Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og «ekspertene» valgte å kalle «Den arabiske våren.»  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre. 

Behovet for nødhjelp er voksende i de fleste arabiske land og det vil fortsatt øke.  Det paradokset ingen av bistandsorganisasjonene snakker om er at flere av disse landene fra naturens side er bedre utrustet enn Norge.  Araberne lider under en selvpåført nød som ikke lar seg fjerne ved hjelp av vestlig økonomisk bistand.  Tvert om, pengebistand til slike regimer er en del av problemet som passiviserer og korrumperer og derved forlenger nøden.  Bistandsindustrien i dette området bør avvikles før den gjør mer skade.  Det finnes mange land i den tredje verden som kan gjøre seg god nytte av norsk utviklingshjelp, men araberlandene er dessverre ikke blant dem.

Frihet og demokrati står ikke på folks dagsorden i noen del av den arabiske verden.  Det hjelper ikke hvor oppfinnsomme og velmenende politikere og journalister i Vesten er når det gjelder å tillegge arabiske potentater europeiske verdier, politiske målsettinger, etikk og samfunnsansvar: Hele Midtøsten domineres av en endeløs vrimmel av koalisjoner av tungt bevæpnede folkestammer, klaner, familier, militser og terrororganisasjoner, hvorav ingen har allmenn frihet og demokrati for folket som målsetting, og ingen viser annet enn forakt for Vestens samfunnsform, verdier og tenkemåte.  Men hos oss er virkelighetsforståelsen annerledes. 

Vår forestilling om «folk flest» finnes ikke der.  Det som kommer nærmest er begrepet «ummah» som betegner det islamske folkehavet generelt, men som ikke påkalles av andre enn islamske jihadister når de trenger påskudd for et dødbringende angrep på sine påståtte fiender.  I dette perspektivet blir det lettere å forstå hvor absurd det var av de gamle kolonimaktene å opprette «stater» i dette demografiske kaoset hvor grenser ble streket opp på kryss og tvers for å ivareta kolonimakters interesser, uten hensyn til etnisk, kulturell eller religiøs tilhørighet for de stammefolkene som havnet i den ene eller annen «stat.»

Det jødiske folk utgjør imidlertid en nasjonal enhet som er i stand til å ivareta felles interesser innenfor en nasjonalstats anerkjente grenser.  På tross av årtusener med forfølgelse og landflyktighet har dette folket greid å holde fast ved sitt kulturelle og religiøse særtrekk og sin tilhørighet til Landet Israel hvor de har sine røtter som urfolk.  Landet Israel ligger som en oase i den arabiske ørkenen.  Her dyrkes både frihet og et levende demokrati i sterk kontrast til omgivelsene.  En av konfliktene i Midtøsten som også Norge har engasjert seg i dreier seg om hvorvidt dette folket bør ha eksistensberettigelse.  Mange forsøk har vært gjort på å utslette jødene og nasjonalstaten deres, og den striden er ikke over.

Forleden ble Israel gjort til gjenstand for et uhemmet raseriutbrudd fra den palestinske president Abbas.  Det skyldtes hva han og en av hans rådgivere på en reise til Saudi Arabia fikk høre av rykter om president Trumps ideer om en fredsløsning mellom PLO og israelerne.  Ingen av de ideene som fikk Abbas til å gå fra konseptene var fremmede for dem som har fulgt med i forhandlingene omkring Oslo-avtalene.  Det nye i situasjonen er at USAs president nå har bestemt seg for å ta inngåtte avtaler på ordet, skjære igjennom og få avtalene satt ut i livet.  Han vil ikke finne seg i at den palestinske part ikke leverer på de løftene de har gitt, men i stedet belønnes for å fremme vold og terrorisme

Truslene fra Abbas, hans fornektelse av Holocaust og påstandene om at jødene ikke har historisk tilknytning til landet, er det knapt noen som lenger tar alvorlig.  Han kan stelle i stand mer voldelighet og terrorisme, men slike angrep vil ikke kunne pågå lenge.  Det er grenser for hvor langt ned i sosial elendighet Abbas kan drive palestinerne før de reagerer mot ham, – de vet godt hvor mye bedre de hadde det økonomisk da Israel styrte området.  Abbas har passert 82 og holder seg ved makten ved hjelp av korrupsjon, penger og våpenmakt.  Hans demokratiske mandat utløp i 2009.  Han kan holde det gående en stund ved hjelp av religiøs retorikk og trusler, men ikke svært lenge.  Det er derfor bare et spørsmål om tid før hans PLO-regime blir avviklet i den formen det har.  Om det skjer i en intern maktkamp eller i et åpent blodbad, noe som ikke er usannsynlig, vil det likevel åpne en mulighet for mer realistiske forhandlinger med Israel enn Abbas har forutsetninger for å lede.

I denne situasjonen har den norske regjering engasjert seg i et nytt forsøk på fredsmekling.  Vi vet ikke hvor realistisk man i Utenriksdepartementet tenker omkring fred i overskuelig fremtid, men vi er kanskje nødt til å holde maska for ikke å avsløre for all verden hvor naive denne og foregående regjeringer har vært i sine fredsbestrebelser som mest av alt har hatt karakter av palestinsk pengeutpressing.

Vi vet ikke hvilke underhåndssignaler utenriksministeren fikk under sitt besøk i Washington nylig, men hun bør ta til seg tegnene på at USA nå mener alvor med sin politikk.  Fra Erna Solbergs nye regjering hører vi signaler om at man kanskje er villig til å se mer realistisk på den norske støttepolitikken til palestinerne.  Det vil i så fall være et bidrag til å etablere et mer realpolitisk orientert forhandlingsklima i Midtøsten hvor vi altfor lenge har latt oss villede av unnvikende snakk og skjulte særinteresser.  Her ligger det en nøkkel til mulig suksess.

Fredsprosessen som også kalles Oslo-krigen, har krevd tusentalls menneskeliv.  Dette uverdige spillet må Norge trekke seg ut av i erkjennelse av at forsøket var mislykket.  Vi må nå kreve motytelser for bistanden i form av dokumentert forhandlingsvilje og samfunnsøkonomisk resultatorientering, eller vi må avslutte denne veldedigheten som hittil bare har bidratt til å forlenge og fordype konflikten.  Har den nye utviklingsministeren mot til å innrømme at hver milliard vi har gitt til dette regimet har kostet menneskeliv og økt terrorfaren?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?