Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement.

I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne atferden gir i seg selv tilstrekkelig rettsgrunnlag for å avskjære Hamas-regimets tilgang til våpen, men deres venner og støttespillere, blant annet i Norge, mener noe annet.  Norske Hamas-venner satser penger, liv og helse i forsøk på å hindre at Israel blokkerer våpensendingene til Gaza.  Det er dette bevegelsen «Ship to Gaza» har som formål.  Deltakerne inngår også i BDS-bevegelsen som vil ha full boikott av Israel og støttes aktivt av Den norske kirke.  Alle andre varer transporteres daglig i store mengder inn i Gaza fra Israel.  Det er våpen og annen militær kontrabande som er forbudt.

Argumentasjonen til Hamas-vennene i mediene legger vekt på den humanitære nøden som også finnes i Gaza, men den lindres ikke ved å åpne grensen for våpenforsendelser fra Iran.  Deler av befolkningen på Gazastripen har det vanskelig, men det skyldes ikke manglende våpenforsendelser.  Det skyldes et omfattende og ekstremt vanstyre fra terrororganisasjonen Hamas som bruker nødhjelp til terrorformål.  Vi har sett en rekke eksempler på at Hamas saboterer sin egen infrastruktur for å skape nød og krise i befolkningen, og når de jager tusener av sivile mot grensegjerdet som levende skjold for terrorister, begår de åpenlyse krigsforbrytelser rettet mot egen sivilbefolkning.  Hvorfor reagerer ikke «Gaza-aktivistene» på det?  Er det bare ego-aktivister de er?

Men selvmotsigelser forstyrrer ikke de norske blokadebryterne som synes å tro at de gjør Gaza-folket en tjeneste ved å utfordre den israelske våpenblokaden.  Det vi har sett i sommer er et patetisk forsøk fra den ytterste politiske venstresiden i Norge på å få folk til å tro at de hadde en humanitær hensikt med å sende en norsk fiskebåt med 22 mennesker om bord som levende skjold mot den israelske marinen.  Det hadde de ikke.  Hensikten var å gjøre et reklamestunt for seg selv.

Vel hjemme i Norge igjen etter å ha forlatt passasjerer og mannskap, forteller skipsføreren til NRK at «det er godt å vere tilbake i Noreg, men eg tenker på dei av mannskapet som fortsatt sit i israelsk fengsel. Eg er uroleg for deira helsetilstand og deira rettstryggleik, …» 

I Norge er det ingen som reagerer på at en skipsfører med forsett og vel vitende om hva som vil skje, går med skip, mannskap og passasjerer i konfrontasjon med marinestyrker som forsvarer en lovlig våpenblokade.  Da de ble tatt i arrest, satte mannskapet seg til motverge ved ikke å følge ordre.  Nå klager de over at de derfor ble arrestert med makt og påstår frekt at det er Israel som bryter regler.  Hva med skipsføreren eget forhold til det regelverket han plikter å følge som ansvarlig for sikkerheten til mannskap og passasjerer?  Har han ikke nettopp diskvalifisert seg selv både som sjømann og skipsfører?

Det vi er vitne til er i virkeligheten en fullstendig ansvarsløs handling fra en skipsfører og et mannskap som utviser uaktsomhet og inkompetanse ved at de med hensikt setter skip, mannskap og passasjerer i fare for et ytterliggående politisk formål.  Han hadde ingen garanti for at den pågripelsen han forutså, ville skje så smertefritt som den gjorde.  At han så klager på den behandlingen de fikk, avslører bare hvor uprofesjonelt han opptrådte.  Det er oppsiktsvekkende at vedkommende skipsfører ikke blir fratatt sitt sertifikat og stilt til ansvar for overtredelse av sine plikter overfor skip, mannskap og passasjerer ved forsettlig å skape en nødssituasjon.

Heller ikke Utenriksdepartementet reagerer rasjonelt når de ber israelske myndigheter klargjøre på hvilket grunnlag de grep inn mot den norske fiskebåten «Kårstein» med politiske Gaza-aktivister om bord.  Utenriksdepartementet vet i minste detalj hva grunnlaget er, men velger av politiske årsaker å late som noe annet.  Utenriksdepartementet som i hele sommer har kjent til formålet med denne konfrontasjonen som har vært mye omtalt i mediene, bør derfor innrømme et medansvar for det som skjedde.  Som ansvarlig for å utstede «reiseinformasjon» til reisende nordmenn, burde utenriksministeren ha vist seg sitt ansvar bevisst og proaktivt frarådet denne politiske provokasjonen.  Når hun valgte ikke å gjøre det, til tross for at hun på sin hjemmeside fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza, ga hun i realiteten dette politiske stuntet mot Israel sin indirekte støtte.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?