Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning. Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden. I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk. Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom. «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk. «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde? Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen ...

Mer...

Mobbing kan bekjempes

Mobbing og trakassering er igjen høyt på dagsorden i den norske debatten.  Det var kong Harald som slo an tonen i sin nyttårstale, og regjeringen følger opp med et klart standpunkt: Mobbetallene blir en av de første oppgavene den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) vil ta tak i.  Vi ønsker ham lykke til. Det er forresten to år siden Regjeringen annonserte nye tiltak mot mobbing, men politiske erklæringer ser ikke ut til å hjelpe stort.  Fremdeles rapporteres det om urovekkende mye mobbing blant barn og unge, og inntrykket forsterkes av den nye bølgen av "metoo"-varsler som avslører at ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og "ekspertene" valgte å kalle "Den arabiske våren."  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.  Behovet for nødhjelp er ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de ...

Mer...

Norge og USA i det nye år

Den 10. januar skal statsminister Erna Solberg møte USAs president Donald Trump til politiske samtaler i Det hvite hus.  «Det viktigste med dette møtet er å få rekonfirmert det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA, både direkte mellom landene og i NATO. Det er jo grunnplanken i vår sikkerhetspolitikksier Solberg til VG.  Vi ser frem til dette møtet fordi det vil avklare hvorvidt disse politiske lederne står ved sine ord og gjensidige forpliktelser, eller om de farer med tomt snakk.

Det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA har vært et selvfølgelig tema så lenge Norge har vært en selvstendig stat, noe vi ikke minst kan takke USA for.  I vår tid med stigende internasjonal uro er dette viktigere enn noensinne.  Men hva er det som først og fremst påvirker dette gode samarbeidsforholdet?  I den sammenhengen statsministeren ønsker å fremme det gode forholdet til USA, skulle vi tro at pålitelighet og lojalitet må komme høyt opp på prioritetslisten. 

Pålitelighet og lojalitet sammen med gjensidig politisk støtte og forståelse i en verden preget av krig og konflikt er helt avgjørende for troverdigheten til slike samarbeidsordninger som nettopp NATO-pakten representerer.  Fra norsk side burde samarbeidet også bygge på stor takknemlighet for at USA fremdeles er villig til å bidra til Norges internasjonale sikkerhet.  Vår takknemlighetsgjeld til USA er enorm.

Gjennom halvannet år har statsminister Solberg imidlertid uttrykt bekymring over USAs nåværende president, og hun har sådd tvil i norske medier om hans politiske forstand og seriøsitet.   I en uttalelse forut for Trumps tale i FN i september, vurderte hun hans retorikk som «håpløs.»  Hun hadde ikke engang hørt hva han ville si.  Vi har hørt presidentens tale og kan slutte oss til hvert eneste ord. 

Talen var nettopp en slik forsikring som enhver alliert statsleder som håper på og ber om USAs støtte i en vanskelig tid burde sette stor pris på og ikke karakterisere som «håpløs.»  Vi er klar over at statsministeren og hennes folk først og fremst har slike medier som NRK og Aftenposten som kilder til informasjon om USA.  Det kan i verste fall være et sikkerhetsproblem for Norge. 

Det var ingenting i Trumps tale til FN som burde bekymre rasjonelle mennesker i Vesten, og spesielt ikke blant USAs allierte innenfor NATO, men Erna Solberg forble likevel bekymret og stilte seg ikke positivt til USAs klart uttalte vilje til å bidra til å forsvare sine allierte.  Da USAs president senere på året i en annen sammenheng uttalte at han anser Jerusalem for å være sin allierte partner Israels hovedstad, ble hun svært bekymret, og instruerte sin FN-ambassadør om å stemme sammen med de arabiske statene, Iran, Jemen og andre fiender av USA og Israel da spørsmålet kom opp i FNs Hovedforsamling i form av en resolusjon fremmet av Den arabiske liga og Organisasjonen av islamske stater.  USA sto imidlertid ved sin forpliktelse overfor sin allierte, Israel, og avviste den samme resolusjonen i Sikkerhetsrådet, noe statsminister Solberg og hennes regjering misbilliget sterkt

USAs reaksjon på det manglende samhold og manglende lojalitet fra flere av sine NATO-allierte, deriblant Norge, under avstemningene i FN var at man ville merke seg hvem som stemte for den USA- og Israel-fiendtlige resolusjonen.  Vi vet ikke hva dette vil få å si for Solbergs planlagte møte med president Trump.  Slike møter er gjerne kortfattede gjennomgåelser av en fast dagsorden hvor konklusjonene er forberedt på forhånd av ambassadene og det som gjenstår er diplomatiske høflighetsfraser. 

Men Erna Solberg har overraskende nok lovet norske medier og organisasjoner at hun også vil ta opp klima-avtalen med den amerikanske presidenten som hun vet at han er mostander av.  Hun vil med andre ord fortsette å fornærme Norges nærmeste allierte i en situasjon hvor hun allerede har fornærmet ham på det groveste med nedsettende omtale i mediene og motarbeidelse i FN i en sak som dreier seg om sentrale amerikanske verdier og støtte til en alliert som er under militært press. 

Er statsminister Solberg så sikker på USAs uforbeholdne støtte at hun rett og slett ikke bryr seg om hverken alminnelig folkeskikk eller gode råd fra erfarne fagfolk om å la være å fornærme USAs president?  Tror hun USA er avhengig av Norge?  Tror hun ikke at presidenten mener alvor når han sier han vil merke seg hvem som yter noe til gjengjeld for USAs støtte?  President Trump har nylig vist at han mener alvor med det han sier om slike ting.  Han gjør alvor av å kutte i støtten til FN og han går ikke av veien for å kutte i støtten til det Palestina-arabiske PLO-regimet som ikke leverer på den fredsprosessen de hadde forpliktet seg til under Oslo-avtalene, men i stedet sprer løgner om USAs politikk.

Vi mener det er både risikabelt og uforstandig å føre en slik politikk som den norske regjering nå viser overfor USA, hvor man nærmest trygler om militær støtte samtidig som man går ut og støtter USAs fiender på en for USA nedverdigende måte.  Amerikanerne har alltid vært i stand til å vise en viss overbærenhet overfor land som Norge som ikke alltid selv har tatt sine forsvarsforpliktelser helt alvorlig, og som bruker milliarder på støtte til en mislykket og avsluttet fredsprosess i Midtøsten og lønner terrorister i stedet for å bruke pengene til å oppfylle sine forpliktelser innenfor NATO.  Det Erna Solberg og hennes folk gjør i denne sammenhengen er bent frem uanstendig, og vi skulle ønske at Donald Trump ville vise seg frimodig nok til å påtale sviktende norsk politikk overfor USA når de to møtes 10. januar.  Møtet gir Erna Solberg en anledning til å vise ydmykhet og be om unnskyldning.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?