Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel?

Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og sikkerhetspolitikk.  Slik forholdet utvikler seg, skapes det imidlertid stadig oftere et inntrykk av at et multikulturelt Norge nå ledes av en multipolitisk regjering som har tatt opp i seg alt som kan skape overskrifter i medier og fjernsynsreklame.  Vi blir mer og mer usikre på om utviklingen er i Norges og det norske folks interesse.

Et ferskt eksempel finner vi i den rollen utenriksministeren som talskvinne for SVs tradisjonelt anti-amerikanske politikk, etter krav fra SVs representant Audun Lysbakken om «norsk reaksjon mot Trump,» i et møte med USAs utenriksminister Pompeo imøtekom kravet fra SV ved å reise kritikk mot USA for situasjonen til migrantbarna som har blitt skilt fra foreldrene sine i USA.  Vi klarer ikke å finne tilsvarende eksempel på avvik fra tradisjonell norsk politikk eller diplomatisk dialog med vår hovedallierte, USA. 

Utenriksministerens sympati for de utenrikspolitiske standpunktene til det sosialistiske partiet SV og det kommunistiske partiet Rødt, burde være noe hun holdt for seg selv, og ikke blandet inn i utøvelsen av norsk utenrikspolitikk.  Den skal forutsetningsvis ha et langt mer tverrpolitisk utgangspunkt og reflektere ivaretakelsen av Norges interesser overfor USA, og ikke hennes eller SVs mer eller mindre misforståtte synser og anti-amerikanske holdninger.

Direkte pinlig blir det når utenriksministeren så kommer hjem og forteller at «Norge og USA tåler å krangle.»  Nei, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, det er du og SV som tåler det.  Norges forhold til våre allierte må bygges på tillit, samarbeid, solidaritet og felles interesser.  Hvis man på regjeringsnivå ikke forstår at en amerikansk utenriksminister opptrer diplomatisk og høflig selv når det rettes usaklige fornærmelser mot hans president og hjemland, har man misforstått den rollen det er å være utenriksminister.  Den oppgaven krever sans for allmenn diplomatisk dannelse og hva det vil si å ivareta norske interesser overfor våre allierte i utlandet, noe SV ikke er spesielt kjent for.  Heller ikke statsministeren er ekspert på håndteringen av internasjonale interessekonflikter.

Men dette er bare det siste i en rekke eksempler på at en norsk regjering profilerer seg internasjonalt som støttespiller for EU, med enten pro-islamsk eller anti-amerikansk politikk.  Verst har det sett ut i FN hvor USA i halvannet år har kjempet for de eksistensielle interessene til en annen av landets nære allierte, Israel.  I denne striden hvor det har gått på æren løs både for USA og Israel, har Norge konsekvent stilt seg på fiendens side.  Ikke en eneste gang har Norge kommet USA til unnsetning når striden i FN har stått om de islamske statenes uopphørlige kamp for å ødelegge Israels legitimitet og internasjonale omdømme.  Når Norge unntaksvis avstår fra å stemme imot åpenbar løgn og forfalskning, er stemmegivningen i realiteten en støtte til den anti-israelske løgnen.  I den striden får ikke USA norsk støtte. 

Dette legges det merke til i Washington, selv om det ikke registreres i Norge.  USA har en sikkerhetspolitisk og strategisk interesse av å opprettholde Norge som en utpost mot Russland.  Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk avhenger av at denne interessen er sterk og vedvarende.  Vi har med andre ord en felles interesse med USA på dette området.  Det er nemlig bare USA som er militært i stand til å gi Norge en sikkerhetsgaranti.  EU har ingen slik evne og sannsynligvis heller ingen vilje til noe tilsvarende.

For Norge er dette forholdet desto viktigere ettersom vi kan øyne en svekkelse av båndene mellom EU og USA.  Det virker derfor nærmest uanstendig av Regjeringen når man nå synes å ville utnytte den amerikanske interessen til å dekke over en uvennlig og til tider anti-amerikansk politikk med et venstre-ekstremt tilsnitt overfor vår hovedallierte som vår egen sikkerhet er helt avhengig av.  Har utenriksministeren glemt hva hun mente da hun var forsvarsminister, eller gjør hun som sin forgjenger: Leser opp de talepunktene hun får fra embetsverket?

En sikkerhetsgaranti fra USA er ikke gratis, hverken økonomisk eller politisk.  Det er oppsiktsvekkende at USAs president må skrive brev til statsministeren og minne om hennes forpliktelse til å avsette minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt til Norges forsvar.  Det er pinlig å høre hennes nonchalante bemerkning om at det kan vi kanskje gjøre om fem-seks år.  Når Regjeringen i tillegg benytter enhver anledning til å omtale USAs president på en irettesettende måte og bidrar til å henge ham ut i mediene, kommer vi i tvil om hvorvidt Regjeringen tar det norske folks sikkerhet på alvor.  Regjeringen skaper usikkerhet omkring forholdet til USA, men vi er slett ikke sikre på at en alternativ norsk regjering med dagens galluptall vil lykkes bedre.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?