Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel?

Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og sikkerhetspolitikk.  Slik forholdet utvikler seg, skapes det imidlertid stadig oftere et inntrykk av at et multikulturelt Norge nå ledes av en multipolitisk regjering som har tatt opp i seg alt som kan skape overskrifter i medier og fjernsynsreklame.  Vi blir mer og mer usikre på om utviklingen er i Norges og det norske folks interesse.

Et ferskt eksempel finner vi i den rollen utenriksministeren som talskvinne for SVs tradisjonelt anti-amerikanske politikk, etter krav fra SVs representant Audun Lysbakken om «norsk reaksjon mot Trump,» i et møte med USAs utenriksminister Pompeo imøtekom kravet fra SV ved å reise kritikk mot USA for situasjonen til migrantbarna som har blitt skilt fra foreldrene sine i USA.  Vi klarer ikke å finne tilsvarende eksempel på avvik fra tradisjonell norsk politikk eller diplomatisk dialog med vår hovedallierte, USA. 

Utenriksministerens sympati for de utenrikspolitiske standpunktene til det sosialistiske partiet SV og det kommunistiske partiet Rødt, burde være noe hun holdt for seg selv, og ikke blandet inn i utøvelsen av norsk utenrikspolitikk.  Den skal forutsetningsvis ha et langt mer tverrpolitisk utgangspunkt og reflektere ivaretakelsen av Norges interesser overfor USA, og ikke hennes eller SVs mer eller mindre misforståtte synser og anti-amerikanske holdninger.

Direkte pinlig blir det når utenriksministeren så kommer hjem og forteller at «Norge og USA tåler å krangle.»  Nei, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, det er du og SV som tåler det.  Norges forhold til våre allierte må bygges på tillit, samarbeid, solidaritet og felles interesser.  Hvis man på regjeringsnivå ikke forstår at en amerikansk utenriksminister opptrer diplomatisk og høflig selv når det rettes usaklige fornærmelser mot hans president og hjemland, har man misforstått den rollen det er å være utenriksminister.  Den oppgaven krever sans for allmenn diplomatisk dannelse og hva det vil si å ivareta norske interesser overfor våre allierte i utlandet, noe SV ikke er spesielt kjent for.  Heller ikke statsministeren er ekspert på håndteringen av internasjonale interessekonflikter.

Men dette er bare det siste i en rekke eksempler på at en norsk regjering profilerer seg internasjonalt som støttespiller for EU, med enten pro-islamsk eller anti-amerikansk politikk.  Verst har det sett ut i FN hvor USA i halvannet år har kjempet for de eksistensielle interessene til en annen av landets nære allierte, Israel.  I denne striden hvor det har gått på æren løs både for USA og Israel, har Norge konsekvent stilt seg på fiendens side.  Ikke en eneste gang har Norge kommet USA til unnsetning når striden i FN har stått om de islamske statenes uopphørlige kamp for å ødelegge Israels legitimitet og internasjonale omdømme.  Når Norge unntaksvis avstår fra å stemme imot åpenbar løgn og forfalskning, er stemmegivningen i realiteten en støtte til den anti-israelske løgnen.  I den striden får ikke USA norsk støtte. 

Dette legges det merke til i Washington, selv om det ikke registreres i Norge.  USA har en sikkerhetspolitisk og strategisk interesse av å opprettholde Norge som en utpost mot Russland.  Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk avhenger av at denne interessen er sterk og vedvarende.  Vi har med andre ord en felles interesse med USA på dette området.  Det er nemlig bare USA som er militært i stand til å gi Norge en sikkerhetsgaranti.  EU har ingen slik evne og sannsynligvis heller ingen vilje til noe tilsvarende.

For Norge er dette forholdet desto viktigere ettersom vi kan øyne en svekkelse av båndene mellom EU og USA.  Det virker derfor nærmest uanstendig av Regjeringen når man nå synes å ville utnytte den amerikanske interessen til å dekke over en uvennlig og til tider anti-amerikansk politikk med et venstre-ekstremt tilsnitt overfor vår hovedallierte som vår egen sikkerhet er helt avhengig av.  Har utenriksministeren glemt hva hun mente da hun var forsvarsminister, eller gjør hun som sin forgjenger: Leser opp de talepunktene hun får fra embetsverket?

En sikkerhetsgaranti fra USA er ikke gratis, hverken økonomisk eller politisk.  Det er oppsiktsvekkende at USAs president må skrive brev til statsministeren og minne om hennes forpliktelse til å avsette minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt til Norges forsvar.  Det er pinlig å høre hennes nonchalante bemerkning om at det kan vi kanskje gjøre om fem-seks år.  Når Regjeringen i tillegg benytter enhver anledning til å omtale USAs president på en irettesettende måte og bidrar til å henge ham ut i mediene, kommer vi i tvil om hvorvidt Regjeringen tar det norske folks sikkerhet på alvor.  Regjeringen skaper usikkerhet omkring forholdet til USA, men vi er slett ikke sikre på at en alternativ norsk regjering med dagens galluptall vil lykkes bedre.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?