Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og «ekspertene» valgte å kalle «Den arabiske våren.»  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre. 

Behovet for nødhjelp er voksende i de fleste arabiske land og det vil fortsatt øke.  Det paradokset ingen av bistandsorganisasjonene snakker om er at flere av disse landene fra naturens side er bedre utrustet enn Norge.  Araberne lider under en selvpåført nød som ikke lar seg fjerne ved hjelp av vestlig økonomisk bistand.  Tvert om, pengebistand til slike regimer er en del av problemet som passiviserer og korrumperer og derved forlenger nøden.  Bistandsindustrien i dette området bør avvikles før den gjør mer skade.  Det finnes mange land i den tredje verden som kan gjøre seg god nytte av norsk utviklingshjelp, men araberlandene er dessverre ikke blant dem.

Frihet og demokrati står ikke på folks dagsorden i noen del av den arabiske verden.  Det hjelper ikke hvor oppfinnsomme og velmenende politikere og journalister i Vesten er når det gjelder å tillegge arabiske potentater europeiske verdier, politiske målsettinger, etikk og samfunnsansvar: Hele Midtøsten domineres av en endeløs vrimmel av koalisjoner av tungt bevæpnede folkestammer, klaner, familier, militser og terrororganisasjoner, hvorav ingen har allmenn frihet og demokrati for folket som målsetting, og ingen viser annet enn forakt for Vestens samfunnsform, verdier og tenkemåte.  Men hos oss er virkelighetsforståelsen annerledes. 

Vår forestilling om «folk flest» finnes ikke der.  Det som kommer nærmest er begrepet «ummah» som betegner det islamske folkehavet generelt, men som ikke påkalles av andre enn islamske jihadister når de trenger påskudd for et dødbringende angrep på sine påståtte fiender.  I dette perspektivet blir det lettere å forstå hvor absurd det var av de gamle kolonimaktene å opprette «stater» i dette demografiske kaoset hvor grenser ble streket opp på kryss og tvers for å ivareta kolonimakters interesser, uten hensyn til etnisk, kulturell eller religiøs tilhørighet for de stammefolkene som havnet i den ene eller annen «stat.»

Det jødiske folk utgjør imidlertid en nasjonal enhet som er i stand til å ivareta felles interesser innenfor en nasjonalstats anerkjente grenser.  På tross av årtusener med forfølgelse og landflyktighet har dette folket greid å holde fast ved sitt kulturelle og religiøse særtrekk og sin tilhørighet til Landet Israel hvor de har sine røtter som urfolk.  Landet Israel ligger som en oase i den arabiske ørkenen.  Her dyrkes både frihet og et levende demokrati i sterk kontrast til omgivelsene.  En av konfliktene i Midtøsten som også Norge har engasjert seg i dreier seg om hvorvidt dette folket bør ha eksistensberettigelse.  Mange forsøk har vært gjort på å utslette jødene og nasjonalstaten deres, og den striden er ikke over.

Forleden ble Israel gjort til gjenstand for et uhemmet raseriutbrudd fra den palestinske president Abbas.  Det skyldtes hva han og en av hans rådgivere på en reise til Saudi Arabia fikk høre av rykter om president Trumps ideer om en fredsløsning mellom PLO og israelerne.  Ingen av de ideene som fikk Abbas til å gå fra konseptene var fremmede for dem som har fulgt med i forhandlingene omkring Oslo-avtalene.  Det nye i situasjonen er at USAs president nå har bestemt seg for å ta inngåtte avtaler på ordet, skjære igjennom og få avtalene satt ut i livet.  Han vil ikke finne seg i at den palestinske part ikke leverer på de løftene de har gitt, men i stedet belønnes for å fremme vold og terrorisme

Truslene fra Abbas, hans fornektelse av Holocaust og påstandene om at jødene ikke har historisk tilknytning til landet, er det knapt noen som lenger tar alvorlig.  Han kan stelle i stand mer voldelighet og terrorisme, men slike angrep vil ikke kunne pågå lenge.  Det er grenser for hvor langt ned i sosial elendighet Abbas kan drive palestinerne før de reagerer mot ham, – de vet godt hvor mye bedre de hadde det økonomisk da Israel styrte området.  Abbas har passert 82 og holder seg ved makten ved hjelp av korrupsjon, penger og våpenmakt.  Hans demokratiske mandat utløp i 2009.  Han kan holde det gående en stund ved hjelp av religiøs retorikk og trusler, men ikke svært lenge.  Det er derfor bare et spørsmål om tid før hans PLO-regime blir avviklet i den formen det har.  Om det skjer i en intern maktkamp eller i et åpent blodbad, noe som ikke er usannsynlig, vil det likevel åpne en mulighet for mer realistiske forhandlinger med Israel enn Abbas har forutsetninger for å lede.

I denne situasjonen har den norske regjering engasjert seg i et nytt forsøk på fredsmekling.  Vi vet ikke hvor realistisk man i Utenriksdepartementet tenker omkring fred i overskuelig fremtid, men vi er kanskje nødt til å holde maska for ikke å avsløre for all verden hvor naive denne og foregående regjeringer har vært i sine fredsbestrebelser som mest av alt har hatt karakter av palestinsk pengeutpressing.

Vi vet ikke hvilke underhåndssignaler utenriksministeren fikk under sitt besøk i Washington nylig, men hun bør ta til seg tegnene på at USA nå mener alvor med sin politikk.  Fra Erna Solbergs nye regjering hører vi signaler om at man kanskje er villig til å se mer realistisk på den norske støttepolitikken til palestinerne.  Det vil i så fall være et bidrag til å etablere et mer realpolitisk orientert forhandlingsklima i Midtøsten hvor vi altfor lenge har latt oss villede av unnvikende snakk og skjulte særinteresser.  Her ligger det en nøkkel til mulig suksess.

Fredsprosessen som også kalles Oslo-krigen, har krevd tusentalls menneskeliv.  Dette uverdige spillet må Norge trekke seg ut av i erkjennelse av at forsøket var mislykket.  Vi må nå kreve motytelser for bistanden i form av dokumentert forhandlingsvilje og samfunnsøkonomisk resultatorientering, eller vi må avslutte denne veldedigheten som hittil bare har bidratt til å forlenge og fordype konflikten.  Har den nye utviklingsministeren mot til å innrømme at hver milliard vi har gitt til dette regimet har kostet menneskeliv og økt terrorfaren?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?