Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten. Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og «ekspertene» valgte å kalle «Den arabiske våren.» De var den gang sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden. Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot. Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn. Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.

Behovet for nødhjelp er voksende i de fleste arabiske land og det vil fortsatt øke. Det paradokset ingen av bistandsorganisasjonene snakker om er at flere av disse landene fra naturens side er bedre utrustet enn Norge. Araberne lider under en selvpåført nød som ikke lar seg fjerne ved hjelp av vestlig økonomisk bistand. Tvert om, pengebistand til slike regimer er en del av problemet som passiviserer og korrumperer og derved forlenger nøden. Bistandsindustrien i dette området bør avvikles før den gjør mer skade. Det finnes mange land i den tredje verden som kan gjøre seg god nytte av norsk utviklingshjelp, men araberlandene er dessverre ikke blant dem.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og "ekspertene" valgte å kalle "Den arabiske våren."  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.  Behovet for nødhjelp er ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de ...

Mer...

Norge og USA i det nye år

Den 10. januar skal statsminister Erna Solberg møte USAs president Donald Trump til politiske samtaler i Det hvite hus.  "Det viktigste med dette møtet er å få rekonfirmert det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA, både direkte mellom landene og i NATO. Det er jo grunnplanken i vår sikkerhetspolitikk," sier Solberg til VG.  Vi ser frem til dette møtet fordi det vil avklare hvorvidt disse politiske lederne står ved sine ord og gjensidige forpliktelser, eller om de farer med tomt snakk. Det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA har vært et selvfølgelig tema så lenge Norge har vært en selvstendig stat, ...

Mer...

FN og Norge går mot USA og Israel

Den 18. desember forsøkte FNs Sikkerhetsråd å gjenta fjorårets uvennlige handling mot Israel da araberstatene, den gang anført av Obama-administrasjonen i USA og de øvrige stormaktene, gikk til frontalangrep på den jødiske staten med en svært fiendtlig resolusjon som underkjenner Israels rettigheter i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem.  I år var det president Trumps påpekning at Jerusalem er Israels hovedstad som var tema for Sikkerhetsrådets juleavslutning mot Israel. President Trump og hans folk var imidlertid på plass og avviste hele saken.  USAs FN-ambassadør Nikki Haley gjorde det klart for forsamlingen at resolusjonen som var fremmet av det borgerkrigsherjede Jemen, representerer en ...

Mer...

Antisemittismens kår i Norge

Norges manglende forutsetning for å spille en konstruktiv rolle som fredsmekler i konflikten mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene fikk forklarende illustrasjoner forleden.  Omtrent samtidig med at Regjeringen reagerte skarpt på at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, publiserte Holocaust-senterets sin nye rapport om "Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017."  Den fremstilles som en oppfølging av undersøkelsen "Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter" fra 2012, men går utover den rammen i og med at den sidestiller og likestiller befolkningens holdninger til jøder og muslimer ("andre minoriteter").  Denne endringen har antakelig vært ansett ...

Mer...

Norge besto ikke prøven

Vi har ofte undret oss over norsk Midtøsten-politikk.  Vi har aldri fått den til å bekrefte at vår utenrikspolitikk har som hovedoppgave å ivareta norske interesser overfor utlandet.  I forholdet til Midtøsten forekommer det oss at det like gjerne kan forholde seg omvendt: Utenriksministerens hovedansvar synes å være å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Denne utydeligheten kom også frem i utenriksministerens første reaksjon på meldingen om at USA hadde til hensikt å innrømme åpent at Jerusalem er Israels hovedstad og at USA derfor vil flytte sin ambassade dit.  Til pressen sa Eriksen Søreide at hun er svært skeptisk til dette.  "Dette ...

Mer...

Som under en beleiring

Den 26. november ble 75-årsdagen for den store jødetransporten fra Norge til Auschwitz markert med en vakker seremoni med representanter for bl.a. kongehus og regjering i Universitetets aula i Oslo.  Minnemarkeringen ble arrangert av Det Mosaiske Trossamfund, Oslo, Det Jødiske Samfunn i Trondheim og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) med støtte fra Forsvarsdepartementet. Også på årsdagen for Krystallnatten ble det arrangert en offisiell minnemarkering i Oslo.  Ved begge anledninger ble det holdt sterke minnetaler bl.a. av statsminister Erna Solberg.  Det var verdighet over arrangementene og bidragene både fra statsminister og fra gjenlevende tidsvitner bar bud om et ekte ...

Mer...

Midlertidigheten har en ende

For noen dager siden meldte NRK/Urix nærmest gledesstrålende at forsoningssamtalene mellom terrororganisasjonene Hamas og Fatah kanskje var ved å lykkes og at en palestinsk samlingsregjering kunne bli resultatet.  De innkalte ekspertene var noe mer skeptiske, men satte sitt håp til at man nå, etter mange mislykkede forsøk, kanskje var i ferd med å dempe splittelsen mellom de to rivaliserende organisasjonene som begge ble opprettet for å ødelegge Israel. Det NRK og dets eksperter unnlot å nevne, var at mye av grunnlaget for forsoningen skyldes en kraftig islamistisk radikalisering som de siste årene har skjedd innenfor Fatah og PLO som leder de ...

Mer...

Det nærmer seg Jul

På samme måte som de første vårtegnene gjerne dukker opp gjennom snøen lenge før kulda slipper taket, har vi i lang tid merket oss at antisemittismen i Norge viser tydelige tegn på ny oppblomstring når det nærmer seg en religiøs høytid som Jul eller Påske.  Vi er på vakt allerede når høstløvet begynner å falle, og det slår aldri feil: Senest i oktober kommer de første utfallene mot den jødiske staten Israel, og de fortsetter frem mot Jul som om det haster å fortelle at for menneskene i Midtøsten er det Israel som er det store problemet. I år har det ...

Mer...

Natten som ikke tok slutt

Natten mellom 9. og 10. november 1938, Krystallnatten, innledet nasjonalsosialistene iverksettelsen av sin plan om en "endelig løsning på jødespørsmålet" i Europa.  Det kostet 6 millioner jøder og utallige andre mennesker livet.  Krystallnatten markerer derved avslutningen på det jødiske bidraget til den jødisk-kristne sivilisasjonen og jødisk kulturliv i Europa.  Det mørket som satte inn den natten varer ved. Ingen forsøk på å gjenskape enklaver av jødisk samfunnsliv i Europa etter dette har vist seg vellykkede og bærekraftige.  Her og der finner man restaurerte synagoger mer eller mindre tomme, isolerte grupper og enkeltpersoner som gjør en heroisk innsats for å holde minnene ...

Mer...

Norge og USA i det nye år

Den 10. januar skal statsminister Erna Solberg møte USAs president Donald Trump til politiske samtaler i Det hvite hus.  «Det viktigste med dette møtet er å få rekonfirmert det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA, både direkte mellom landene og i NATO. Det er jo grunnplanken i vår sikkerhetspolitikksier Solberg til VG.  Vi ser frem til dette møtet fordi det vil avklare hvorvidt disse politiske lederne står ved sine ord og gjensidige forpliktelser, eller om de farer med tomt snakk.

Det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA har vært et selvfølgelig tema så lenge Norge har vært en selvstendig stat, noe vi ikke minst kan takke USA for.  I vår tid med stigende internasjonal uro er dette viktigere enn noensinne.  Men hva er det som først og fremst påvirker dette gode samarbeidsforholdet?  I den sammenhengen statsministeren ønsker å fremme det gode forholdet til USA, skulle vi tro at pålitelighet og lojalitet må komme høyt opp på prioritetslisten. 

Pålitelighet og lojalitet sammen med gjensidig politisk støtte og forståelse i en verden preget av krig og konflikt er helt avgjørende for troverdigheten til slike samarbeidsordninger som nettopp NATO-pakten representerer.  Fra norsk side burde samarbeidet også bygge på stor takknemlighet for at USA fremdeles er villig til å bidra til Norges internasjonale sikkerhet.  Vår takknemlighetsgjeld til USA er enorm.

Gjennom halvannet år har statsminister Solberg imidlertid uttrykt bekymring over USAs nåværende president, og hun har sådd tvil i norske medier om hans politiske forstand og seriøsitet.   I en uttalelse forut for Trumps tale i FN i september, vurderte hun hans retorikk som «håpløs.»  Hun hadde ikke engang hørt hva han ville si.  Vi har hørt presidentens tale og kan slutte oss til hvert eneste ord. 

Talen var nettopp en slik forsikring som enhver alliert statsleder som håper på og ber om USAs støtte i en vanskelig tid burde sette stor pris på og ikke karakterisere som «håpløs.»  Vi er klar over at statsministeren og hennes folk først og fremst har slike medier som NRK og Aftenposten som kilder til informasjon om USA.  Det kan i verste fall være et sikkerhetsproblem for Norge. 

Det var ingenting i Trumps tale til FN som burde bekymre rasjonelle mennesker i Vesten, og spesielt ikke blant USAs allierte innenfor NATO, men Erna Solberg forble likevel bekymret og stilte seg ikke positivt til USAs klart uttalte vilje til å bidra til å forsvare sine allierte.  Da USAs president senere på året i en annen sammenheng uttalte at han anser Jerusalem for å være sin allierte partner Israels hovedstad, ble hun svært bekymret, og instruerte sin FN-ambassadør om å stemme sammen med de arabiske statene, Iran, Jemen og andre fiender av USA og Israel da spørsmålet kom opp i FNs Hovedforsamling i form av en resolusjon fremmet av Den arabiske liga og Organisasjonen av islamske stater.  USA sto imidlertid ved sin forpliktelse overfor sin allierte, Israel, og avviste den samme resolusjonen i Sikkerhetsrådet, noe statsminister Solberg og hennes regjering misbilliget sterkt

USAs reaksjon på det manglende samhold og manglende lojalitet fra flere av sine NATO-allierte, deriblant Norge, under avstemningene i FN var at man ville merke seg hvem som stemte for den USA- og Israel-fiendtlige resolusjonen.  Vi vet ikke hva dette vil få å si for Solbergs planlagte møte med president Trump.  Slike møter er gjerne kortfattede gjennomgåelser av en fast dagsorden hvor konklusjonene er forberedt på forhånd av ambassadene og det som gjenstår er diplomatiske høflighetsfraser. 

Men Erna Solberg har overraskende nok lovet norske medier og organisasjoner at hun også vil ta opp klima-avtalen med den amerikanske presidenten som hun vet at han er mostander av.  Hun vil med andre ord fortsette å fornærme Norges nærmeste allierte i en situasjon hvor hun allerede har fornærmet ham på det groveste med nedsettende omtale i mediene og motarbeidelse i FN i en sak som dreier seg om sentrale amerikanske verdier og støtte til en alliert som er under militært press. 

Er statsminister Solberg så sikker på USAs uforbeholdne støtte at hun rett og slett ikke bryr seg om hverken alminnelig folkeskikk eller gode råd fra erfarne fagfolk om å la være å fornærme USAs president?  Tror hun USA er avhengig av Norge?  Tror hun ikke at presidenten mener alvor når han sier han vil merke seg hvem som yter noe til gjengjeld for USAs støtte?  President Trump har nylig vist at han mener alvor med det han sier om slike ting.  Han gjør alvor av å kutte i støtten til FN og han går ikke av veien for å kutte i støtten til det Palestina-arabiske PLO-regimet som ikke leverer på den fredsprosessen de hadde forpliktet seg til under Oslo-avtalene, men i stedet sprer løgner om USAs politikk.

Vi mener det er både risikabelt og uforstandig å føre en slik politikk som den norske regjering nå viser overfor USA, hvor man nærmest trygler om militær støtte samtidig som man går ut og støtter USAs fiender på en for USA nedverdigende måte.  Amerikanerne har alltid vært i stand til å vise en viss overbærenhet overfor land som Norge som ikke alltid selv har tatt sine forsvarsforpliktelser helt alvorlig, og som bruker milliarder på støtte til en mislykket og avsluttet fredsprosess i Midtøsten og lønner terrorister i stedet for å bruke pengene til å oppfylle sine forpliktelser innenfor NATO.  Det Erna Solberg og hennes folk gjør i denne sammenhengen er bent frem uanstendig, og vi skulle ønske at Donald Trump ville vise seg frimodig nok til å påtale sviktende norsk politikk overfor USA når de to møtes 10. januar.  Møtet gir Erna Solberg en anledning til å vise ydmykhet og be om unnskyldning.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?