet gjennomgår en historisk endring ble redusert til mistenkeliggjørende spørsmål om hans syn på innvandring.  Folkeopplysning er blitt til folkefordumming.

En konsekvens av denne utviklingen vi ikke bør overse er at vi nå opplever å få inn på Stortinget stadig mer selvradikalisert ungdom som målbærer standpunkter det offisielle Norge har tatt avstand fra i mer enn 70 år.  Et talende eksempel på dette så vi forleden da representanten for det marxist-leninistiske partiet «Rødt,» nominerte den Palestina-arabiske BDS-bevegelsen som kandidat til Nobels fredspris.  I Norge er denne bevegelsen sammensatt av organisasjoner som strekker seg fra Mulla Krekar til Vigrid med hele den politiske venstresiden og fagbevegelsen som aktive støttespillere.  Vi ville ikke bli forbauset om Nobelkomiteen faktisk vurderer kandidaten.  Det er sjelden fredsprisen skaper fred.

Hendelsen vakte internasjonal oppsikt, mens den i Norge knapt ble lagt merke til.  Boikott-bevegelsen BDS er en av de palestinske selvstyremyndighetenes frontorganisasjoner som aktivt motarbeider den fredsprosessen Norge støtter. 

Partiet «Rødt» som utgir publikasjonen «Gnist» som er oppkalt etter Stalins avis «Iskra,» er en avlegger av «Arbeidernes kommunistparti,» AKP (m-l), som ble omorganisert etter Sovjetunionens sammenbrudd og gjenoppsto som et parti for «arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme.»  Nå snakkes det ikke lenger om «væpna revolusjon» og «proletariatets diktatur,» men heller om «likestilling, «menneskerettigheter» og «klima,» – tema som ikke utfordrer det borgerlige Norge. 

Men la deg ikke lure av innpakningen: Partiet er det samme, meningene er de samme, politikken er den samme og konsekvensene er de samme.  Det som er nytt er koloritten i kamuflasjemalingen, – de verbale tilsløringene av den totalitære undertrykkende ideologien som denne bevegelsen alltid har stått for og ikke kan gi avkall på uten å risikere å utslette seg selv.  Også det er en del av stalinismens vesen.

Å nominere til Nobels fredspris den internasjonale frontorganisasjonen til Palestina-arabiske terrororganisasjoner som BDS-bevegelsen er, avslører at partiet «Rødt» mener alvor med sitt arbeid for å undergrave og eliminere den jødiske staten Israel.  Det er uforsiktig av norske medier å oppfatte dette som et politisk stunt som hører hjemme i underholdningsverdenen.  Det som skjer er alvorlig fordi det er betegnende for en historisk utvikling her i landet som nesten umerkelig er i ferd med å omdanne Norge bort fra den homogene og vennligsinnete velferdsstaten med en rolle i verdenssamfunnet til en fiende av nasjonalstaten, – ikke bare den jødiske, men også vår egen.

At «Arbeidernes kommunistparti,» Rødt, ennå kan betraktes som en marginal bevegelse i Norge som de etablerte partiene og politikerne kan smile av, bør ikke lede til den misforståelse at denne organisasjonen ikke er farlig.  Med sine frontorganisasjoner og nært beslektede grupperinger som Palestina-komiteen, BDS-bevegelsen, Fellesutvalget for Palestina, SOS-Rasisme, Antirasistisk senter, Folk er folk og Tjen folket, sprer den sine politiske tentakler utover i samfunnet, samler penger og øver innflytelse på folkemeningen i en grad som folk flest ikke synes å være klar over.  

At deler av nettverket fra tid til annen innhentes av lovens lange arm og dømmes for bedrageri, har ikke vært tilstrekkelig til å begrense aktiviteten.  Alle totalitære bevegelser har begynt i det små, og når anledningen bød seg har de tonet flagg.  Det er mange fellestrekk mellom fortidens og dagens radikale marxister.  Deres omtale av Israel viser det nære slektskapet.

I Statsbudsjettet for 2018, side 178, sier regjeringen bl.a. at «Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet [i giverlandsgruppa for det palestinske selvstyret].  Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).  Regjeringen er imot boikott av Israel.»  Dette viktige prinsippet er imidlertid slik formulert at det ikke får virkning for støtten hverken til boikotterne i PLO, i BDS-bevegelsen eller partiet Rødt.  I likhet med mediene, vegrer politikerne seg for å erkjenne og ta fatt i de mest alvorlige problemer samfunnet står overfor.  Det vil vi en gang måtte betale en pris for.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?