Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning. Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden. I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk. Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom. «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk. «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde? Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen ...

Mer...

Mobbing kan bekjempes

Mobbing og trakassering er igjen høyt på dagsorden i den norske debatten.  Det var kong Harald som slo an tonen i sin nyttårstale, og regjeringen følger opp med et klart standpunkt: Mobbetallene blir en av de første oppgavene den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) vil ta tak i.  Vi ønsker ham lykke til. Det er forresten to år siden Regjeringen annonserte nye tiltak mot mobbing, men politiske erklæringer ser ikke ut til å hjelpe stort.  Fremdeles rapporteres det om urovekkende mye mobbing blant barn og unge, og inntrykket forsterkes av den nye bølgen av "metoo"-varsler som avslører at ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og "ekspertene" valgte å kalle "Den arabiske våren."  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.  Behovet for nødhjelp er ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de ...

Mer...

Norge besto ikke prøven

Vi har ofte undret oss over norsk Midtøsten-politikk.  Vi har aldri fått den til å bekrefte at vår utenrikspolitikk har som hovedoppgave å ivareta norske interesser overfor utlandet.  I forholdet til Midtøsten forekommer det oss at det like gjerne kan forholde seg omvendt: Utenriksministerens hovedansvar synes å være å ivareta utlandets interesser overfor Norge. 

Denne utydeligheten kom også frem i utenriksministerens første reaksjon på meldingen om at USA hadde til hensikt å innrømme åpent at Jerusalem er Israels hovedstad og at USA derfor vil flytte sin ambassade dit.  Til pressen sa Eriksen Søreide at hun er svært skeptisk til dette.  «Dette er et brudd både med den amerikanske linjen og den internasjonale linjen. Fredsprosessen løses ikke gjennom å ensidig flytte en ambassade, og Jerusalems status er et av de uavklarte og gjenstående spørsmål som må løses mellom Israel og palestinernesier Søreide til VG.  Men president Trump har ikke den gamle Oslo-baserte fredsprosessen i tankene.  Den er avsluttet uten resultat.  Det ble den med betydelig norsk hjelp for flere år siden.

Oppgaven er å skape en fredsprosess som har en rimelig sjanse til å resultere i genuin fred.   Til det trengs en dose realpolitisk erkjennelse, politisk kunnskap og mot.  Utenriksministeren sier til VG at det ikke er opp til noe enkelt land å endre Jerusalems status. «Ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA,» sier hun.  Det er et halvt århundre siden Israel endret Jerusalems status for siste gang.  Dette har ennå ikke gått opp for norske myndigheter.  De mener fortsatt at den seirende part i en krig bør føye seg etter den tapende parts krav om betingelsesløs kapitulasjon.

Statsminister Erna Solberg uttrykker også bekymring over Trumps erklæring, og mener «det må forhandles fram Jerusalem-løsning.»  Hun (eller hennes rådgivere) burde vite at hva det må forhandles om allerede har vært avtalt mellom partene i den mislykkede Oslo 2-avtalen, og det omfatter ikke spørsmålet om Jerusalems status som Israels hovedstad.  Hun synes ikke å forstå at den norske regjeringens uttalelser her er på kant med prinsippet om ikke-innblanding i andre lands indre anliggender.

En årsak til at de fleste ambassadene er lokalisert i Tel Aviv er historisk og knytter seg til at Tel Aviv i en kort periode under og etter uavhengighetskrigen fungerte som landets hovedstad.  På den tiden var det ennå mange som trodde på en resolusjon fra FNs Hovedforsamling hvor det ble foreslått å gjøre Jerusalem til en internasjonal by styrt av FN.  At Jerusalem i dag er landets hovedstad er det imidlertid hverken FN eller utenlandske regjeringer som bestemmer.  Israel er en suveren stat som selv velger sin hovedstad.  Der er ingen internasjonal godkjenningsordning for hovedsteder.  Når den norske regjering ikke synes å akseptere dette, kan forklaringen være at man egentlig ikke fullt ut anerkjenner Israel som en suveren stat.  Dette er et problem for Norge, – ikke for Israel.

Regjeringens omtale av fredsprosessen avslører svake kunnskaper og partiskhet.  Det har ikke vært noen fredsforhandlinger med PLO som ikke er basert på Oslo-avtalene og Sikkerhetsrådets resolusjoner 242 og 338.  Ingen av disse dokumentene omtaler en «tostatsløsning.»  Blant de mange tema som ifølge Oslo-avtalene ble foreslått å gjøres til gjenstand for forhandlinger mellom partene når de utarbeider en fredsavtale og en endelig status for det Palestina-arabiske selvstyret, var det også spørsmål som angår Jerusalem, men ikke spørsmålet om byens status som Israels hovedstad.

Når det gjelder Jerusalem er det forhold som bør kunne avklares i forhandlinger, så som adgangen til hellige steder og forvaltningen av Tempelhøyden som Israel i dag midlertidig har overlatt til Jordan i påvente av en eventuell fredsavtale med selvstyremyndighetene.  Men spørsmålet om hvorvidt et gjenforent Jerusalem skal være Israels hovedstad står ikke på listen over forhandlingstema og vil aldri bli gjenstand for forhandlinger med noen.  Ny deling av Jerusalem er ikke mer aktuell en ny deling av Berlin.

Det er en grov misforståelse å tro at det kan bli forhandlinger om å gjøre Øst-Jerusalem til Palestina-arabisk hovedstad.  Det spørsmålet ble endelig avgjort for 37 år siden og kan ikke endres. Dette burde Norges utenriksminister føle seg forpliktet til å vite om hun skal ha håp om å bli tatt alvorlig i Israel.  Jerusalems status som Israels hovedstad er ikke et av de uavklarte og gjenstående spørsmål som må løses mellom Israel og palestinerne.  Å påstå noe slikt er å søke å forhåndsbestemme et forhandlingsresultat, og dermed svekke muligheten for reelle tosidige fredsforhandlinger.  Politikere burde skjønne slikt, men her svikter det.

Fredsforhandlingene mellom Israel og PLO som bl.a. har omfattet etablering av lokalt selvstyre for den Palestina-arabiske befolkningen, ville hatt en mulighet for å kunne munne ut i en tostatsløsning dersom man på arabisk side hadde gjort en innsats for å etterleve de avtalene som ble inngått i Oslo.  Men det skjedde ikke.  PLO og deres medlemsorganisasjoner hadde hverken mot eller mandat til å avslutte den islamske terrorkrigen mot den jødiske staten som de opprinnelig var opprettet for å drive med.  Fredsforhandlingene brøt av den grunn endelig sammen for flere år siden under Obamas ledelse, og derfor finnes det i dag hverken fredsforhandlinger eller en tostatsløsning selv om både Israel og USA fremdeles holder døren på gløtt for forhandlinger.  Men i Israel går livet og historien videre, med eller uten «Palestina,» Europa og Norge.

Medienes svært ensidige reportasjer  bl.a. med Israel-fiendtlige kommentatorer og «eksperter» som Trond Bakkevig og Heian-Engdal vil ikke bidra til fred og forsoning.  De vil nok bidra til å skjerpe nordmenns antipati mot den jødiske staten, men vi er ikke sikre på om forskjellen blir så stor når det kommer til stykket. Norske medier har allerede konvertert en stor del av befolkningen til antisemitter.  Heian-Engdal hadde en forklaring på Trumps politikk som kunne være klippet ut av Sions vises protokoller.  Vi kan dessverre vente oss mer av dette.  Det er ingen av mediene som rapporterer at svært mange Palestina-arabere ønsker Trumps tale velkommen og gleder seg over at marerittet med PLO kanskje snart er over.  Mange av de «opptøyene» vi ser i Dagsrevyen er inspirert av medienes nærvær.  Mediene formidler gladelig PLO-regimets propaganda og desinformasjon og villeder dermed sine seere.

Realpolitikk er åpenbart ikke en norsk disiplin.  I norske medier lever man i gamle dager og maner frem skrekkscenarier om hva som vil kunne skje om USA nå begynner å forholde seg til realitetene i Midtøsten.  Det vil ta lang tid, det blir mye støy, opptøyer, terror, tap av menneskeliv og resolusjoner i FN.  Men historien lar seg ikke reversere.  Den vil imidlertid gå videre og før eller siden vil realitetene gå opp for flertallet av Palestina-araberne og deres sponsorer. 

Etter at president Trump nå har hugget over den gordiske knuten som den korrumperte «fredsprosessen» var blitt gjort til, åpner det seg en rekke muligheter både til fredsforhandlinger og eventuell tostatsløsning.  USA og Israel har tatt det første skrittet ved å slå fast en selvfølgelighet.  Det palestinske regimet står overfor en mer krevende prosess med maktkamp, utrenskninger, nyorientering, avislamisering og korrupsjonsbekjempelse, men tiden vil arbeide for dem som ærlig vil arbeide for genuin fred.  Det er litt synd at ikke den realpolitiske erkjennelsen også har nådd Norge, men Midtøsten har ikke råd til flere Oslo-prosesser.  Den siste kostet for mye både i tapt tid, bortsløste penger og tap av menneskeliv.  Som oppsummering kan vi slå fast at Norge ikke besto prøven som fredsnasjon i Midtøsten.  Nå er vi tilbake i virkeligheten.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?