Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de to partene i fortsettelsen skal leve side om side i fred og sikkerhet.

Fred og sikkerhet for begge parter er fremdeles nøkkelordene man ikke kan overse eller ta lett på hvis man etter to tiår med mislykkede fredsforhandlinger skal forsøke å få partene tilbake til forhandlingsbordet.  Fred og sikkerhet vil ikke være et problem for den palestinske part under en fredsavtale med Israel.  Både militært og økonomisk er Israel fullt ut i stand til å garantere at det palestinske selvstyret, uansett i hvilken form, vil kunne leve i fred og sikkerhet i forhold til sine geografiske naboer i regionen hvor nettopp fred og sikkerhet i dag er et knapt gode som ingen andre enn Israel kan sikre for seg selv.  En eventuell palestinsk stat med freds- og sikkerhetsavtale med Israel vil uten videre kunne nyte den samme tilstand av sikkerhet som Israel.  Men å forvalte en stat krever bedre kvalifikasjoner enn noen palestinske ledere hittil har vist at de besitter.

I disse dager har Regjeringen på ny engasjert seg i arbeidet med å gjenopplive den gamle Oslo-baserte fredsprosessen.  Utenriksministerens reise til Jerusalem, Ramallah og Washington og samtalene med president Trump og hans administrasjon har hatt som uttalt mål å gjenopprette fredsprosessen og dermed legitimiteten til den politikken som støtter opp om det «statsbyggende» arbeidet innenfor de palestinske selvstyremyndighetene.  Denne støtten som både fra USAs og Norges side gjennom et kvart århundre har hatt som formål å gi selvstyremyndighetene praktiske forutsetninger for å kunne utgjøre en statsbærende myndighet, har hatt som forutsetning at det også på palestinsk side har vært et seriøst ønske om å etablere en selvstendig palestinsk stat som er i stand til å opptre som en stat innenfor det internasjonale samfunn.  I dag er det lite som tyder på at en tostatsløsning er prioritert på palestinsk side.  Heller ikke tyder deres atferd på at en tostatsløsning vil være det mest sannsynlige utkommet av Vestens gavmildhet.  Pådrivet i Norge og EU når det gjelder å skulle få i gang nye forhandlinger, virker urealistisk og man spør seg etter motivet.  Er det noe mer i dette enn bare et ønske om å holde karusellen gående?  Oslo-prosessen har til nå kostet mange tusen mennesker livet og billioner av dollar.  Hvor lenge vil man at dette skal pågå?

På amerikansk side er det reist åpen tvil om hvorvidt PLO-regimet egentlig har hatt til hensikt å bygge seg selv opp som selvstendig statsmakt ved hjelp av den finansielle og tekniske støtten de har fått.  President Trump har sagt tydelig fra at man ikke lenger vil finne seg i å betale penger for noe som ikke blir levert.  En reaksjon på dette som man bør legge merke til er at PLO-regimet oppfatter denne trusselen som «blackmail,» det vil si at de føler seg presset til noe de ikke vil.

Det går knapt en dag uten at de palestinske selvstyremyndighetene stiller seg bak terrorhandlinger som beviser at det ikke er en fredsløsning med Israel de arbeider for, men at det tvert imot er å skade og til sist å ødelegge Israel som er deres fjerne mål.  I det siste har de palestinske lederne stått frem med krav og påstander som i seg selv vil være uoverstigelige hindre for enhver tanke om å gjenopprette ekte fredssamtaler.  Bare kravet fra PLO-ledelsen om at USAs president og Kongressen skal tilbakekalle sin anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad for at de skal sette seg til forhandlingsbordet, er et effektivt hinder for fred.  Men det er denne politikken de fører og det er dette USAs president sier han vil ha en slutt på. 

Når man på israelsk side stiller seg positivt til en fornyet norsk (og amerikansk-europeisk) innsats for å gjenopplive fredsprosessen, betyr ikke dette at man i Israel er optimistiske til muligheten for å komme i gang med de avsluttende fredsforhandlingene som var avtalt i Oslo-2-avtalen.  Det finnes knapt noen på israelsk side som tror at noe slikt er mulig med de grupperingene som i dag utgjør det palestinske lederskapet og PLO.  De er alle sammen for lengst kompromittert som bunnløst korrupte og helt uten troverdighet.  De bruker åpenlyst den vestlige støtten de får til å fremme terror og oppvigleri rettet mot det israelske folk.  De oppmuntrer til terrorangrep mot jødiske sivile gjennom sine offisielle medier som de får penger av oss for å drive, og de skjerper denne politikken når de hører trusler om at vestlig støtte kan bli redusert som følge av terrorpolitikken. 

Israel har derfor et motiv for å ønske at Vesten fortsetter å holde dette regimet i relativ ro gjennom støtte og teknisk samarbeid, inntil det kanskje en gang i fremtiden skjer indre forandringer til det bedre.  Mye vil på det punkt avhenge av utviklingen i forhold til land som Egypt og Saudi Arabia, og hvor langt USAs tålmodighet kan strekkes.  Maktkampen etter at Abbas er borte kan også få betydning for fremdriften i eventuelle forhandlinger.

På norsk side må vi smøre oss både med tålmodighet og langsiktig gavmildhet.  Norges dilemma i Midtøsten er at vi har malt oss selv inn i et hjørne med maling som ikke ser ut til å ville tørke.  Norge har for mange år siden gått i PLO-fella og lovet store penger mot forhandlingsvilje.  Når den palestinske fredsviljen er uteblitt, føler våre myndigheter at de må fortsette å betale for å leve i håpet og i hvert fall for å unngå terror.   Denne utpressingen tildekkes ved at de klandrer Israel som ofte holdes ansvarlig for manglende fremdrift. 

Nå har Donald Trump slått fast hvor ansvaret ligger, så det nytter ikke lenger å tvære på de gamle anklagene om «ulovlige bosettinger og okkupasjon i strid med folkeretten.»  Norges tilslutning til urimelige anklager mot Israel fra PLOs venner i FN bør nå avsluttes dersom vi skal kunne spille en konstruktiv rolle som tilrettelegger for fredsforhandlinger.  Anklagene mot Israel er for lengst avslørt som falske og Norge vil gjøre klokt i å lytte til hva den nye administrasjonen i Washington nå sier om forholdene i Midtøsten.

Statsminister Solbergs vellykkede møte med president Trump skyldtes ikke minst at Trump viste overbærenhet og så bort fra den norske regjeringens dobbeltspill i FN.  De norske medienes skuffelse over at Solberg oppfattet Donald Trump som «…en normal mann med sans for humor som jeg møtte, som var opptatt av å være vennlig og hyggelig …» var åpenlys.

Trump lyktes nylig i å tvinge Nord-Korea til å fornye den diplomatiske kontakten med Seoul.  Om en slik taktikk kan lykkes i Ramallah gjenstår å se, men våre forventninger til fred med det eksisterende PLO-regimet er ikke nevneverdig store.  Vi merker oss at selv utenriksministeren er noe reservert, men hun har jo fratatt seg selv valgmuligheten.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?