Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Norge og USA i det nye år

Den 10. januar skal statsminister Erna Solberg møte USAs president Donald Trump til politiske samtaler i Det hvite hus.  «Det viktigste med dette møtet er å få rekonfirmert det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA, både direkte mellom landene og i NATO. Det er jo grunnplanken i vår sikkerhetspolitikksier Solberg til VG.  Vi ser frem til dette møtet fordi det vil avklare hvorvidt disse politiske lederne står ved sine ord og gjensidige forpliktelser, eller om de farer med tomt snakk.

Det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA har vært et selvfølgelig tema så lenge Norge har vært en selvstendig stat, noe vi ikke minst kan takke USA for.  I vår tid med stigende internasjonal uro er dette viktigere enn noensinne.  Men hva er det som først og fremst påvirker dette gode samarbeidsforholdet?  I den sammenhengen statsministeren ønsker å fremme det gode forholdet til USA, skulle vi tro at pålitelighet og lojalitet må komme høyt opp på prioritetslisten. 

Pålitelighet og lojalitet sammen med gjensidig politisk støtte og forståelse i en verden preget av krig og konflikt er helt avgjørende for troverdigheten til slike samarbeidsordninger som nettopp NATO-pakten representerer.  Fra norsk side burde samarbeidet også bygge på stor takknemlighet for at USA fremdeles er villig til å bidra til Norges internasjonale sikkerhet.  Vår takknemlighetsgjeld til USA er enorm.

Gjennom halvannet år har statsminister Solberg imidlertid uttrykt bekymring over USAs nåværende president, og hun har sådd tvil i norske medier om hans politiske forstand og seriøsitet.   I en uttalelse forut for Trumps tale i FN i september, vurderte hun hans retorikk som «håpløs.»  Hun hadde ikke engang hørt hva han ville si.  Vi har hørt presidentens tale og kan slutte oss til hvert eneste ord. 

Talen var nettopp en slik forsikring som enhver alliert statsleder som håper på og ber om USAs støtte i en vanskelig tid burde sette stor pris på og ikke karakterisere som «håpløs.»  Vi er klar over at statsministeren og hennes folk først og fremst har slike medier som NRK og Aftenposten som kilder til informasjon om USA.  Det kan i verste fall være et sikkerhetsproblem for Norge. 

Det var ingenting i Trumps tale til FN som burde bekymre rasjonelle mennesker i Vesten, og spesielt ikke blant USAs allierte innenfor NATO, men Erna Solberg forble likevel bekymret og stilte seg ikke positivt til USAs klart uttalte vilje til å bidra til å forsvare sine allierte.  Da USAs president senere på året i en annen sammenheng uttalte at han anser Jerusalem for å være sin allierte partner Israels hovedstad, ble hun svært bekymret, og instruerte sin FN-ambassadør om å stemme sammen med de arabiske statene, Iran, Jemen og andre fiender av USA og Israel da spørsmålet kom opp i FNs Hovedforsamling i form av en resolusjon fremmet av Den arabiske liga og Organisasjonen av islamske stater.  USA sto imidlertid ved sin forpliktelse overfor sin allierte, Israel, og avviste den samme resolusjonen i Sikkerhetsrådet, noe statsminister Solberg og hennes regjering misbilliget sterkt

USAs reaksjon på det manglende samhold og manglende lojalitet fra flere av sine NATO-allierte, deriblant Norge, under avstemningene i FN var at man ville merke seg hvem som stemte for den USA- og Israel-fiendtlige resolusjonen.  Vi vet ikke hva dette vil få å si for Solbergs planlagte møte med president Trump.  Slike møter er gjerne kortfattede gjennomgåelser av en fast dagsorden hvor konklusjonene er forberedt på forhånd av ambassadene og det som gjenstår er diplomatiske høflighetsfraser. 

Men Erna Solberg har overraskende nok lovet norske medier og organisasjoner at hun også vil ta opp klima-avtalen med den amerikanske presidenten som hun vet at han er mostander av.  Hun vil med andre ord fortsette å fornærme Norges nærmeste allierte i en situasjon hvor hun allerede har fornærmet ham på det groveste med nedsettende omtale i mediene og motarbeidelse i FN i en sak som dreier seg om sentrale amerikanske verdier og støtte til en alliert som er under militært press. 

Er statsminister Solberg så sikker på USAs uforbeholdne støtte at hun rett og slett ikke bryr seg om hverken alminnelig folkeskikk eller gode råd fra erfarne fagfolk om å la være å fornærme USAs president?  Tror hun USA er avhengig av Norge?  Tror hun ikke at presidenten mener alvor når han sier han vil merke seg hvem som yter noe til gjengjeld for USAs støtte?  President Trump har nylig vist at han mener alvor med det han sier om slike ting.  Han gjør alvor av å kutte i støtten til FN og han går ikke av veien for å kutte i støtten til det Palestina-arabiske PLO-regimet som ikke leverer på den fredsprosessen de hadde forpliktet seg til under Oslo-avtalene, men i stedet sprer løgner om USAs politikk.

Vi mener det er både risikabelt og uforstandig å føre en slik politikk som den norske regjering nå viser overfor USA, hvor man nærmest trygler om militær støtte samtidig som man går ut og støtter USAs fiender på en for USA nedverdigende måte.  Amerikanerne har alltid vært i stand til å vise en viss overbærenhet overfor land som Norge som ikke alltid selv har tatt sine forsvarsforpliktelser helt alvorlig, og som bruker milliarder på støtte til en mislykket og avsluttet fredsprosess i Midtøsten og lønner terrorister i stedet for å bruke pengene til å oppfylle sine forpliktelser innenfor NATO.  Det Erna Solberg og hennes folk gjør i denne sammenhengen er bent frem uanstendig, og vi skulle ønske at Donald Trump ville vise seg frimodig nok til å påtale sviktende norsk politikk overfor USA når de to møtes 10. januar.  Møtet gir Erna Solberg en anledning til å vise ydmykhet og be om unnskyldning.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?